โปรดช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์
ทำแบบสำรวจของเราเพื่อประเมินการเยี่ยมชมของคุณ

ในการตอบคำถามแบบรวดเร็วห้าคำถาม ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเท่านั้น เพียงกดปุ่มเปิดแบบสำรวจเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชมเพื่อเริ่มต้น

Skip to content

กฎหมาย

ก่อนใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใดก็ตามของเรา กรุณาอ่านข้อมูลที่สามารถดูได้ตามแต่ละลิงก์ที่ระบุไว้อย่างรอบคอบ เนื่องจากลิงก์เหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์และภาระหน้าที่ของคุณในฐานะผู้ใช้

เงื่อนไขการใช้งาน

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานหากคุณกำลังจะใช้งานเว็บไซต์ Sony Mobile Communications หรือแอปพลิเคชันใดก็ตามของเรา โปรดทราบว่าการที่คุณเข้าชมและ/หรือใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเป็นการแสดงว่าคุณยินยอมตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน โปรดอย่าใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใดก็ตามของเรา

อ่านเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
อ่านเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อทำความเข้าใจประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา วิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลข้างต้น และมาตรการคุ้มครองที่เราใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Sony Mobile Communications ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา

เรารับรองว่ามีการป้องกัน IPR สำหรับผลลัพธ์อันเกิดจากกระบวนการพัฒนาของเราและใช้สิทธิ์เหล่านั้นในวงกว้าง อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่พนักงานของ Sony Mobile Communications และกลุ่มบริษัทในเครือทั่วโลก

เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา Sony Mobile Communications ทำงานร่วมกับหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานบังคับควบคุมทั่วโลกอย่างแข็งขันเพื่อขจัดสินค้าปลอมแปลงให้หมดไป

เข้าไปตามลิงก์ที่ให้มาด้านล่างเพื่อค้นหารายชื่อเครื่องหมายการค้าที่ใช้บนเว็บไซต์และในแอปพลิเคชันของเรา รายชื่อดังกล่าวจะมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นครั้งคราวและไม่มีเจตนาที่จะจำกัดหรือสละสิทธิ์ในเครื่องหมายเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจปรากฏอยู่

อ่านรายชื่อเครื่องหมายการค้า

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

การประกอบธุรกิจตามหลักจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องถือเป็นหลักพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรของ Sony Sony Mobile Communications ได้นำหลักปฏิบัติของกลุ่มบริษัท Sony มาใช้เพื่อให้วัฒนธรรมและการดำเนินธุรกิจบริษัทของเราแข็งแกร่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับสากลของ Sony (Global Compliance Network) อันประกอบด้วยสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทีมผู้นำด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับสากล และเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาคในทั่วโลก เรามีระบบสายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน (Compliance Hotline System) เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าเรามีทรัพยากรพร้อมให้พนักงานสามารถแจ้งข้อกังวลและขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องหลักจริยธรรมและกฏหมาย

หลักปฏิบัติของกลุ่มบริษัท Sony (Sony Group Code of Conduct)

หลักปฏิบัติของกลุ่มบริษัท Sony ได้รับการนำมาใช้โดย Sony Corporation เมื่อเดือนพฤษภาคม 2003 หลักปฏิบัติดังกล่าวกำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานภายในบริษัทให้ทุกคนในกลุ่ม Sony ได้ปฏิบัติตาม เพื่อเน้นความสำคัญและสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้แก่การกำกับดูแลกิจการ หลักจริยธรรมทางธุรกิจ และระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบในกลุ่มบริษัท Sony นอกจากมาตรฐานทางกฏหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้ว หลักปฏิบัตินี้ยังวางนโยบายพื้นฐานของกลุ่ม Sony ในเรื่องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและกิจกรรมทางธุรกิจตามหลักจริยธรรมในประเด็นต่างๆ อย่างเช่นการเคารพสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูล บริษัทในกลุ่ม Sony แต่ละแห่งทั่วโลกต่างก็ได้นำหลักปฏิบัติไปใช้ และหลักปฏิบัตินี้ยังเป็นใจความสำคัญของการส่งข้อความ สาส์นจากผู้บริหาร (tone from the top) ที่มีเป็นประจำ รวมถึงการฝึกอบรมอื่น ๆ ด้วย Sony Mobile Communications นำหลักปฏิบัติมาใช้เมื่อ Sony ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทเราในปี 2012

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน

Sony Mobile Communications มีการใช้ระบบสายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีไว้ให้พนักงานได้รายงานข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องทางจริยธรรมหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฏหมายหรือนโยบายภายในบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้น สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียนทำให้ Sony Mobile Communications สามารถดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกังวลหรือการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ระบบสายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียนมีพร้อมให้บริการทั่วโลกและเชื่อมต่อโดยตรงไปยังผู้บริหารที่มีอำนาจดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการระบบนี้อย่างเป็นอิสระจากสายสั่งการตามปกติ และผู้โทรจะได้รับการปกป้องจากการกระทำตอบโต้อันเนื่องมาจากการรายงานดังกล่าว สรุปข้อมูลสายที่โทรเข้า ผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบ และการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานระบบจะมีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา