Hjelp oss med å forbedre nettstedet vårt
Besvar kundersøkelsen vår og si oss hva du synes.

De fem kjappe spørsmålene tar deg kun et par minutter. Klikk på Start undersøkelsen-knappen på slutten av besøket ditt for å starte.

Skip to content

Vilkår for bruk av nettstedet

Les disse vilkårene for bruk hvis du vurderer å ta i bruk materiale, tjenester eller opplysninger som finnes på nettsiden til Sony Mobile Communications. Vær oppmerksom på at du ved å besøke og/eller bruke nettstedet vårt godtar disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk, ber vi deg forlate dette nettstedet og ikke bruke det igjen.

Tilbake til Juridisk

Generelt

Dette nettstedet og eventuelle underområder (som til sammen utgjør «nettstedet») publiseres og vedlikeholdes av Sony Mobile Communications Inc. eller dets datterselskaper eller filialer (som til sammen utgjør «Sony Mobile»). Ved å bruke nettstedet samtykker du i vilkårene som er beskrevet i denne juridiske merknaden og i personvernreglene, og du godtar å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert, uten begrensninger, eksportkontroller (kollektivt kalt «vilkår for bruk»). Du bekrefter at du har juridisk myndighet til å godta disse vilkårene for bruk på vegne av deg selv og parten du eventuelt representerer. Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk, må du ikke bruke dette webområdet.

Endringer

Fra tid til annen kan det hende vi endrer disse vilkårene for bruk. Derfor bør du sjekke disse sidene hver gang du besøker nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke nettsiden etter at vi har endret disse vilkårene for bruk, betyr det også at du samtykker i de nye vilkårene for bruk.

Tilgjengelighet for produkter og tjenester

Produktene og tjenestene som vises på nettsiden, er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land eller område, eller ikke tilgjengelige i det hele tatt. Omtalen av slike produkter og tjenester på nettstedet er bare til orientering, og verken indikerer eller utgjør noen garanti for at disse produktene eller tjenestene er tilgjengelige i landet eller området ditt, eller andre steder for den saks skyld. Du bør kontakte den lokale autoriserte representanten for Sony Mobile for å finne ut om bestemte produkter og tjenester er tilgjengelige i området ditt.

Apper og funksjoner på nettstedet og i tjenestene kan være avhengige av SIM-kortet og/eller nettverket ditt, innholdsformatet og kompatibiliteten til enhetene som er nødvendige for bruken. Bekreft lokal tilgjengelighet av tjenesten med operatøren eller tjenesteleverandøren din.

Nettstedet kan være midlertidig utilgjengelig fra tid til annen, og dette kan skyldes vedlikehold eller annet. I tillegg kan Sony Mobile når som helst legge ned nettstedet eller deler av det.

Noen av tjenestene kan være eller kan bli avgiftsbelagte. Dersom det påløper kostnader, skal dette bekjentgjøres separat og i forbindelse med den gjeldende tjenesten.

Bruken av nettstedet kan innebære sending av data via tjenesteleverandørens nettverk. Dette kan tjenesteleverandøren din belaste deg for økonomisk. Sony Mobile kan ikke holdes ansvarlig for disse belastningene.

Eierskap

Alt materiale, herunder alt av bilder, programvare, tekst og grafikk, knapper, søkeord, metakoder og det generelle utseendet («innholdet») på nettstedet, er beskyttet av opphavsrettslovgivning i henhold til nasjonale lover og internasjonale traktater. Merkene, selskapslogoene og emblemene som vises på nettstedet, er underlagt varemerkerettigheter og andre rettigheter for Sony Mobile eller dets innholdsleverandører.

Du kan ikke bruke innholdet til annet enn det som er oppgitt her. Brudd på disse vilkårene kan utgjøre brudd på vår(e) innholdsleverandør(ers) åndsverksrettigheter, og Sony Mobile eller våre innholdsleverandører kan bli nødt til å bruke rettslige midler for å beskytte disse rettighetene. Innholdet kan vises og skrives ut, og det samme kan dokumentene som distribueres her, forutsatt at dokumentene brukes til informasjon og ikke-kommersielle formål, og at det refereres til Sony Mobile hver gang dokumentet brukes. Du kan ikke utveksle, endre, selge eller overføre noe som ligger på nettstedet. Pressemeldinger og andre dokumenter klassifisert som offentlige, kan offentliggjøres så fremt det henvises til informasjonskilden.

