โปรดช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์
ทำแบบสำรวจของเราเพื่อประเมินการเยี่ยมชมของคุณ

ในการตอบคำถามแบบรวดเร็วห้าคำถาม ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเท่านั้น เพียงกดปุ่มเปิดแบบสำรวจเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชมเพื่อเริ่มต้น

Skip to content

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony Mobile

นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการอัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนพฤษภาคม 2018 โดยนโยบายฉบับก่อนหน้าถูกจัดเก็บไว้ ที่นี่

ภาพรวม

ความเป็นส่วนตัวและความไว้วางใจของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายเกี่ยวกับประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งเราอาจมีการรวบรวมและจัดเก็บ วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ และรวมถึงผู้ที่จะได้รับการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย คุณสามารถดูข้อมูลติดต่อได้ที่ส่วนท้ายของนโยบายนี้ หากคุณมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยใดๆ
Sony Mobile Communications AB (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า “Sony Mobile”, “เรา” หรือ “ของเรา”) คือบริษัทกลุ่ม Sony Mobile ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Sony Mobile ได้รับและเก็บรวบรวม โดยเป็นข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์, บริการ, แอปพลิเคชัน, เว็บไซต์ (รวมถึงร้านค้าพาณิขย์อิเล็กทรอนิกส์) และศูนย์ติดต่อใดๆ ของ Sony Mobile Sony Mobile จะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายนี้
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และเราจะปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้แสดงถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้อง วิธีที่เราประมวลผล และบุคคลที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย รวมทั้ง หากมีการกำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง If we make changes to this policy, we will change the last-updated date (see top) and update this page. หากเรามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยมีการแสดงข้อมูลแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา หรือแจ้งให้คุณทราบโดยตรงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเราเป็นระยะๆ
โปรดพึงจำไว้ว่า บริษัทอื่นในกลุ่ม Sony จะรับผิดชอบในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของ Sony บริษัทในกลุ่ม Sony เหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละบริษัท ซึ่งจะสามารถเข้าดูได้โดยทั่วไปจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว คลิกหัวข้อหมวดที่เกี่ยวข้องเพื่อขยาย:

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
2. วิธีการที่ Sony Mobile ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับตัวคุณ
3. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ
4. บัญชี Sony ที่เชื่อมโยง (“ลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว”)
5. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระดับสากล
6. การสื่อสารการตลาด
7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
8. คุกกี้และการติดตาม
9. เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ
10. ลิงก์ไปยังไซต์ภายนอก
11. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
12. ประกาศเฉพาะท้องถิ่นและประเทศ
13. ติดต่อเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลรายการใดที่ Sony Mobile เก็บรวบรวม และข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีแหล่งที่มาจากที่ใด Sony Mobile อาจดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณด้วยวิธีต่างๆ ตามที่แสดงไว้ดังต่อไปนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกรอกช่องข้อความแสดงความคิดเห็นหรืออัปโหลดเนื้อหาเอกสาร และข้อมูลอื่นๆ บริการบางรายการของเราจะมีการดำเนินการโดยอัตโนมัติ และเราอาจไม่ทราบว่า คุณมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลา (ดูหัวข้อ 13 ด้านล่าง) A. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราจากการติดต่อกับ Sony Mobile เราอาจขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวคุณ ตัวอย่างเช่น:

 • แอปพลิเคชันหรือบริการบางอย่างกำหนดให้คุณสร้างบัญชี เมื่อคุณสร้างบัญชี เราอาจขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลบางประการให้แก่เรา เช่น ชื่อ, วันเกิด, ตำแหน่งที่ตั้ง, รายละเอียดติดต่อ, ID อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ซึ่งสัมพันธ์กับอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานเพื่อเข้าใช้หรือรับแอปพลิเคชันและบริการนั้นๆ, ความสนใจและบัญชีและความพึงใจทางการตลาด และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือปัจจุบันของคุณ เป็นต้น
 • เมื่อคุณซื้อ, ลงทะเบียน, คืนหรือส่งเพื่อซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของเราผ่านช่องทางใดๆ ที่ได้รับอำนาจของเรา เราอาจขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดติดต่อ, ID อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ซึ่งสัมพันธ์กับอุปกรณ์นั้นๆ ของคุณ, วันที่ส่งมอบและสถานที่ที่ทำการซื้อ และข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น
 • เมื่อคุณติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ (ไม่ว่าโดยช่องทางใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการสื่อสารผ่านการเขียน หรือผ่านเว็บไซต์, ฟอรัมสนับสนุน, โทรศัพท์, อีเมล, SMS หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา ) เราอาจบันทึกการสนทนาการโทรและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการสื่อสารนั้นๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวบอาจรวมถึงชื่อของคุณ, ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ, เหตุผลการติดต่อ, ID อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ซึ่งสัมพันธ์กับอุปกรณ์นั้นๆ ของคุณ และคำแนะนำที่เรามอบให้คุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้าใดๆ และเพื่อการฝึกอบรมการบริการลูกค้า
 • เมื่อคุณเข้าร่วม และ/หรือ มีส่วนร่วมในโปรแกรมความภักดีของเรา เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมความภักดีและรางวัลที่ได้รับ
 • เมื่อคุณเข้ามาในฝ่ายอำนวยความสะดวกด้านการค้าปลีกหรือการซ่อมแซม เราอาจบันทึกภาพของคุณด้วยกล้องวงจรปิด
 • เมื่อคุณเยี่ยมชมกิจกรรมสาธารณะของเรา เช่น งานแสดงหรือนิทรรศการสินค้า หรือเข้าร่วมหนึ่งในการสำรวจ, การแข่งขัน หรือการจับรางวัล เราอาจขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น นามบัตร, ชื่อ, รายละเอียดติดต่อ และความพึงใจทางการตลาด เป็นต้น
 • เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันและบริการหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ของเรา เราอาจได้รับเนื้อหาที่คุณเลือกอัปโหลด เช่น คำวิจารณ์ผลิตภัณฑ์, ข้อคิดเห็น, ภาพถ่ายและโพสต์ฟอรัม หรือรายละเอียดความสนใจและความพึงใจทางการตลาดที่คุณเลือกแจ้งแก่เรา เช่น เมื่อคุณเลือกบริการที่คุณต้องการ เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้แอปพลิเคชันกับระบบจดจำเสียงอาจทำให้เราต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางประการในอุปกรณ์ของคุณและบันทึกเสียงของคุณ
 • เมื่อคุณระบุความสนใจและความพึงใจทางการตลาดระหว่างการตั้งค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เปิดใช้งานบนอินเทอร์เน็ตแล้ว

ฺB. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อคุณใช้เว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์, บริการ และแอปพลิเคชัน โดยบางเว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต, และแอปพลิเคชันและบริการจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณแก่ Sony Mobile เพื่อปรับปรุงและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย:

