Help ons onze website te verbeteren
Vul onze klantenquête in om je bezoek te beoordelen.

Het beantwoorden van de vijf korte vragen kost maar een paar minuten. Klik aan het einde van je bezoek op de knop Enquête starten om te beginnen

Skip to content

Privacybeleid van Sony Mobile

Belangrijke privacyverklaring van Sony Mobile.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Eerder beleid is hier gearchiveerd

Overzicht

Jouw privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten persoonsgegevens en persoonlijke gegevens (hierna persoonlijke gegevens) we verzamelen en bewaren, hoe die persoonlijke gegevens worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld. Op het einde van dit beleid vind je contactgegevens als je vragen of zorgen hebt.
Sony Mobile Communications AB (hierna Sony Mobile, wij/we of ons/onze) is het bedrijf uit de Sony Mobile-groep dat verantwoordelijk is voor gegevensverwerking in verband met persoonlijke gegevens die worden verzameld of ontvangen door Sony Mobile als gevolg van het gebruik van Sony Mobile-producten, -services, -applicaties, -websites (inclusief webshops) en -contactcentra die voor jou beschikbaar zijn. Sony Mobile is ervoor verantwoordelijk dat het verwerken van persoonlijke gegevens overeenkomstig dit beleid gebeurt.
Wij blijven onze producten en services ontwikkelen en wij wijzigen dit privacybeleid om accuraat te beschrijven welke persoonlijke gegevens wij verwerken, hoe we deze verwerken, met wie wij deze delen en of wij verplicht zijn de wijzigingen in de toepasselijke wetgeving na te komen en voor welke legitieme zakelijke doeleinden. Indien we dit beleid wijzigen, wijzigen we ook de laatst bijgewerkte datum (zie hierboven) en werken we deze pagina bij. Indien we wezenlijke wijzigingen doorvoeren, laten we je dit weten door ofwel een mededeling op onze website te plaatsen ofwel door je rechtstreeks te informeren over de wijzigingen. Controleer van tijd tot tijd welke wijzigen we hebben doorgevoerd.
Houd er rekening mee dat er andere bedrijven in de Sony-groep zijn die verantwoordelijk zijn voor hun eigen verwerkingsactiviteiten van persoonlijke gegevens voor andere Sony-producten en -services. Deze bedrijven uit de Sony-groep hebben mogelijk een eigen privacybeleid. Deze verschillende beleidsregels zijn terug te vinden op de websites van de desbetreffende producten en services. Klik op de hoofdstuknaam om dat gedeelte uit te vouwen:

1. Persoonlijke gegevens die we verzamelen
2. Hoe Sony Mobile jouw persoonlijke gegevens gebruikt
3. Jouw persoonlijke gegevens delen
4. Gekoppelde Sony-accounts (Eenmalig aanmelden)
5. Internationale overdracht van jouw persoonlijke gegevens
6. Marketingcommunicatie
7. Beveiliging van je persoonlijke gegevens
8. Cookies en tracering
9. Toegang tot je persoonlijke gegevens en je rechten
10. Koppelingen naar websites van derden
11. Privacy van kinderen
12. Lokale en landspecifieke verklaringen
13. Contact opnemen

1. Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Sony Mobile en waar halen we deze persoonlijke gegevens vandaan? Sony Mobile verzamelt op verschillende manieren persoonlijke gegevens van jou die we hieronder toelichten. Let daarom op wanneer je persoonlijke gegevens aan ons aanbiedt, vooral bij het invullen van vrije-tekstvelden of bij het uploaden van inhoud, documenten en andere materialen. Sommige van onze services zijn geautomatiseerd. We zien het dan niet als je per ongeluk onjuiste of gevoelige persoonlijke gegevens opgeeft. Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen om onjuiste gegevens de corrigeren (zie hoofdstuk 13 hieronder). A. Persoonlijke gegevens die je ons aanbiedt Wanneer je communiceert met Sony Mobile wordt je mogelijk gevraagd om persoonlijke gegevens over jou op te geven. Bijvoorbeeld:

 • Voor sommige van onze applicaties of services moet je een account maken. Wanneer je je account(s) maakt, moet je mogelijk een aantal persoonlijke gegevens opgeven, zoals je naam, geboortedatum, locatie, contactgegevens, toepasselijke apparaat-id(s) van de apparaten die je gebruikt voor toegang tot en ontvangst van bepaalde applicaties en services, interesses en account- en marketingvoorkeuren en je huidige mobiele-netwerkoperator
 • Wanneer je een van onze producten koopt, registreert, opstuurt ter reparatie of retourneert via een van onze geautoriseerde kanalen, moet je mogelijk een aantal persoonlijke gegevens opgeven, zoals je contactgegevens, de apparaat-id van het betreffende product, de leveringsdatum, waar je het product hebt gekocht en betalingsgegevens
 • Wanneer je contact opneemt met de klantenservice voor hulp (op welke manier dan ook, waaronder in schrift, via de website(s), ondersteuningsfora, telefoon, e-mail, SMS of onze sociale-mediakanalen), kunnen wij de gesprekken met de klantenservice opnemen en de persoonlijke gegevens over de communicatie opslaan, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen kunnen bestaan uit onder andere jouw naam, de producten die je hebt gekocht, de reden dat je contact hebt opgenomen, de apparaat-ids van de betreffende producten en het advies dat we je hebben gegeven; zo kunnen we bijhouden hoe de klantenservice problemen oplost. Deze informatie wordt ook gebruikt voor trainingsdoeleinden
 • Als je lid wordt van of deelneemt aan een van onze loyaliteitsprogrammas, wordt mogelijk informatie verzameld over je gebruik van het loyaliteitsprogramma en welke beloningen je claimt
 • Wanneer je een van onze verkoop- of reparatielocaties betreedt, kan je beeltenis door onze beveiligingscameras worden opgeslagen
 • Als je ons bezoekt op een openbaar evenement zoals een handelsbeurs of tentoonstelling, of als je deelneemt aan een van onze enquêtes, wedstrijden of prijstrekkingen, moet je mogelijk een aantal persoonlijke gegevens opgeven, zoals je visitekaartje, naam, contactgegevens, interesses en marketingvoorkeuren
 • Als je onze applicaties, services en andere platforms gebruikt, ontvangen wij mogelijk inhoud die je uploadt, zoals productbeoordelingen, opmerkingen, fotos, forumberichten of informatie over je interesses en voorkeuren die je opgeeft wanneer je bijvoorbeeld selecteert van welke services je wilt gebruikmaken. Voor het gebruik van applicaties met stemherkenning kunnen we toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens op je apparaat nodig hebben en ook je stem opnemen
 • Wanneer je interesses en voorkeuren opgeeft tijdens het instellen van producten of services die verbinding maken met internet

B. Persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer je de websites, producten, services en applicaties gebruikt We willen je gebruikerservaring continu blijven verbeteren en daarom verzamelen enkele van onze websites, producten met internetverbinding en de applicaties en services van Sony Mobile persoonlijke gegevens over hoe je deze gebruikt; dit omvat:

 • Informatie over je gebruikspatroon, de inhoud (inclusief advertenties) die je bekijkt en gebruikt, inclusief persoonlijke gegevens over de services en applicaties die je op je apparaat gebruikt zodat de services kunnen worden aangepast aan jouw behoeften. Wanneer je onze websites gebruikt, kunnen we bijvoorbeeld persoonlijke gegevens verzamelen over je bezoek, zoals welke browser je gebruikt, welke paginas je bekijkt en op welke items je hebt geklikt of welke items je hebt toegevoegd aan je winkelwagentje
 • Service-, product- en serverlogboeken waarin technische persoonlijke gegevens staat over hoe je de service, het product of de websites gebruikt, zoals je IP-adres, de apparaat-id(s), het domein, de apparaat- en applicatie-instellingen, fouten en de hardwareactiviteit. We kunnen je IP-adres gebruiken om vast te stellen waar of in welk land je je bevindt
 • Apparaatinformatie, zoals je apparaat-id(s), inclusief persoonlijke gegevens over waar je apparaat zich fysiek bevindt. Dit kunnen we doen als je bijvoorbeeld een geolocatieservice of -applicatie gebruikt en je er toestemming voor hebt gegeven dat je locatie wordt gedeeld. Jouw apparaat-id wordt ook verzameld wanneer je software bijwerkt of downloadt
 • Als je er uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, verkrijgen we ook persoonlijke gegevens over je fysieke gedrag, gezondheid en biometrische gegevens zoals spraakherkenningsgegevens, vingerafdrukken en gezichtskenmerken
 • Stemherkenning en spraakgegevens wanneer je een applicatie met spraakopdracht gebruikt. Dergelijke gegevens kunnen naar onze technologiepartners worden verstuurd
 • Informatie over je gekoppelde Sony-accounts en wanneer en hoe je deze gebruikt (ga voor meer informatie over gekoppelde Sony-accounts naar hoofdstuk 4 hieronder)

C. Persoonlijke gegevens die we verzamelen via sociale netwerken Als je een van onze sociale-netwerkfuncties, -paginas of -plug-ins gebruikt of als je een van onze producten of services gebruikt waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, ontvangen we mogelijk persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijk gebruik. Bijvoorbeeld:

 • Als je inlogt op een van onze websites of bij een van onze applicaties of services met behulp van je sociale-netwerkaccount, ontvangen wij mogelijk basisgegevens van je sociale-netwerkprofiel. Welke basisgegevens we ontvangen, hangt af van de privacyinstellingen op je sociale-netwerkaccount. Doorgaans kunnen deze echter onder andere je sociale-netwerk-id, je naam, je profielfoto, je geslacht en je locatie omvatten. Mogelijk ontvangen we ook extra persoonlijke gegevens van je profiel als je ons daar toegang tot geeft
 • Als je klikt op Vind ik leuk, +1 of Tweeten, of een vergelijkbare knop op een van onze websites of via een van onze services, kunnen we vastleggen dat je dat hebt gedaan. Daarbij wordt de inhoud die je bekijkt mogelijk op je sociale-netwerkprofiel of in je feed geplaatst. Mogelijk ontvangen we persoonlijke gegevens over je verdere interactie met deze geplaatste inhoud (bijvoorbeeld als een van je contacten klikt op een koppeling in de geplaatste inhoud); dit kunnen we koppelen aan de gegevens van jou die we opslaan
 • Als je op Vind ik leuk of +1 klikt (of als je een vergelijkbare actie onderneemt) op een van onze paginas op een sociale-netwerksite, ontvangen wij mogelijk informatie over je sociale-netwerkprofiel, afhankelijk van de privacyinstellingen op je sociale-netwerkaccount

Voor meer informatie over het instellen van de privacy van je sociale-netwerkprofiel, raadpleeg je het privacybeleid van en andere informatie die hierover beschikbaar is op de website van je sociale netwerk. D. Persoonlijke gegevens die we via andere bronnen verzamelen We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen via openbaar beschikbare bronnen en derden, waaronder:

 • Wanneer je een aankoop doet bij ons, kunnen wij een financiële controle uitvoeren om er zeker van te zijn dat de betaling niet frauduleus is en dat je een goede kredietstatus hebt
 • Als je een product of service koopt bij een Sony Centre, mobiele-netwerkoperator of een andere verkoper, ontvangen we mogelijk bepaalde informatie over je aankoop van de verkopende partij, zoals je IMEI-code, contactgegevens en het tijdstip van aankoop
 • Het is ook mogelijk dat we persoonlijke gegevens over jou ontvangen van andere bedrijven uit de Sony-groep waarmee je zakendoet, vooral als je je accounts voor bepaalde services van de Sony-groep aan elkaar koppelt (ga voor meer informatie over gekoppelde Sony-accounts naar hoofdstuk 4 hieronder)

2. Hoe Sony Mobile jouw persoonlijke gegevens gebruikt

 • Hoe gebruikt Sony Mobile je persoonlijke gegevens en wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van deze persoonlijke gegevens? Sony Mobile gebruikt de persoonlijke gegevens die je opgeeft en die worden verzameld hoofdzakelijk voor deze doeleinden:

A. Dienstverlening

 • Wanneer wij persoonlijke gegevens gebruiken voor het aan jou aanbieden van onze producten en services, wordt het verwerken gebaseerd op een overeenkomst tussen jou en Sony Mobile. Wij kunnen persoonlijke gegevens gebruiken voor:
  • het aan jou leveren van een product of service waar je om hebt gevraagd, inclusief enige back-up- en hersteldiensten
  • het aan jou leveren van software-updates die mogelijk kritieke beveiligings- en functionaliteitspatches omvatten die je apparaat veiliger maken en de persoonlijke gegevens op je apparaat beschermen
  • het mogelijk maken en verwerken van je zoekopdrachten en aanvragen voor informatie wanneer je contact met ons opneemt over Sony Mobile en de -producten en -services
  • het bieden van onze hulp bij het afrekenen. Als je onze applicaties en services gebruikt, waaronder de webshops zoals de Xperia™-winkel, wordt zowel de informatie over de producten die je wilt aankopen als je e-mailadres opgeslagen na het in invullen van het afrekeningsformulier. Als je de aankoop niet voltooit, kunnen wij en/of onze verwerkingspartner(s) contact met je opnemen met behulp van deze informatie om je hulp aan te bieden (als er bijvoorbeeld technische problemen waren waardoor je een transactie niet kon voltooien). Deze service is optioneel. Je kunt ervoor kiezen om geen e-mails te ontvangen voor hulp bij het afrekenen door op de daarvoor bestemde koppeling te klikken onder aan de hulp-e-mails

