Hjälp oss att förbättra vår webbplats
Fyll i några frågor om hur du upplevde ditt besök.

Det tar bara ett par minuter att besvara de fem korta frågorna. Klicka bara på knappen Besvara frågorna när du är klar med besöket.

Skip to content

Sekretesspolicy för Sony Mobile

Viktigt sekretessmeddelande från Sony Mobile. Vänligen läs här.

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast i februari 2020. Tidigare policyer finns arkiverade här

Översikt

Din sekretess och tillit är viktiga för oss. I den här sekretesspolicyn beskrivs de informations- och datatyper (kallas hädanefter för ”personuppgifter”) vi kan samla in och lagra, hur dessa data används och med vilka de delas. Om du har några frågor eller funderingar hittar du kontaktuppgifter i slutet av denna policy.
Sony Mobile Communications Inc. (hädanefter ”Sony Mobile”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är det företag i Sony Mobile-koncernen som agerar som personuppgiftsansvarig i samband med personuppgifter som samlas in eller tas emot av Sony Mobile när du använder Sony Mobiles produkter, tjänster, appar, webbplatser (inklusive e-butiker) och kontaktcenter som har gjorts tillgängliga för dig. Sony Mobile är ansvariga för att se till att behandlingen av personuppgifter följer den här policyn.
Våra produkter och tjänster utvecklas ständigt och vi kommer att ändra den här sekretesspolicyn för att på ett korrekt sätt beskriva vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem och med vem vi delar personuppgifter samt om den behöver följa ändringar i tillämplig lag eller för legitima affärssyften. Om vi gör ändringar av denna policy kommer vi att ändra datumet för senaste ändring (se längst upp) och uppdatera den här sidan. Om vi gör omfattande ändringar kommer vi att underrätta dig om det genom att placera ett meddelande på vår webbplats eller genom att underrätta dig om ändringarna. Kontrollera då och då vilka ändringar vi har gjort.
Observera att andra företag i Sony-koncernen är ansvariga för deras respektive behandling av personuppgifter i anslutning till andra produkter och tjänster från Sony. De här företagen i Sony-koncernen kan ha sin egen sekretesspolicy, som vanligen finns tillgänglig på den relevanta webbplatsen för deras produkter och tjänster. Klicka på en avsnittsrubrik för att öppna det avsnittet:

1. Personuppgifter som vi samlar in
2. Hur Sony Mobile använder dina personuppgifter
3. Delande av dina personuppgifter
4. Sammankopplade Sony-konton (”samlad inloggning”)
5. Internationell överföring av dina personuppgifter
6. Marknadsföringskommunikation
7. Säkerhet för dina personuppgifter
8. Cookie-filer och spårning
9. Åtkomst till dina personuppgifter och dina rättigheter
10. Lagring av personuppgifter
11. Skydd för barn
12. Kontakta oss

1. Personuppgifter som vi samlar in

Vilka personuppgifter samlar Sony Mobile in, och var kommer dessa personuppgifter ifrån? Sony Mobile kan samla in personuppgifter om dig på flera olika sätt som förklaras nedan. Var försiktig när du skickar personuppgifter till oss, särskilt när du fyller i fritextfält eller överför innehåll, dokument och annat material. Vissa av våra tjänster är automatiserade och vi kanske inte förstår att du skickade felaktiga eller känsliga personuppgifter av misstag. Du kan alltid kontakta oss för att rätta till dina personuppgifter (se avsnitt 12 nedan). A. Personuppgifter som du skickar till oss När du interagerar med Sony Mobile kan vi be dig att ge oss personlig information. Till exempel:

 • För några av våra tjänster krävs att du skapar ett konto. När du skapar ett konto ber vi dig om en rad personuppgifter, så som ditt namn, ditt födelsedatum, din plats, dina kontaktuppgifter, tillämpliga enhets-ID:n som gäller enheter du använder för att få tillgång till och ta emot vissa appar och tjänster, dina intressen och dina konto- och reklampreferenser samt din aktuella mobiloperatör
 • När du köper eller registrerar en av våra produkter, skickar den för reparationer eller returnerar den via någon av våra auktoriserade kanaler, kan vi be dig att uppge personuppgifter så som dina kontaktuppgifter, tillämpligt enhets-ID som gäller din produkt, leveransdatum och inköpsplats och betalningsinformation
 • När du använder våra appar och tjänster eller andra plattformar kan vi ta emot innehåll som du väljer att ladda upp, så som produktrecensioner, kommentarer, bilder och inlägg i forum, eller information om dina intressen och preferenser som du väljer att dela med oss när du till exempel väljer vilka tjänster du vill ta emot. Om du använder appar med röstigenkänning kan vi dessutom behöva få tillgång till vissa personuppgifter på din enhet och även spela in din röst
 • När du anger dina intressen och preferenser för att börja använda en internetaktiverad produkt eller tjänst