 • รายละเอียดรูปแบบการใช้ของคุณ, เนื้อหา (รวมถึงโฆษณาใดๆ) ที่คุณดูและมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลบนบริการและแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้บนอุปกรณ์ เพื่อปรับเปลี่ยนบริการให้ตรงตามความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเยี่ยมชม เช่น ซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ, เพจที่คุณดู และรายการที่คุณคลิกหรือเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าของคุณ เป็นต้น
 • รายการบันทึกบริการ, ผลิตภัณฑ์ หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ถือข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เกี่ยวกับการใช้บริการ, ผลิตภัณฑ์, หรือเว็บไซต์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP, ID อุปการณ์, โดเมน, การตั้งค่าอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน, กิจกรรมข้อผิดพลาดและฮาร์ดแวร์ เราอาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้ง/ประเทศของต้นกำเนิด
 • ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ID อุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้บริการหรือแอปพลิเคชันระบุตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และคุณแสดงความยินยอมให้แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ นอกจากนี้เราจะเก็บรวบรวม ID อุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์เช่นกัน
 • ด้วยการยินยอมอย่างชัดแจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางกายภาพ, สุขภาพและข้อมูลชีวมิติ เช่น ข้อมูลการรับรองความถูกต้องของเสียง, ลักษณะลายนิ้วมือหรือใบหน้า หรือฟีเจอร์
 • ระบบจดจำเสียงและข้อมูลการออกเสียงเมื่อใช้แอปพลิเคชันคำสั่งเสียง หุ้นส่วนทางเทคโนโลยีของเราอาจได้รับข้อมูลดังกล่าว
 • รายละเอียดของบัญชี Sony ที่เชื่อมโยง และวิธีและโอกาสใช้ (โปรดดูหมวดที่ 4 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Sony ที่เชื่อมโยง)

C. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมตามเครือข่ายสังคม หากคุณใช้ฟีเจอร์เครือข่ายสังคม, หน้าเพจหรือปลั๊กอิน หรือหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อนุญาตการติดต่อกับเครือข่ายสังคม เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น:

 • หากคุณเข้าสู่ระบบไปยังหนึ่งในเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือบริการของเราโดยใช้บัญชีเครือข่ายสังคม เราอาจได้รับรายละเอียดพื้นฐานจากโพรไฟล์เครือข่ายสังคมของคุณ รายละเอียดพื้นฐานที่เราได้รับอาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว อาจมีการแสดงรหัสเครือข่ายสังคม ชื่อ รูปภาพโพรไฟล์ เพศ และตำแหน่งที่ตั้งของคุณ นอกจากนี้เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากโพรไฟล์ของคุณหากคุณอนุญาตให้เราเข้าถึง
 • หากคุณคลิกปุ่ม ‘ไลค์’, ‘+1’, ’ทวีต’ หรือปุ่มอื่นใดที่คล้ายคลึงกันนี้บนหนึ่งในเว็บไซต์หรือบริการของเรา เราอาจบันทึกการกระทำนั้นของคุณ นอกเหนือจากนี้ อาจมีการโพสต์เนื้อหาที่คุณกำลังดูอยู่ไว้ในโพรไฟล์หรือฟีดเครือข่ายสังคมของคุณ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดต่อเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่โพสต์นี้ (เช่น หากผู้ติดต่อของคุณคลิกลิงก์ในเนื้อหาที่โพสต์ เป็นต้น) ซึ่งเราอาจเชื่อมโยงกับรายละเอียดที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ
 • หากคุณกด ‘ไลค์’, ‘+1’ หรือปุ่มอื่นใดที่คล้ายคลึงกันนี้บนหน้าไซต์เครือข่ายสังคมของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับโพรไฟล์เครือข่ายสังคมของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ

คุณควรดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำแนะนำบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการควบคุมการเข้าถึงโพรไฟล์เครือข่ายสังคมของคุณ D. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ นอกจากนี้เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งสาธารณะที่สามารถใช้ได้ รวมถึงจากบุคคลภายนอก:

 • เมื่อคุณค้นหาการซื้อจากเรา เราอาจดำเนินการตรวจสอบทางเครดิตและการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคะแนนเครดิตที่เหมาะสมและไม่มีการฉ้อโกงการชำระเงิน
 • หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากศูนย์ Sony, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือผู้ค้าปลีกรายอื่น เราอาจได้รับข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการซื้อจากผู้ค้าปลีกนั้นๆ เช่น รหัส IMEI, ข้อมูลติดต่อ และเวลาทำการซื้อขาย เป็นต้น
 • นอกจากนี้เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบริษัทกลุ่ม Sony อื่นๆ ที่คุณติดต่อด้วย โดยเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบริการบางอย่างของกลุ่ม Sony (โปรดดูหมวดที่ 4 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Sony ที่เชื่อมโยง)

2. วิธีการที่ Sony Mobile ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • วิธีการที่ Sony Mobile ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกฎหมายพื้นฐานใดที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ Sony Mobile ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบ หรือที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์หลักเหล่านี้:

A. การจัดเตรียมบริการ

 • การประมวลผลจะยึดตามการติดต่อระหว่างคุณกับ Sony Mobile เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ:
  • ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ รวมถึงบริการสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล
  • ให้บริการการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่อาจมีการรักษาความปลอดภัยและแพตช์ฟังชันการทำงานที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์ของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลบนอุปกรณ์
  • อำนวยความสะดวกและประมวลผลการค้นหาและคำร้องข้อมูลของคุณเมื่อติดต่อเราเกี่ยวกับ Sony Mobile รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของ Sony Mobile
  • ให้บริการช่วยเหลือด้านการชำระเงิน เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันและบริการของเรารวมถึงร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ใดๆ เช่น ร้านค้า Xperia™ เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณค้นหาเพื่อซื้อและที่อยู่อีเมลของคุณที่กรอกในแบบฟอร์มการชำระเงิน หากคุณยังดำเนินการซื้อไม่เสร็จสมบูรณ์ เราและ/หรือคู่ค้าที่ผ่านการรับรองของเราอาจติดต่อคุณ โดยใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อนำเสนอความช่วยเหลือแก่คุณ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณประสบปัญหาทางเทคนิค ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำรายการธุรกรรมดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์ได้) นี่เป็นบริการที่สามารถเลือกใช้ได้ คุณสามารถเลือกไม่รับอีเมลการช่วยเหลือชำระเงินได้ตลอดเวลาตามแต่ละลิงก์ของอีเมลช่วยเหลือด้านล่าง

