Pomóż nam udoskonalić naszą stronę
Weź udział w ankiecie, aby ocenić wizytę na naszej stronie.

Odpowiedź na pięć krótkich pytań zajmie Ci tylko kilka minut. Po prostu kliknij przycisk Wypełnij ankietę na koniec swojej wizyty.

Skip to content

Polityka prywatności Sony Mobile

Ważna informacja firmy Sony Mobile dotycząca prywatności .

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w lutym 2020 r., archiwum wcześniejszych polityk znajduje się tutaj

Przegląd

Prywatność i zaufanie użytkownika mają dla nas duże znaczenie. W niniejszej Polityce wyjaśniono, jakie rodzaje informacji osobistych i danych osobowych (zwanych dalej „danymi osobowymi”) możemy zbierać i przechowywać, w jaki sposób te dane osobowe są wykorzystywane i komu są udostępniane. Ewentualne pytania lub wątpliwości prosimy zgłaszać, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej Polityki.
Firma Sony Mobile Communications Inc. (zwana dalej „Sony Mobile”, „my”, „nam” lub „nasze”) jest spółką grupy Sony Mobile działającą w charakterze administratora danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych zebranych lub otrzymanych przez firmę Sony Mobile w związku z korzystaniem przez użytkowników z dostępnych dla nich produktów, usług, aplikacji, witryn internetowych (w tym sklepów internetowych) i centrów obsługi Sony Mobile. Sony Mobile odpowiada za zagwarantowanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką.
Nasze produkty i usługi stale się rozwijają, dlatego będziemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności, aby dokładnie opisać, jakie dane osobowe przetwarzamy, jak to robimy i komu je udostępniamy, oraz, w razie konieczności, aby zastosować się do zmian w obowiązujących przepisach lub w uzasadnionych celach biznesowych. W razie modyfikacji niniejszej polityki zmienimy datę ostatniej aktualizacji (zob. górna część dokumentu) i zaktualizujemy tę stronę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy o tym, udostępniając informacje w naszej witrynie internetowej lub bezpośrednio informując użytkownika. Prosimy o sprawdzanie od czasu do czasu, jakie wprowadziliśmy zmiany.
Należy zauważyć, że inne firmy spółki Sony są odpowiedzialne za swoje właściwe działania z zakresu przetwarzania danych osobowych dotyczące innych produktów i usług Sony. Te spółki grupy Sony mogą mieć własne zasady polityki prywatności, które są zwykle dostępne w ich witrynach internetowych poświęconych tym produktom i usługom. Kliknij odpowiedni nagłówek sekcji, aby ją rozwinąć:

1. Zbierane przez nas dane osobowe
2. Jak Sony Mobile wykorzystuje dane osobowe użytkownika
3. Udostępnianie danych osobowych użytkownika
4. Połączone konta Sony („Jedno logowanie”)
5. Przekazywanie danych osobowych użytkownika za granicę
6. Przekazywanie danych osobowych użytkownika za granicę
7. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika
8. Pliki cookie i śledzenie
9. Dostęp użytkownika do jego danych osobowych oraz jego prawa
10. Przechowywanie danych osobowych
11. Prywatność dzieci
12. Kontakt z nami

1. Zbierane przez nas dane osobowe

Jakie dane osobowe zbiera Sony Mobile i skąd one pochodzą? Sony Mobile może zbierać dane osobowe użytkownika w różny sposób, jak wyjaśniono poniżej. Użytkownik powinien zachować ostrożność przy przekazywaniu nam swoich danych osobowych, zwłaszcza podczas wypełniania pól z dowolnym tekstem lub przesyłania zawartości, dokumentów i innych materiałów. Niektóre z naszych usług są zautomatyzowane i możemy nie być świadomi, że użytkownik przypadkowo dostarczył nam błędne lub poufne dane osobowe. W każdej chwili można się z nami skontaktować, aby poprawić nieprawidłowe dane (zobacz sekcja 12 poniżej). A. Dane osobowe dostarczane nam przez użytkownika Podczas kontaktów z firmą Sony Mobile użytkownik może zostać poproszony o przekazanie nam dotyczących go danych osobowych. Na przykład:

 • Niektóre z naszych aplikacji lub usług wymagają utworzenia konta przez użytkownika. Podczas tworzenia konta użytkownik może zostać poproszony o podanie szeregu danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, lokalizacja, dane kontaktowe, numery identyfikacyjne urządzeń używanych do otrzymywania określonych aplikacji i usług oraz uzyskiwania do nich dostępu, zainteresowania, preferencje marketingowe i dotyczące konta, a także nazwa obecnego operatora sieci komórkowej.
 • Jeśli użytkownik nabywa, rejestruje, wysyła do naprawy lub zwraca jeden z naszych produktów za pośrednictwem któregokolwiek z naszych autoryzowanych kanałów, możemy poprosić o podanie danych osobowych, takich jak dane kontaktowe, numery identyfikacyjne danego urządzenia związanego z konkretnymi produktami użytkownika, data dostawy, miejsce zakupu oraz informacje o płatności.
 • Gdy użytkownik korzysta z naszych aplikacji i usług lub innych platform, możemy otrzymywać treści, które postanowi wysłać, np. oceny produktów, komentarze, zdjęcia i wpisy na forach lub informacje na temat zainteresowań i preferencji, którymi użytkownik zdecyduje się z nami podzielić, np. przy wyborze usług, z których chce korzystać. Ponadto korzystanie z aplikacji umożliwiających rozpoznawanie mowy może spowodować konieczność uzyskania przez nas dostępu do niektórych danych osobowych na urządzeniu użytkownika oraz nagrania jego głosu.
 • Gdy użytkownik określa zainteresowania i preferencje podczas konfigurowania produktu lub usługi z dostępem do Internetu.