B. Personuppgifter vi samlar in när du använder våra webbplatser, produkter, tjänster och appar Vissa av våra webbplatser, internetaktiverade produkter och appar och tjänster förser Sony Mobile med personlig information om hur du använder dem för att förbättra och tillhandahålla en bättre användarupplevelse, inklusive:

 • Uppgifter om dina användningsmönster, innehåll (inklusive all reklam) som du tittar på och interagerar med, inklusive personuppgifter via tjänsterna och apparna som du använder på din enhet för att göra tjänsterna personligare och anpassade efter dina specifika behov. När du använder våra webbplatser kan vi till exempel samla in personuppgifter om ditt besök, så som din webbläsare, vilka webbplatser du besöker och vilka objekt du har ”klickat” på eller har lagt till i din varukorg
 • Serverloggar med tekniska personuppgifter om hur du använder våra tjänster, produkter eller webbplatser, så som din IP-adress, ditt enhets-ID, domäner, enhets- och programinställningar, fel och maskinvaruaktivitet. Vi kan använda din IP-adress för att avgöra vilket land du befinner dig i
 • Enhetsinformation som ditt enhets-ID, inklusive personuppgifter om var enheten fysiskt befinner sig, till exempel när du använder en platstjänst eller programvara och godkänner att din plats delas. Ditt enhets-ID samlas också in när du hämtar en programvaruuppdatering
 • Med ditt uttryckliga medgivande, information gällande tillståndet för ditt fysiska beteende och biometriska data som röstautentiseringsdata, fingeravtryck eller karakteristiska ansiktsdrag
 • Röstigenkänning och yttranden när du använder röstigenkänningsappar. Sådana data kan skickas till våra teknikpartner
 • Information om dina sammankopplade Sony-konton och när och hur du använder dem (mer information om sammankopplade Sony-konton finns nedan i avsnitt 4)

C. Personuppgifter som vi samlar in från sociala nätverk Om du använder någon av våra funktioner, sidor eller insticksprogram eller någon av våra produkter eller tjänster som tillåter integrering med sociala nätverk kan vi ta emot personuppgifter om sådan användning. Till exempel:

 • Om du loggar in på en av våra webbplatser, appar eller tjänster med ditt konto på ett socialt nätverk kan vi få grundläggande information från din profil i det sociala nätverket. Den grundläggande information vi får kan bero på sekretessinställningarna för ditt konto i det sociala nätverket. Vanligtvis kan de däremot inkludera ditt användarnamn i det sociala nätverket, ditt namn, din profilbild, ditt kön och ditt språk. Vi kan även ta emot ytterligare personuppgifter från din profil om du ger oss åtkomst till den
 • Om du väljer ”gilla” eller ”+1” eller ”twittra” eller en liknande knapp på en av våra webbplatser eller tjänster kan vi registrera att du har gjort det. Utöver detta kan innehållet du visar publiceras på din profil eller i ditt flöde för det sociala nätverket. Vi kan ta emot personuppgifter om andra interaktioner med det här publicerade innehållet (exempelvis om dina kontakter klickar på en länk i det publicerade innehållet) som vi kan länka till den information vi lagrar om dig.
 • Om du väljer ”gilla”, ”+1” eller liknande på en av våra sidor på ett socialt nätverk kan vi ta emot personuppgifter om din profil i det sociala nätverket, beroende på sekretessinställningarna för ditt konto i det sociala nätverket.

Mer information och uppgifter om hur du kan kontrollera åtkomsten till din profil i sociala nätverk finns i sekretesspolicyn och i andra guider som finns på webbplatsen för det sociala nätverket. D. Personuppgifter som vi kan samla in för andra ändamål Vi kan också samla in personuppgifter från offentligt tillgängliga källor och tredje part, inklusive:

 • Vi kan även få personuppgifter om dig från andra företag i Sony-koncernen som du interagerar med, i synnerhet när du kopplar samman dina konton för vissa av Sony-koncernens tjänster (mer information om sammankopplade Sony-konton finns i avsnitt 4 nedan).
 • Vi kan också få personuppgifter om dig från andra företag i Sony-koncernen som du interagerar med, i synnerhet när du kopplar dina konton för vissa tjänster inom Sony-koncernen (mer information om kopplade Sony-konton finns i avsnitt 4 nedan)

2. Hur Sony Mobile använder dina personuppgifter

 • Hur använder Sony Mobile dina personuppgifter och vilken juridisk grund har de för att behandla dem? Sony Mobile använder huvudsakligen de personuppgifter du tillhandahåller eller som vi samlar in i följande syften:

A. För att tillhandahålla en tjänst

 • När vi använder personuppgifter för att erbjuda produkter och tjänster bygger behandlingen på ett avtal mellan dig och Sony Mobile. Vi kan använda personuppgifter för att:
  • tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt, inklusive säkerhetskopierings- och återställningstjänster
  • tillhandahålla programuppdateringar som kan innehålla mycket viktiga säkerhets- och funktionalitetspatchar som gör din enhet säkrare och skyddar personuppgifter på enheten
  • behandla din registrering hos oss eller för att skapa ett konto
  • skicka viktig information (inklusive via sms-meddelanden, push-aviseringar och e-post) om viktiga ändringar av tillämpliga användarvillkor och/eller annan kommunikation eller aviseringar enligt vad som krävs för att fullfölja våra juridiska förpliktelser och avtalsförpliktelser för att erbjuda garanti