Hvis du kommuniserer med eller sender materiale til webområdet ved hjelp av elektronisk post eller på annen måte, blir all slik kommunikasjon behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær, hvis ikke den er merket som annet. Sony Mobile står uten vederlag fritt til å bruke konsepter, ideer, kunnskap eller teknikk som du kommuniserer til webområdet, uansett hva formålet med kommunikasjonen er. Du må imidlertid samtykke i, og ha forståelse for at Sony Mobile ikke er forpliktet til å bruke noen slike ideer eller slikt materiale, og du har ingen rett til å forlange at det brukes.

Personlig informasjon som sendes inn i forbindelse med registrering, bruk og oppsigelse av tjeneste

Brukere av Sony Mobile-tjenester som tilbys via dette nettstedet, aksepterer å: (a) oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om seg selv, slik de blir bedt om i skjemaet for registrering av bruker (innhentet informasjon kalles «registreringsopplysninger»), og (b) opprettholde og umiddelbart oppdatere registreringsopplysningene slik at de er sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige til enhver tid. Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, foreldet eller ufullstendig, eller Sony Mobile har rimelig grunn til å mistenke at informasjonen er usann, unøyaktig, foreldet eller ufullstendig, har Sony Mobile rett til å suspendere eller avslutte tilgangen til eller bruken din av de aktuelle tjenestene.

Når du har fullført registreringsprosessen for en bestemt tjeneste, vil du enten bli bedt om å oppgi brukernavn og passord, eller du vil motta disse. Slike passord og brukernavn er ment utelukkende for deg, og de kan ikke overføres til andre. Du er ansvarlig for å hemmeligholde passord, og du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer via ditt passord eller din konto. Du samtykker i umiddelbart å varsle Sony Mobile om uautorisert bruk av passordet eller kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Sony Mobile kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av din manglende overholdelse av disse vilkårene for bruk.

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke en tjeneste kan du avslutte kontoen din når det gjelder denne tjenesten, og du vil ikke lenger ha tilgang til kontoen din. Hvis det finnes indisier på at du bryter disse brukervilkårene kan Sony Mobile fjerne tilgangen til noen tjeneste umiddelbart uten forutgående varsel. I tillegg kan Sony Mobile, hvis du ikke har åpnet eller brukt en bestemt tjeneste de siste seks (6) månedene, slette kontoen din eller begrense tilgangen du har til visse deler av tjenestene.

Du forstår og erkjenner at selv etter fjerning, kan materiale som er lastet opp av deg, beholdes som bufrede og/eller arkivert materiale.

Koblinger

Webområdet kan inneholde koblinger til webområder som eies, publiseres eller drives av tredjeparter. Vær oppmerksom på at Sony Mobile ikke har kontroll over disse webområdene, og derfor ikke kan påta seg noe ansvar for innholdet på dem. Det er forbudt å opprette koblinger til webområdet uten samtykke fra Sony Mobile. Koblinger verken utgjør eller skal tolkes som en juridisk tilknytning mellom Sony Mobile og eventuell tredjepart, som at Sony Mobile står erstatningspliktig eller ansvarlig for innhold, rådgivning, representasjon, produkter eller tjenester fra tredjeparter, eller som støtte, inneståelse eller garanti for produktene og tjenestene deres, eller ytelse eller kvalitet knyttet til aktuelle produkter.

Du samtykker i at du selv står ansvarlig for å overholde vilkårene på nettsteder vi har koblinger til.

