Hjelp oss med å forbedre nettstedet vårt
Besvar kundersøkelsen vår og si oss hva du synes.

De fem kjappe spørsmålene tar deg kun et par minutter. Klikk på Start undersøkelsen-knappen på slutten av besøket ditt for å starte.

Skip to content

Vilkår for bruk av Sony Mobile-apper

Disse vilkårene for bruk styrer din bruk av alle apper eller tjenester som eies eller kontrolleres av Sony Mobile Communications Inc. (samlet kalt «Sony Mobile-apper»), som har registrert kontoradresse i 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan, samt dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt «Sony Mobile»).

Disse vilkårene for bruk består av vilkårene nedenfor sammen med vilkårene angitt i personvernregler (disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen). Sørg for at du holder deg oppdatert på eventuelle endringer ved å gå til Juridisk med jevne mellomrom.

 1. Avgifter: Du er ansvarlig for å betale eventuelle kostnader eller utgifter du pådrar deg gjennom nedlasting eller bruk av Sony Mobile-apper, inkludert eventuelle utgifter knyttet til operatørnettverk eller roaming. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon.
 2. Push-varsler: Mange Sony Mobile-apper sender push-varsler til brukerne som en del av den vanlige funksjonaliteten. Du kan slå av push-varsler i appinnstillingene.
 3. Reklame: Enkelte Sony Mobile-apper kan vise reklame og kjøre kampanjer for Sony Mobile, Sony Corporation og dets datterselskaper eller andre tredjeparter. For disse appene kan det hende du kan slå av reklame i innstillingene. Andre Sony Mobile-apper er reklamefinansiert. Hvis du ikke vil motta reklame, må du i så fall deaktivere appen.
 4. Tredjepartsapper, -tjenester eller -nettsteder: Det kan hende at du i Sony Mobile-appene kan koble deg til apper, tjenester eller nettsteder som ikke er kontrollert av Sony Mobile (samlet kalt «tredjepartsapper»). Alle tredjepartsapper er underlagt vilkårene til de relevante tredjepartsleverandørene, og Sony Mobile er ikke ansvarlig for forhold tilknyttet dine forretninger eller transaksjoner med slike tredjeparter og i forbindelse med tredjepartsinnhold, syndikert innhold, apper, tjenester, nettsteder, annonser, lenker, personvernregler og/eller praksiser tilhørende slike tredjeparter som kan være tilgjengelige gjennom Sony Mobile-appene. Det er ditt ansvar å sjekke alle juridiske vilkår (deriblant personvernregler og tjeneste-/bruksvilkår) for alle tredjepartsapper før du laster dem ned, registrerer deg for dem eller tar dem i bruk.
 5. Språk: Det kan hende at innhold ikke er tilgjengelig på ditt språk.
 6. Omvendt utvikling («reverse engineering»): Du godtar å ikke demontere, dekompilere, foreta omvendt utvikling på eller på annen måte prøve å finne eller få tilgang til kildekoden for Sony Mobile-appene eller komponenter i disse. Du lover å ikke kopiere noen deler av Sony Mobile-appene eller kommersielt bruke, leie, lease, låne ut, selge, publisere, lisensiere, underlisensiere, distribuere, tildele eller på annen måte overføre noen deler av Sony Mobile-appene til noen tredjepart.
 7. Anonym statistikk: Sony Mobile forbeholder seg retten til anonymt å spore og rapportere din aktivitet i Sony Mobile-appene, til våre tredjepartsleverandører av statistiske tjenester.
 8. Beskyttelse av de personlige opplysningene dine: Vi vil gjerne hjelpe deg med å få på plass tilstrekkelig sikring for personvernet ditt og de personlige opplysningene dine. Les Sony Mobiles personvernregler og personvernmerknadene for de ulike Sony Mobile-appene for å forstå hva slags informasjon vi samler inn fra de ulike Sony Mobile-appene, samt hva vi gjør for å beskytte den personlige informasjonen din.
 9. VIKTIG: VI KAN, UTEN AT DETTE MEDFØRER ANSVAR OVERFOR DEG, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL ENDRE DISSE VILKÅRENE FOR BRUK. HVIS DU FORTSETTER Å BRUKE SONY MOBILE-APPENE ETTER AT ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE HAR TRÅDT I KRAFT, KOMMER VI TIL Å ANSE DETTE SOM AKSEPT AV EVENTUELLE ENDRINGER. HVIS DU IKKE GODTAR OG ETTERLEVER DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, KAN DU IKKE BRUKE SONY MOBILE-APPER ELLER LASTE NED ELLER BRUKE TILKNYTTET PROGRAMVARE. BRUK AV SONY MOBILE-APPER SKJER UTELUKKENDE PÅ EGET ANSVAR. ALLE SONY MOBILE-APPER LEVERES UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. VI GIR IKKE NOEN GARANTIER, OG VI FRASKRIVER OSS ALT ANSVAR FOR TILGJENGELIGHETEN, AKTUALITETEN, SIKKERHETEN, PÅLITELIGHETEN OG KVALITETEN TIL SONY MOBILE-APPENE, ALL TILKNYTTET PROGRAMVARE SAMT ANDRE PRODUKTER, TJENESTER OG INFORMASJON INNHENTET GJENNOM SONY MOBILE-APPER. VI STÅR IKKE ANSVARLIG FOR SLETTING AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å LAGRE ELLER OVERFØRE INNHOLD OG ANNEN INFORMASJON VEDLIKEHOLDT ELLER OVERFØRT AV SONY MOBILE-APPER. VI STÅR IKKE ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN AV INFORMASJON ELLER RÅD OVERFØRT GJENNOM SONY MOBILE-APPER. VI KAN, NÅR SOM HELST OG ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE, BEGRENSE ELLER AVSLUTTE BRUKEN DIN AV SONY MOBILE-APPER. TIL DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING, ER VI IKKE, UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADER I DET HELE TATT. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER, OG DERMED KAN DET HENDE AT DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE ELLER UTELUKKELSENE IKKE GJELDER FOR DEG. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VÅRT TOTALE ERSTATNINGANSVAR OVERFOR DEG OVERSKRIDE DET REELLE BELØPET DU BETALTE (OM NOE I DET HELE TATT) FOR SONY MOBILE-APPER OG TILKNYTTET PROGRAMVARE.
 10. Enerett: Du samtykker i at vi (eller lisensgiverne våre) besitter alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser for og til Sony Mobile-appene og tilknyttet programvare. «Sony» er varemerke eller registrert varemerke for Sony Corporation. Du kan ikke endre, skjule eller på annen måte fjerne eventuelle opphavsretts- eller eiermerknader eller -etiketter som er del av Sony Mobile-appene.
 11. Tredjepartsprogramvare: I den grad Sony Mobile-appene inneholder programvare fra tredjeparter, gjelder eventuelle vilkår for denne programvaren i tillegg til disse vilkårene for bruk, og tredjepartene skal ha fordel av disse vilkårene.
 12. Valg av lover og rettssted: I den grad det tillates av gjeldende forbrukerrettigheter, skal disse vilkårene for bruk være underlagt japansk lovgivning, med unntak av bestemmelsene om lovkonflikt. Du samtykker i jurisdiksjonen til japanske domstoler.