  B. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เราใช้กระบวนการนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลประจำตัว และเสริมสร้างความมั่นคงของเครือข่ายและข้อมูล เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ:
   • สร้างและจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของผู้ใช้ของเรา รวมถึงข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่, รายละเอียดติดต่อ), ID อุปกรณ์ (ที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้เพื่อเข้าใช้และรับแอปพลิเคชันและบริการนั้นๆ), ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลความพึงใจของลูกค้าที่คุณมอบให้เป็นระยะๆ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ดำเนินอยู่ เราอาจรวบรวมฐานข้อมูลให้เป็นลิงก์เดียว หรืออาจเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่แยกกันให้สามารถจัดการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
   • ขอความคิดเห็นของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ และควบคุมการสำรวจผลิตภัณฑ์
   • ปรับปรุงและเพิ่มผลิตภัณฑ์, บริการและแอปพลิเคชันของ Sony Mobile ที่มีอยู่ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอใหม่ๆ, คำแนะนำ, โฆษณา, และการสื่อสารอื่นๆ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการช้อปปิ้งของลูกค้าโดยรวม

   C. การตลาดและโฆษณา

   • เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราจะวางการประมวลผลตามความสนใจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อเรียนรู้ลูกค้า และอัปเดตผลิตภัณฑ์และบริการของ Sony Mobile's แก่คุณ รวมถึงปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าของคุณด้วย ในบางกรณี เราจะวางการตลาดตามการอนุญาตก่อนหน้าของคุณ เช่น เพื่อส่งข้อความทางการตลาด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับคุณ ซึ่งคุณแชร์ให้กับเราสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น จากบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ของ Sony ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการที่คุณใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจจะ:
   • มอบการอัปเดตผลิตภัณฑ์และบริการ, จดหมายข่าว และการสื่อสารอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือที่มีอยู่แล้วทางโพสต์, อีเมล, โทรศัพท์, ข้อความในอุปกรณ์, ข้อความตัวอักษร SMS หรืออื่นๆ ที่คุณอนุญาต หรือที่เราได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับ
   • ทำให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชันที่เกี่ยวข้องใดๆ
   • จัดการจับรางวัล, การแข่งขัน และข้อเสนอทางการขายอื่นๆ
   • สร้างโพรไฟล์หรือส่วนข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้ และสร้างสถิติรวมแบบไม่ระบุนามเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์, บริการและโปรแกรมความภักดีของเรา ซึ่งเราอาจแชร์กับบุคคลภายนอกและ/หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ
   • แสดงเนื้อหาที่ปรับแต่งตามแบบของคุณ, คำแนะนำ และโฆษณา คุณอาจสังเกตเห็นการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Sony Mobile เมื่อเราส่งการสื่อสารทางการตลาด และเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเราและของบุคคลที่สาม ที่แสดงโฆษณาจากเราหรือพันธมิตรโฆษณาของเรา ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่คุณเพิ่งเข้าชมจากหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา การปรับแต่งเป็นส่วนตัวบางส่วนที่คุณเห็นบนเว็บไซต์ของเรา หรือในโฆษณาออนไลน์ของเรา จะมีการใช้คุกกี้ที่ตั้งค่าโดยเราหรือคู่ค้าจัดทำโฆษณาบุคคลที่สามของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้ ในกรณีอื่นๆ แอปพลิเคชันและบริการของเราอาจมีการตั้งค่าที่ระบุไว้เฉพาะ เพื่อควบคุมเนื้อหาที่มีการปรับแต่งไว้เป็นส่วนตัว คุณควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดใช้สำหรับแอปพลิเคชันหรือบริการที่เกี่ยวข้อง
   • ใช้รีวิวผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็น หรือเนื้อหาที่คุณมีการอัปโหลดและอนุญาตให้แสดงในที่สาธารณะได้ในเว็บไซต์หรือบริการของเรา เพื่อใช้ในการเชื่อมโยง เผยแพร่ หรือนำเสนอได้ในทุกที่ รวมถึงเพื่อการตลาดของเรา ในแต่ละครั้งที่คุณสร้างหรือตอบกลับโพสต์หรือข้อความบนฟอรั่มเว็บไซต์จาก Sony Mobile นอกเหนือจากการให้บริการฟอรั่มนี้ เรายังอาจบันทึกชื่อฟอรั่ม รวมถึงเวลาและวันที่โพสต์หรือข้อความของคุณพร้อมรายละเอียดบัญชีของคุณด้วยเช่นกัน เราทำเช่นนี้เพื่อให้เข้าใจใน ‘ผู้ใช้โดยทั่วไป’ สำหรับฟอรั่มของเราได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเลือกหรือปรับแต่งการสื่อสารทางการตลาดของเราให้สอดคล้องกับกิจกรรมในฟอรั่มของคุณด้วย เราจะไม่มีการใช้เนื้อหาปัจจุบันจากโพสต์หรือข้อความเธรดในฟอรั่มของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด

   หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดของเรา การใช้โพรไฟล์ลูกค้า และวิธียกเลิกการรับข้อมูล โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ 6 ด้านล่าง

  D. การป้องกันและการตรวจสอบการทุจริต

  • Sony Mobile อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการป้องกันการทุจริตและในการตรวจสอบการละเมิดหรือนโยบายของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจมีการใช้ข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ เช่น รหัสอุปกรณ์ของคุณ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่มีการขอแลกรับบัตรกำนัลหรือส่วนลดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายใดๆ อย่างไม่ถูกต้อง และเพื่อตรวจสอบว่า ไม่มีการชำระเงินอย่างไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ เราจะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและให้ผลประโยชน์แก่ลูกค้าของเราเท่านั้น เรายังอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งศาลที่บังคับใ้ช้ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลตามกฎหมายที่มีการร้องขอจากหน่วยงานดังกล่าว เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อบังคับใช้หรือแก้ต่างตามสิทธิพึงมีทางกฎหมายสำหรับบริษัทในกลุ่ม Sony หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Sony ในกรณีนี้ เราจะดำเนินการตามข้อผูกพันตามกฎหมายที่ Sony Mobile เป็นผู้รับผิดชอบหรือเพื่อความชอบธรรมในการปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเรา

  E. วัตถุประสงค์อื่นๆ

  • เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ:
  • เพื่อการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และรับรองคุณภาพ โดยเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา ในการติดต่อทางโทรศัพท์ รวมถึงอีเมล และศูนย์สนับสนุนลูกค้าอื่นๆ เราวางรากฐานการประมวลผลนี้บนประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของเราเท่านั้น
  • หากเราพิจารณาในการว่าจ้างคุณ เมื่อคุณติดต่อเราผ่านหนึ่งในเว็บไซต์สมัครงานของ Sony Mobile การประมวลผลนี้จะขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ และเราจะมีการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลในการจ้างงานบนเว็บไซต์การจ้างงานของเรา
  • เพื่อเชื่อมโยงหรือผสานข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในกลุ่มของ Sony เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของคุณในกลุ่มบริษัทเหล่านั้น) การประมวลผลนี้จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา เพื่อเสริมประสบการณ์และบริการแก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านตัวระบุข้อมูลเฉพาะ เช่น คุกกี้ หรือหมายเลขบัญชี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชี Sony – สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Sony ที่เชื่อมโยงไว้ โปรดดูหัวข้อที่ 4 ด้านล่าง) หรืออีกทางหนึ่ง เราอาจทำการผสานฐานข้อมูลสองชุดหรือมากกว่าเข้าไว้เป็นฐานข้อมูลเดียวสำหรับข้อมูลของลูกค้า เราอาจมีการเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคุณและ/หรือสำหรับเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนบริการใหม่ได้อย่างง่ายดาย) เพื่่อช่วยให้เราสามารถให้การสนับสนุนลูกค้าได้มากขึ้นโดยไม่มีขีดจำกัด เมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อเรา และเพื่อช่วยให้สามารถนำเสนอบริการ เนื้อหา การตลาด และการโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณได้ดียิ่งขึ้น หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โพรไฟล์ลูกค้าของเรา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ 6 ด้านล่าง

3. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

จะมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณระหว่าง Sony กับคู่ค้าบุคคลที่ 3 อย่างไร A. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลโดย Sony Mobile โดยทั่วไปแล้ว Sony Mobile จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณให้แก่คู่ค้าบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคุณ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้นดังนี้:

 • บริษัทอื่นในเครือของ Sony We เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ รายละเอียดผู้ติดต่อ) รหัสอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึง รับแอปพลิเคชันและบริการเฉพาะ) ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการตั้งค่าของคุณที่คุณให้ไว้เป็นระยะ) ให้แก่กลุ่มบริษัทในกลุ่ม Sony ที่ที่
  • คุณมีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกลุ่มบริษัทในกลุ่ม Sony รวมถึงมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในกลุ่มดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ ในกรณีดังกล่าว เราอาจมีการรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณทั้งหมดของ Sony และใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยลำดับ
  • เรามีการจัดสรรให้บริษัทอื่นในกลุ่มของ Sony ให้บริการประมวลผลข้อมูลแก่เรา (ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามการสั่งการของเราเท่านั้น และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสม) หรือ
  • คุณใช้อุปกรณ์ของ Sony Mobile และ/หรือ แอปพลิเคชันหรือบริการต่างๆ เพื่อเข้าถึงการซื้อหรือดาวน์โหลดเนื้อหา บริการ แอปพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการเผยแพร่ พัฒนา ให้การสนับสนุน หรือนำเสนอโดยบริษัทอื่นในเครือของ Sony ซึ่งอาจมีการรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้เข้ากับรายละเอียดอื่นๆ ที่พวกเขาได้รับจากคุณ นอกเสียจากว่า จะมีการแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะจากบริษัท พวกเขาอาจใช้รายละเอียดส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่มีการแจกแจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณใช้งานหลายบัญชีในกลุ่มบริษัทต่างๆ ของ Sony กลุ่มบริษัทดังกล่าวอาจมีการแชร์ข้อมูลกับเราภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นๆ หรือ
  • Sony Mobile อาจมีการถ่ายโอนส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของธุรกิจให้กับบริษัทอื่นๆ ในเครือของ Sony
 • ร้านค้าปลีกของ Sony หากคุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Sony Mobile จากร้านค้าปลีกของ Sony (ไม่ว่าจะในร้านค้า หรือเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์) ทางร้านอาจมีการแชร์ข้อมูลการซื้อของคุณโดย Sony Mobile กับร้านค้าปลีกของ Sony นั้นๆ อาจมีการรวมข้อมูลการซื้อของคุณกับข้อมูลอื่นๆ ซึ่งร้านค้าปลีก Sony มีอยู่เกี่ยวกับคุณในฐานะที่เป็นลูกค้า เช่น รายละเอียดการซื้อสินค้าของคุณ
 • ผู้ให้บริการของแรา เราอาจใช้บริษัทอื่นในกลุ่ม Sony และ/หรือ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามในการให้บริการประมวลผลเฉพาะสำหรับเรา (โดยถือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากเรา) ตัวอย่างผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากเรา รวมถึงคู่ค้าที่ทำการเรียกเก็บชำระเงินและปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่มีการแสดงไว้ข้างต้น ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้บริการของคู่ค้าบุคคลที่สามเพื่อปรับเนื้อหาให้เป็นส่วนตัว ตอบสนองคำสั่งซื้อ การนำส่งแพคเกจ ส่งจดหมายทางไปรษณีย์และอีเมล ส่งข้อความตัวอักษร (SMS) ให้ความช่วยเหลือทางการตลาด ดำเนินการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บริการตรวจสอบการฉ้อฉล บริการสำรองข้อมูล และให้บริการแก่ลูกค้า

เมื่อดำเนินการเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับการับรองจากเรา ผู้ให้บริการของเรา (รวมถึงบริษัทในกลุ่ม Sony) จะทำการประมวลผลข้อมูลเฉพาะตามคำสั่งของเรา สอดคล้องกับนโยบาย และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับและความปลอดภัย

 • คู่ค้าการโฆษณาบุคคลที่สาม ที่ที่คุณจะดาวน์โหลดและ/หรือใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือบริการใดของ Sony Mobile รวมถึงการโฆษณาจากบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติภายในแอปพลิเคชันหรือบริการ หรือแสดงแก่ผู้ใช้ปลายทางเป็นเฟรม ภาพ ป็อปอัพ หรือรูปแบบใดๆ ของฟังก์ชันการทำงานสำหรับสื่อโฆษณา) เรามีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันและบริการของคุณกับคู่ค้าทางโฆษณาของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดเป้าหมายและ/หรือปรับโฆษณาให้เป็นส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้นภายใต้บริการหรือแอปพลิเคชันใดๆ ของ Sony Mobile ที่คุณใช้ คู่ค้าทางโฆษณาบุคคลที่สามของเราบางรายอาจดำเนินการเป็นอิสระ ดังนั้น จะมีการดูแลข้อมูลที่แชร์ไว้ภายใต้ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง หากมีการแชร์ข้อมูล แอปพลิเคชันและ/หรือบริการของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบ เมื่อคุณมีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและ/หรือบริการเป็นครั้งแรก นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมโฆษณาที่มีการปรับเป็นส่วนตัวในการตั้งค่าคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ ของเรา) และผ่านเมนูการตั้งค่าในอุปกรณ์ Android ของคุณ (การตั้งค่า -> Google -> โฆษณา)
 • จดหมายข่าวจากบุคคลที่สาม หากคุณมีการร้องขอหรือเห็นด้วยในการรับข้อมูลหรือจดหมายข่าวจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เราอาจมีการให้รายละเอียดของคุณแก่คู่ค้าบุคคลที่สาม เพื่อให้สามารถติดต่อคุณ และ/หรือตอบสนองคำขอของคุณ
 • วัตถุประสงค์ตามกฎหมายและธุรกิจ เราอาจมีการใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คู่ค้าบุคคลที่สาม
 • เมื่อเรามีความเชื่อว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สอดคล้องกับคำขอข้อมูลทางกฎหมายอย่างถูกต้องจากหน่วยงานดังกล่าว
 • เมื่อเรากำลังป้องกันหรือบังคับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของบริษัทใดๆ ในเครือของ Sony หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Sony และการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับคู่ค้าบุคคลที่สามรวมถึงที่ปรึกษาทางวิชาชีพ จะเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตำแหน่งทางกฎหมายของเรา
 • โดยมีการเชื่อมโยงกับกิจกรรมขององค์กร เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อรวมกิจการ หรือการล้มละลาย เมื่อมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ซื้อหรือผู้ขายบุคคลที่สามในอนาคต และที่ปรึกษาทางวิชาชีพของบริษัท เป็นสิ่งจำเป็น
  • สถิติที่ไม่ระบุตัวตน เรามีการเตรียมข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตน ข้อมูลรวม หรือทั่วไป (รวมถึงสถิติ “ทั่วไป”) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่มีการแสดงไว้ข้างต้น ดังที่เราทราบดีว่าไม่สามารถระบุตัวตนของคุณจากข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ ดังนั้นเราจึงอาจมีการแชร์ข้อมูลนี้ให้แก่คู่ค้าบุคคลที่สาม (เช่น คู่ค้าของเรา ผู้จัดทำโฆษณา อุตสาหรรม มีเดีย และ/หรือกลุ่มสาธารณะโดยทั่วไป)

B. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้

แอปพลิเคชันและบริการต่างๆ ของเราอนุญาตให้คุณสามารถอัปโหลดและแชร์ข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ รวมถึงการเชื่อมโยงเข้ากับผู้อื่น และ/หรือสร้างโพรไฟล์สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น:

 • กลุ่มชุมชนและฟอรั่ม (หากมี) ในเว็บไซต์ของเรา อนุญาตให้คุณสามารถโพสต์ความเห็น (พร้อมชื่อบัญชีของคุณ) ซึ่งผู้ใช้บริการรายอื่นๆ สามารถมองเห็นได้

บริการอื่นๆ อนุญาตให้คุณสามารถแชร์ลิงก์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้รับสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่คุณอัปโหลดไว้ได้ หากคลิกเข้าไปที่ลิงก์ดังกล่าว

4. บัญชี Sony ที่ได้เชื่อมโยงไว้ (“การลงชื่อเข้าใช้เพียงบัญชีเดียว”)

บัญชี Sony ที่มีการเชื่อมโยงไว้คืออะไร และบริษัทในกลุ่ม Sony มีวิธีการใช้งานบัญชีดังกล่าวอย่างไร คุณอาจสามารถเชื่อมโยงบัญชีของคุณเข้ากับแอปพลิเคชันและบริการต่างๆของ Sony เพื่อให้คุณสามารถใช้รายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้เดียวกัน (ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน) เพื่อเข้าใช้งานบริกาีทั้งหมด (ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ข้อมูลเดียว) อาจมีการซิงโครไนซ์รายละเอียดบัญชีพื้นฐานอื่นๆ เข้ากับบัญชีที่คุณเชื่อมโยงไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น คุณจึงสามารถจัดการบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น จะมีการกำหนดใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่คุณมีการเชื่อมโยงไว้ และการใช้แอปพลิเคชันและบริการของเรา จะมีการดำเนินการแอปพลิเคชันและบริการอื่นๆ จาก Sony โดยบริษัทอื่นในกลุ่ม Sony นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการแต่ละรายการจะแจ้งให้คุณทราบถึงการใช้รายละเอียดบัญชีของคุณสำหรับบริการนั้นๆ และบริษัทใดในกลุ่ม Sony ที่เป็นผู้รับผิดชอบ (คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการได้จากเว็บไซต์ของบริการ) แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วบริษัทในกลุ่มของ Sony อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Sony ของคุณที่ได้เชื่อมโยงไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • รายละเอียดการเชื่อมโยงบัญชี / รายละเอียดบัญชีพื้นฐานที่มีการซิงค์ไว้ เราจะแชร์รายละเอียดบัญชีพื้นฐานกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม Sony เมื่อคุณ:
  • เชื่อมโยงบัญชีของคุณสำหรับบริการของเรากับบัญชีของคุณสำหรับบริการของบริษัทในกลุ่มของ Sony หรือ
  • ทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีพื้นฐานของคุณ (เนื่องจากมีการซิงโครไนซ์รายละเอียดเหล่านี้ ดังนั้น จึงมีการกำหนดใช้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสำหรับบัญชีที่คุณมีการเชื่อมโยงไว้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ)
 • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เมื่อคุณมีการเชื่อมโยงบัญชีไว้สำหรับบริการของ Sony การโทร อีเมล หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ จาก Sony อาจมีการเข้าถึงรายละเอียดบัญชีพื้นฐานของคุณ เพื่อช่วยเหลือตามข้อสอบถามของคุณ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จะมีการกำหนดใช้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีการดำเนินการผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสำหรับบัญชีที่คุณมีการเชื่อมโยงไว้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
 • ข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับข่าวสาร การแข่งขัน และข้อเสนอจาก Sony คุณอาจได้รับการนำเสนอโอกาสให้ลงทะเบียนเข้าระบบ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร การแข่งขัน และข้อเสนอของบริษัทในกลุ่ม Sony หากคุณลงทะเบียน บริษัทในกลุ่ม Sony อาจส่งข่าวสาร การแข่งขัน และข้อเสนอต่างๆ มาให้คุณ และอาจมีการใช้บัญชี Sony ที่คุณมีการเชื่อมโยงไว้ในการจัดทำข้อมูลนี้ให้มีความเกี่ยวข้องเฉพาะตัวสำหรับคุณให้ดียิ่งขึ้น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า กลุ่ม Sony อาจมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบัญชีที่คุณได้เชื่อมโยงไว้ (โดยไม่มีการระบุตัวตนโดยตรง) สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุนการขาย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย และจะมีการแชร์ผลลัพธ์กับบริษัทอื่นในเครือ Sony ซึ่งรวมถึงคู่ค้าบุคคลที่สาม (แม้ว่าคุณอาจไม่มีการใช้บริการใดๆ ของพวกเขาก็ตาม)