  B. Ontwikkeling van producten en services

  • Wij werken continu aan het verbeteren van onze producten en services. Wij baseren deze verwerking op onze rechtmatige belangen om onze producten en services te ontwikkelen, om beter te voldoen aan klanteisen, om kwaliteit te garanderen, om identiteitsbeheer te ontwikkelen en om de netwerk- en informatiebeveiliging te versterken. Wij kunnen persoonlijke gegevens gebruiken voor:
   • Het maken en beheren van klantendatabase(s) met daarin onder andere basisaccountgegevens van onze gebruikers (zoals je naam, geboortedatum, adres, contactgegevens), toepasselijke apparaat-id(s) (van de apparaten die je gebruikt voor toegang tot en ontvangst van bepaalde applicaties en services), informatie over het gebruik van gerelateerde producten of services en informatie over de voorkeuren van de klant, zoals jij van tijd tot tijd opgeeft. Als onderdeel van onze doorlopende relatiebeheeractiviteiten kunnen we verschillende databases samenvoegen of aan elkaar koppelen zodat je accounts effectiever kunnen worden beheerd
   • zodat we om je mening kunnen vragen over Sony Mobile-producten en -services en voor het uitvoeren van productenquêtes
   • het verbeteren van bestaande Sony Mobile-producten, -services en -applicaties en om nieuwe aanbiedingen, aanbevelingen, advertenties en andere communicatie te ontwikkelen; de informatie wordt ook gebruikt om meer te weten te komen over de algemene winkelvoorkeuren van klanten

   C. Marketing en advertenties

   • Wanneer wij persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, baseren we het verwerken op onze rechtmatige belangen om te weten wie onze klanten zijn, je up-to-date te houden over de nieuwste producten en services van Sony Mobile en om je klantervaring te personaliseren. In sommige gevallen baseren we marketing op je voorafgaande toestemming, bijvoorbeeld voor het verzenden van marketingberichten. Wij kunnen de persoonlijke gegevens die worden verzameld en/of persoonlijke gegevens over jou die met ons worden gedeeld, bijvoorbeeld van andere bedrijven uit de Sony-groep waarvan je ook producten, applicaties en services gebruikt. In het bijzonder kunnen wij:
   • je via post, e-mail, telefoon, berichten op je apparaat, SMS-berichten of via andere manieren product- en service-updates, nieuwsbrieven en andere communicatie aanbieden over bestaande en/of nieuwe producten en services als je daarvoor toestemming hebt gegeven of als we anderszins daartoe gerechtigd zijn door de toepasselijke wetgeving
   • ervoor zorgen dat je profiteert van relevante aanbiedingen of kortingen
   • prijstrekkingen, wedstrijden en andere aanbiedingen organiseren
   • gebruikersgroepprofielen maken, gegevens onderverdelen of anderszins samenstellen van anonieme, verzamelde statistieken over het gebruik van de websites, producten, services en loyaliteitsprogrammas; deze kunnen we dan weer delen met derden en/of algemeen beschikbaar maken
   • je gepersonaliseerde inhoud, aanbevelingen en advertenties tonen. Mogelijk valt deze personalisering je op wanneer je Sony Mobile-producten en -services gebruikt, wanneer we je marketingcommunicatie sturen en wanneer je onze eigen websites en die van derden bezoekt waarin advertenties van ons of onze advertentiepartners staan. Je ziet bijvoorbeeld een advertentie voor een product dat je recent hebt bekeken op een van onze websites. Voor sommige van de personaliseringen die je ziet op onze websites of in onze onlineadvertenties wordt gebruikgemaakt van cookies van ons of onze onafhankelijke advertentiepartners. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie. In andere gevallen zijn er in de applicaties en services mogelijk specifieke instellingen voor het beheren van de gepersonaliseerde inhoud. Raadpleeg de toepasselijke algemene voorwaarden van die applicatie of service voor meer informatie
   • je productbeoordelingen, opmerkingen of inhoud die je hebt geüpload naar of openbaar hebt gemaakt op onze website of services gebruiken om ergens anders een koppeling te maken of elders te publiceren, waaronder in onze eigen advertenties. Sony Mobile biedt niet alleen de forumservice, maar elke keer dat je een bericht of thread maakt of reageert op een websiteforum van Sony Mobile, kunnen we ook de forumnaam en de datum en tijd van je bericht of thread opslaan in je accountgegevens. We doen dit om een beter beeld te krijgen van de typische gebruikers van onze fora en om onze marketingcommunicatie aan te passen aan jouw forumactiviteit. We maken geen gebruik van de inhoud van je forumberichten of -threads voor het verzenden van marketingcommunicatie

   Als je meer wilt weten over onze marketingcommunicatie, ons gebruik van klantprofielen en hoe je je hiervoor kunt afmelden, zie hoofdstuk 6 voor meer informatie.

  D. Fraudepreventie en onderzoek

  • Sony Mobile kan persoonlijke gegevens gebruiken om fraude te voorkomen en om schendingen van ons beleid te onderzoeken. Zo kunnen wij je apparaatinformatie, zoals je apparaat-id(s), gebruiken om te controleren of vouchers of kortingen in verband met aanbiedingen of campagnes niet op frauduleuze wijze worden gebruikt en om te controleren of een betaling niet frauduleus is. In dit geval baseren wij het verwerken van persoonlijke gegevens op ons rechtmatige belang om fraude te voorkomen en om uitsluitend aan onze klanten voordelen aan te bieden. Wij kunnen persoonlijke gegevens ook gebruiken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regelgeving en rechterlijke bevelen en om te voldoen aan geldige juridische-informatieaanvragen van dergelijke instanties. Wij kunnen persoonlijke gegevens ook gebruiken om de juridische rechten van bedrijven uit de Sony-groep of de algemene voorwaarden van Sony-producten of -services af te dwingen of te verdedigen. In dit geval baseren wij het verwerken van persoonlijke gegevens op de wettelijke verplichting waaraan Sony Mobile is onderworpen of op ons rechtmatige belang onze juridische rechten te verdedigen.