Programvare tilgjengelig på nettstedet

All programvare som er gjort tilgjengelig for nedlasting fra dette webområdet (programvaren), er opphavsrettslig beskyttede verk som tilhører Sony Mobile eller dets innholdsleverandører. Programvaren er kun gjort tilgjengelig for nedlasting hos sluttbrukere til bruk som skjer i henhold til bestemmelsene i lisensavtalen for sluttbrukere, som finnes i eller er lagt ved programvaren (lisensavtalen”). All kopiering eller videredistribusjon av programvaren som ikke er i overensstemmelse med lisensavtalen, kan føre til sivilrettslig og strafferettslig ansvar.

UTEN Å BEGRENSE DET OVENNEVNTE UNDERSTREKES DET AT KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN PÅ ANDRE SERVERE ELLER STEDER FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER VIDEREDISTRIBUSJON, ER UTTRYKKELIG FORBUDT. DERES ENESTE EVENTUELLE GARANTI HVA GJELDER PROGRAMVAREN, FREMGÅR I LISENSAVTALENS VILKÅR. DERSOM IKKE ANNET SKULLE FREMGÅ i LISENSAVTALEN, FRASKRIVER SONY MOBILE SEG HERVED ALT ANSVAR OG ALLE FORPLIKTELSER KNYTTET TIL SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER.

Informasjonsbeskyttelse

Internettoverføring er aldri fullstendig privat og sikkert. Du må ha forståelse for at alle meldinger eller all informasjon du sender på webområdet, kan leses eller avskjæres av andre. Du må heller ikke oppgi passordet ditt til noen andre. Hvis du deler datamaskin med andre, bør du logge ut av nettstedet og lukke nettleservinduet når du er ferdig. Sony Mobile er ikke under noen omstendighet ansvarlig for uautoriserte handlinger fra tredjeparter utført med den hensikt å omgå nettstedets sikkerhetsprotokoller.

Aldersgrense

Alle er velkomne til å besøke nettstedet. Hvis du vil komme med bidrag til de ulike delene av webområdet, f. eks. delta i en klubb, gruppe eller konkurranse, eller hvis du vil kjøpe noe over Internett, må du imidlertid registrere deg. Hvis du skal registrere deg må du være minst 18 år gammel, eller ha skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. Hvis du er mindreårig der du bor, må en forelder eller verge (som må være myndig) gjennomgå vilkårene for bruk og fullføre registreringen på dine vegne, og vilkårene for bruk vil gjelde for deg.

Innsendt innhold

Du kan laste opp og/eller laste ned innhold. All informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, videoer, meldinger eller annet innhold du laster opp (sendt innhold) er utelukkende ditt ansvar. Du står selv utelukkende ansvarlig for alt innsendt innhold du laster opp, legger ut, sender per e-post, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig. Sony Mobile fraskriver seg ansvaret for alt slikt innsendt innhold, og du står selv ansvarlig for eventuelt erstatningsansvar knyttet til innsendt innhold du overfører på nettstedet, uansett hvordan overføringen foregår. Sony Mobile kontrollerer ikke innholdet og står ikke inne for beskaffenheten, nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten av innholdet, eller for at du ikke kommer til å bli utsatt for støtende, usømmelig eller upassende materiale. Sony Mobile forbeholder seg retten til å fjerne innhold når som helst, inkludert men ikke begrenset til innhold som Sony Mobile etter eget skjønn vurderer som støtende, usømmelig eller upassende.

Eierskap av innsendt innhold

Ved å legge ut innsendt innhold gir du Sony Mobile en global ikke-eksklusiv, overførbar, fullt betalt, vederlagsfri, evigvarende og ugjenkallelig lisens til å bruke, kopiere, offentlig fremføre, vise, distribuere og modifisere dette innholdet. Dette inkluderer retten til å lage verk utifra det opprinnelige materialet, eller innarbeide det innsendte innholdet i andre verker, samt viderelisensiere det.

Spesielle tjenester

Sony Mobile kan tilby sluttbrukerne ulike tjenester (for eksempel synkroniseringstjenester). Du er selv ansvarlig for all informasjon du synkroniserer med telefonen din, som for eksempel kontakter, kalendere, bokmerker, notater, oppgaver, bilder eller andre data.