B. Dane osobowe zbierane przez nas podczas korzystania przez użytkownika z witryn internetowych, produktów, usług i aplikacji Dla wygody użytkownika niektóre nasze witryny internetowe oraz produkty, aplikacje i usługi z dostępem do Internetu przekazują Sony Mobile informacje o sposobie korzystania z nich przez użytkownika, w tym:

 • Szczegółowe dane o sposobie używania oraz wyświetlanych i obsługiwanych treściach (m.in. reklam), w tym dane osobowe przekazane do usług i aplikacji, z których użytkownik korzysta w urządzeniu, aby dostosować usługi do swoich potrzeb. Jeśli np. użytkownik korzysta z naszych witryn internetowych, możemy gromadzić dane osobowe związane z jego wizytą, takie jak nazwa jego przeglądarki internetowej, obejrzane strony i „kliknięte” lub dodane do koszyka zakupów pozycje.
 • Dzienniki usługi, produktu lub serwera, które zawierają techniczne dane osobowe dotyczące sposobu korzystania z naszych usług, produktów lub witryn przez użytkownika, takie jak jego adres IP, numery identyfikacyjne urządzenia, domena, ustawienia urządzenia i aplikacji, błędy i działanie sprzętu. Możemy wykorzystać adres IP użytkownika w celu ustalenia jego lokalizacji/kraju pochodzenia.
 • Informacje o urządzeniu, takie jak numery identyfikacyjne urządzenia użytkownika, w tym dane osobowe związane z fizyczną lokalizacją takiego urządzenia. Na przykład gdy użytkownik korzysta z usługi lub aplikacji geolokalizacyjnej i udzielił zgody na udostępnianie swojej lokalizacji. Identyfikator urządzenia jest również zachowywany w przypadku pobierania aktualizacji oprogramowania.
 • Za wyraźną zgodą użytkownika dane osobowe dotyczące jego stanu fizycznego, stanu zdrowia oraz dane biometryczne, takie jak dane dotyczące uwierzytelniania głosu, odciski palców, cechy lub rysy twarzy.
 • Rozpoznawanie mowy i dane związane z wypowiedziami w przypadku korzystania z aplikacji z poleceniami głosowymi. Takie dane mogą być wysyłane naszym partnerom technologicznym.
 • Dane połączonych kont Sony użytkownika oraz czas i sposób korzystania z nich (więcej informacji na temat połączonych kont Sony można znaleźć w sekcji 4 poniżej).

C. Zbierane przez nas informacje dotyczące sieci społecznościowych Jeśli użytkownik korzysta z naszych funkcji, stron lub wtyczek sieci społecznościowych lub z naszych produktów bądź usług umożliwiających kontakt z sieciami społecznościowymi, możemy otrzymywać dane osobowe dotyczące takiego użycia. Na przykład:

 • Jeśli użytkownik zaloguje się w jednej z naszych witryn internetowych, aplikacji lub usług za pomocą swojego konta w sieci społecznościowej, możemy otrzymać podstawowe dane z profilu użytkownika w sieci społecznościowej. Podstawowe informacje, które otrzymamy, mogą zależeć od ustawień prywatności konta użytkownika w sieci społecznościowej. Na ogół mogą jednak obejmować identyfikator sieci społecznościowej, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć oraz lokalizację. W razie zezwolenia użytkownika możemy także otrzymać dodatkowe dane osobowe z jego profilu.
 • Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to”, „+1”, „tweet” lub inny podobny przycisk w jednej z naszych witryn internetowych lub usług, możemy zarejestrować ten fakt. Ponadto oglądana przez użytkownika zawartość może zostać opublikowana w jego profilu lub kanale w sieci społecznościowej. Możemy otrzymać dane osobowe związane z dalszymi interakcjami z tą opublikowaną zawartością (np. jeśli znajomi użytkownika klikną łącze w opublikowanej zawartości), które możemy powiązać z przechowywanymi przez nas danymi użytkownika.
 • Jeśli użytkownik kliknie „Lubię to”, „+1” lub podobny przycisk z naszych stron w witrynie internetowej sieci społecznościowej, możemy otrzymać dane osobowe związane z jego profilem w sieci społecznościowej, zależnie od ustawień prywatności konta użytkownika w sieci społecznościowej.

Aby uzyskać więcej informacji oraz dowiedzieć się, jak można kontrolować dostęp do swojego profilu w sieci społecznościowej, należy zapoznać się z polityką prywatności oraz innymi wytycznymi dostępnymi w danej witrynie sieci społecznościowej. D. Dane osobowe, które zbieramy z innych źródeł Dane osobowe możemy również gromadzić z powszechnie dostępnych źródeł oraz od osób trzecich, w tym:

 • Jeśli użytkownik nabywa produkty lub usługi w regionalnym biurze sprzedaży Sony, u operatora sieci komórkowej lub innego autoryzowanego sprzedawcy detalicznego, możemy otrzymać określone informacje dotyczące zakupu od tego sprzedawcy, np. kod IMEI, dane kontaktowe oraz czas zakupu
 • Możemy także otrzymywać dane osobowe dotyczące użytkownika od innych spółek grupy Sony, z którymi użytkownik utrzymuje kontakty, zwłaszcza gdy łączy swoje konta na potrzeby pewnych usług grupy Sony (więcej informacji na temat połączonych kont Sony można znaleźć poniżej w sekcji 4).

