עזור לנו לשפר את האתר שלנו
השב לסקר הלקוחות כדי להעריך את הביקור שלך.

הסקר כולל חמש שאלות קצרות, ומילוי הסקר נמשך דקות ספורות בלבד. כדי להתחיל, לחץ על הלחצן 'התחל סקר' בסיום ביקורך באתר.

Skip to content

משפטי

לפני השימוש באתר שלנו או בכל אחד מהיישומים שלנו, קרא בעיון את החומר המוצג בכל אחד מהקישורים המצוינים, היות והם כוללים מידע חשוב לגבי הזכויות והחובות שלך כמשתמש.

תנאי שימוש

אנא קרא את תנאי השימוש אם אתה שוקל להשתמש באתרי האינטרנט או באחד מהיישומים של Sony Mobile Communications. לתשומת לבך, על-ידי ביקור ו/או שימוש באתר או ביישומים שלנו, אתה מסכים לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אל תשתמש באתר האינטרנט או ביישומים שלנו.

קרא את תנאי השימוש עבור אתר האינטרנט שלנו
קרא את תנאי השימוש עבור היישומים שלנו

מדיניות הפרטיות

קרא מדיניות פרטיות זו כדי להבין איזה סוג מידע אנו אוספים מאתר האינטרנט והיישומים שלנו, האופן שבו אנו עשויים להשתמש במידע זה ואמצעי הביטחון הקיימים לצורך הגנה על המידע הפרטי שלך.

קרא את מדיניות הפרטיות

זכויות קניין רוחני

Sony Mobile Communications מכירה בערך של קניין רוחני.

אנו מבטיחים הגנת IPR לתוצאות של פעילויות הפיתוח שלנו ועושים שימוש נרחב בזכויות אלה ומקנים הדרכה על זכויות קניין רוחני לעובדים שלנו ב-Sony Mobile Communications ובקבוצת החברות שלה ברחבי העולם.

אנו מחויבים לציית לכל חוק ותקנה רלוונטיים המשויכים לקניין רוחני. Sony Mobile Communications פועלת בשיתוף פעולה עם מכסים ורשויות פיקוח ברחבי העולם במטרה לחסל מוצרים מזויפים.

עבור לקישור להלן לקבלת רשימה של הסימנים המסחריים שבהם נעשה שימוש באתר האינטרנט וביישומים שלנו. רשימה זו כפופה לעדכונים מעת לעת ואינה מיועדת להגביל או לוותר על זכויות של סימנים נוספים שעשויים להופיע.

קרא את רשימת הסימנים המסחריים

אתיקה עסקית

התנהגות עסקית אתית ועמידה בחוקים ותקנות ישימים הם היבטים בסיסיים של התרבות הארגונית של Sony. Sony Mobile Communications אימצה את קוד ההתנהגות של קבוצת Sony לחיזוק התרבות וההתנהגות הארגונית שלנו והיא חלק מרשת הציות הגלובלית של Sony, הכוללת את מטה התאגיד, צוות לנושאי ציות גלובלי ומנהלים לנושאי ציות אזוריים ברחבי העולם. ברשותנו מערכת לפניות בנושאי ציות במטרה לוודא שברשות העובדים קיימים המשאבים להעלאת נושאים אשר על לבם או לבקש הנחיה בנושאים משפטיים ואתיים.

קוד ההתנהגות של קבוצת Sony

קוד ההתנהגות של קבוצת Sony אומץ על-ידי Sony Corporation במאי 2003. קוד ההתנהגות מגדיר את התקנים הפנימיים הבסיסיים שעל כל העובדים בקבוצת Sony לציית כדי להדגיש ולחזק עוד יותר את המנהל התאגידי, האתיקה העסקית והמערכות בנושאי ציות ברחבי קבוצת Sony. בנוסף לתקנים בנושאי חוק וציות, קוד ההתנהגות מגדיר את המדיניות הבסיסית של קבוצת Sony בתחום נהלים עסקיים אתיים ופעילויות בנושאים אלו כגון שמירה על זכויות אדם, בטיחות מוצרים ושירותים, שימור הסביבה וחשיפת מידע. קוד ההתנהגות אומץ ויושם על-ידי כל חברה השייכת לקבוצת Sony ברחבי העולם והוא כפוף להודעות אשר מונחתות מלמעלה לעיתים תכופות ולהדרכות מסוגים שונים. Sony Mobile Communications אימצה את קוד ההתנהגות כאשר Sony רכשה את כל מניות החברה שלנו בשנת 2012.

מערכת לפניות בנושאי ציות

ברשות Sony Mobile Communications מערכת לפניות בנושאי ציות, שמאפשרת לעובדים לדווח על נושאים אתיים או לבקש הנחיה לגבי הפרות אפשריות של חוקים או מדיניות פנימית. המערכת לפניות בנושאי ציות מאפשרת ל-Sony Mobile Communications להתמודד במהירות עם סיכונים או הפרות פוטנציאליים בתחומים אלה. המערכת לפניות בנושאי ציות זמינה ברחבי ה עולם ומקושרת ישירות למנהל התאגידי הממונה על נושאי ציות. המערכת מופעלת על-ידי חברה חיצונית בנפרד מנתיבי הפיקוד הרגילים, והמתקשרים מוגנים מפני התנקמות על הדיווח שלהם. תקצירי שיחות למערכת, תוצאות החקירות ועדכונים לגבי פעילות המערכת מדווחים למנהל הממונה על נושאי ציות.