โปรดช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์
ทำแบบสำรวจของเราเพื่อประเมินการเยี่ยมชมของคุณ

ในการตอบคำถามแบบรวดเร็วห้าคำถาม ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเท่านั้น เพียงกดปุ่มเปิดแบบสำรวจเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชมเพื่อเริ่มต้น

Skip to content

นโยบายคุกกี้ของเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายในเว็บไซต์ของเราและในการสื่อสารทางอีเมลเพื่อให้บริการและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ นอกจากนี้ ในปัจจุบันเรายังนำวิธีการสำหรับหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้มาใช้ ทั้งนี้เพื่อแบ่งปันการเรียนรู้เหล่านั้น และส่งเสริมประสบการณ์ในเว็บไซต์ของพวกเขา นโยบายนี้จะอธิบายประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ (และที่หุ้นส่วนของเราใช้) ประโยชน์ของคุกกี้ และวิธีการที่คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดลักษณะของคุณ

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือชิ้นส่วนของข้อมูลขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์ของคุณเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ทุกครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เว็บเบราว์เซอร์ของคุณจะส่งคุกกี้เหล่านี้กลับมาให้เราเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณให้ตรงกับความสนใจและความชอบของคุณได้ดีขึ้น หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเข้าระบบเพื่อใช้บริการของเรา

เราใช้คุกกี้ใด

คุกกี้ที่เราใช้ทำให้เราสามารถจดจำลูกค้าแต่ละคนที่กลับมาใหม่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของพวกเขา คุณจึงไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลเดิมซ้ำอีก นอกจากนี้ ยังช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบการรับส่งข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจึงสามารถปรับปรุงการใช้งานได้
มาดูตัวอย่างประเภทของคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเราดังนี้:

คุกกี้ที่จำเป็น

เราอาจใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้รับบริการที่คุณขอผ่านเว็บไซต์ของเรา หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ อาจไม่สามารถให้บริการต่างๆ ที่คุณต้องการได้
ตัวอย่างเช่น อาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อ:

  • ดำเนินการและจดจำรายการสินค้าต่างๆ ที่คุณใส่ไว้ใน รถเข็นสินค้า เมื่อเข้าไปในร้าน Sony Mobile
  • อนุญาตให้คุณเข้าใช้งานพื้นที่ที่ปลอดภัยของเว็บไซต์เราโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบบริการอย่างต่อเนื่อง
  • จดจำการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมาที่คุณได้ทำไว้ (เช่น การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์) เมื่อกลับไปยังหน้าหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกัน

โมดูลคุกกี้ประสิทธิภาพการทำงาน

เราอาจใช้คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์ของเรา โฆษณา และการสื่อสารทางอีเมล และเพื่อบ่งชี้ให้เราทราบในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้ อาจมีการใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคนิคโดยละเอียด เช่น หน้าที่เข้าชมครั้งล่าสุด จำนวนหน้าที่เข้าชม มีการเปิดดูอีเมลที่ใช้ในการสื่อสารหรือไม่ ส่วนใดของเว็บไซต์หรืออีเมลที่ถูกคลิก และระยะเวลาระหว่างการคลิก แม้ว่าข้อมูลนี้อาจเกี่ยวเนื่องกับรายละเอียดต่างๆ เช่น IP แอดเดรส โดเมน หรือข้อมูลของเบราว์เซอร์ แต่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมกับข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่นๆ เท่านั้นและไม่ใช่ในล้กษณะที่จะระบุตัวตนของคุณโดยตรง

ตัวอย่างเช่น อาจใช้คุกกี้เหล่านี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อ:

  • วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพและการออกแบบเว็บไซต์ของเรา โฆษณา และการสื่อสารทางอีเมล
  • คำนวณจำนวนการตอบสนองต่อโฆษณาของเราเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการโฆษณาของเรา
  • ประเมินข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงการบริการและคำร้องเรียนด้านการบริหารจัดการ

คุกกี้แนะนำบอกต่อ

เราอาจเข้าใช้งานคุกกี้แนะนำบอกต่อที่เว็บไซต์ของหุ้นส่วนธุรกิจของเราส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ จะมีการใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อระบุทุกครั้งที่หุ้นส่วนธุรกิจของเราแนะนำบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปยังเว็บไซต์ของเรา และไม่ว่าการเข้าชมของบุคคลนั้นจะมีผลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการของ Sony หรือไม่ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่หุ้นส่วนธุรกิจของเรา แต่จะไม่ระบุชื่อ และไม่ระบุตัวตนของคุณโดยตรง
เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรากับหุ้นส่วนธุรกิจของเรา และเพื่อช่วยให้หุ้นส่วนเหล่านี้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของพวกเขา

คุกกี้การเรียกใช้งาน

เราอาจใช้คุกกี้การเรียกใช้งานที่ไม่จำเป็นแต่ทำให้สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในเว็บไซต์ของเรา
ตัวอย่างเช่น อาจใช้คุกกี้เหล่านี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อ:

  • จดจำการกำหนดลักษณะที่คุณเลือกในการเข้าชมเว็บไซต์ของเราครั้งก่อน เช่น ประเทศ/ภาษา ความสนใจของคุณ และการนำเสนอของเว็บไซต์ของเรา (เช่น เค้าโครง ขนาดแบบอักษร สี เป็นต้น) คุณจึงไม่ต้องแจ้งให้เราทราบอีก
  • จดจำคำตอบสำหรับคำถามต่างๆ ที่เว็บไซต์ของเราถามคุณ เช่น ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อว่าเราจะไม่ต้องถามคุณอีก
  • ตรวจสอบว่ามีการเสนอบริการให้คุณหรือไม่ เช่น ข้อเสนอของความช่วยเหลือแบบสดๆ ผ่านระบบออนไลน์
  • ให้ข้อมูลเพื่อให้บริการทางเลือกสามารถทำงานได้ เช่น การดูวิดีโอผ่านระบบออนไลน์หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบล็อก

คุกกี้กลุ่มเป้าหมายหรือโฆษณา

อาจมีการใช้คุกกี้กลุ่มเป้าหมายหรือโฆษณาในเว็บไซต์ของเราเพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณมากขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเรียกดูเว็บไซต์ของเรา (เช่น สินค้าและบริการใดที่คุณคลิกดู) นอกจากนี้ อาจใช้คุกกี้เหล่านี้ในการจดจำเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งและ/หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นส่วนของเครือข่ายของหุ้นส่วนโฆษณาของเรารายใดรายหนึ่ง

เช่น อาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Sony ที่คุณเรียกดูหรือใส่ไว้ในรถเข็นสินค้าในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้:

  • บริษัทในกลุ่ม Sony สามารถโฆษณาสินค้าและบริการของ Sony ที่คุณดูในเว็บไซต์
  • บริษัทในกลุ่ม Sony สามารถปรับเปลี่ยนอีเมลและการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงรูปแบบอื่นที่คุณได้รับให้เหมาะกับคุณ
  • หุ้นส่วนโฆษณาของเราสามารถโฆษณาสินค้าและบริการของ Sony ที่คุณดูในเว็บไซต์อื่นๆ ในเครือข่ายโฆษณา
  • เราสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่คุณดูโฆษณา รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

บริษัทในกลุ่ม Sony และ/หรือหุ้นส่วนโฆษณาของเราอาจเก็บและเข้าใช้งานคุกกี้เหล่านี้

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

การใช้เว็บไซต์ของเราอาจทำให้มีการเก็บคุกกี้บางอย่างที่ไม่ได้รับการควบคุมโดย Sony Mobile ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อหน้าที่คุณเยี่ยมชมมีเนื้อหาที่แสดงจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และจะทำให้คุณได้รับคุกกี้จากบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในคุกกี้เหล่านี้ เว้นแต่คุณจะเข้าระบบบัญชีของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้อาจมาจาก:

  • YouTube หรือ Facebook
  • ผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้
  • บริษัทผู้วางแผนสื่อโฆษณาที่ต้องจ่ายเงินซื้อ
  • ความพยายามด้านการตลาดที่ Sony Mobile เป็นเจ้าของ

แต่ Sony Mobile ไม่ได้ควบคุมการเก็บหรือการเข้าใช้งานคุกกี้เหล่านี้ คุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของบริการเหล่านี้เพื่อค้นหาว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ใช้คุกกี้อย่างไร

การซื้อสินค้ากับ Sony Mobile

ModusLink มีหน้าที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า Sony Mobile และเราดำเนินมาตรการที่แน่วแน่ในการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะปลอดภัยและเป็นความลับ คุกกี้ ModusLink ไม่ได้ใช้เพื่อเข้าใช้ข้อมูลที่ป้อนไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย แต่สามารถเข้าใช้ข้อมูลนี้เฉพาะเมื่อคุณป้อนชื่อและหมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://www.moduslink.com/privacy.cfm

วิธีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ บล็อกการยอมรับคุกกี้ หรือรับคำเตือนก่อนที่จะทำการจัดเก็บคุกกี้

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุกกี้ถูกปิดใช้งาน

ถ้าคุณบล็อกหรือลบคุกกี้ เราอาจไม่สามารถคืนค่าการตั้งค่าการกำหนดลักษณะหรือการกำหนดเองใดๆ ที่คุณได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ และความสามารถของเราในการปรับเปลี่ยนประสบการณ์ในระบบออนไลน์ของคุณก็จะถูกจำกัด