2. Jak Sony Mobile wykorzystuje dane osobowe użytkownika

 • Jak Sony Mobile korzysta z danych osobowych użytkownika oraz w oparciu o jakie przepisy te dane osobowe są przetwarzane? Sony Mobile korzysta z danych osobowych przekazanych przez użytkownika lub gromadzonych przez siebie głównie do trzech celów:

A. Dostarczenie usługi

 • Gdy używamy danych osobowych, aby zaoferować użytkownikowi nasze produkty i usługi, przetwarzanie odbywa się w oparciu o umowę między użytkownikiem a Sony Mobile. Możemy korzystać z danych osobowych w celu:
  • dostarczenia użytkownikowi produktu lub usługi, o które poprosił, w tym dowolnej usługi wykonywania kopii zapasowych i ich przywracania,
  • przetworzenia zgłoszenia rejestracyjnego lub stworzenia konta,
  • dostarczenia użytkownikowi wymaganych informacji i aktualizacji oprogramowania, które mogą zawierać krytyczne łatki bezpieczeństwa i funkcji, które podnoszą poziom bezpieczeństwa urządzenia i chronią dane osobowe w urządzeniu,
  • wysłania ważnych informacji (między innymi za pomocą wiadomości SMS, powiadomień w trybie push oraz poczty e-mail) dotyczących istotnych zmian w obowiązujących warunkach korzystania, a także innych powiadomień, które mogą być niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów prawa w zakresie gwarancji

  B. Ulepszanie produktów i usług

  • Stale pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów i usług. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes w zakresie ulepszania naszych produktów i usług, lepszego spełniania wymagań klientów, zapewnienia odpowiedniej jakości, udoskonalenia zarządzania tożsamością oraz poprawy bezpieczeństwa sieci oraz informacji. Możemy korzystać z danych osobowych w celu:
   • tworzenia baz danych klientów użytkowników, w tym podstawowych informacji o koncie (takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, dane kontaktowe), stosownych numerów identyfikacyjnych urządzenia (wykorzystywanego przez użytkownika do otrzymywania określonych aplikacji i usług oraz uzyskiwania do nich dostępu), informacji o użytkowaniu powiązanych produktów lub usług, a także informacji o preferencjach klienta przekazywanych okresowo przez użytkownika, oraz zarządzania takimi bazami danych. W ramach naszych bieżących działań dotyczących zarządzania relacjami z klientami możemy połączyć kilka baz danych w jedną lub w inny sposób powiązać ze sobą osobne bazy danych w celu bardziej efektywnego zarządzania kontami użytkowników.
   • pytania użytkownika o opinię na temat produktów i usług firmy Sony Mobile oraz przeprowadzania badań produktów.
   • udoskonalania obecnych produktów, usług i aplikacji Sony Mobile oraz opracowywania nowych ofert, rekomendacji, reklam i innych informacji, a także ogólnie w celu lepszego poznania preferencji zakupowych klientów.

   C. Marketing i reklama

   • Gdy korzystamy z danych osobowych w celach marketingowych, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes w zakresie poznania naszych klientów, przekazywania mu na bieżąco informacji na temat najnowszych produktów i usług Sony Mobile oraz spersonalizowania oferty dla klienta. W niektórych przypadkach uzależniamy działania marketingowe od uprzedniej zgody użytkownika, np. na wysyłanie wiadomości marketingowych. Możemy używać danych osobowych otrzymanych od innych spółek grupy Sony, z których produktów, aplikacji i usług użytkownik również korzysta i/lub wszelkich danych osobowych na temat użytkownika udostępnionych nam przez te spółki w celach marketingowych. W szczególności możemy:
   • dostarczać użytkownikowi aktualizacje produktów i usług, biuletyny oraz inne informacje dotyczące obecnych i/lub nowych produktów i usług pocztą tradycyjną lub pocztą e-mail, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości na urządzenie, wiadomości SMS lub w inny sposób, o ile użytkownik udzielił na to zgody lub jesteśmy do tego w inny sposób upoważnieni zgodnie z obowiązującym prawem;
   • zadbać o to, by użytkownik mógł skorzystać z istotnej dla niego oferty specjalnej lub promocji;
   • organizować losowania nagród, konkursy oraz inne oferty promocyjne;
   • tworzyć profile grup użytkowników lub dane segmentowe oraz tworzyć w inny sposób anonimowe zbiorcze statystyki dotyczące użytkowania naszych witryn internetowych, produktów, usług i programów lojalnościowych, a dane te możemy udostępniać osobom trzecim i/lub je rozpowszechniać;
   • udostępniać użytkownikowi spersonalizowane treści, rekomendacje oraz reklamy. Użytkownik może zauważyć tę personalizację podczas korzystania z produktów i usług firmy Sony Mobile, gdy otrzymuje od nas informacje marketingowe oraz gdy odwiedza prowadzone przez nas lub przez strony trzecie witryny, które prezentują reklamy nasze lub naszych partnerów reklamowych. Użytkownik może na przykład zobaczyć reklamę produktu wyświetlanego ostatnio w jednej z naszych witryn. Pewne formy personalizacji, które użytkownik widzi w naszych witrynach lub reklamach online wykorzystują pliki cookie ustawione przez nas lub przez naszych zewnętrznych partnerów reklamowych. Więcej informacji znajduje się w sekcji Zasady dotyczące plików cookie. W innych przypadkach nasze aplikacje i usługi mogą zawierać szczególne ustawienia kontroli spersonalizowanych treści i użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami danej aplikacji lub usługi, aby uzyskać więcej informacji.
   • używać ocen, komentarzy lub treści dotyczących produktu przesłanych przez użytkownika oraz udostępnionych do publicznej wiadomości w naszych witrynach internetowych lub usługach, aby je opublikować, rozpowszechniać lub dodać do nich łącze w innym miejscu, w tym w naszych własnych materiałach marketingowych. Za każdym razem, gdy użytkownik tworzy wpis lub wątek czy też na niego odpowiada na forum witryny internetowej Sony Mobile, oprócz świadczenia tej usługi możemy także zarejestrować nazwę forum oraz datę i godzinę wpisu lub wątku użytkownika wraz z danymi jego konta. Ma to na celu lepsze zrozumienie „typowych użytkowników” naszych forów oraz dobranie lub dopasowanie naszych informacji marketingowych do aktywności użytkownika na forum. Nie wykorzystujemy samej zawartości wpisów ani wątków użytkownika na forum do celów wysyłania informacji marketingowych.

   Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych informacji marketingowych, sposobu, w jaki korzystamy z profili klientów oraz jak zrezygnować z subskrypcji, należy zapoznać się z sekcją 6 poniżej.

  D. Zapobieganie oszustwom i prowadzenie śledztw

  • Sony Mobile może korzystać z danych osobowych, by zapobiegać oszustwom oraz badać przypadki naruszenia naszych zasad. Możemy przykładowo wykorzystywać informacje o urządzeniu, takie jak numery identyfikacyjne urządzenia, w celu zapewnienia, że kupony lub zniżki związane z promocjami bądź kampanią nie są realizowane w sposób nieuczciwy, lub sprawdzenia, czy płatność nie została dokonana w sposób nieuczciwy. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes w zakresie zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia korzyści wyłącznie naszym klientom. Możemy również używać danych osobowych, aby przestrzegać obowiązujących przepisów, regulacji i nakazów sądowych oraz zastosować się do prawnie uzasadnionych wniosków takich organów o udzielenie informacji. Możemy używać danych osobowych użytkownika w celu egzekwowania lub obrony praw spółki grupy Sony lub warunków dotyczących produktu lub usługi Sony. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny, któremu podlega firma Sony Mobile, lub uzasadniony interes naszej firmy w zakresie obrony naszych praw.

  E. Inne cele

  • Możemy korzystać z danych osobowych użytkownika w innych celach:
  • aby powiązać lub połączyć zebrane przez nas dane osobowe z różnych źródeł określonych powyżej (w tym dane osobowe uzyskane od innych spółek grupy Sony na temat korzystania przez użytkownika z innych produktów i usług grupy Sony). Podstawę prawną takiego przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes w zakresie zapewnienia lepszej oferty i obsługi klienta. Dane osobowe mogą być łączone za pośrednictwem niepowtarzalnego identyfikatora, takiego jak plik cookie lub numer konta (zwłaszcza, gdy użytkownik łączy konta Sony — więcej informacji na temat połączonych kont Sony można znaleźć w sekcji 4 poniżej). Możemy także zdecydować się na połączenie kilku baz danych w jedną bazę zawierającą dane klienta. Możemy powiązać lub połączyć dane osobowe dla wygody użytkownika i/lub naszej (np. w celu umożliwienia użytkownikowi łatwiejszej rejestracji w nowej usłudze), abyśmy mogli zapewnić bardziej spójną obsługę klienta, gdy użytkownik kontaktuje się z nami, oraz lepsze, bardziej spersonalizowane usługi, zawartość, informacje marketingowe i reklamy. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki korzystamy z profili klientów, należy zapoznać się z sekcją 6 poniżej.

3. Udostępnianie danych osobowych użytkownika

Jak dane osobowe użytkownika są udostępniane w firmie Sony oraz stronom trzecim? A. Udostępnianie danych osobowych przez Sony Mobile Zazwyczaj firma Sony Mobile nie ujawnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez jego zgody. Istnieją jednak wyjątki:

 • Inne spółki grupy Sony Możemy udostępniać dane osobowe o użytkowniku, w tym podstawowe informacje o koncie (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, dane kontaktowe), stosowne numery identyfikacyjne urządzenia (wykorzystywanego przez użytkownika do otrzymywania określonych aplikacji i usług oraz uzyskiwania do nich dostępu), informacje o użytkowaniu powiązanych produktów lub usług, a także informacje o preferencjach klienta przekazywane okresowo przez użytkownika innym spółkom grupy Sony, jeżeli:
  • użytkownik korzysta z innych produktów lub usług spółki grupy Sony i już wcześniej udostępnił jej swoje dane osobowe. W takim przypadku możemy połączyć wszystkie dane Sony dotyczące użytkownika i użyć ich zgodnie z naszą właściwą Polityką prywatności.
  • Zatrudniliśmy inne spółki grupy Sony, aby dostarczały nam usługi przetwarzania danych (i takie inne spółki grupy Sony będą przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i będą podlegać właściwym zobowiązaniom w zakresie poufności i bezpieczeństwa); lub
  • użytkownik używa urządzeń i/lub aplikacji lub usług Sony Mobile, aby uzyskać dostęp do zawartości, usług, aplikacji lub produktów, które są publikowane, tworzone, obsługiwane lub oferowane przez inne spółki grupy Sony, bądź, aby zakupić je lub pobrać. Spółki te mogą łączyć te dane osobowe z innymi posiadanymi przez siebie danymi użytkownika. Jeżeli dostarczą one użytkownikowi własną politykę prywatności, mogą korzystać z jego danych osobowych do celów określonych w tej Polityce prywatności. W przypadku, gdy użytkownik posiada wiele kont różnych firm grupy Sony, te spółki grupy Sony mogą również udostępniać nam dane osobowe zgodnie z własnymi politykami prywatności; lub gdy
  • Sony Mobile przenosi część lub dowolną część naszej firmy do innej firmy grupy Sony
 • Nasi usługodawcy Inne spółki grupy Sony i/lub zewnętrzni usługodawcy mogą świadczyć na rzecz firmy Sony Mobile pewne usługi przetwarzania danych (działając w charakterze uprawnionych administratorów danych osobowych). Upoważnionymi administratorami danych osobowych są np. partnerzy zajmujący się rozliczeniami, realizacją transakcji lub analizą danych, którzy w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe w wyżej określonych celach. Przykładowo możemy korzystać z usług stron trzecich w celu personalizacji zawartości, realizacji zamówień, dostarczania paczek, wysyłania korespondencji oraz wiadomości e-mail i wiadomości SMS, świadczenia pomocy marketingowej, przetwarzania płatności kartami kredytowymi, świadczenia usług wykrywania oszustw, tworzenia kopii zapasowych oraz obsługi klientów.

Działając w charakterze uprawnionych administratorów danych, nasi usługodawcy (w tym spółki grupy Sony) są zobowiązani postępować wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i niniejszą Polityką oraz podlegają odpowiednim zobowiązaniom dotyczącym zachowania poufności i bezpieczeństwa.

 • Zewnętrzni partnerzy reklamowi Jeżeli użytkownik pobiera aplikacje i/lub usługi firmy Sony Mobile, które zawierają reklamy zewnętrznych partnerów (zamieszczone w samej aplikacji lub usłudze czy też wyświetlane użytkownikom końcowym jako ramki, otoki, okna podręczne lub inne formy funkcji reklamy), i/lub korzysta z takich aplikacji i/lub usług, możemy udostępniać gromadzone przez nas dane osobowe o korzystaniu przez użytkownika z aplikacji i usług naszym partnerom reklamowym, aby mogli lepiej ukierunkowywać i/lub personalizować reklamy wyświetlane w usłudze lub aplikacji firmy Sony Mobile, z których korzysta użytkownik. Niektórzy z naszych zewnętrznych partnerów reklamowych działają niezależnie i w związku z tym udostępnione im dane będą przetwarzać zgodnie z własną polityką prywatności. W przypadku takiego udostępniania danych użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pomocą naszych aplikacji i/lub usług podczas pierwszej aktywacji aplikacji i/lub usługi. Ponadto użytkownik może kontrolować spersonalizowane reklamy za pomocą ustawień plików cookie w przeglądarce (więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Zasady dot. plików cookie) i w urządzeniu z systemem Android za pomocą menu Ustawienia (Ustawienia -> Google -> Reklamy).
 • Biuletyny innych podmiotów Jeśli użytkownik zażyczy sobie lub zgodzi się otrzymywać informacje lub biuletyny od jednego z naszych partnerów biznesowych, możemy przekazać tej stronie trzeciej dane użytkownika, aby umożliwić jej kontakt z użytkownikiem i/lub udzielenie odpowiedzi na jego prośbę.
 • Cele prawne i biznesowe Możemy używać danych osobowych i/lub ujawniać je innym podmiotom
 • , gdy jesteśmy głęboko przekonani o tym, że udostępnienie danych osobowych organom państwowym oraz organom ścigania jest konieczne, aby zapobiec oszustwu, postępować zgodnie z właściwymi przepisami, regulacjami i nakazami sądowymi i zachować zgodność z wnioskami o uzyskanie ważnych informacji prawnych od takich organów;
 • gdy bronimy praw dowolnej spółki grupy Sony lub warunków i postanowień dowolnego produktu lub usługi firmy Sony oraz udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, w tym profesjonalnym doradcom, będzie korzystne dla naszej sytuacji prawnej;
 • w związku ze zdarzeniem o charakterze korporacyjnym, np. fuzją, przejęciem przedsiębiorstwa lub stanem niewypłacalności, w przypadku udostępniania danych osobowych potencjalnemu kupującemu lub sprzedającemu będącemu innym podmiotem, oraz jego i naszym profesjonalnym doradcom, jest konieczne.
  • Anonimowa statystyka W różnych celach przygotowujemy anonimowe, łączne lub ogólne dane (w tym „ogólną” statystykę) zgodnie z informacjami podanymi powyżej. Ze względu na to, że identyfikacja użytkownika na podstawie tych danych nie jest możliwa, możemy je udostępnić dowolnej stronie trzeciej (np. naszym partnerom, reklamodawcom, organom przemysłu, mediom i/lub do publicznej wiadomości)

B. Udostępnianie danych osobowych przekazanych przez użytkownika

Niektóre aplikacje i usługi umożliwiają użytkownikowi wysyłanie i udostępnianie wiadomości, zdjęć, wideo oraz pozostałej zawartości i łączy innym osobom i/lub utworzenie dostępnego publicznie profilu do konta użytkownika. Na przykład:

 • Obszar naszych witryn internetowych obejmujący społeczności i fora (w stosownych przypadkach) umożliwia użytkownikowi publikowanie komentarzy (z podaną nazwą konta), które będą widoczne dla pozostałych użytkowników tej usługi

Inne usługi umożliwiają użytkownikowi udostępnienie łącza, które po kliknięciu pozwala odbiorcy uzyskać dostęp do wysłanej zawartości użytkownika

4. Połączone konta Sony („Jedno logowanie”)

Czym są połączone konta Sony i jak są wykorzystywane przez spółki grupy Sony? Użytkownik może połączyć konta powiązane z różnymi aplikacjami i usługami Sony, aby umożliwić użytkownikowi używanie tego samego loginu (adres e-mail i hasło) w celu uzyskania dostępu do nich wszystkich („Jedno logowanie”). Także inne podstawowe dane konta mogą zostać zsynchronizowane w ramach połączonych kont użytkownika, aby mógł on nimi łatwiej zarządzać. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wykorzystywania przez nas danych osobowych dotyczących połączonych kont użytkownika oraz korzystania przez niego z naszych aplikacji i usług. Inne aplikacje i usługi Sony są obsługiwane przez różne spółki grupy Sony. Informacje o sposobie korzystania z danych konta w związku z daną usługą i o odpowiedzialnej za to spółce grupy Sony znajdują się w polityce prywatności każdej usługi (taką politykę prywatności można znaleźć w witrynie internetowej danej usługi). Z reguły spółki grupy Sony mogą jednak korzystać z danych osobowych dotyczących połączonych kont Sony użytkownika w następujących celach:

 • Łączenie kont/zsynchronizowane podstawowe dane konta. Podstawowe dane konta udostępnimy innej spółce grupy Sony, gdy użytkownik:
  • połączy swoje konto do naszych usług ze swoim kontem do usług tej spółki grupy Sony; lub
  • wprowadzi zmiany w swoich podstawowych danych konta (ponieważ dane te są zsynchronizowane, zmiany zostaną wprowadzone automatycznie na wszystkich połączonych kontach użytkownika).
 • Obsługa klienta Po połączeniu kont w usługach Sony centra obsługi połączeń i poczty e-mail tych usług mogą uzyskać dostęp do podstawowych danych konta użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika. Wszelkie zmiany wprowadzone za pośrednictwem centrum obsługi klienta zostaną automatycznie wprowadzone na wszystkich powiązanych kontach użytkownika.
 • Powiadomienia dotyczące wiadomości, konkursów i ofert Sony. Użytkownikowi może być zaproponowana możliwość zarejestrowania się w celu otrzymywania wiadomości, informacji o konkursach i ofert grupy Sony. Jeżeli z użytkownik z niej skorzysta, spółki grupy Sony będą mogły wysyłać mu wiadomości, powiadomienia o konkursach i oferty, a także używać połączonych kont Sony użytkownika, aby jak najlepiej dostosowywać te informacje do jego potrzeb.
 • Analiza klienta Dane osobowe dotyczące połączonych kont użytkownika mogą być przez grupę Sony gromadzone i analizowane (w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika) na potrzeby tworzenia produktów i usług, promocji biznesowej, do celów badawczych, a wyniki mogą być udostępniane innym spółkom grupy Sony oraz stronom trzecim (nawet jeśli użytkownik nie korzysta z żadnych z ich usług).

Gdy użytkownik połączy swoje konta, spółka grupy Sony oferująca poszczególne usługi, do których uzyskuje dostęp użytkownik, będzie nadal kontrolować konto użytkownika do tej usługi (oraz wszelkie dane zebrane, gdy użytkownik korzysta z tej usługi) zgodnie ze swoją polityką prywatności. Połączenie kont nie zmienia tej sytuacji. Aby skorzystać z praw dotyczących ochrony danych osobowych (takich jak prawo dostępu) w powiązaniu z konkretnym kontem, należy skontaktować się z odpowiednią spółką grupy Sony sprawującą kontrolę nad tym kontem, podając dane określone w polityce prywatności. Jeżeli użytkownik chce usunąć niektóre lub wszystkie połączone konta, powinien postępować zgodnie z procedurą usunięcia konta dotyczącą każdej poszczególnej usługi lub konta, z których użytkownik chce zrezygnować. Nie można usunąć kilku kont lub wszystkich powiązanych kont użytkownika, kontaktując się wyłącznie z jedną firmą grupy Sony. Każda z firm grupy Sony może przetwarzać i wykonywać żądania usunięcia konta w odniesieniu do własnych konkretnych usług.

5. Przekazywanie danych osobowych użytkownika za granicę

W jaki sposób firma Sony Mobile przekazuje dane osobowe dotyczące użytkownika do innych krajów? Sony Mobile jest częścią grupy Sony, która jest organizacją międzynarodową. Do celów określonych w niniejszej Polityce wszelkie dane osobowe dotyczące użytkownika (łącznie ze szczegółowymi danymi z połączonych kont Sony — więcej informacji o połączonych kontach Sony można znaleźć powyżej w Sekcji 4) mogą być przekazywane spółkom grupy Sony (w tym usługodawcom działającym w ich imieniu) i innym stronom trzecim w krajach, w których nie obowiązują takie same przepisy o ochronie danych osobowych, co w miejscu zamieszkania użytkownika. Sony Mobile stosuje szereg środków prawnych, m.in. standardowe klauzule umowne UE, aby zagwarantować, że prawa i środki ochrony użytkownika będą podróżować razem z jego danymi. Dlatego każda spółka grupy Sony (i uprawnieni administratorzy danych osobowych) przestrzega jednak wewnętrznych zasad firmy Sony Mobile dotyczących przetwarzania danych osobowych, które są zgodne z najważniejszymi przepisami regulującymi postępowanie z danymi osobowymi oraz sposoby zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony tych danych.

6. Informacje marketingowe i jak można zmienić preferencje ich otrzymywania

W jaki sposób firma Sony Mobile korzysta z danych osobowych użytkownika w celu wysyłania informacji i jak można zmienić swoje preferencje dotyczące kwestii marketingowych?

 1. Informacje marketingowe
 2. Przy podawaniu szczegółów kontaktu, na przykład podczas dokonywania zakupów, kontaktu z centrum obsługi klienta bądź przy zakładaniu konta w jednej z naszych usług użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania (lub też, w niektórych przypadkach dopuszczanych przez stosowne regulacje prawne, zrezygnować z otrzymywania) biuletynów oraz innych informacji od firmy Sony Mobile i/lub innych spółek grupy Sony. Takie biuletyny mogą zawierać informacje o najnowszych produktach i usługach grupy Sony, uaktualnieniach i ofertach specjalnych, które mogą zainteresować użytkownika. Preferencje dotyczące informacji marketingowych użytkownik może zmienić w dowolnej chwili: a. Aby zrezygnować z subskrypcji, należy kliknąć łącze „anuluj subskrypcję” i/lub postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się (zazwyczaj) na końcu wiadomości e-mail. Należy jednak pamiętać, że: b. Jeśli użytkownik korzysta z więcej niż jednego adresu e-mail podczas zakupów na stronach firmy Sony Mobile lub podczas kontaktów z firmą, konieczne będzie anulowanie osobno subskrypcji dla każdego adresu e-mail. c. Ta metoda służy wyłącznie do anulowania subskrypcji dla adresów e-mail. W przypadku pozostałych typów otrzymywanych informacji marketingowych konieczne będzie anulowanie subskrypcji osobno d. Jeśli użytkownik zarejestrował się w jakichkolwiek aplikacjach i usługach oferowanych przez firmę Sony Mobile i ma swoje własne konto, może zalogować się i dostosować preferencje dotyczące informacji marketingowych na stronie lub w obszarze ustawień konta e. Aby zarządzać innymi typami informacji, np. powiadomieniami wypychanymi w aplikacjach, przejdź do ustawień specyficznych dla aplikacji, aby wprowadzić zmiany

 3. Profile klientów
 4. Zgodnie z opisem powyżej możemy tworzyć profile grupy użytkowników lub dzielić dane, aby lepiej poznać naszych klientów, jak i tworzyć anonimowe, łączne statystyki na temat korzystania z naszych witryn internetowych, produktów, usług i programów lojalnościowych. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes w zakresie lepszego poznania naszych klientów oraz zapewnienia użytkownikowi produktów i usług, które są lepiej dostosowane do jego potrzeb. Możemy również połączyć dane osobowe, aby zapewnić użytkownikowi lepsze, spersonalizowane usługi, zawartość, materiały marketingowe oraz reklamy. Gdy korzystamy z profili klientów w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