  B. Produkt- och tjänsteutveckling

  • Vi arbetar ständigt med att göra våra produkter och tjänster bättre. Vi baserar den här behandlingen på vårt legitima intresse att utveckla våra produkter och tjänster för att bättre möta kunders behov, för att säkerställa kvaliteten, för att utveckla identitetshantering och för att stärka nätverks- och informationssäkerhet. Vi kan använda personuppgifter för att:
   • skapa och hantera kunddatabaser över våra användare, som innehåller grundläggande kontoinformation (så som namn, födelsedatum, adress och kontaktuppgifter), tillämpliga enhets-ID:n (för enheter du använder för åtkomst till och hämtning av vissa appar och tjänster), relaterad information om användning av produkter eller tjänster samt kundinställningar som du tillhandahåller då och då. Som en del av vårt pågående arbete med att hantera kundrelationer kan vi slå samman flera databaser till en eller i övrigt koppla samman olika databaser för att hantera dina konton effektivare
   • be dig om din åsikt om produkter och tjänster från Sony Mobile samt genomföra produktenkäter
   • förbättra nya och befintliga produkter, tjänster och programvara från Sony Mobile och ta fram nya erbjudanden, rekommendationer, reklam och annan kommunikation, samt lära sig mer om kundernas shoppingvanor i allmänhet

   C. Marknadsföring och reklam

   • När vi använder personuppgifter i reklamsyfte baserar vi behandlingen på vårt legitima intresse att känna våra kunder, hålla dig uppdaterad om Sonys Mobiles senaste produkter och tjänster och att personanpassa kundupplevelsen. I vissa fall baserar vi marknadsföring på ditt förhandsmedgivande, t.ex. för att skicka reklammeddelanden. Vi kan använda de personuppgifter vi samlar in och/eller personuppgifter om dig som delas med oss i reklamsyften, t.ex. från andra företag i Sony-koncernen vars produkter, appar och tjänster du också använder. Vi kan framför allt:
   • tillhandahålla produkt- och serviceuppdateringar, nyhetsbrev och annan kommunikation om befintliga och/eller nya produkter och tjänster via post, e-post, telefon, meddelanden i enheten, sms eller på andra sätt, om du har samtyckt till det eller om vi på annat sätt tillåts göra det enligt tillämplig lagstiftning
   • se till att du får ta del av eventuella relevanta specialerbjudanden eller kampanjer
   • lotta ut priser, hålla tävlingar och andra kampanjerbjudanden
   • skapa användargrupprofiler eller segmenterad data och på annat sätt skapa anonym, aggregerad statistik om hur våra webbplatser, produkter, tjänster och lojalitetsprogram används som vi kan dela med tredje part och/eller göra offentligt tillgänglig
   • visa personanpassat innehåll, rekommendationer och reklam. Du kan upptäcka personanpassningen när du använder Sony Mobiles produkter och tjänster, när vi skickar marknadsföringskommunikation och när du besöker vår egen och tredje parts webbplats som visar reklam från oss och våra reklampartner. Du kan till exempel se reklam för en produkt som du nyligen har tittat på när du besökte en av våra webbplatser. En del av personanpassningen som du ser på våra webbplatser eller i vår onlinereklam och kommunikation använder cookie-filer som skapats av oss eller av våra reklampartner. Mer information finns i vår Policy för cookie-filer. I andra fall kan vår programvara och våra tjänster ha särskilda inställningar för personligt anpassat innehåll; du bör läsa sekretesspolicyn för den relevanta programvaran eller tjänsten för mer information
   • använda produktrecensioner, kommentarer eller innehåll som du har laddat upp och göra det synligt offentligt på våra webbplatser eller i våra tjänster för att länka till, publicera eller offentliggöra på annan plats, inklusive i vår egen marknadsföring. Varje gång du skapar eller svarar på ett inlägg eller en diskussion på ett forum på en Sony Mobile-webbplats kan vi, utöver att tillhandahålla forumtjänsten, lagra forumnamnet samt tid och datum för ditt inlägg eller din diskussion tillsammans med dina kontouppgifter. Vi gör det för att förstå forumens ”typiska användare” bättre och för att ta fram eller skräddarsy marknadsföringskommunikation så att den återspeglar din aktivitet på forumet. Vi använder inte innehållet i dina inlägg eller trådar i forum i syfte att skicka marknadsföringskommunikation

   Mer information om marknadsföringskommunikation, hur vi använder kundprofiler och hur du kan avregistrera dig finns i avsnitt 6 nedan.

