Hjelp oss med å forbedre nettstedet vårt
Besvar kundersøkelsen vår og si oss hva du synes.

De fem kjappe spørsmålene tar deg kun et par minutter. Klikk på Start undersøkelsen-knappen på slutten av besøket ditt for å starte.

Skip to content

Juridisk

Før du bruker nettstedet eller appene våre, må du lese nøye gjennom materialet du finner via de angitte koblingene. Disse koblingene inneholder viktig informasjon om rettighetene og forpliktelsene dine som bruker.

Vilkår for bruk

Les gjennom vilkårene for bruk hvis du vurderer å bruke nettstedene eller programmene til Sony Mobile Communications. Legg merke til at ved å besøke og/eller bruke nettstedet eller programmene våre, samtykker du i disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk, ber vi deg avstå fra å bruke nettstedet og appene våre.

Les vilkårene for bruk av nettstedet vårt
Les vilkårene for bruk av appene våre

Personvernregler

Les disse personvernreglene for å forstå hva slags informasjon vi samler inn fra nettstedet og appene våre, hvordan denne informasjonen kan bli brukt, samt hvilke sikkerhetstiltak vi har etablert for å beskytte den personlige informasjonen din.

Les personvernreglene

Immaterielle rettigheter

Sony Mobile Communications anerkjenner verdien av immaterielle rettigheter.

Vi beskytter de immaterielle rettighetene knyttet til resultatene av utviklingsaktivitetene våre, og vi utøver disse rettighetene i omfattende grad. Vi gir også medarbeiderne hos Sony Mobile Communications og selskaper i gruppen verden over opplæring i immaterielle rettigheter.

Vi går inn for å overholde relevante lover og regler knyttet til immaterielle rettigheter. Sony Mobile Communications samarbeider aktivt med tollvesenet og andre tilsynsmyndigheter verden over for å stoppe piratprodukter.

Koblingen nedenfor fører til en liste over varemerker som brukes på nettstedet og i appene våre. Denne listen oppdateres fra tid til annen og er ikke ment å begrense eller gi avkall på rettigheter knyttet til andre merker som eventuelt vises.

Les varemerkelisten

Forretningsetikk

Etisk forretningsdrift og overholdelse av gjeldende lover og regler danner fundamentet for Sonys bedriftskultur. Sony Mobile Communications legger Sony-gruppens etiske retningslinjer til grunn for bedriftskulturen. Vi er en del av Sonys Global Compliance Network, som består av selskapets hovedkontor, et globalt compliance-lederteam og regionale compliance-ansvarlige verden over. Vi har en compliance-hotline, dit medarbeiderne kan rette spørsmål eller få råd om juridiske og etiske spørsmål.

Sony-gruppens etiske retningslinjer

Sony-gruppens etiske retningslinjer ble innført av Sony Corporation i mai 2003. De etiske retningslinjene fastsetter de grunnleggende interne standardene som alle i Sony-gruppen skal følge for å fremheve og styrke bedriftens systemer for styring, forretningsetikk og overholdelse av lover og regler i hele Sony-gruppen. I tillegg til å angi standarder for å sikre at lover og regelverk overholdes, beskriver de etiske retningslinjene Sony-gruppens grunnleggende regler for etisk forretningsdrift på områder som respekt for menneskerettigheter, produkt- og tjenestesikkerhet, miljøhensyn og offentliggjøring av informasjon. De etiske retningslinjene er innført og implementert av alle selskapene i Sony-gruppen globalt og omtales ofte i «tone from the top»-meldinger og annen opplæring. Sony Mobile Communications innførte de etiske retningslinjene da Sony kjøpte alle aksjene i selskapet vårt i 2012.

Hotline for overholdelse av lover og regler

Sony Mobile Communications har en compliance-hotline, dit medarbeiderne kan rapportere etiske problemstillinger eller få råd ved mulige brudd på lover eller interne retningslinjer. Hotlinesystemet gir Sony Mobile Communications mulighet til å reagere raskt på mulige risikoer eller overtredelser. Hotlinesystemet er tilgjengelig verden over og er koblet direkte til den som er ansvarlig for overholdelse av lover og regler i selskapet. Systemet drives av et eksternt, uavhengig selskap, og varslerne beskyttes. Sammendrag av hotlinesamtaler, resultater av undersøkelser og oppdateringer om driften av systemet rapporteres til den som er ansvarlig for overholdelse av lover og regler.