  E. Overige doeleinden

  • Wij kunnen persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doeleinden zoals:
  • Voor de training van werknemers en kwaliteitsbewaking, vooral voor de klantenservicemedewerkers die onder andere telefonisch en via e-mail onze klanten van dienst zijn. Wij baseren deze verwerking op ons rechtmatige belang om de kwaliteit en efficiëntie van onze klantenservice te garanderen
  • indien wij overwegen of je wordt aangenomen als je contact met ons opneemt via een van de sollicitatiewebsites van Sony Mobile. Deze verwerking wordt gebaseerd op je toestemming en wij bieden aanvullende informatie over gegevensverwerking bij werving op onze wervingswebsites
  • Het koppelen of samenvoegen van persoonlijke gegevens die we verzamelen van de verschillende hierboven vermelde bronnen (inclusief persoonlijke gegevens die van andere bedrijven uit de Sony-groep ontvangen zijn over jouw gebruik van producten en services aangeboden door de Sony-groep). Deze verwerking wordt gebaseerd op ons rechtmatige belang om betere klantervaring en klantenservice te bieden. Persoonlijke gegevens kunnen worden gekoppeld via een unieke id, zoals een cookie of een accountnummer (vooral bij het koppelen van Sony-accounts; ga voor meer informatie over gekoppelde Sony-accounts naar het hoofdstuk 4 hieronder). We kunnen er ook voor kiezen om twee of meer databases samen te voegen in één database met klantinformatie. We kunnen persoonlijke gegevens koppelen of samenvoegen, omdat dat voor jou en/of ons handig is (bijvoorbeeld zodat je je eenvoudiger kunt registreren voor een nieuwe service), zodat wij betere klantondersteuning kunnen bieden wanneer je contact met ons opneemt en zodat we je betere, gepersonaliseerde services, inhoud, marketing en advertenties kunnen bieden. Als u meer wilt weten over ons gebruik van klantprofielen, zie hoofdstuk 6 hieronder voor meer informatie.

3. Jouw persoonlijke gegevens delen

Hoe wordt persoonlijke gegevens over jou gedeeld binnen Sony en met derden? A. Hoe Sony Mobile persoonlijke gegevens deelt Over het algemeen overhandigt Sony Mobile geen persoonlijke gegevens over jou aan derden zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Er zijn echter uitzonderingen:

 • Andere bedrijven uit de Sony-groep We kunnen persoonlijke gegevens over jou, waaronder basisaccountgegevens (zoals je naam, geboortedatum, adres en contactgegevens), toepasselijke apparaat-id(s) (van de apparaten die je gebruikt voor toegang tot of ontvangst van bepaalde applicaties en services), gerelateerde informatie over je gebruik van producten en services en informatie over de voorkeuren van de klant, zoals jij van tijd tot tijd opgeeft, bekendmaken aan andere bedrijven uit de Sony-groep indien:
  • Je producten of services van andere bedrijven uit de Sony-groep gebruikt en al eerder persoonlijke gegevens met hen hebt gedeeld. In dergelijke omstandigheden kunnen wij alle gegevens over jou in het bezit van Sony samenvoegen en deze gegevens gebruiken overeenkomstig het privacybeleid van de respectievelijke Sony-bedrijven.
  • we hebben deze andere bedrijven uit de Sony-groep ingeschakeld voor het verlenen van gegevensverwerkingsdiensten aan ons (deze andere bedrijven uit de Sony-groep verwerken je persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en zijn gehouden aan de toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsvereisten); of
  • je jouw Sony Mobile-apparaten en/of -applicaties of -services gebruikt om inhoud, services, applicaties en/of producten te gebruiken, kopen of downloaden die worden gepubliceerd, ontwikkeld, ondersteund of aangeboden door andere bedrijven uit de Sony-groep. Deze informatie kan worden samengevoegd met andere persoonlijke gegevens die zij van jou hebben. Tenzij ze je voorzien van hun eigen privacybeleid, mogen ze jouw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die worden uitgelegd in dit privacybeleid. Als je meerdere accounts hebt bij verschillende bedrijven uit de Sony-groep, mogen de andere bedrijven uit de Sony-groep persoonlijke gegevens met ons delen in overeenstemming met hun eigen privacybeleid; of
  • Sony Mobile draagt een gedeelte of enig deel van zijn activiteiten over aan een ander bedrijf uit de Sony-groep
 • Sony-winkels Als je ervoor kiest om producten of services van Sony Mobile te kopen van een Sony-winkel (of dat nu in de winkel, via de website of per telefoon is), wordt de aankoopinformatie mogelijk door Sony Mobile gedeeld met die Sony-winkel. De aankoopinformatie kan worden samengevoegd met andere informatie die Sony-winkel van jou als klant heeft, zoals informatie over andere aankopen die je hebt gedaan.
 • Onze serviceproviders We kunnen andere bedrijven uit de Sony-groep en/of externe serviceproviders gebruiken om bepaalde diensten op het gebied van gegevensverwerking te verlenen (zij handelen dan als onze bevoegde gegevensverwerkers). Voorbeelden van bevoegde gegevensverwerkers zijn: facturerings- en verwerkingspartners en gegevensanalysepartners die namens ons persoonlijke gegevens verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld de services van derden inschakelen om inhoud te personaliseren, orders te verwerken, pakketten te leveren, post en e-mails te verzenden, SMS-berichten te verzenden, marketinghulp te bieden, creditcardbetalingen te verwerken, fraudecontroles uit te voeren, back-ups te maken en klantenservice te bieden.

Wanneer zij optreden als onze bevoegde gegevensverwerkers, zijn onze serviceproviders (waaronder bedrijven uit de Sony-groep) verplicht om te werken volgens onze instructies en in lijn met dit beleid en moeten ze voldoen aan de toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsvereisten.