 5. Ważne informacje i wiadomości dotyczące usług
 6. Od czasu do czasu możemy jednak wysyłać ważne informacje (między innymi za pomocą wiadomości SMS, powiadomień w trybie push oraz poczty e-mail) dotyczące istotnych aktualizacji oprogramowania, zmian w obowiązujących warunkach korzystania, a także inne powiadomienia, które mogą być niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów prawa w zakresie usług gwarancyjnych i napraw posprzedażnych.  Preferencje dotyczące informacji marketingowych nie wpływają w żaden sposób na przesyłanie takich informacji.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

W jaki sposób firma Sony Mobile chroni dane osobowe użytkownika i co można zrobić, aby samemu je chronić?

 • Co robimy, aby chronić dane osobowe użytkownika Chociaż firma Sony Mobile nie może zagwarantować, że nigdy nie nastąpi przypadek nieuprawnionego dostępu do danych, zapewniamy, że przywiązujemy wielką wagę do bezpieczeństwa danych użytkownika oraz do zapobiegania dostępowi osób nieupoważnionych do tych danych. W tym celu są wykorzystywane odpowiednie technologie i procedury wewnętrzne. Podejmujemy różne działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub zmianą i bezprawnym zniszczeniem i ujawnieniem, w tym w stosownych przypadkach:
  • używamy szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) podczas zbierania lub przesyłania poufnych danych osobowych, np. danych karty kredytowej (szyfrowanie SSL powoduje, że tylko my możemy odczytać dane);
  • ograniczamy dostęp do danych osobowych, które zbieramy na temat użytkownika (na przykład dostęp do danych osobowych użytkownika mają tylko Ci pracownicy, którym są one potrzebne do prowadzenia naszych działań biznesowych);
  • wprowadzamy fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki ochrony zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży.
 • Co użytkownik powinien wziąć pod uwagę odnośnie udostępniania zawartości i łączy przy użyciu aplikacji Sony Mobile?
  • Należy pamiętać, że zawartość i łącza udostępnione przez użytkownika za pośrednictwem aplikacji i usług Sony Mobile mogą np. być przekazane przez jego odbiorców innym osobom. W przypadku korzystania z takich aplikacji i usług użytkownik powinien zawsze wykazywać dyskrecję
  • Prosimy naszych użytkowników o wzięcie odpowiedzialności za ochronę swojej prywatności w Internecie oraz o uszanowanie prywatności innych osób. Członkom społeczności, forów i tablic wiadomości nie wolno ujawniać swoich informacji pozwalających na identyfikację z wyjątkiem internetowych numerów identyfikacyjnych
  • Ujawnianie numerów telefonów, adresów, wieku lub innych informacji pozwalających na identyfikację, które mogą spowodować naruszenie prywatności innej osoby, jest zabronione. Zachęcanie użytkowników do publicznego ujawnienia swoich informacji pozwalających na identyfikację lub proszenie ich o to jest również zabronione
 • Jakie należy podjąć działania w celu ochrony swoich danych osobowych Zasadniczo jako najlepszą praktykę w Internecie zaleca się, by poszczególne osoby ostrożnie używały kont użytkowników i stosowały się do pewnych podstawowych zasad:
  • Nie należy używać prostych haseł (np. w formie pojedynczych słów występujących w słowniku).
  • Nie należy używać tego samego hasła dla wielu kont
  • Należy używać bardzo długich haseł (zawierających przynajmniej 10 znaków, a najlepiej jeszcze więcej).
  • Należy używać haseł, które zawierają kombinację wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych, np. $%^&, itd.
  • Należy przechowywać hasła w bezpieczny sposób (nie należy ich zapisywać odręcznie ani nikomu udostępniać) oraz je co jakiś czas zmieniać
 • Czy ta Polityka prywatności obejmuje również witryny internetowe innych podmiotów odwiedzane po użyciu łączy w naszych witrynach internetowych?
  • Niektóre nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych innych podmiotów, które nie są obsługiwane przez firmę Sony Mobile, m.in. witryn internetowych obsługiwanych przez inne spółki grupy Sony
  • Chociaż firma Sony Mobile stara się udostępniać tylko łącza do witryn, które podobnie jak firma Sony Mobile oferują wysokie standardy i pozwalają respektować prawo do prywatności, nie odpowiadamy za zawartość, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie ochrony prywatności w odniesieniu do tych witryn internetowych innych podmiotów. Zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką korzystania z plików cookie wyświetlaną w witrynach internetowych stron trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogą być wykorzystywane dane osobowe użytkownika

8. Pliki cookie i śledzenie

Czym są pliki cookie i w jaki sposób są wykorzystywane? W naszych witrynach są stosowane rozpowszechnione w branży technologie, takie jak pliki cookie, w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania z naszych witryn i komunikacji za pomocą poczty e-mail. Te technologie pozwalają nam na przykład określić, którzy odwiedzający kliknęli kluczowe elementy (takie jak łącza i grafiki) znajdujące się w witrynie internetowej lub w otrzymanej wiadomości e-mail, a także rozpoznać przeglądarkę użytkownika, gdy po raz kolejny odwiedza nasze witryny. Pliki cookie umożliwiają nam lepsze dostosowywanie sposobu korzystania z witryn internetowych w zależności od zainteresowań i preferencji użytkownika oraz ułatwiają logowanie w naszych usługach. Większość przeglądarek umożliwia usuwanie plików cookie z dysku twardego komputera, blokowanie akceptacji plików cookie oraz wyświetlanie ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie. Jeśli jednak pliki cookie zostaną usunięte lub zablokowane, nie zdołamy odtworzyć określonych uprzednio preferencji lub indywidualnych ustawień, przez co nasze możliwości w zakresie dostosowywania Witryny do upodobań użytkowników zostaną ograniczone. Więcej informacji na temat funkcji związanych z plikami cookie można znaleźć w instrukcji obsługi używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w sekcji Nasze zasady dot. plików cookie. Ustawienia przeglądarki mogą pozwolić użytkownikowi na automatyczne wysyłanie tzw. żądania „Nie śledź” do witryn i usług online podczas ich przeglądania. Firma Sony Mobile nie zmienia obecnie swoich praktyk, gdy otrzymuje żądanie „Nie śledź”. Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.allaboutdnt.com Zwracamy również uwagę, że strony trzecie mogą gromadzić dane osobowe dotyczące aktywności online na przestrzeni czasu i w różnych witrynach internetowych, gdy użytkownik odwiedza nasze witryny lub inne witryny i korzysta z usług internetowych.