  D. Utredning och förebyggande av bedrägerier

  • Sony Mobile kan använda personuppgifter för att förhindra bedrägerier och för att undersöka brott mot våra policyer. Vi kan till exempel använda din enhetsinformation som ditt enhets-ID för att säkerställa att kuponger eller rabatter i samband med kampanjer inte används bedrägligt eller kontrollera att en betalning inte är bedräglig. I det fallet baserar vi behandlingen av personuppgifter på vårt legitima intresse att förhindra bedrägerier och för att ge våra kunder förmåner. Vi kan också använda personuppgifter för att följa tillämplig lag, föreskrifter och rättsliga avgöranden och följa giltiga begäranden om information från sådana organ. Vi kan använda dina personuppgifter för att hävda eller skydda de juridiska rättigheterna för ett företag i Sony-koncernen eller villkoren för en Sony-produkt eller -tjänst. I det fallet baserar vi behandlingen på en juridisk skyldighet som Sony Mobile har eller på vårt legitima intresse att försvara våra juridiska skyldigheter.

  E. Andra syften

  • Vi kan använda dina personuppgifter i andra syften:
  • för att länka eller kombinera de personuppgifter som vi samlar in från de olika källor som anges ovan (inklusive personuppgifter som mottas från andra företag i Sony-koncernen om din användning av andra produkter och tjänster i Sony-koncernen). Den här behandlingen bygger på vårt legitima intresse att erbjuda en bättre kundupplevelse och tjänst. Personuppgifter kan länkas via en unik identifierare, som en cookie-fil eller ett kontonummer (i synnerhet när du kopplar samman Sony-konton – mer information om sammankopplade Sony-konton finns i avsnitt 4 nedan). Vi kan även kombinera två eller fler databaser till en enda databas med kundinformation. Vi länkar eller kombinerar personuppgifter för din och/eller vår bekvämlighet (exempelvis så att du enklare kan registrera dig för en ny tjänst), så att vi kan ge snabbare kundsupport när du kontaktar oss och ge dig bättre och mer personliga tjänster, innehåll, marknadsföring och reklam. Se avsnitt 6 sedan om du vill veta mer om hur vi använder kundprofiler.

3. Delande av dina personuppgifter

Hur delas personuppgifter om dig inom Sony och med tredje part? A. Sony Mobiles delande av personuppgifter Rent allmänt delar inte Sony Mobile personuppgifter om dig med tredje part utan ditt godkännande. Men det finns några undantag:

 • Andra företag i Sony-koncernen Vi kan dela personuppgifter om dig, inklusive grundläggande kontoinformation (så som ditt namn, ditt födelsedatum, din adress, dina kontaktuppgifter), tillämpligt enhets-ID (om de enheter du använder för att få tillgång till och ta emot vissa appar och tjänster), relaterad information om produkter eller tjänster och all information om kundpreferenser som du då och då tillhandahåller) till andra företag i Sony-koncernen där
  • Du använder produkter eller tjänster från andra företag i Sony-koncernen och tidigare har delat personuppgifter med dem. I så fall kan vi kombinera alla Sonys data om dig och använda i enlighet med våra respektive sekretesspolicyer.
  • vi har anlitat sådana andra företag i Sony-koncernen för att utföra databehandlingstjänster åt oss (och dessa andra företag i Sony-koncernen behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och måste uppfylla lämpliga konfidentialitets- och säkerhetskrav); eller
  • du använder dina Sony Mobile-enheter och/eller appar eller tjänster för att få tillgång till, köpa eller hämta innehåll, tjänster, appar eller produkter som publiceras, utvecklas, stöds eller erbjuds av andra företag inom Sony-koncernen. De kan kombinera dessa personuppgifter med andra uppgifter de redan har om dig. Om de inte tillhandahåller en egen sekretesspolicy kan de använda dina personuppgifter i de syften som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Om du har flera konton hos olika företag i Sony-koncernen kan de här företagen i Sony-koncernen även dela personuppgifter med oss i enlighet med deras egna sekretesspolicyer; eller
  • Sony Mobile överför en del av verksamheten till ett annat företag i Sony-koncernen
 • Våra tjänsteleverantörer Vi kan anlita andra företag inom Sony-koncernen och/eller tredjepartsleverantörer av tjänster till att utföra vissa databehandlingstjänster för vår räkning (i egenskap av våra auktoriserade personuppgiftsbiträden). Exempel på auktoriserade personuppgiftsbiträden kan vara fakturerings- och leveranspartner eller dataanalytiker som behandlar personuppgifter för vår räkning i de syften som anges ovan. Vi kan till exempel använda tjänster från tredje part för att personanpassa innehåll, leverera beställningar, leverera paket, skicka post och e-post, skicka sms, tillhandahålla marknadsföringshjälp, behandla kreditkortsbetalningar, tillhandahålla tjänster för bedrägerikontroll, tjänster för säkerhetskopiering och ge kundtjänst.

