Hjälp oss att förbättra vår webbplats
Fyll i några frågor om hur du upplevde ditt besök.

Det tar bara ett par minuter att besvara de fem korta frågorna. Klicka bara på knappen Besvara frågorna när du är klar med besöket.

Skip to content

Användarvillkor för appar från Sony�Mobile

Dessa användarvillkor styr din användning av alla appar och tjänster som ägs eller styrs av Sony�Mobile Communications Inc. (sammanfattningsvis kallat ”appar från Sony�Mobile”), med registrerad företagsadress på 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan, och dess dotterbolag (kallas sammanfattningsvis ”Sony�Mobile”)

Dessa användarvillkor utgörs av villkoren nedan tillsammans med villkoren angivna i Sekretesspolicyn (som kan komma att ändras då och då). Säkerställ att du håller dig informerad om eventuella ändringar genom att regelbundet besöka Juridiska villkor.

 1. Kostnader: Du ansvarar för betalning av eventuella kostnader och avgifter som uppkommer när du hämtar eller använder appar från Sony�Mobile, inklusive alla operatörskostnader för nätanvändning och roaming. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
 2. Push-aviseringar: Många av apparna från Sony�Mobile skickar push-aviseringar till användare som en del av sina normala funktioner. Du kan stänga av push-aviseringar i appens inställningar.
 3. Annonsering: Vissa av Sony�Mobiles appar kan innehålla annonser och reklamkampanjer för Sony�Mobile, Sony�Corporation och dess dotterbolag eller annan tredje part. I dessa appar kan det vara möjligt att stänga av annonserna under inställningarna. Andra appar från Sony�Mobile drivs med hjälp av annonser och om du inte vill få annonser behöver du inaktivera appen.
 4. Program, tjänster eller webbplatser från tredje part: Sony�Mobile-appen kan göra det möjligt för dig att använda funktioner i program, tjänster eller webbplatser som inte styrs av Sony�Mobile (sammanfattningsvis kallat ”appar från tredje part”). Alla appar från tredje part omfattas av användarvillkoren från respektive tredjepartsleverantör och Sony�Mobile ansvarar inte för saker som gäller hantering av eller transaktioner med sådan tredje part och för innehåll från tredje part, syndikerat innehåll, appar, tjänster, webbplatser, annonser, länkar, sekretessvillkor och/eller praxis för sådan tredje part, som kan vara tillgängliga via Sony�Mobile-appen. Det är ditt ansvar att kontrollera alla juridiska villkor (inklusive sekretessvillkor och användarvillkor) för appar från tredje part innan du hämtar, ansluter eller använder sådana appar från tredje part.
 5. Språk: Innehåll kanske inte är tillgängligt på ditt lokala språk.
 6. Dekompilering: Du godkänner att du inte får ta isär, dekompilera, återskapa eller på något annat sätt försöka upptäcka eller få tillgång till källkoden i någon app från Sony�Mobile eller någon av dess komponenter. Du får inte kopiera någon del av appar från Sony�Mobile eller kommersiellt använda, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, publicera, underlicensiera, distribuera, tilldela eller på annat sätt överföra någon del av appar från Sony�Mobile till någon tredje part.
 7. Anonym statistik: Sony�Mobile förbehåller sig rätten att anonymt spåra och rapportera din aktivitet i relation till appen från Sony�Mobile till våra tredjepartsleverantörer av statistiktjänster.
 8. Skydda personliga uppgifter: Vi vill hjälpa dig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din integritet och dina uppgifter. Läs Sony�Mobiles Sekretesspolicyn och sekretessmeddelandet i varje app från Sony�Mobile för att förstå vilken typ av information vi samlar in med hjälp av appar från Sony�Mobile och de åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter.
 9. VIKTIGT: VI KAN, UTAN SKYLDIGHETER GENTEMOT DIG, NÄR SOM HELST ÄNDRA DESSA ANVÄNDARVILLKOR UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV APPAR FRÅN SONY MOBILE EFTER EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR KOMMER ATT BETRAKTAS SOM ETT GODKÄNNANDE AV ÄNDRINGARNA. OM DU INTE GODKÄNNER OCH FÖLJER DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA APPEN FRÅN SONY MOBILE ELLER HÄMTA ELLER ANVÄNDA NÅGON RELATERAD PROGRAMVARA. DU ANVÄNDER APPAR FRÅN SONY MOBILE PÅ EGET ANSVAR. VARJE APP FRÅN SONY MOBILE TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. VI LÄMNAR INGA GARANTIER, OCH AVSÄGER OSS ALLT ANSVAR FRÅN, TILLGÄNGLIGHETEN, LÄMPLIGHETEN, SÄKERHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN OCH KVALITETEN HOS NÅGON APP FRÅN SONY MOBILE, TILLHÖRANDE PROGRAMVARA, ELLER ANDRA PRODUKTER, TJÄNSTER ELLER INFORMATION SOM ERHÅLLS VIA APPEN FRÅN SONY MOBILE. VI PÅTAR OSS INGET ANSVAR FÖR BORTTAGNING AV, ELLER MISSLYCKANDE ATT SPARA ELLER ÖVERFÖRA, NÅGOT INNEHÅLL ELLER ANNAN INFORMATION SOM FINNS I ELLER SKICKAS AV APPEN FRÅN SONY MOBILE. VI PÅTAR OSS INGET ANSVAR FÖR EXAKTHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS NÅGON INFORMATION ELLER NÅGRA YTTRANDEN SOM SKICKAS VIA APPEN FRÅN SONY MOBILE. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST BEGRÄNSA DIN ANVÄNDNING AV ELLER AVSLUTA APPEN FRÅN SONY MOBILE EFTER VÅRT EGET GOTTFINNANDE. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG KAN VI INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. BEGRÄNSNINGEN ELLER FRISKRIVNINGEN OVAN GÄLLER DÅ INTE FÖR DIG. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKA VÅRT TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALADE (OM TILLÄMPLIGT) FÖR APPEN FRÅN SONY MOBILE OCH TILLHÖRANDE PROGRAMVARA.
 10. Ensamrätt: Du intygar att du förstår att vi (eller våra licenstagare) äger alla rättigheter, anspråk och intressen i och för appen från Sony�Mobile och den tillhörande programvaran. Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony�Corporation. Du får inte ändra, förstöra, dölja eller på annat sätt avlägsna någon information om upphovsrätt eller äganderätt eller beteckningar som finns i apparna från Sony�Mobile.
 11. Programvara från tredje part: I den mån appen från Sony�Mobile innehåller programvara från tredje part kommer alla villkor som medföljer sådan programvara gälla som komplement till dessa användarvillkor och sådan tredje part omfattas av dessa villkor.
 12. Val av jurisdiktionsort: I den mån det är tillåtet av tillämpliga lagstadgade konsumenträttigheter styrs dessa användarvillkor av lagstiftningen i Japan, utan beaktande av motstridig internationell lagstiftning Du samtycker till att följa jurisdiktionen i japansk domstol.