 • Externe advertentiepartners Wanneer je Sony Mobile-applicaties en/of -services downloadt en/of gebruikt waarin advertenties van derden zijn opgenomen (ongeacht of ze zijn opgenomen in de applicatie of service zelf of aan eindgebruikers worden weergegeven met behulp van een frame, wrapper, pop-up of andere advertentiefunctionaliteit), kunnen we persoonlijke gegevens die we verzamelen over je gebruik van de applicaties en services delen met onze advertentiepartners zodat zij de advertenties die worden weergegeven in een Sony Mobile-service of -applicatie, beter op jou kunnen afstemmen/voor jou kunnen personaliseren. Sommige van onze externe advertentiepartners handelen zelfstandig en verwerken gedeelde gegevens dus overeenkomstig hun eigen privacybeleid. Indien er sprake is van deze manier van delen, informeren onze applicaties en/of services je wanneer je de applicatie en/of service de eerste keer activeert. Daarnaast kun je gepersonaliseerde advertenties beheren in de cookie-instellingen van je browser (zie voor meer informatie ons cookiebeleid) en op je Android-apparaat via het menu Instellingen (Instellingen -> Google -> Advertenties).
 • Nieuwsbrieven van derden Als je aanvraagt of ermee akkoord gaat om informatie of nieuwsbrieven te ontvangen van een van onze zakelijke partners, geven we die derde partij mogelijk jouw gegevens zodat ze contact met je kunnen opnemen en/of kunnen reageren op jouw verzoek.
 • Juridische en zakelijke doeleinden We gebruiken en/of bieden persoonlijke gegevens over jou mogelijk aan derden aan
 • wanneer wij te goeder trouw denken dat het noodzakelijk is persoonlijke gegevens te delen met overheidsinstanties en rechtshandhavingsbureaus voor het voorkomen van fraude, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regelgeving en rechterlijke bevelen en om te voldoen aan geldige juridische-informatieaanvragen van dergelijke instanties
 • wanneer wij de juridische rechten of de algemene voorwaarden van Sony-producten of -services van bedrijven uit de Sony-groep afdwingen of verdedigen en het delen van persoonlijke gegevens met derden, waaronder professionele adviseurs, als gunstig voor onze juridische positie wordt geacht
 • in het geval van een zakelijke gebeurtenis zoals een fusie, bedrijfsacquisitie of insolventie, wanneer het delen van persoonlijke gegevens met onafhankelijke inkopers of verkopers, en hun en onze professionele adviseurs, noodzakelijk is
  • Anonieme statistieken We verzamelen anonieme, verzamelde of generieke informatie (inclusief generieke statistieken) voor een aantal van de doeleinden die hierboven zijn beschreven. Omdat wij de overweging hebben gemaakt dat je niet geïdentificeerd kan worden op basis van deze informatie, delen we deze mogelijk met derden (zoals onze partners, adverteerders, brancheorganisaties, de media en/of het algemene publiek)

B. Persoonlijke gegevens delen die jij hebt opgegeven

Via een aantal van onze applicaties en services kun je berichten, fotos, videos en andere inhoud en koppelingen uploaden en delen met anderen en/of een openbaar profiel voor je account maken. Bijvoorbeeld:

 • In de community- en forumgedeeltes (indien van toepassing) van onze websites kun je opmerkingen plaatsen (met vermelding van je accountnaam) die zichtbaar zijn voor andere gebruikers van die service

Via andere services kun je koppelingen delen. Als er op de koppeling wordt geklikt, krijgt de ontvanger toegang tot de inhoud die je hebt geüpload

4. Gekoppelde Sony-accounts ('Eenmalig aanmelden')

Wat zijn gekoppelde Sony-accounts en hoe worden ze gebruikt door bedrijven uit de Sony-groep? Je kunt mogelijk je accounts voor verschillende Sony-applicaties en -services kunnen aan elkaar koppelen zodat je dezelfde aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) kunt gebruiken voor toegang tot alle accounts (Eenmalig aanmelden). Andere basisaccountgegevens kunnen ook worden gesynchroniseerd tussen de gekoppelde accounts zodat je ze eenvoudiger kunt beheren. Dit privacybeleid is van toepassing op de manier waarop wij de persoonlijke gegevens met betrekking tot je gekoppelde accounts gebruiken en je gebruik van onze applicaties en services. Andere applicaties en services van Sony vallen onder het beheer van andere bedrijven uit de Sony-groep. In het privacybeleid van elke afzonderlijke service staat hoe je accountinformatie wordt gebruikt voor die service en welk bedrijf uit de Sony-groep er verantwoordelijk voor is (je vindt het privacybeleid van een service op de bijbehorende website). Bedrijven uit de Sony-groep gebruiken je persoonlijke gegevens van de gekoppelde Sony-accounts over het algemeen echter voor het volgende:

 • Accounts/gesynchroniseerde basisaccountgegevens koppelen. We delen de basisaccountgegevens met andere bedrijven uit de Sony-groep wanneer je:
  • je account voor onze services koppelt aan je account voor de services van andere bedrijven uit de Sony-groep, of
  • wanneer je wijzigingen aanbrengt aan je basisaccountgegevens (omdat de gegevens worden gesynchroniseerd, worden wijzigingen automatisch toegepast op al je gekoppelde accounts).
 • Klantondersteuning Als je gekoppelde accounts hebt voor Sony-services hebben Sony-klantenservicemedewerkers die bijvoorbeeld werken via de telefoon of e-mail toegang tot jouw basisaccountgegevens om je vragen te kunnen afhandelen. Net als hierboven vermeld, worden de wijzigingen die je doorgeeft aan de klantenservice automatisch ook toegepast op al je gekoppelde accounts.
 • Melding van nieuws, wedstrijden en aanbiedingen van Sony. Je krijgt mogelijk de optie om je aan te melden voor het ontvangen van informatie over nieuws, wedstrijden en aanbiedingen van de Sony-groep. Als je je daarvoor aanmeldt, mogen bedrijven uit de Sony-groep jou hun nieuws, wedstrijden en aanbiedingen opsturen en mogen ze je gekoppelde Sony-accounts gebruiken om deze informatie voor jou meer relevant te maken.
 • Klantanalyse Persoonlijke gegevens over je gekoppelde accounts mogen worden verzameld en geanalyseerd door de Sony-groep (zodanig dat jij niet direct kan worden geïdentificeerd) voor het ontwikkelen van producten en services, het promoten van het bedrijf en voor onderzoeksdoeleinden. De resultaten kunnen worden gedeeld met andere bedrijven uit de Sony-groep en derden (ook als je geen van hun services gebruikt)

Wanneer je je accounts hebt gekoppeld, blijft het bedrijf uit de Sony-groep dat de door jou gebruikte service beheert, je account voor die service (en eventuele verzamelde gegevens tijdens je gebruik van deze service) beheren conform het privacybeleid van dit bedrijf. Dit wordt niet gewijzigd door het koppelen van je accounts. Als je persoonlijke gegevensrechten (zoals het recht op toegang) wilt uitoefenen met betrekking tot een individueel account, dien je contact op te nemen met het relevante bedrijf uit de Sony-groep dat je account beheert via de details die in het privacybeleid van dit bedrijf zijn uiteengezet. Als je enkele of alle gekoppelde accounts wilt opzeggen of verwijderen, dien je hiervoor het accountopzegproces op te volgen voor elke afzonderlijke service die of elk afzonderlijk account dat je wilt opzeggen. Het is niet mogelijk om enkele of alle gekoppelde accounts op te zeggen door slechts met één bedrijf uit de Sony-groep contact op te nemen. Elk bedrijf uit de Sony-groep kan slechts de opzegverzoeken voor hun eigen services verwerken en doorvoeren.