Alle data du sender inn via tjenesten(e), blir håndtert i samsvar med Sony Mobiles personvernregler. Du innvilger Sony Mobile alle nødvendige lisenser og rettigheter til håndtering og bruk av dataene dine, slik at vi skal kunne tilby tjenesten(e) til deg.

Sony Mobile påtar seg ikke ansvar for eventuell sletting eller feil i forbindelse med håndtering, synkronisering eller lagring av dine data. Sony Mobile kan ikke holdes ansvarlig for fjerning av data.

SONY MOBILE ER IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE ELLER AVLEDEDE TAP ELLER SKADER SOM FØLGE AV BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE EN TJENESTE, ELLER FOR DATAOVERSKRIVING ELLER EVENTUELL SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER ELLER FILER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KONTAKTER, MUSIKKSPOR OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV NOEN AV TJENESTENE.

Du erkjenner at Sony Mobile har rett til når som helst å slette data uten grunn.

Oppførsel på nettet

Hvis du distribuerer innhold eller legger til kommentarer, gir du Sony Mobile tillatelse til å redigere, kopiere, distribuere, bruke materialet som grunnlag for annet materiale og publisere slikt innhold i den form og på det medium Sony Mobile måtte ønske. Du er eneansvarlig for alt du gjør på nettstedet. Nedenfor vises en liste over noen, men ikke alle, overtredelser som kan føre til at du utestenges fra nettstedet:

  • Overføre, publisere eller legge til rette for distribusjon av innhold som er injurierende, skadelig, truende, sjikanerende, nedsettende, rasistisk, vulgært, pornografisk, uanstendig, ærekrenkende eller støtende.
  • Sjikanere, true eller fornærme andre, eller blande deg inn på uønskede måter.
  • Publisere eller overføre materiale i strid med opphavsretten eller personvern, til en tredjepart.
  • Bruke vulgært eller nedsettende språk.
  • Gi deg ut for å være en annen. Du har ikke lov til å gi deg ut for å være en annen bruker eller person.
  • Forsøke å få tak i en annen brukers passord.
  • Publisere reklame- eller markedsføringsmateriale.
  • Laste opp et virus, spyware eller annen skadelig programvare.
  • Avbryte eller forsøke å avbryte forsvarlig drift av nettstedet.

Sony Mobile forbeholder seg retten til å fjerne innhold når som helst, inkludert men ikke begrenset til, alt innhold som bryter med disse standardene. Sony Mobile er ikke ansvarlig for støtende materiale som du kan komme over når du bruker webområdet.

Erstatning

Verken Sony Mobile eller de som har hjulpet oss med å opprette, produsere, levere og/eller vedlikeholde webområdet, er ansvarlige for eventuelle skader som kan oppstå som følge av at du bruker webområdet. Dette omfatter direkte, tilfeldig eller indirekte skade og følgeskader, eller straffeerstatning og advokatutgifter som følger av bruk av webområdet eller at du har hatt tilgang til det. Derfor er du eneansvarlig for konsekvensene av at du bruker nettstedet. Du samtykker i å erstatte og holde Sony Mobile og dets leverandører, lisensgivere, lisensinnehavere, ansatte og moderselskaper (som sammen utgjør «skadesløse parter») skadesløse mot alle typer krav, pålegg, erstatningskrav og søksmål, herunder advokathonorarer, som de skadesløse partene pådrar seg i forbindelse med eventuelle krav som oppstår på grunn av at du bryter vilkårene for bruk eller forutgående ansvar, garantier og kontrakter.

Sony Mobile har gjort alt for å sikre at informasjonen på webområdet er riktig. Men på grunn av medietypen og risikoen for avbrudd er ansvar utelukket, som beskrevet ovenfor.