När våra tjänsteleverantörer (inklusive företag i Sony-koncernen) agerar som våra auktoriserade personuppgiftsbiträden får de endast behandla data i enlighet med våra instruktioner och enligt denna policy samt måste uppfylla lämpliga konfidentialitets- och säkerhetskrav.

 • Tredjepartspartner för reklam När du hämtar och/eller använder Sony Mobile-appar och/eller -tjänster som innehåller reklam från tredje part (oavsett om den visas i själva appen eller tjänsten eller för slutanvändarna i bildruta, vinjett, popupfönster eller annan typ av reklamfunktion) kan vi dela personuppgifter som vi samlar in om din användning av apparna och tjänsterna med våra reklampartner så att de bättre kan rikta och/eller personanpassa reklam som visas inom en tjänst eller app från Sony Mobile som du använder. Vissa av våra tredjepartspartner för reklam agerar oberoende och hanterar därmed delade data enligt villkoren i sina egna sekretesspolicyer. När sådan delning sker meddelar våra appar och/eller tjänster dig första gången du aktiverar appen och/eller tjänsten. Du kan dessutom styra personanpassad reklam i webbläsarens cookieinställningar (mer information finns i vår Policy för cookie-filer) och i din Android-enhet via menyn Inställningar (Inställningar -> Google -> Annonser).
 • Nyhetsbrev från tredje part Om du beställer eller godkänner att ta emot information eller nyhetsbrev från en av våra affärspartner kan vi förse den tredje parten med dina uppgifter så att de kan kontakta dig eller svara på din förfrågan.
 • Juridiska och kommersiella intressen Vi kan använda och/eller dela med oss av personuppgifter till tredje part
 • när vi i god tro anser att det är nödvändigt att personuppgifterna delas med statliga myndigheter och rättsvårdande myndigheter för att förhindra bedrägerier, för att följa tillämplig lagstiftning, tillämpliga bestämmelser och domstolsbeslut och för att följa juridiskt giltiga begäranden om information från sådana myndigheter
 • när vi försvarar eller upprätthåller de juridiska rättigheterna för företag inom Sony-koncernen eller villkoren för någon av Sonys produkter eller tjänster eller delar personuppgifter med tredje part, inklusive professionella rådgivare och detta kommer att vara fördelaktigt för vår juridiska position
 • i anslutning till en företagshändelse så som en sammanslagning, ett företagsförvärv eller en insolvenssituation, när delning av personuppgifter med en prospektiv tredjepartsköpare eller -säljare, och dess och våra professionella rådgivare, är nödvändigt
  • Anonym statistik Vi förbereder anonyma, aggregerade eller generiska data (inklusive ”allmän” statistik) för ett antal syften, enligt beskrivningen ovan. Eftersom vi anser att du rimligtvis inte kan identifieras av den här informationen kan vi dela den med tredje part (så som våra samarbetspartner, annonsörer, branschorgan, massmedia och/eller allmänheten)

B. Delning av personuppgifter som du har tillhandahållit

Du kan använda ett flertal av Sony Mobiles onlinetjänster till att överföra och dela meddelanden, foton, videoklipp och annat innehåll och länkar med andra, och/eller skapa en offentlig profil för ditt konto. Till exempel:

 • På community- och forumområden (där så är tillämpligt) på Sony Mobiles webbplatser kan du skriva kommentarer (med ditt kontonamn) som är synliga för andra användare av tjänsten

Andra tjänster kan användas till att dela en länk som ger åtkomst till ditt överförda innehåll om mottagaren klickar på den

4. Sammankopplade Sony-konton (”samlad inloggning”)

Vad är sammankopplade Sony-konton och hur används de av företag inom Sony-koncernen? Du kanske kan lämna dina konton till olika appar och tjänster från Sony så att du kan använda samma inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) för att nå alla (”samlad inloggning). Andra grundläggande kontouppgifter kan också synkroniseras, så att du kan hantera dina konton enklare. Den här sekretesspolicyn gäller för vår användning av personuppgifter om dina sammankopplade konton och för din användning av våra programvaror och tjänster. Andra programvaror och tjänster från Sony drivs av andra företag i Sony-koncernen. Varje tjänsts sekretesspolicy innehåller information om hur dina kontouppgifter används i samband med den tjänsten och det ansvariga företaget i Sony-koncernen (sekretesspolicyn för en tjänst finns på dess webbplats). Företagen inom Sony-koncernen kan dock använda personuppgifter om dina sammankopplade Sony-konton för följande ändamål:

 • Kopplade konton/synkroniserade grundläggande kontotuppgifter. Vi kommer att dela grundläggande kontouppgifter med andra företag inom Sony-koncernen när du:
  • kopplar ditt konto till våra tjänster med ditt konto för någon av tjänsterna från det företaget inom Sony-koncernen; eller
  • gör ändringar i dina grundläggande kontouppgifter (eftersom uppgifterna är synkroniserade görs ändringarna automatiskt för alla kopplade konton).
 • Kundtjänst: När du har kopplat ihop konton för tjänster från Sony kan kundtjänst för de tjänsterna få åtkomst till dina grundläggande kontouppgifter för att behandla dina frågor. Som ovan görs alla ändringar du gör via kundtjänst automatiskt för alla dina kopplade konton.
 • Meddelande om nyheter, tävlingar och erbjudanden från Sony. Du kan erbjudas möjligheten att registrera dig för att få information om Sony-koncernens nyheter, tävlingar och erbjudanden. Om du gör det kan Sony-koncernen skicka nyheter, tävlingar och erbjudanden till dig och använda dina kopplade Sony-kontouppgifter för att göra informationen mer relevant för dig.
 • Kundanalys: Personuppgifter om dina kopplade konton kan samlas in och analyseras av Sony-koncernen (på ett sätt som inte identifierar dig direkt) för produkt- och tjänsteutveckling, företagskampanjer och i undersökningssyfte, och dela resultaten med andra företag inom Sony-koncernen och tredje part (även om du inte använder någon av deras tjänster).

När du har kopplat dina konton fortsätter det företag i Sony-koncernen som driver varje tjänst du använder att styra kontot för respektive tjänst (och eventuella data som samlas in när du använder tjänsten) i enlighet med det företagets sekretesspolicy. Detta ändras inte när du kopplar ihop dina konton. Om du vill åberopa rättigheter gällande personuppgifter (till exempel rätt till åtkomst till dina data) i anslutning till ett enskilt konto måste du kontakta det företag i Sony-koncernen som styr det kontot på de kontaktuppgifter som anges i det företagets sekretesspolicy. Om du vill avsluta eller ta bort något av eller alla dina kopplade konton måste du följa processen för kontoavslutning för varje konto eller tjänst som du vill avsluta. Det går inte att avsluta några av eller alla dina kopplade konton genom att bara kontakta ett företag i Sony-koncernen. Respektive företag i Sony-koncernen kan bara behandla och åtgärda avslutningsansökningar för konton för deras egna tjänster.

5. Internationell överföring av dina personuppgifter

Hur överför Sony Mobile personuppgifter om dig till andra länder? Sony Mobile ingår i Sony-koncernen, som är en global organisation. För de syften som beskrivs i den här policyn kan din information (inklusive uppgifter från dina sammankopplade konton – mer information om sammankopplade Sony-konton finns i avsnitt 4 ovan) överföras till företag i Sony-koncernen (inklusive tjänsteleverantörer som agerar å deras vägnar) och annan tredje part i länder som inte har samma nivå av dataskyddslagar som i landet där du befinner dig. Sony Mobile använder en mängd juridiska mekanismer, inklusive EU:s standardavtalsklausuler för att se till att dina rättigheter och ditt skydd följer med dina data. Det är därför varje företag i Sony-koncernen (och deras auktoriserade personuppgiftsbiträden) följer Sony Mobiles interna policy för behandling av personuppgifter, och den policyn följer de grundläggande principerna för dataskydd och god hantering av personuppgifter, och säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter.

6. Marknadsföringskommunikation och hur du ändrar dina preferenser

Hur använder Sony Mobile dina personuppgifter för att skicka kommunikation till dig, och hur kan du ändra dina marknadsföringspreferenser?

 1. Marknadsföringskommunikation
 2. När du tillhandahåller oss med din kontaktinformation, till exempel när du köper en produkt, kontaktar kundtjänst eller skapar ett konto för en av våra tjänster, kan du få möjlighet att anmäla dig (eller i vissa fall, då gällande lagar medger, avanmäla dig) för att ta emot olika nyhetsbrev och annan kommunikation Sony Mobile och/eller andra företag i Sony-koncernen. Sådan kommunikation kan bland annat innehålla information om de senaste produkterna och tjänsterna från Sony, bland annat uppgraderingar och specialerbjudanden som kan vara intressanta för dig. Du kan när som helst ändra dina preferenser för marknadskommunikation: a. Om du vill avbryta prenumerationen på ett e-postmeddelande som skickats till dig följer du länken ”Avbryt prenumeration” eller instruktionerna som (vanligen) finns längst ned i e-postmeddelandet. Men observera att: b. Om du använder mer än en e-postadress för att handla hos eller kontakta Sony Mobile kommer du att behöva avsluta prenumerationer separat för varje e-postadress c. Den här metoden avbryter endast prenumerationer på e-postmeddelanden. Du behöver sluta prenumerera på olika typer av marknadskommunikation som du tar emot separat d. Om du har registrerat dig via någon programvara eller några tjänster från Sony Mobile och har ett eget konto kan du logga in och ändra dina inställningar för marknadskommunikation i kontoinställningarna e. För att hantera annan typ av kommunikation, till exempel pushaviseringar i appar, öppnar du appens specifika inställningar för att göra ändringarna

 3. Kundprofiler
 4. Som beskrivs ovan kan vi skapa profiler för användargrupper eller segmenterade data för att bättre förstå våra kunder och för att på annat sätt skapa anonym, aggregerad statistik om hur våra webbplatser, produkter, tjänster och lojalitetsprogram används. Den här behandlingen bygger på vårt legitima intresse att förstå våra kunder bättre och för att erbjuda dig nya produkter och tjänster som är bättre lämpade för dina behov. Vi kan också länka eller kombinera personuppgifter för att ge dig bättre tjänster, innehåll, marknadsföring och annonser som anpassas efter sin mottagare. När vi använder kundprofiler för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot den här typen av behandling av personuppgifter.