5. Internationale overdracht van jouw persoonlijke gegevens

Hoe brengt Sony Mobile persoonlijke gegevens over jou over aan andere landen? Sony Mobile is onderdeel van de Sony-groep, een organisatie die wereldwijd actief is. Voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid wordt jouw persoonlijke gegevens (inclusief informatie van je gekoppelde accounts; ga voor meer informatie over gekoppelde accounts naar hoofdstuk 4 hierboven) mogelijk verzonden naar bedrijven uit de Sony-groep (inclusief serviceproviders die namens hen werken) en andere derden in landen waar de gegevensbeschermingswetten minder streng zijn dan in het land waar jij je bevindt. Sony Mobile gebruikt een aantal juridische mechanismen, waaronder EU-modelcontractbepalingen, zodat je rechten en beschermingen meereizen met jouw gegevens. Daarom zullen alle bedrijven uit de Sony-groep (en de gegevensverwerkers die door hen worden aangesteld) het interne beleid van Sony Mobile opvolgen voor wat betreft het verwerken van persoonlijke gegevens; het beleid is ook in overeenstemming met de belangrijkste gegevensbeschermingsprincipes voor het eerlijk verwerken van persoonlijke gegevens en een gegarandeerd adequaat beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens.

6. Marketingcommunicatie en hoe je je voorkeuren kunt wijzigen

Hoe gebruikt Sony Mobile je persoonlijke gegevens om je communicatie te verzenden en hoe kun je je marketingvoorkeuren wijzigen?

 1. Marketingcommunicatie
 2. Wanneer je ons voorziet van contactgegevens, zoals wanneer je een product koopt, contact opneemt met een callcenter van de klantenservice of wanneer je een account aanmaakt voor een van onze services, krijg je mogelijk de optie om toestemming te geven voor (of, als de toepasselijke wetgeving het toestaat, toestemming te weigeren voor) het ontvangen van verschillende nieuwsbrieven en andere communicatie van Sony Mobile en/of andere bedrijven uit de Sony-groep. Deze communicatie kan bijvoorbeeld informatie bevatten over de nieuwste Sony-producten en -services, waaronder upgrades en speciale aanbiedingen die voor jou misschien interessant zijn. Je kunt marketingcommunicatievoorkeuren te allen tijde wijzigen: a. Als je je wilt afmelden voor het ontvangen van bepaalde e-mails, kun je in een van die e-mails klikken op Afmelden en/of de instructies opvolgen; deze staan meestal onderaan de e-mail. Let op: b. Als je meer dan één e-mailadres gebruikt om te winkelen bij of contact op te nemen met Sony Mobile, moet je je met elk e-mailadres afzonderlijk afmelden c. Met deze methode meld je je alleen af voor e-mails. Je moet je afzonderlijk afmelden voor de andere soorten marketingcommunicatie die je ontvangt d. Als je je hebt geregistreerd voor applicaties en services van Sony Mobile en je je eigen account hebt, kun je inloggen en je marketingcommunicatievoorkeuren instellen via de pagina of het gedeelte Accountinstellingen e. Voor het beheren van andere communicatievormen, zoals pushmeldingen in applicaties, kun je de instellingen van de betreffende applicatie wijzigen

 3. Klantprofielen
 4. Zoals hierboven beschreven, kunnen wij gebruikersgroepprofielen maken om onze klanten beter te begrijpen of anderszins anonieme, verzamelde statistieken samen te stellen over het gebruik van de websites, producten, services en loyaliteitsprogrammas. Deze verwerking wordt gebaseerd op ons rechtmatige belang om onze klanten beter te begrijpen en je producten en services te bieden die beter bij jouw behoeften passen. We kunnen ook persoonlijke gegevens koppelen of samenvoegen, zodat we je betere, gepersonaliseerde services, inhoud, marketing en advertenties kunnen bieden. Wanneer we klantprofielen gebruiken voor directe-marketingdoeleinden heb je op ieder moment dat jij dat wil recht bezwaar te maken tegen dit soort verwerken van persoonlijk gegevens.

 5. Belangrijke informatie en serviceberichten
 6. Af en toe kunnen we je mogelijk belangrijke informatie verzenden (ook via SMS-berichten, pushmeldingen of e-mail) met betrekking tot belangrijke software-updates, wijzigingen aan de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of andere communicatie of meldingen die wij moeten verzenden om te voldoen aan de juridische en contractuele vereisten voor het bieden van garantie of reparatiediensten na de verkoop.  Deze belangrijke communicatie over producten en/of services staat los van je marketingcommunicatievoorkeuren.

7. Beveiliging van je persoonlijke gegevens

Hoe beveiligt Sony Mobile je persoonlijke gegevens en hoe kun je deze zelf beveiligen?

 • Wat wij doen om je persoonlijke gegevens te beveiligen Hoewel Sony Mobile niet kan garanderen dat onrechtmatige toegang nooit zal plaatsvinden, kun je erop vertrouwen dat Sony Mobile zorg draagt voor de beveiliging van je persoonlijke gegevens en onrechtmatige toegang tot deze gegevens voorkomt door het gebruik van doeltreffende technologie en interne procedures. We volgen een aantal stappen om je persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige toegang, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige wijzigingen, illegale verwijdering en openbaarmaking. Dit kan de volgende handelingen omvatten:
  • Secure Sockets Layer-versleuteling (SSL) gebruiken voor het verzamelen of overdragen van gevoelige persoonlijke gegevens, zoals creditcardgegevens (met SSL-versleuteling is de informatie alleen voor ons leesbaar)
  • De toegang tot jouw persoonlijke gegevens beperken (zo krijgen alleen de personeelsleden die je persoonlijke gegevens nodig hebben om zakelijke acties uit te voeren, toegang tot de gegevens)
  • Fysieke, elektronische en proceduregebaseerde beveiliging gebruiken in overeenkomst met de branchenormen
 • Wat moet je in overweging nemen met betrekking tot het delen van inhoud en koppelingen via de applicaties van Sony Mobile?
  • Vergeet niet dat de inhoud en koppelingen die je deelt via de applicaties en services van Sony Mobile door je ontvangers ook kunnen worden doorgestuurd naar anderen. Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van dergelijke applicaties en services
  • We willen onze gebruikers vragen om hun eigen privacy online op een verantwoorde manier te beschermen en om de privacy van anderen te respecteren. Deelnemers aan communitys, fora en prikborden mogen, behalve hun eigen online-id, hun persoonsgegevens niet bekendmaken
  • Het bekendmaken van telefoonnummers, adressen, leeftijd of andere persoonsgegevens die mogelijk een inbreuk op de privacy van anderen vormen, is verboden. Het is ook verboden om gebruikers aan te moedigen of te vragen om hun persoonsgegevens bekend te maken
 • Wat jij moet doen om je persoonlijke gegevens te beveiligen Een algemene best practice op internet is dat het wordt aanbevolen zorgvuldig om te gaan met gebruikersaccounts en enkele basisregels op te volgen:
  • Gebruik geen eenvoudige wachtwoorden (zoals één woord uit het woordenboek)
  • Gebruik niet hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts
  • Gebruik wel zeer lange wachtwoorden (ten minste tien tekens, maar liefst nog langer)
  • Gebruik wel wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofd- en kleine letters, cijfers en speciale tekens, zoals $%^&.
  • Bewaar je wachtwoorden wel op een veilige manier (schrijf ze nooit op en deel ze met niemand) en wijzig ze regelmatig
 • Is dit privacybeleid ook van toepassing als websites van derden worden bezocht na het klikken op koppelingen op onze website(s)?
  • Sommige van onze websites kunnen koppelingen bevatten naar de websites van derden die niet onder het beheer vallen van Sony Mobile, inclusief websites van andere bedrijven uit de Sony-groep
  • Hoewel Sony Mobile probeert alleen te voorzien in koppelingen naar websites die dezelfde hoge normen en respect voor privacy hanteren als Sony Mobile, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging en privacyvoorzorgsmaatregelen van de websites van derden. Het wordt sterk aanbevolen om het privacy- en cookiebeleid op de websites van die derden te bekijken om uit te zoeken hoe je persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt

8. Cookies en tracering

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt? Op onze websites wordt gebruikgemaakt van technologieën die overal in de branche worden gebruikt, zoals cookies. Deze worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe onze websites worden gebruikt en over de e-mailcommunicatie. Op basis van deze technologieën kunnen we bijvoorbeeld te weten komen hoeveel bezoekers op bepaalde elementen hebben geklikt (zoals koppelingen of afbeeldingen) op een website of in een e-mail, en wordt je browser herkend wanneer je onze websites opnieuw bezoekt. Met behulp van cookies kunnen we je ervaring aanpassen aan jouw interesses en voorkeuren, of eenvoudigweg je aanmelding bij onze services mogelijk maken. Met de meeste browsers kun je cookies verwijderen van de vaste schijf van je computer, cookies weigeren of een waarschuwingsbericht laten weergeven voordat een cookie wordt opgeslagen. Als je cookies echter blokkeert of verwijdert, kunnen wij mogelijk geen van de eerder opgegeven voorkeuren of aanpassingen herstellen en kunnen wij je online-beleving slechts beperkt aan je wensen aanpassen. Raadpleeg de instructies van je browser voor meer informatie over deze functies. Zie voor meer informatie over ons gebruik van cookies het cookiebeleid. In je browserinstellingen kun je aangeven dat er automatisch een Do Not Track-signaal moet worden verzonden naar websites en onlineservices die je bezoekt. Momenteel gebruikt Sony Mobile geen andere aanpak wanneer een Do Not Track-signaal wordt ontvangen. Ga voor meer informatie naar https://www.allaboutdnt.com. Derden kunnen na verloop van tijd persoonlijke gegevens over jouw onlineactiviteiten vanaf verschillende websites verzamelen wanneer je onze websites en andere onlinewebsites en -services bezoekt.

9. Toegang tot je persoonlijke gegevens en je rechten

Hoe kun je toegang verkrijgen tot je persoonlijke gegevens en wat zijn je rechten? Jij hebt recht op inzage van je persoonlijke gegevens die wij over jou bewaren. Als je denkt dat jouw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht ons te verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht ons ten alle tijde te verzoeken persoonlijke gegevens bij te werken of te wijzigen. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, zoals marketing. Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens, d.w.z., het recht jouw persoonlijke gegevens in een gestructureerde en in een algemeen gebruikt elektronisch formaat te ontvangen en jouw persoonlijke gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijk te verzenden. Wij vragen je te begrijpen dat je verzoek tot het verwijderen van je persoonlijke gegevens kan betekenen dat je mogelijk niet meer al onze producten en services kunt gebruiken. Bepaalde persoonlijke gegevens zijn voor ons strikt noodzakelijk voor de doeleinden zoals in dit Privacybeleid beschreven. Sony Mobile kan ook door toepasselijke wetgeving verplicht zijn sommige persoonlijke gegevens te bewaren, in welk geval je niet het recht kan hebben deze te verwijderen. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen aan de hand van de gegevens in het hoofdstuk 13 Contact opnemen hieronder. Mogelijk wordt je gevraagd om een bewijs van identificatie zodat we zeker weten dat jij het verzoek indient. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebben we het recht om kosten door te berekenen (hier is mogelijk een limiet aan verbonden wegens de toepasselijke wetgeving) voor het inspecteren van de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Als je denkt dat Sony Mobile onzorgvuldig met je persoonlijke gegevens omgaat, heb je het recht een klacht in te dienen bij je nationale autoriteit voor gegevensbescherming of een vergelijkbare instantie.

10. Het bewaren van persoonlijke gegevens

Hoe lang bewaart Sony Mobile jouw persoonlijke gegevens? We behouden je persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die zijn omschreven in hoofdstuk 2 hierboven, of om anderszins te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verplicht bewaren van bepaalde soorten persoonlijke gegevens over onze klanten en/of commerciële transacties met hen. Wanneer de door ons bewaarde persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor een van de doeleinden die zijn beschreven in hoofdstuk 2 hierboven zullen wij de nodige stappen ondernemen om de persoonlijke gegevens te vernietigen of onherkenbaar te maken nadat een redelijke tijdsperiode is verstreken. Indien je vermoedt dat we niet hebben voldaan aan je wettelijke rechten of de toepasselijke privacywetgeving kun je contact opnemen met een gegevensbeschermingsinstelling bij jou in de buurt

11. Privacy van kinderen

Wat doet Sony Mobile met betrekking tot de persoonlijke gegevens van kinderen? In de ogen van Sony Mobile is iedereen jonger dan 16 jaar een kind. We zoeken en verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van of over kinderen als dat in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Als Sony Mobile erachter komt dat er persoonlijke gegevens zijn ingediend van een kind en dat dit in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, zal Sony Mobile er redelijkerwijs alles aan doen om:

 • Die persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te verwijderen uit de systemen
 • Ervoor te zorgen dat, als verwijdering niet mogelijk is, deze persoonlijke gegevens niet worden gebruikt voor enige doeleinden en niet meer zullen worden bekendgemaakt aan derden

Als ouders of verzorgers vragen hebben over hoe wij de persoonlijke gegevens van hun kind verwerken, kunnen zij contact met ons opnemen met behulp van de gegevens in hoofdstuk 13 Contact opnemen hieronder.