Tjenesterelatert informasjon

Du samtykker i at du ved gjennomføring av registrering eller i forbindelse med bruk av visse tjenester kan motta informasjon relatert til Sony Mobile, tjenesten du bruker, eller andre Sony Mobile-produkter eller -tjenester. Slike opplysninger kan leveres per e-post, SMS og/eller på annen måte ved bruk av de registrerte opplysningene dine. Du er ansvarlig for eventuelle kostnader eller avgifter som påløper i henhold til din avtale om trådløse tjenester for mottak av kommunikasjon knyttet til en brukt tjeneste, eller på annen måte. Med hensyn til informasjon som ikke er relatert til tjenesten, blir du tilbudt muligheten til å slutte å motta dette. Hvis du vil ha mer informasjon om Sony Mobiles innsamling og bruk av personlige opplysninger, kan du lese vilkårene i Sony Mobiles personvernregler.

Du godtar å få servicerelatert informasjon via e-post, SMS og/eller annen kommunikasjon ved bruk av de registrerte opplysningene dine.

Ansvarsbegrensning for garantier og skadeserstatning

DU BRUKER DETTE NETTSTEDET PÅ EGEN RISIKO. WEBOMRÅDET (INKLUDERT ALT INNHOLD OG ALLE FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIGE FRA WEBOMRÅDET) LEVERES SOM DET ER OG SOM TILGJENGELIG”. I DEN UTSTREKNING LOVGIVNINGEN TILLATER DET, GIR IKKE SONY MOBILE, HVA ANGÅR INNHOLDET PÅ NETTSTEDET, NOEN LØFTER OM ELLER GARANTIER FOR (1) NØYAKTIGHET, SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL ELLER BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER FOR INNHOLD PUBLISERT PÅ ELLER GJORT TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET, (2) AT SERVEREN SOM TILGJENGELIGGJØR NETTSTEDET, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE ELEMENTER SOM KAN INFISERE, SKADE ELLER FORÅRSAKE PROBLEMER MED DATAUTSTYRET DITT ELLER ANNEN EIENDOM, NÅR DU ÅPNER, BRUKER, LASTER NED FRA ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKER NETTSTEDET, ELLER (3) AT DU VIL KUNNE BRUKE TJENESTENE UTEN AVBRUDD ELLER FEIL.

SONY MOBILE SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET FRA SONY MOBILES SIDE) VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE AVLEDEDE, DIREKTE, TILFELDIGE, INDIREKTE, STRAFFERETTSLIGE ELLER SPESIELLE SKADER KNYTTET TIL (A) BRUK AV, (B) MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE ELLER (C) FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLD OG FUNKSJONER PÅ NETTSTEDET, SELV OM SONY MOBILE ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR SELSKAPET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, OG DERMED KAN DET HENDE AT DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE ELLER UTELUKKELSENE IKKE GJELDER FOR DEG. SONY MOBILES TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP OG GRUNNLAG FOR ERSTATNINGSKRAV (UANSETT OM DET ER KONTRAKTSFESTET ELLER RESULTAT AV SIVIL SØKSMÅLSGRUNN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET ELLER ANNET), SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE 2000 EUR.

Generelle bestemmelser

Disse vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår som publiseres på webområdet sammen med dem, utgjør hele avtalen mellom Sony Mobile og deg for bruk av webområdet. Hvis Sony Mobile unnlater å kreve at noen av disse bestemmelsene skal overholdes, hindrer det ikke at Sony Mobile har full rett til å kreve dette på et hvilket som helst tidspunkt senere. Hvis Sony Mobile frafaller et krav etter brudd på noen av disse bestemmelsene, skal det heller ikke oppfattes som frafallelse av selve bestemmelsen. For at Sony Mobiles frafallelse av krav skal være gyldig, må dette være skriftlig. Alle erstatningskrav som gjelder bruk av webområdet, må fremlegges innen ett (1) år etter at grunnlaget for erstatningskravet oppstår. Hvis det foreligger en gyldig rettsavgjørelse der det er fastslått at en bestemmelse i disse vilkårene for bruk er ugyldig, skal bestemmelsen iverksettes i den grad det er mulig slik at den får innvirkning på formålet med denne avtalen. De resterende bestemmelsene skal fremdeles ha full gyldighet. Disse vilkårene for bruk skal styres av og tolkes i henhold til Sveriges lover, med unntak av bestemmelsene som gjelder internasjonal privatrett.