Vui lòng giúp cải thiện trang web của chúng tôi
Thực hiện khảo sát dành cho khách hàng của chúng tôi để đánh giá trải nghiệm truy cập của bạn.

Bạn chỉ mất vài phút để trả lời năm câu hỏi nhanh. Chỉ cần nhấn vào nút Bắt đầu khảo sát khi kết thúc lượt truy cập của bạn để bắt đầu.

Skip to content

Thông tin lưu trữ về chính sách bảo mật của Sony Mobile

Ch�nh sách bảo mật này được cập nhật lần gần đây nhất vào Tháng 4 năm 2015 và được đăng tải tại đây

Sony Mobile Communications AB (“Sony Mobile”) là công ty thuộc tập đoàn Sony Mobile hoạt động với tư cách là đơn vị quản lý dữ liệu liên quan đến mọi thông tin cá nhân mà Sony Mobile thu thập hoặc nhận được phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, trang web (bao gồm mọi cửa hàng thương mại điện tử) và trung tâm liên hệ nào mà Sony Mobile cung cấp cho bạn.

Ch�nh sách này giải th�ch các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập và lưu giữ, thông tin đó được sử dụng như thế nào và dữ liệu được chia sẻ với ai. Ch�nh sách này cũng nêu ra cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về thông tin này.

Xin lưu ý rằng các công ty khác trong tập đoàn Sony chịu trách nhiệm cho các hoạt động xử lý dữ liệu tương ứng của họ liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ khác của Sony. Các công ty trong tập đoàn Sony này có thể có các ch�nh sách bảo mật riêng của họ, những ch�nh sách này thường có trên các trang web liên quan dành cho các sản phẩm và dịch vụ đó.

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi cho Ch�nh sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm, ứng dụng, dịch vụ và trang web tuân theo Ch�nh sách bảo mật này sẽ có nghĩa là bạn chấp thuận bất kỳ và tất cả thay đổi mà đôi khi chúng tôi thực hiện cho Ch�nh sách bảo mật này.

Nhấp vào tiêu đề mục liên quan để mở rộng mục đó:

1. Thông tin mà chúng tôi thu thập
2. Sony Mobile sử dụng thông tin mà bạn cung cấp hoặc Sony Mobile thu thập được như thế nào
3. Chia sẻ thông tin về bạn
4. Các tài khoản Sony được liên kết (“Đăng nhập một lần”)
5. Truyền thông tin của bạn trên toàn thế giới
6. Truyền thông tiếp thị
7. Bảo mật thông tin cá nhân của bạn
8. Cookie
9. Truy cập vào thông tin và quyền của bạn
10. Liên kết đến các trang web bên thứ ba
11. Quyền riêng tư của trẻ em
12. Thông báo về quyền riêng tư của cư dân California
13. Thông báo dành cho cư dân Australia
14. Thông báo dành cho cư dân New Zealand
15. Thông báo dành cho cư dân Malaysia
16. Thông báo dành cho cư dân Singapore
17. Liên hệ với chúng tôi