12. Lokale of landspecifieke verklaringen

Zijn er enige lokale of regionale verschillen in hoe Sony Mobile omgaat met persoonlijke gegevens? A. Verklaring omtrent de privacyrechten van inwoners van Californië Inwoners van Californië hebben het recht op: a) informatie ter identificatie van derden aan wie Sony Mobile in het afgelopen jaar mogelijk persoonlijke gegevens over jou heeft aangeboden voor marketingdoeleinden; en b) een beschrijving van welke soorten persoonlijke gegevens bekend zijn gemaakt. Stuur je verzoek per e-mail aan ons via de gegevens in hoofdstuk 13 hieronder. B. Verklaring voor inwoners van Australië Met betrekking tot hoofdstuk 5 Internationale overdracht van je persoonlijke gegevens hierboven: we maken je persoonlijke gegevens kenbaar aan partijen in een aantal landen, waaronder Singapore, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten van Amerika, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Ierland en België. We moeten af en toe ook je persoonlijke gegevens doorgeven aan partijen in andere landen dan de landen die hierboven zijn vermeld. Dit gebeurt op ad-hocbasis en wordt elke keer afzonderlijk beoordeeld voor dezelfde doeleinden als waarvoor we je persoonlijke gegevens hebben verzameld. Klachten: Als je vermoedt dat we niet hebben voldaan aan je wettelijke rechten of de toepasselijke privacywetgeving, kun je intern een klacht indienen via het klachtenproces, of je kunt een formele klacht indienen bij het Office of the Australian Information Commissioner (www.oaic.gov.au) (de instantie die verantwoordelijk is voor privacy in Australië). We behandelen klachten als volgt: Stap 1: breng ons op de hoogte Als je een klacht wilt indienen, breng je ons van je klacht op de hoogte door contact op te nemen met de PIM-functionaris via Australia.privacy.sonymobile@sony.com of via de gegevens die zijn vermeld in hoofdstuk 13 Contact opnemen verderop. Stap 2: de klacht wordt onderzocht Je klacht wordt onderzocht door onze PIM-functionaris. Je zult binnen een redelijke periode een schriftelijke reactie ontvangen op je klacht. Stap 3: contact opnemen met het OAIC We verwachten dat je klacht tijdens deze procedure eerlijk en snel wordt behandeld. Als je echter ontevreden bent met het resultaat, kun je contact opnemen met het Office of the Australian Information Commissioner. Dit doe je als volgt: Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) Klachten moeten schriftelijk worden ingediend Tel: +61 1300 363 992 Adres: Director of Compliance Office of the Australian Information Commissioner GPO Box 5218 Sydney NSW 2001, Australië Website: oaic.gov.au C. Verklaring voor inwoners van Nieuw-Zeeland Niets op de website beperkt de rechten van de klanten op basis van de Privacy Act 1993. Alle instructies met betrekking tot je gegevens en vragen van jou worden zo snel mogelijk door ons bekeken en beantwoord. D. Verklaring voor inwoners van Maleisië

Sony Mobile erkent, met het oog op de invoering van de Personal Data Protection Act 2010 (de Wet), dat alle persoonlijke gegevens die worden verkregen op een wettige en correcte manier moeten worden verwerkt. De juridische verantwoordelijkheid voor naleving van de Wet ligt bij Sony Mobile; dat is de gegevensgebruiker op basis van de Wet. De naleving van dit privacybeleid en de Wet is de verantwoordelijkheid van alle werknemers van Sony Mobile. Wanneer Sony Mobile verplicht is om persoonlijke gegevens te verzamelen, moeten Sony Mobile en de werknemers de vereisten van het privacybeleid en de Wet opvolgen. Zoals beschreven in de Wet betekent verwerken het onder meer verzamelen, vastleggen, bewaren en opslaan van persoonlijke gegevens; deze omvatten onder andere NRIC-nummers, het thuisadres en contactgegevens. Een persoon van wie de gegevens worden verwerkt, heeft de volgende rechten op grond van de Wet:

 • Inzicht vragen in de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen over die persoon, in waarvoor de persoonlijke gegevens worden gebruikt en in wie de gegevens hebben of aan wie ze kunnen worden doorgegeven;
 • Voorkomen dat gegevens worden verwerkt waardoor waarschijnlijk problemen en schade zullen optreden;
 • Redelijke actie ondernemen om het gebruik van persoonlijke gegevens te stoppen, gegevens te corrigeren en/of onjuiste gegevens te laten verwijderen; en
 • De instemming die is gegeven aan Sony Mobile, intrekken.

Personen die de bovenstaande rechten willen uitoefenen of vragen hebben over dit privacybeleid, kunnen een geschreven verzoek indienen bij Sony Mobile via Malaysia.privacy.sonymobile@sony.com of via de gegevens die zijn vermeld in hoofdstuk 13 Contact opnemen verderop. Sony Mobile reageert over het algemeen binnen 30 dagen op dergelijke vragen en/of verzoeken.

E. Verklaring voor inwoners van Singapore

Sony Mobile verzamelt, gebruikt, publiceert, beheert en verwerkt persoonlijke gegevens; deze handelingen zijn onderhevig aan de Personal Data Protection Act 2012 (nr. 26 van 2012) (de Wet). Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Wanneer je onze website opent, de services van Sony gebruikt, je registreert voor producten en services van Sony, je gegevens aan ons doorgeeft of anderszins je instemming laat blijken, wordt je geacht akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden van dit gegevensbeveiligingsbeleid. Persoonlijke gegevens betekent alle gegevens, waar en onwaar, die kunnen worden gekoppeld aan een specifieke, identificeerbare persoon, waarbij de persoon kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens of op basis van andere informatie waar Sony Mobile toegang toe heeft. Persoonlijke gegevens omvatten de persoonlijke gegevens die zijn verzameld, gebruikt, bekendgemaakt, beheerd en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. Als je (a) vragen of feedback hebt over je persoonlijke gegevens of het privacybeleid, (b) je toestemming voor het gebruiken van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in het privacybeleid of anderszins wilt intrekken of (c) je persoonlijke gegevens wilt inzien of corrigeren, kun je als volgt contact opnemen met Sony Mobile:

Sony Mobile Communications International AB, Singapore Branch 2 International Business Park, #01-10 Tower One, The Strategy Singapore 609930 Sony Mobile reageert over het algemeen binnen 30 dagen op dergelijke vragen en/of verzoeken. Als je je toestemming voor een bepaald gebruik of alle gebruik van je persoonlijke gegevens intrekt, kan Sony Mobile, afhankelijk van je verzoek, mogelijk geen producten en/of services meer aan je leveren.

13. Contact opnemen

Hoe kun je contact opnemen met Sony Mobile over je persoonlijke gegevens? Als je hulp nodig hebt of als je een opmerking wilt maken, kun je contact met ons opnemen via internet of via: Data Protection Officer Sony Mobile Communications AB 221-88 Lund, Zweden https://xperiainfo.com/nl/legal/privacy/