9. Dostęp do danych osobowych przez użytkownika oraz jego prawa

W jaki sposób uzyskać dostęp do danych osobowych i jakie prawa użytkownika się z nimi wiążą? Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są niedokładne lub niepełne, ma prawo zwrócić się do nas z żądaniem ich poprawienia lub usunięcia. Może również w dowolnej chwili poprosić nas o aktualizację lub zmianę danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania, np. w zakresie działań marketingowych. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli zażąda usunięcia swoich danych osobowych, może nie mieć już możliwości korzystania z wszystkich naszych produktów i usług. Niektóre dane osobowe są nam absolutnie niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Firma Sony Mobile może być również zobowiązana do przechowywania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów i w takim przypadku użytkownik może nie mieć uprawnień do ich usunięcia. Z tych praw można skorzystać, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych w sekcji 13 Kontakt z nami poniżej. Użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość w celu weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej prośbę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty (z uwzględnieniem prawnie obowiązującego ograniczenia takich opłat) za wgląd w przechowywane przez nas dane osobowe. Jeżeli użytkownik uważa, że Sony Mobile nie obsługuje danych osobowych we właściwy sposób, ma prawo do złożenia skargi do krajowego organu ochrony danych osobowych lub organu innego typu.

10. Przechowywanie danych osobowych

Jak długo Sony Mobile będzie przechowywać dane osobowe użytkownika? Dane osobowe użytkownika są przechowywane wyłącznie, jeżeli jest to racjonalnie konieczne do różnych zastosowań wymienionych w sekcji 2 powyżej lub wymagane przez obowiązujące prawo i przepisy dotyczące obowiązkowego przechowywania niektórych rodzajów danych osobowych odnoszących się do klientów i/lub przeprowadzanych z nimi transakcji handlowych. Jeżeli przechowywane przez nas dane osobowe okażą się nieprzydatne do zastosowań wyszczególnionych w sekcji 2 powyżej, zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich kroków po upływie stosownego czasu w celu zniszczenia tych danych osobowych lub uniemożliwienia powiązania ich z konkretną osobą. W razie obawy, że nie przestrzegamy praw użytkownika lub obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności, użytkownik może skontaktować się w tej sprawie z lokalnym organem ochrony danych osobowych

11. Prywatność dzieci

Jakie działania podejmuje Sony Mobile wobec danych osobowych dzieci? Firma Sony Mobile za osobę niepełnoletnią uznaje każdą osobę, która nie ukończyła 16. roku życia. Nie gromadzimy ani nie wyszukujemy umyślnie danych osobowych osób niepełnoletnich, nie pozyskujemy takich danych od tych osób i nie naruszamy obowiązującego prawa ani przepisów w tym zakresie. Jeśli firma Sony Mobile uzyska informacje, że przekazane jej dane osobowe dotyczą osoby niepełnoletniej, co stoi w sprzeczności z jakimikolwiek właściwymi przepisami i regulacjami, firma Sony Mobile podejmie uzasadnione starania, aby:

 • jak najszybciej usunąć takie dane osobowe ze swoich plików;
 • jeśli usunięcie danych nie jest możliwe, zadbać o to, by te dane osobowe nie były więcej używane w jakimkolwiek celu, ani ujawniane stronom trzecim.

Rodzice lub opiekuni, którzy mają pytania z zakresu przetwarzania przez nas danych osobowych dotyczących osób niepełnoletnich pozostających pod ich opieką, powinni skontaktować się z nami, korzystając z danych w sekcji 13 Kontakt z nami poniżej.

12. Kontakt z nami

W jaki sposób można skontaktować się z nami w sprawie danych osobowych?

Użytkownicy z krajów Unii Europejskiej:

Administratorem danych pochodzących z urządzeń mobilnych jest japońska firma Sony Mobile Communications Inc. Naszym przedstawicielem w krajach Unii Europejskiej jest holenderska firma Sony Europe BV. Adres siedziby: Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddrop, Holandia.

Pytania dotyczące administrowania danymi osobowymi prosimy kierować do naszego przedstawiciela w krajach Unii Europejskiej na adres privacyoffice.SEU@sony.com. Można się z nami również skontaktować, pisząc do firmy Sony Europe BV na adres wskazany powyżej lub do The Privacy Office (Biuro Prywatności) na adres Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania, a także poprzez stronę http://sony-europe.com

Użytkownicy z Wielkiej Brytanii:

Administratorem danych pochodzących z urządzeń mobilnych jest japońska firma Sony Mobile Communications Inc. Naszym przedstawicielem w Wielkiej Brytanii jest holenderska firma Sony Europe BV. Siedziba brytyjskiego oddziału znajduje się pod adresem The Privacy Office, The Hights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania.

Pytania dotyczące administrowania danymi osobowymi prosimy kierować do naszego przedstawiciela w Wielkiej Brytanii na adres privacyoffice.SEU@sony.com. Można się z nami również skontaktować, pisząc do The Privacy Office na adres Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania lub poprzez stronę http://sony-europe.com.