 5. Viktig information om tjänstemeddelanden
 6. Då och då kan vi skicka viktig information (inklusive via sms, push-aviseringar och e-post) om viktiga programvaruuppdateringar, ändringar av tillämpliga användarvillkor och/eller annan kommunikation eller andra aviseringar enligt vad som krävs för att fullfölja våra juridiska förpliktelser och avtalsförpliktelser för att erbjuda garanti eller eftermarknadsservice.  De här viktiga meddelandena om produkter och tjänster påverkas inte av dina inställningar för marknadskommunikation.

7. Säkerhet för dina personuppgifter

Hur skyddar Sony Mobile dina personuppgifter, och vad kan du göra för att skydda dig själv?

 • Vad vi gör för att skydda dina personuppgifter Även om Sony Mobile inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa kan du vara säker på att vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter och förebygga obehörig åtkomst, genom användning av lämplig teknik och interna rutiner. Vi vidtar ett antal åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller ändring, otillåten destruktion och otillåtet röjande, inklusive, där så är lämpligt:
  • användning av SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) när vi samlar in eller överför känsliga personuppgifter. (SSL-kryptering har designats för att göra uppgifterna oläsliga för alla utom oss)
  • Begränsa åtkomst till de personuppgifter vi samlar in om dig (till exempel får bara den del av vår personal som behöver dina personuppgifter för att utföra vår affärsverksamhet tillgång till dem)
  • Använda fysiska, elektroniska och procedurmässiga skydd i linje med branschstandarder
 • Vad bör du ha i åtanke när du delar innehåll och länkar via Sony Mobiles appar?
  • Du bör vara medveten om att allt innehåll och alla länkar som du delar via Sony Mobiles programvaror och tjänster kan, till exempel, vidarebefordras av mottagaren till andra. Använd alltid sunt förnuft när du använder sådan programvara och sådana tjänster
  • Vi ber våra användare att ta ansvar för att skydda sin integritet online och att respektera andras integritet. Det är förbjudet för deltagare i communities och diskussionsforum att avslöja sina egna personuppgifter förutom sina egna online-ID:n
  • Det är förbjudet att avslöja andras personuppgifter, till exempel telefonnummer, adress, ålder och annan information som kan inkräkta på någon annans integritet. Det är dessutom förbjudet att uppmuntra eller uppmana andra användare att offentliggöra sina personuppgifter
 • Det här bör du göra för att skydda dina personuppgifter Det är en allmänt god praxis att vara väldigt försiktig med sina användarkonton på internet och att följa några grundläggande regler:
  • Använd inte enkla lösenord (som enskilda uppslagsord i ordböcker)
  • Använd inte samma lösenord för flera konton
  • Använd väldigt långa lösenord (minst 10 tecken, men helst mycket längre)
  • Använd lösenord med en kombination av versaler, gemener, siffror och specialtecken, till exempel $, %, ^ och &.
  • Lagra dina lösenord säkert (aldrig nedskrivna eller delade med andra) och ändra dem regelbundet
 • Gäller den här sekretesspolicyn även för tredjepartswebbplatser som är länkade från våra webbplatser?
  • Vissa av våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part och som inte drivs av Sony Mobile, inklusive webbplatser som drivs av andra företag i Sony-koncernen
  • Sony Mobile försöker att endast länka till webbplatser som har samma höga standarder och respekt för sekretess som Sony Mobile, men vi ansvarar inte för innehållet, säkerheten eller sekretesshanteringen för de webbplatserna. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn och policyn för cookie-filer på de webbplatserna om du vill veta hur dina personuppgifter kan användas

8. Cookie-filer och spårning

Vad är cookie-filer och hur används de? Våra webbplatser använder branschtäckande teknik som ”cookie-filer” till att samla in information om hur våra webbplatser och vår e-postkommunikation används. Den här typen av teknik kan exempelvis visa vilka besökare som klickade på huvudelement (exempelvis länkar och bilder) på en webbplats eller i ett e-postmeddelande, och känner igen din webbläsare nästa gång du besöker våra webbplatser. Cookie-filerna gör det möjligt för oss att anpassa din upplevelse till dina intressen och önskemål eller helt enkelt underlätta din inloggning på tjänsterna. I de flesta webbläsare kan du ta bort cookie-filer från hårddisken, blockera cookie-filer från att godkännas, eller ställa in webbläsaren så att du blir varnad innan en cookie-fil sparas i datorn. Om du blockerar eller tar bort cookie-filer är det dock möjligt att vi inte kan återskapa preferenser eller inställningar som du angivit tidigare. Möjligheterna att göra webbplatsbesöket personligt anpassat blir begränsade. Mer information om dessa funktioner finns i instruktionerna till webbläsaren. Mer information om hur vi använder cookie-filer finns i vår policy för cookie-filer. Du kan ha möjlighet att ställa in webbläsaren så att den automatiskt skickar en så kallad ”do not track”-signal till de webbplatser och onlinetjänster som du besöker. Sony Mobile ändrar för närvarande inte sina rutiner när en ”do not track”-signal tas emot. Mer information finns på https://www.allaboutdnt.com. Observera även att tredje part kan samla in personuppgifter om dina onlineaktiviteter över tid och på flera olika webbplatser när du besöker våra webbplatser eller andra webbplatser och tjänster online.

