Hjälp oss att förbättra vår webbplats
Fyll i några frågor om hur du upplevde ditt besök.

Det tar bara ett par minuter att besvara de fem korta frågorna. Klicka bara på knappen Besvara frågorna när du är klar med besöket.

Skip to content

Juridiska villkor

Klicka på länkarna nedan och läs dokumenten noggrant innan du använder webbplatsen eller något av våra program. De innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter som användare.

Användarvillkor

Läs användarvillkoren om du har för avsikt att använda Sony Mobile Communications webbplatser eller något av våra program. Observera att du genom att besöka och/eller använda vår webbplats eller våra program accepterar dessa användarvillkor. Använd inte vår webbplats eller våra program om du inte accepterar användarvillkoren.

Läs användarvillkoren för vår webbplats
Läs användarvillkoren för våra program

Sekretesspolicy

Läs sekretesspolicyn för att förstå vilken typ av information vi samlar in på webbplatsen och i programmen samt vilka särskilda åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifterna.

Läs sekretesspolicyn

Immaterialrätt

Sony Mobile Communications erkänner värdet av immateriell egendom.

Vi upphovsrättsskyddar resultaten av vår utvecklingsverksamhet och utnyttjar dessa rättigheter i stor utsträckning. Vi tillhandahåller utbildning om immaterialrätt för de anställda på Sony Mobile Communications och koncernbolagen i hela världen.

Vi gör allt för att följa relevanta lagar och regler kring immateriell egendom. Sony Mobile Communications samarbetar aktivt med tullen och andra myndigheter globalt för att eliminera piratkopierade produkter.

På länken nedan hittar du en fullständig förteckning över de varumärken som används på webbplatsen och i programmen. Listan kan uppdateras då och då och är inte avsedd att begränsa eller göra avkall på eventuella ytterligare varumärken som kan användas.

Läs varumärkeslistan

Affärsetik

God affärssed och efterlevnad av tillämpliga lagar och regler är grundläggande i Sonys företagskultur. Sony Mobile Communications har antagit Sony-koncernens uppförandekod för att förstärka företagets uppförande och kultur, och är en del av Sonys globala efterlevnadsnätverk, som består av bolagets huvudkontor, ett globalt ledningsteam för efterlevnad och regionala efterlevnadsansvariga världen över. Vi har ett efterlevnads-hotline-system så att de anställda alltid har möjlighet att anmäla misstankar och få råd om juridiska och etiska frågor.

Sony-koncernens uppförandekod

Sony-koncernens uppförandekod antogs av Sony Corporation i maj 2003. Uppförandekoden är den grundläggande interna standarden som ska följas av samtliga inom Sony-koncernen i syfte att förstärka bolagsstyrningen, affärsetiken och efterlevnadssystemen i hela Sony-koncernen. Utöver standarder för lagar och efterlevnad innehåller uppförandekoden Sony-koncernens grundläggande policyer för god affärssed och etiskt agerande inom områden som respekt för mänskliga rättigheter, säkra produkter och tjänster, bevarandet av naturen och öppenhet med information. Uppförandekoden har antagits och införts av alla företag i Sony-koncernen i hela världen, och används ofta av ledningen för att understryka vikten av god etik samt i diverse utbildningar. Sony Mobile Communications antog uppförandekoden när Sony förvärvade samtliga aktier i företaget 2012.

Efterlevnads-hotline

Sony Mobile Communications har ett efterlevnads-hotline-system. Det är en resurs som de anställda kan använda när de vill anmäla misstankar eller få råd om eventuella överträdelser mot uppförandekoden, lagar eller interna policyer. Tack vare efterlevnads-hotlinen kan Sony Mobile Communications reagera snabbt på riskfyllda situationer och eventuella överträdelser. Efterlevnads-hotline-systemet är tillgängligt i hela världen och är kopplat direkt till den person i bolagsledningen som ansvarar för efterlevnadsfrågor. Systemet drivs av ett externt företag som är oberoende av den vanliga rapporteringskedjan, och de som ringer in till hotlinen är skyddade mot vedergällning. Sammanfattningar av samtal till hotlinen, undersökningsresultat och uppdateringar om driften av systemet lämnas till vår efterlevnadsansvariga.