Vui lòng giúp cải thiện trang web của chúng tôi
Thực hiện khảo sát dành cho khách hàng của chúng tôi để đánh giá trải nghiệm truy cập của bạn.

Bạn chỉ mất vài phút để trả lời năm câu hỏi nhanh. Chỉ cần nhấn vào nút Bắt đầu khảo sát khi kết thúc lượt truy cập của bạn để bắt đầu.

Skip to content

Pháp lý

Trước khi sử dụng trang web hay bất kỳ ứng dụng nào của chúng tôi, vui lòng xem xét cẩn thận tài liệu có thể xem trong mỗi liên kết được lưu ý, vì các liên kết đó chứa thông tin quan trọng về các quyền và nghĩa vụ của bạn với tư cách người dùng.

Các điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc Các điều khoản sử dụng nếu bạn đang cân nhắc sử dụng các trang web của Sony Mobile Communications hoặc bất kỳ ứng dụng nào của chúng tôi. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web hoặc các ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với Các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Các điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng trang web hoặc bất kỳ ứng dụng nào của chúng tôi.

Đọc Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi
Đọc Điều khoản sử dụng ứng dụng của chúng tôi

Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc Chính sách bảo mật này để hiểu loại thông tin nào chúng tôi thu thập từ trang web và các ứng dụng của chúng tôi, cách thức những thông tin đó được sử dụng và các biện pháp được đặt ra để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Đọc Chính sách bảo mật

Quyền sở hữu trí tuệ

Sony Mobile Communications công nhận giá trị của Tài sản trí tuệ.

Chúng tôi đảm bảo bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả các hoạt động phát triển của chúng tôi và sử dụng rộng rãi các quyền đó và đào tạo về quyền sở hữu trí tuệ cho nhân viên của mình tại Sony Mobile Communications và các Công ty trong tập đoàn Sony trên toàn thế giới.

Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi luật lệ và quy định liên quan đến tài sản trí tuệ. Sony Mobile Communications làm việc tích cực với các cơ quan hải quan và cơ quan chức năng trên toàn cầu để loại bỏ các sản phẩm giả mạo.

Theo liên kết bên dưới, bạn sẽ tìm thấy danh sách các nhãn hiệu được dùng trên trang web và trong các ứng dụng của chúng tôi. Danh sách đó có thể sẽ thay đổi và không nhằm mục đích hạn chế hay từ bỏ quyền đối với bất kỳ nhãn hiệu nào có thể xuất hiện thêm.

Đọc danh sách nhãn hiệu

Đạo đức kinh doanh

Tiến hành kinh doanh có đạo đức và tuân thủ các luật lệ và quy định hiện hành là những khía cạnh cơ bản trong văn hóa doanh nghiệp của Sony. Sony Mobile Communications đã thông qua Bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn Sony để củng cố hành vi và văn hóa của doanh nghiệp, đồng thời là một phần của Mạng lưới tuân thủ toàn cầu của Sony, bao gồm trụ sở chính của các công ty, một đội ngũ lãnh đạo tuân thủ toàn cầu và cán bộ tuân thủ khu vực trên toàn thế giới. Chúng tôi có Hệ thống đường dây nóng tuân thủ để góp phần bảo đảm sẵn có các tài nguyên để nhân viên bày tỏ lo ngại hay tìm kiếm hướng dẫn về các vấn đề đạo đức và pháp lý.

Bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn Sony

Bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn Sony được Sony Corporation thông qua vào tháng 5 năm 2003. Bộ quy tắc ứng xử đặt ra các tiêu chuẩn nội bộ cơ bản yêu cầu toàn bộ nhân viên trong Tập đoàn Sony tuân thủ nhằm nhấn mạnh và củng cố hơn nữa việc quản lý doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh và các hệ thống tuân thủ trong Tập đoàn Sony. Ngoài các tiêu chuẩn về tuân thủ và pháp lý, Bộ quy tắc ứng xử còn đề ra các chính sách cơ bản của Tập đoàn Sony liên quan đến các thông lệ và hoạt động kinh doanh có đạo đức về những chủ đề như tôn trọng quyền con người, sự an toàn của sản phẩm và dịch vụ, bảo vệ môi trường và công bố thông tin. Bộ quy tắc ứng xử đã được mỗi công ty trong Tập đoàn Sony trên toàn cầu thông qua và thực hiện và là chủ đề của thông điệp thường xuyên ảnh hưởng của lãnh đạo và các hoạt động đào tạo khác. Sony Mobile Communications đã thông qua Bộ quy tắc ứng xử này vào năm 2012 khi Sony mua lại toàn bộ cổ phần của công ty chúng tôi.

Đường dây nóng tuân thủ

Sony Mobile Communications duy trì một Hệ thống đường dây nóng tuân thủ, là tài nguyên giúp các nhân viên bày tỏ lo ngại về các vấn đề đạo đức hay tìm kiếm hướng dẫn về những hành vi có thể vi phạm luật lệ hay các chính sách nội bộ. Đường dây nóng tuân thủ giúp Sony Mobile Communications phản ứng nhanh chóng trước những rủi ro tiềm ẩn về các lo ngại và hành vi có thể vi phạm đó. Hệ thống đường dây nóng tuân thủ có sẵn trên toàn cầu và được kết nối trực tiếp với Giám đốc phụ trách tuân thủ của công ty. Hệ thống do một công ty bên ngoài vận hành độc lập với đường dây hướng dẫn thông thường và người gọi được bảo vệ khỏi hành vi trả thù do đã báo cáo. Tóm tắt các cuộc gọi đến đường dây nóng, các kết quả điều tra và cập nhật về hoạt động của hệ thống đều được báo cáo với Giám đốc tuân thủ.