9. Åtkomst till dina personuppgifter och dina rättigheter

Hur får du tillgång till dina personuppgifter och vilka rättigheter har du? Du har rätt till insyn i vilka personuppgifter vi har om dig. Om du tror att dina personuppgifter är oriktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att du korrigerar eller tar bort dem. Du kan också när som helst begära att vi uppdaterar eller ändrar personuppgifter. Du har rätt att göra invändningar mot vissa typer av behandling, såsom marknadsföring. Du har också rätt till portabla personuppgifter, dvs. rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt maskinläsbart format och överföra personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Tänk på att du kanske inte kan använda alla produkterna och tjänsterna om du ber oss att ta bort dina personuppgifter. Vissa personuppgifter är strikt nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Sony Mobile kan också behöva behålla vissa personuppgifter enligt tillämplig lag, där du i så fall kanske inte har rätt att ta bort den. Du kan utöva de här rättigheterna genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna som finns i avsnitt 13 Kontakta oss nedan. Du kan behöva bevisa din identitet så att vi vet att det är du som gör begäran. Där gällande lag så medger förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift (underkastat eventuella tillämpliga lagstadgade avgiftstak) för att visa dig de personuppgifter om dig som vi har. Om du tror att Sony Mobile inte hanterar dina personuppgifter på rätt sätt har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen eller annan dataskyddsmyndighet.

10. Lagring av dina personuppgifter

Hur länge kommer Sony Mobile att behålla dina personuppgifter? Vi sparar bara dina personuppgifter under så lång tid som det rimligen behövs för de olika syften som anges i avsnitt 2 ovan eller för att i övrigt följa tillämpliga lagar och regler om obligatoriskt sparande av vissa typer av personuppgifter om våra kunder och/eller kommersiella transaktioner med dem. Om vi inte längre skulle behöva de personuppgifter som vi innehar för något av de syften som beskrivs i avsnitt 2 ovan, åtar vi oss att vidta rimliga åtgärder för att helt och hållet radera eller anonymisera personuppgifterna inom en rimlig tid. Om du anser att vi inte har följt dina juridiska rättigheter eller gällande sekretesslagar kontaktar du den lokala dataskyddsmyndigheten

11. Skydd för barn

Vad gör Sony Mobile med barns personuppgifter? Sony Mobile anser att alla under 16 år är barn. Vi efterfrågar eller samlar inte medvetet in personuppgifter från eller om barn i strid med gällande lagar och regler. Om Sony Mobile får kännedom om att personuppgifter som gäller ett barn har skickats in i strid med gällande lagar och regler kommer Sony Mobile att göra rimliga ansträngningar att:

 • Ta bort dessa personuppgifter från sina arkiv så fort som möjligt
 • I de fall borttagning inte är möjlig, se till att dessa personuppgifter inte används mer i något syfte och inte längre delas med en tredje part

Föräldrar eller målsmän med frågor om hur vi behandlar deras barns personuppgifter kan kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnitt 13 Kontakta oss nedan.

12. Kontakta oss

Hur kan du kontakta oss angående dina personuppgifter?

Om du befinner dig inom EU:

Sony Mobile Communications Inc., ett japanskt företag, är personuppgiftsansvariga för data från mobila enheter. Vår representant i EU är Sony Europe BV, ett nederländskt företag med företagsadressen Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddrop, The Netherlands.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina uppgifter kan du kontakta vår representant i EU: privacyoffice.SEU@sony.com. Du kan också höra av dig genom att skriva till Sony Europe BV på adressen ovan eller till The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom, eller så kan du kontakta ditt lokala Sony-företag via http://sony-europe.com

Om du befinner dig inom UK:

Sony Mobile Communications Inc., ett japanskt företag, är personuppgiftsansvariga för data från mobila enheter. Vår representant i Storbritannien är Sony Europe BV, ett nederländskt företag, vars filial har företagsadressen: The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, The United Kingdom.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina uppgifter kan du kontakta vår representant i Storbritannien: privacyoffice.SEU@sony.com. Du kan också höra av dig genom att skriva till The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom, eller så kan du kontakta ditt lokala Sony-företag via http://sony-europe.com