Pomóż nam udoskonalić naszą stronę
Weź udział w ankiecie, aby ocenić wizytę na naszej stronie.

Odpowiedź na pięć krótkich pytań zajmie Ci tylko kilka minut. Po prostu kliknij przycisk Wypełnij ankietę na koniec swojej wizyty.

Skip to content

Informacje prawne

Przed użyciem naszej witryny internetowej lub jakichkolwiek naszych aplikacji dokładnie zapoznaj się z materiałami wskazywanymi przez poniższe łącza, ponieważ zawierają one ważne informacje o prawach i obowiązkach użytkownika.

Warunki użytkowania

Użytkownik powinien zapoznać się z Warunkami użytkowania, jeśli rozważa korzystanie z witryny Sony Mobile Communications lub jakiejkolwiek naszej aplikacji. Odwiedzanie i/lub korzystanie z naszej witryny i aplikacji oznacza zatwierdzenie Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszymi Warunkami użytkowania, nie może korzystać z witryny i aplikacji.

Zapoznaj się z warunkami użytkowania naszej witryny internetowej
Zapoznaj się z warunkami użytkowania naszych aplikacji

Zasady dotyczące prywatności

Przeczytaj Zasady dotyczące prywatności, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju informacje zbieramy w naszych witrynach internetowych i aplikacjach, w jaki sposób mogą one być używane oraz w jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników.

Zapoznaj się z Zasadami dotyczącymi prywatności

Prawa własności intelektualnej

Firma Sony Mobile Communications uznaje prawa własności intelektualnej.

Chronimy prawa własności intelektualnej do wyników naszych prac rozwojowych, szeroko korzystamy z tych praw i szkolimy w tym zakresie naszych pracowników w firmie Sony Mobile Communications oraz w podmiotach stowarzyszonych na całym świecie.

Angażujemy się w przestrzeganie wszelkich obowiązujących aktów prawnych i przepisów powiązanych z własnością intelektualną. Firma Sony Mobile Communications aktywnie współpracuje z urzędami celnymi i władzami ustawodawczymi na całym świecie w celu przeciwdziałania podrabianiu produktów.

Kliknij łącze podane poniżej, aby wyświetlić listę znaków towarowych używanych w naszej witrynie internetowej i w naszych aplikacjach. Ten wykaz jest okresowo aktualizowany, ale pominięcie w nim znaków, które mogą występować w materiałach źródłowych, nie oznacza ograniczenia ani odstąpienia praw do tych znaków.

Zobacz listę znaków towarowych

Etyka w biznesie

Prowadzenie działalności zgodnie z zasadami etyki oraz obowiązującymi prawami i przepisami to fundamenty korporacyjnej kultury firmy Sony. Firma Sony Mobile Communications przyjęła Kodeks postępowania Grupy Sony, aby wzmocnić korporacyjną kulturę i standardy, i weszła w skład kierowanej przez Sony struktury Global Compliance Network, obejmującej centrale korporacji, globalny zespół kierujący ds. zgodności oraz regionalne biura ds. zgodności na całym świecie. Specjalny system Compliance Hotline zapewnia naszym pracownikom zasoby niezbędne do zgłaszania wątpliwości lub szukania wskazówek w kwestiach prawnych i etycznych.

Kodeks postępowania Grupy Sony

Kodeks postępowania Grupy Sony został przyjęty przez Sony Corporation w maju 2003 r. Kodeks postępowania ustanawia podstawowe standardy wewnętrzne, które muszą być przestrzegane przez każdą osobę w Grupie Sony, w celu podkreślenia znaczenia systemów kierowania korporacją, promowania etyki w biznesie i zapewniania zgodności oraz dodatkowego wzmocnienia tych systemów w całej Grupie Sony. Oprócz standardów prawnych i dotyczących zgodności Kodeks postępowania wytycza podstawowe zasady Grupy Sony dotyczące etycznych praktyk i działań biznesowych w takich obszarach, jak przestrzeganie praw człowieka, bezpieczeństwo produktów i usług, ochrona środowiska i ujawnianie informacji. Kodeks postępowania został przyjęty i wprowadzony w życie przez każdą spółkę należącą do Grupy Sony na całym świecie i jest używany na co dzień do promowania odpowiednich zachowań oraz podczas szkoleń. Firma Sony Mobile Communications przyjęła Kodeks postępowania po przejęciu wszystkich udziałów przez firmę Sony w roku 2012.

System Compliance Hotline

W firmie Sony Mobile Communications działa system Compliance Hotline, w którym pracownicy zgłaszają problemy dotyczące kwestii etycznych albo szukają wskazówek dotyczących potencjalnych naruszeń prawa lub regulaminów wewnętrznych. System Compliance Hotline umożliwia firmie Sony Mobile Communications szybkie reagowanie na potencjalne ryzyko wystąpienia takich problemów lub naruszeń. System Compliance Hotline jest dostępny globalnie i zapewnia bezpośrednią łączność z Dyrektorem generalnym ds. Zgodności. Jest on obsługiwany przez firmę zewnętrzną niezależnie od zwykłej drogi służbowej i chroni osoby dzwoniące przed odwetem za zgłoszenie. Podsumowania zgłoszeń telefonicznych, wyniki dochodzeń i aktualizacje działania systemu są zgłaszane Szefowi ds. zgodności.