โปรดช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์
ทำแบบสำรวจของเราเพื่อประเมินการเยี่ยมชมของคุณ

ในการตอบคำถามแบบรวดเร็วห้าคำถาม ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเท่านั้น เพียงกดปุ่มเปิดแบบสำรวจเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชมเพื่อเริ่มต้น

Skip to content

ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์

Sony Mobile Software Security

แต่เราก็พร้อมรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเสมอ เราตระหนักในบทบาทหน้าที่อันมีคุณค่าของชุมชนวิจัยซึ่งช่วยปรับเสริมความปลอดภัยของเรา และพร้อมเปิดโอกาสให้แก่คู่ค้าในการเข้าร่วมชุมชนดังกล่าว โปรแกรมความปลอดภัยของซอฟต์แวร์จาก Sony Mobile น้อมรับข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งจะเปิดช่องทางให้ผู้โจมตีระบบสามารถทำอันตรายต่อความสมบูรณ์ของระบบ ความพร้อมใช้งาน หรือการรักษาความลับสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก Sony Mobile ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การส่ง . หากคุณเชื่อว่าคุณพบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ของ Sony Mobile เราต้องการรับฟังจากคุณ หากคุณต้องการส่งช่องโหว่ โปรดไปที่https://hackerone.com/sony. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งคุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการส่งและสามารถส่งรายงานได้ เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม  

เกี่ยวกับ Sony Mobile Security Update Program <8 < h3>

Sony Mobile Security Update Program เป็นการริเริ่มที่ต่อเนื่องเพื่อสร้างการติดตั้งที่มีการป้องกันเป็นปกติให้ใช้งานได้กับความเสี่ยง จุดอ่อน และข้อบกพร่องที่มีในปัจจุบัน รวมถึง: ระบบรักษาความปลอดภัย Android (ปล่อยโดย Google) สิ่งอื่นจากตัวแทนขายบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและปัญหาเฉพาะใดๆของ Xperia ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ การอัปเดตความปลอดภัยอาจจะถูกปล่อยออกมาแบบแยก เนื่องจากส่วนของการบำรุงรักษาเฟิร์มแวร์หรือภายในการอัปเกรดแบบเต็มของ Android OS  

Secur

  • XZ Series (XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium,XZ3)
  • XA Series (XA2, XA2 Ultra, XA2 Plus)
  • Xperia L3
  • Xperia 8, 5, 1, 10, 10 plus, Ace <19><20><21 < li>

ขณะที่โทรศัพท์ไม่สามารถอัปเกรดได้ตลอดไป เรายังให้บริการการอัปเกรดความปลอดภัยในมาตรฐานอุตสาหกรรมบนอุปกรณ์ของเรา <

Android Security Patches <26 < h3>

Android Security Patch ->About Phone -> ระดับการติดตั้งความปลอดภัย Android โปรดอ้างอิงการประกาศความปลอดภัยของ Android สำหรับรายละเอียด ผู้ใช https://source.android.com/security/bulletin <28 < a> <29

การสน

หากคุฝ่ายส