หลังจากเชื่อมโยงบัญชีของคุณเสร็จสิ้น การบริการที่ดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่มของ Sony ที่คุณมีการใช้งาน จะยังคงควบคุมดูแลบัญชีของคุณสำหรับบริการดังกล่าว (รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เก็บรวบรวมไว้เมื่อคุณใช้บริการนั้น) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเชื่อมโยงบัญชีของคุณจะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับการนี้ หากคุณต้องการกำหนดใช้สิทธิสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ (เช่น สิทธิในการเข้าถึง) สำหรับบัญชีเฉพาะใดๆ คุณจะต้องติดต่อบริษัทในกลุ่ม Sony ที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมบัญชีโดยใช้รายละเอียดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกหรือหยุดการใช้บัญชีที่คุณมีการเชื่อมโยงไว้บางรายการหรือทั้งหมด คุณจะต้องดำเนินการตามกระบวนการยกเลิกบัญชีสำหรับบริการหรือบัญชีแต่ละรายการที่คุณต้องการยกเลิก คุณจะไม่สามารถทำการยกเลิกบัญชีที่คุณมีการเชื่อมโยงไว้บางรายการหรือทั้งหมด เพียงติดต่อบริษัทเดียวในกลุ่ม Sony บริษัทในกลุ่ม Sony แต่ละบริษัทจะสามารถประมวลผลและดำเนินการยกเลิกบัญชีตามคำขอได้เฉพาะสำหรับบริการของบริษัทนั้นๆ เท่านั้น

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

Sony Mobile มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นอย่างไร Sony Mobile เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Sony ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากล สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงรายละเอียดบัญชีที่คุณมีการเชื่อมโยงไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Sony ที่มีการเชื่อมโยงไว้ สามารถดูได้ที่หัวข้อที่ 4 ที่แสดงไว้ข้างต้น) ไปยังบริษัทในกลุ่ม Sony (รวมถึงผู้ให้บริการซึ่งดำเนินงานในนามของบริษัท) และคู่ค้าบุคคลที่สามในประเทศซึ่งไม่มีกฎหมายป้องกันข้อมูลในระดับเกียวกันกับในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ Sony Mobile มีการใช้กลไกทางกฎหมายที่หลากหลาย รวมถึงข้อตกลงตามสัญญามาตรฐานของ EU เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า มีการครอบคลุมสิทธิและความคุ้มครองของคุณในการถ่ายโอนข้อมูลของคุณ โดยบริษัทในกลุ่ม Sony ในแต่ละประเทศเหล่านั้น (และผู้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลที่ผ่านการรับรองแล้ว) จะปฏิบัติตามนโยบายภายในของ Sony Mobile ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับหลักการป้องกันข้อมูลหลักที่สำคัญ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรม รวมถึงรับประกันการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เหมาะสม

6. การสื่อสารการตลาดและวิธีเปลี่ยนความต้องการทางการตลาด

Sony Mobile มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการสื่อสารกับคุณอย่างไร และคุณจะสามารถเปลี่ยนความต้องการทางการตลาดของคุณเองได้อย่างไร

 1. การสื่อสารการตลาด
 2. เมื่อคุณแสดงรายละเอียดการติดต่อให้แก่เรา เช่น ตอนซื้อผลิตภัณฑ์ ตอนติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า หรือตอนเปิดบัญชีสำหรับบริการใดบริการหนึ่งของเรา จะถือว่าคุณได้มีการยินยอม (หรือในบางกรณีตามแต่กฎหมายจะยินยอมให้ปฏิเสธ) ในการรับจดหมายข่าวต่างๆ และการสื่อสารอื่นๆ จาก Sony Mobile และ/หรือบริษัทอื่นในกลุ่ม การสื่อสารเหล่านี้อาจรวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของ Sony การอัปเกรด และข้อเสนอพิเศษที่คุณอาจมีความสนใจ เป็นต้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการในการสื่อสารทางการตลาดได้ทุกเวลา: ก. หากคุณต้องการยกเลิกสมัครรับบริการจากอีเมลที่ส่งมา ให้ดำเนินการตามลิงก์ ‘ยกเลิกสมัครรับบริการ’ และ/หรือ คำแนะนำ (โดยทั่วไป) ที่แสดงไว้ทางด้านท้ายของอีเมล พึงจำไว้ว่า: ข. หากคุณใช้งานมากกว่าหนึ่งอีเมลในการซื้อสินค้าหรือติดต่อ Sony Mobile คุณจะต้องยกเลิกสมัครรับบริการแต่ละที่อยู่อีเมลต่างหาก ค. วิธีนี้จะยกเลิกสมัครรับบริการเฉพาะทางอีเมลเท่านั้น คุณจะต้องยกเลิกการสมัครรับบริการสำหรับการสื่อสารทางการตลาดในแต่ละประเภทอื่นที่คุณเลือกรับ หากคุณได้ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันหรือบริการใดๆ จาก Sony Mobile และมีบัญชีของคุณเอง คุณอาจลงชื่อเข้าสู่ระบบและแก้ไขความต้องการเพื่อการสื่อสารทางการตลาดภายในหน้า หรือพื้นที่การตั้งค่าบัญชีได้ สำหรับการจัดการการสื่อสารประเภทอื่นๆ อาทิ การแจ้งเตือนแบบพุชในแอปพลิเคชัน โปรดไปที่การตั้งค่าเฉพาะแอปเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง

 3. โพรไฟล์ลูกค้า
 4. ตามที่มีการอธิบายไว้ข้างต้น เราอาจสร้างโพรไฟล์กลุ่มผู้ใช้หรือข้อมูลกลุ่มเพื่อให้สามารถรู้จักลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อสร้างสถิติแบบไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมประจำของเรา โดยการประมวลผลนี้จะได้รับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อให้สามารถรู้จักลูกค้าของเรายิ่งขึ้น และเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ดีที่สุด นอกจากนี้ เรายังอาจมีการเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการ เนื้อหา การตลาด และโฆษณาให้เหมาะสมกับคุณได้มากขึ้นอีกด้วย เมื่อเราใช้โพรไฟล์ลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการ

 5. ข้อมูลที่สำคัญ และข้อความด้านการบริการ
 6. ในบางคราว เราอาจมีการส่งข้อมูลที่สำคัญ (ไม่ว่าจะผ่านทางข้อความตัวอักษร การแจ้งเตือนแบบพุช หรืออีเมล) เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จำเป็น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการสื่อสารหรือการแจ้งเตือนอื่นๆ ที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและสัญญาของเรา และเพื่อให้การรับประกันหรือบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย  การสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่สำคัญเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบจากความต้องการด้านการสื่อสารการตลาดของคุณ

7. การป้องกันความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล

Sony Mobile มีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร และคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันตัวคุณเอง

 • สิ่งที่เราสามารถดำเนินการเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในขณะที่ Sony Mobile ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจะไม่เกิดขึ้น ขอให้มั่นใจว่า Sony Mobile จะคอยควบคุมดูแลอย่างดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนภายในที่เหมาะสม เราจะมีการกำหนดการดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุึคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้หรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย การเปิดเผย รวมถึง:
  • การใช้การเข้ารหัสลับ Secure Sockets Layer (SSL) ในการเก็บรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต (มีการออกแบบการเข้ารหัสลับ SSL เพื่อให้บุคคลอื่นไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ นอกจากเราเท่านั้น)
  • การจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ (ตัวอย่างเช่น เฉพาะเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งต้องใช้ข้อมูลของคุณในการดำเนินธุรกิจของเราเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้)
  • มีการติดตั้งระบบป้องกันทั้งแบบกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรม
 • คุณควรจะต้องพิจารณาถึงสิ่งใดเกี่ยวกับการแชร์เนื้อหาและลิงก์ผ่านแอปพลิเคชันของ Sony Mobile
  • พึงจำไว้ว่า เนื้อหาและลิงค์ใดๆ ที่คุณแชร์ผ่านแอปพลิเคชันและบริการของ Sony Mobile อาจได้รับการส่งต่อไปยังผู้อื่นโดยผู้รับของคุณได้ เป็นต้น คุณควรใช้ดุลยพินิจในการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการดังกล่าวเสมอ
  • เราจะมีการร้องขอให้ผู้ใช้ของเรารับผิดชอบในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของตัวเองทางออนไลน์ และเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยเช่นกัน ผู้เข้าร่วมชุมชน ฟอรั่ม และบอร์ดข้อความใดๆ จะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนอกเหนือจากรหัสออนไลน์ของตัวเองเท่านั้น
  • รวมถึงห้ามเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อายุ หรือข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ห้ามชักชวนหรือขอให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สาธารณะ
 • สิ่งที่คุณควรดำเนินการเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามหลักการปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไปในอินเทอร์เน็ต เราขอแนะนำให้ใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และดำเนินการตามกฎเกณฑ์พื้นฐานดังต่อไปนี้:
  • ห้ามใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย (เช่น คำเดี่ยวในพจนานุกรม)
  • ห้ามใช้รหัสผ่านเดียวในการเข้าถึงบัญชีต่างๆ
  • ควรใช้รหัสผ่านที่มีความยาว (อย่างน้อย 10 อักขระ หรืออาจยาวกว่า)
  • ควรใช้รหัสผ่านที่มีการรวมตัวอักษรทั้งพิมพ์ใหญ่และเล็ก ตัวเลข และตัวอักขระพิเศษ เช่น $%^& เป็นต้น
  • ให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในที่ปลอดภัย (ห้ามจดไว้บนกระดาษ หรือแชร์กับผู้อื่น) และเปลี่ยนเป็นระยะๆ
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อมีการเข้าผ่านลิงค์จากเว็บไซต์ของเราหรือไม่
  • บางเว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งอาจไม่ได้ดำเนินงานโดย Sony Mobile และรวมถึงเว็บไซต์ที่ดำเนินงานโดยบริษัทอื่นในกลุ่มของ Sony
  • ในขณะที่ Sony Mobile พยายามเชื่อมโยงไปยังบางเว็บไซต์ที่มีการแชร์มาตรฐานและสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่สูงของ Sony Mobile เท่านั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นได้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามก่อน เพื่อดูว่ามีการใช้ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของคุณอย่างไร

8. คุกกี้และการติดตาม

คุกกี้คืออะไร และมีการใช้งานอย่างไร? เว็บไซต์ของเรามีการใช้เทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น “คุกกี้” ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเราและการสื่อสารทางอีเมล ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเหล่านี้อาจบอกเราได้ว่า มีผู้เข้าเยี่ยมชมรายใดที่คลิกบนองค์ประกอบหลัก (เช่น ลิงค์หรือกราฟิก) บนเว็บไซต์ หรืออีเมล และจะจดจำเบราว์เซอร์ของคุณในคราวหน้าที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง คุกกี้จะอนุญาตให้เราปรับแต่งประสบการณ์ของคุณให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น หรือในการช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้งานบริการได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ ระงับการยอมรับคุกกี้ หรือรับคำเตือนก่อนที่จะเก็บคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณบล็อกหรือลบคุกกี้ เราอาจไม่สามารถเรียกคืนความต้องการหรือการตั้งค่าการกำหนดใดๆ ที่คุณระบุไว้ก่อนหน้านี้ และความสามารถของเราในการปรับแต่งการใช้งานทางออนไลน์แบบเฉพาะตัวก็จะถูกจำกัด โปรดดูคำแนะนำของเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ใน นโยบายคุกกี้ การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณอาจอนุญาตให้เราทำการส่งสัญญาณที่เรียกว่า “ห้ามติดตาม” ไปยังเว็บไซต์และบริการออนไลน์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมโดยอัตโนมัติ ในปัจจุบัน Sony Mobile จะไม่มีการดำเนินการใดๆ เมื่อได้รับสัญญาณ “ห้ามติดตาม” สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.allaboutdnt.com. รวมถึงโปรดพึงจำไว้ว่า บุคคลที่สามอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในแต่ละครั้ง และในเว็บไซต์อื่นๆ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่นๆ

9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ

คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร และคุณมีสิทธิใดบ้าง คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้ หากคุณคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณยังสามารถขอให้เราอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลบางรายการ เช่น เพื่อการตลาด คุณยังมีสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลได้ในทุึกที่ เช่น มีสิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่สามารถอ่านได้โดยเครื่องทั่วไป และนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังคอนโทรลเลอร์ข้อมูลอื่นๆ โปรดทำความเข้าใจว่า หากคุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเราได้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการเป็นข้อมูลที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Sony Mobile อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการตามกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งในกรณีนี้คุณอาจไม่มีสิทธิ์ลบออก คุณสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวโดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 13 ติดต่อเรา ด้านล่าง คุณอาจได้รับการขอให้แสดงข้อมูลประจำตัวบางรายการ เพื่อให้เราสามารถยืนยันได้ว่า เป็นคุณจริงๆ ที่ทำคำขออยู่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการตามที่กฎหมายอนุญาต (ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับค่าบริการ) สำหรับการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณคิดว่า Sony Mobile ไม่มีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนในหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลของคุณได้

10. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Sony Mobile จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าใด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบใดที่ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น หรือเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและ/หรือธุรกรรมทางการค้า หากเราไม่ต้องใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราจัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นอีกต่อไป เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการทำลายหรือยกเลิกการระบุข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หากคุณมีความกังวลว่า เราจะไม่ปฏิบัติตามสิทธิทางกฎหมายที่คุณพึงมีหรือตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง คุณอาจติดต่อองค์กรที่ดำเนินการป้องกันข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

11. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

Sony Mobile มีการดำเนินการอย่างไรสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก Sony Mobile ถือว่าบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 16 นั้นเป็นเด็ก เราไม่ได้มีเจตนาแสวงหาหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับเด็ก หากฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ หาก Sony Mobile ตรวจพบว่ามีการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งฝ่าฝืนต่อข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทาง Sony Mobile จะดำเนินการตามเห็นสมควรในการ:

 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกจากไฟล์ในทันที
 • หากไม่สามารถลบข้อมูลออกได้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม

หากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กของเรา โปรดติดต่อเราได้ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 13 ติดต่อเรา ด้านล่าง

12. การประกาศเฉพาะพื้นที่ในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค

มีความแตกต่างในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Sony Mobile ในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคหรือไม่ A. ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของผู้พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สำหรับผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย จะมีสิทธิที่จะได้รับ: ก) ข้อมูลที่ระบุถึงบริษัทคู่ค้าบุคคลที่สามใดๆ ซึ่ง Sony Mobile อาจมีการเปิดเผยข้อมูลของคุณภายในช่วงปีที่แล้ว ข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับวัตถุประสงค์การตลาดในการขายตรง และ ข) คำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวที่มีการเปิดเผย โปรดส่งอีเมลคำขอของคุณถึงเราตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 13 ด้านล่าง B. ประกาศสำหรับผู้พำนักอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 5 “การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ” ข้างต้น เราจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่คู่ค้าในหลายประเทศ รวมถึง สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สวีเดน ไอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม เราจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่คู่ค้าในประเทศอื่นๆ ที่ไม่อยู๋ในรายการเป็นครั้งคราว ซึ่งจะเป็นการดำเนินการตามแต่กรณี และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อร้องเรียน: หากคุณมีข้อสงสัยว่า เราจะไม่ปฏิบัติตามสิทธิทางกฎหมายที่คุณพึงมีหรือตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง คุณอาจยื่นข้อร้องเรียนเป็นการภายในผ่านกระบวนการร้องเรียนของเรา หรือคุณอาจทำการร้องเรียนอย่างเป็นทางการไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลประเทศออสเตรเลีย (www.oaic.gov.au) ซึ่งเราจะมีการดำเนินการข้อร้องเรียนดังต่อไปนี้: ขั้นตอนที่ 1: โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณต้องการทำข้อร้องเรียน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ PIM ที่ Australia.privacy.sonymobile@sony.com หรือใช้รายละเอียดที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 13 ติดต่อเรา ด้านล่าง ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยเจ้าหน้าที่ PIM ของเรา จะมีการตอบกลับข้อร้องเรียนของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรภายในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 3: ติดต่อ OAIC เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการข้อร้องเรียนของคุณอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากคุณยังมีข้อกังวลใจ คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลประเทศออสเตรเลียได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้: สำนักงานข้อมูลประเทศออสเตรเลีย (OAIC) ซึ่งจะต้องยื่นข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรศัพท์: 1300 363 992 ที่อยู่: Director of Compliance Office of the Australian Information Commissioner GPO Box 5218 Sydney NSW 2001 เว็บไซต์: oaic.gov.au C. ประกาศสำหรับผู้พำนักอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ ไม่มีรายใดที่จะจำกัดสิทธิของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวปี 1993 จะมีการติดตามคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อสอบถามของคุณและตอบคำถามโดยเราอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ D. ประกาศสำหรับผู้พำนักอาศัยอยู่ในมาเลเซีย

ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลส่วนตัว 2010 (ข้อกำหนด) Sony Mobile ตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและอย่างเหมาะสม Sony Mobile จะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับ ผู้ใช้ข้อมูล ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเป็นความรับผิดชอบที่พนักงานทุกคนของ Sony Mobile จะต้องดำเนินการตาม เมื่อ Sony Mobile มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล Sony Mobile และพนักงานทั้งหมดจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดตามกฎหมาย ตามเนื้อหาของข้อกำหนด การดำเนินการ จะรวมถึง การเก็บรวบรวม การบันทึก การยึดครอง หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง ชื่อย่อที่เป็นสากล หมายเลข NRIC ที่อยู่ที่พำนักอาศัย และรายละเอียดผู้ติดต่อ ข้อมูลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • คำขอในสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเฉพาะบุคคล วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวและผู้ที่ใช้งานข้อมูล หรือสิ่งที่สามารถเปิดเผยได้
 • ป้องกันการดำเนินการข้อมูลซึ่งมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหาหรือความเสียหาย
 • ดำเนินการตามสมควรเพื่อหยุดการใช้งาน แก้ไขให้ถูกต้อง ลบ และ/หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง และ
 • เพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้แก่ Sony Mobile

บุคคลใดก็ตามที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นหรือมีข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควรส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทาง Sony Mobile ที่ Malaysia.privacy.sonymobile@sony.com หรือใช้รายละเอียดที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 13 ติดต่อเรา ด้านล่าง โดยทั่วไปแล้ว Sony Mobile จะสามารถตอบกลับข้อสงสัยและ/หรือคำขอใดๆ ได้ภายใน 30 วัน

E. ประกาศสำหรับผู้พำนักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์

ทาง Sony Mobile จะเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย จัดการ และดูแลข้อมูลส่วนตัวตามข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลส่วนตัว 2012 (หมายเลข 26 ปี 2012) (“ข้อกำหนด”) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียด ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา การใช้บริการใดๆ จาก Sony การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดทำโดย Sony การส่งข้อมูลให้แก่เรา หรือการแสดงความเห็นชอบของคุณ ถือว่าคุณเห็นด้วยและเห็นชอบกับข้อกำหนดในนโยบายการป้องกันข้อมูลฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจริงหรือเท็จ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลระบุตัวตนเฉพาะ ไม่ว่าจะสามารถระบุบุคคลจากข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่ก็ตาม หรือจากข้อมูลอื่นๆ ซึ่งมีการแสดงไว้ต่อ Sony Mobile ข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ ใช้งาน เปิดเผย จัดการและดูแลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณ (ก) มีคำถามหรือข้อคิดเห็นประการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (ข) ต้องการเพิกถอนความเห็นชอบของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่แสดงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรืออื่นๆ หรือ (ค) ต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อ Sony Mobile ตามข้อมูลดังนี้:

Sony Mobile Communications International AB, Singapore Branch 2 International Business Park, #01-10 Tower One, The Strategy Singapore 609930 โดยทั่วไปแล้ว Sony Mobile จะมีการตอบกลับข้อสอบถามและ/หรือคำขอดังกล่าวภายใน 30 วัน หากคุณต้องการเพิกถอนความเห็นชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใดๆ หรือทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับคำขอของคุณ Sony Mobile อาจไม่สามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่คุณอีกต่อไป

13. ติดต่อเรา

คุณจะสามารถติดต่อ Sony Mobile เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือต้องการแสดงความคิดเห็น โปรดติดต่อเรา ทางออนไลน์ หรือตามที่อยู่: Data Protection Officer Sony Mobile Communications AB 221-88 Lund, Sweden https://xperiainfo.com/th/legal/privacy/