Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το website μας
Πάρτε μέρος στην έρευνα πελατών για να αξιολογήσετε την επίσκεψή σας.

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να απαντήσετε σε πέντε γρήγορες ερωτήσεις. Απλώς κάντε κλικ στο κουμπί "Εκκίνηση έρευνας" αφού ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας, για να ξεκινήσετε.

Skip to content

Όροι χρήσης website

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε υλικά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που εμφανίζονται στο site της Sony Mobile Communications, διαβάστε τους παρόντες «Όρους χρήσης». Λάβετε υπόψη ότι η επίσκεψη ή/και χρήση του site μας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης, αποσυνδεθείτε αυτό το Site και μην το χρησιμοποιείτε.

Επιστροφή στις Νομικές σημειώσεις

Γενικά

Το παρόν website, καθώς και οποιοδήποτε επιμέρους site αυτού, (συνολικά «το Site»), δημοσιεύεται και συντηρείται από τη Sony Mobile Communications Inc. ή τις θυγατρικές ή τα παραρτήματά της (συνολικά «Sony Mobile»). Με τη χρήση του Site, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα νομική σημείωση, στη Δήλωση απορρήτου και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κανονισμών ελέγχου εξαγωγών (συλλογικά «Όροι χρήσης»). Δηλώνετε ότι έχετε τη νομική εξουσιοδότηση να αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους χρήσης για λογαριασμό σας και για οποιοδήποτε μέρος εκπροσωπείτε. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης, μην χρησιμοποιείτε το Site.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις

Κατά καιρούς, οι παρόντες Όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν. Συνεπώς, θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες κάθε φορά που επισκέπτεστε το Site. Εάν εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε το Site αφότου αλλάξουμε ή τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης, σημαίνει ότι αποδέχεστε επίσης τους νέους όρους χρήσης.

Διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εμφανίζονται στο Site ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη συγκεκριμένη χώρα/περιοχή σας ή καθόλου. Η αναφορά στα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες στο Site γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν υπονοεί ή εγγυάται ότι αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες θα διατίθενται στη συγκεκριμένη χώρα, περιοχή ή οπουδήποτε αλλού. Για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή σας, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony Mobile.

Ορισμένες εφαρμογές ή λειτουργίες του Site και των υπηρεσιών ενδέχεται να εξαρτώνται από την κάρτα SIM ή/και το δίκτυό σας, τη μορφή περιεχομένου και τη συμβατότητα των συσκευών που απαιτούνται για τη χρήση. Για να επαληθεύσετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με τον φορέα δικτύου ή με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Κατά καιρούς, το Site ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο προσωρινά, λόγω συντήρησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επιπλέον, η Sony Mobile μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει τη λειτουργία του Site ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού.

Οποιαδήποτε υπηρεσία είναι δυνατό να διατίθεται ή να διατεθεί στο μέλλον με χρέωση. Εάν υπάρχουν χρεώσεις, αυτές ανακοινώνονται ξεχωριστά και σε σχέση με την αντίστοιχη υπηρεσία.

Η χρήση του Site ενδέχεται να περιλαμβάνει την αποστολή δεδομένων μέσω του δικτύου του παρόχου υπηρεσιών σας, για τα οποία ο πάροχος ενδέχεται να σας επιβάλει χρέωση. Η Sony Mobile δεν ευθύνεται για τέτοιου είδους χρεώσεις.

Ιδιοκτησία

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, λογισμικού, κειμένου και γραφικών, κουμπιών, λέξεων-κλειδιών, μετα-ετικετών, καθώς και η γενική «εμφάνιση και αίσθηση», («το Περιεχόμενο»), που περιέχονται στο Site, διαθέτουν προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες. Τα σήματα, τα εταιρικά λογότυπα και τα εμβλήματα που εμφανίζονται στο Site υπόκεινται στα δικαιώματα περί εμπορικών σημάτων και σε άλλα δικαιώματα της Sony Mobile ή των παρόχων του περιεχομένου της.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο, παρά μόνο με τον τρόπο που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο. Η παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης ενδέχεται να αποτελέσει παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των παρόχων περιεχομένου μας και η Sony Mobile ή οι πάροχοι περιεχομένου της ενδέχεται να υποχρεωθούν να λάβουν νομικά μέτρα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Επιτρέπεται η προβολή και εκτύπωση του Περιεχομένου, καθώς και η διανομή των εγγράφων που προκύπτουν από αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έγγραφα θα χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους ενημέρωσης και μη εμπορικής προσωπικής χρήσης και ότι θα γίνεται αναφορά στη Sony Mobile κάθε φορά που θα χρησιμοποιούνται. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή, η τροποποίηση, η πώληση, η αναστροφή της λειτουργίας ή η μετάδοση οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στο Site. Δελτία τύπου και άλλα έγγραφα τα οποία χαρακτηρίζονται ως δημόσια επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με το κοινό, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται σε αυτά η πηγή των πληροφοριών.

Εάν στείλετε μηνύματα ή υλικό στο Site με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όλα τα εν λόγω μηνύματα επικοινωνίας θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά. Η Sony Mobile έχει το ελεύθερο να χρησιμοποιεί, χωρίς καμία αποζημίωση προς εσάς, οποιεσδήποτε συλλήψεις, ιδέες, τεχνογνωσία ή τεχνικές περιέχονται σε μηνύματα που αποστέλλετε στο Site για οποιονδήποτε λόγο. Ωστόσο, αποδέχεστε και κατανοείτε ότι η Sony Mobile δεν είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί αυτές τις ιδέες ή το υλικό, καθώς και ότι δεν έχετε δικαίωμα να επιβάλλετε αυτήν τη χρήση.

Υποβολή προσωπικών στοιχείων για την Εγγραφή, τη Χρήση και τον τερματισμό της υπηρεσίας

Οι χρήστες των υπηρεσιών της Sony Mobile οι οποίες παρέχονται μέσω αυτού του Site συμφωνούν: (α) να παρέχουν αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη στοιχεία σχετικά με τον εαυτό τους, όπως ζητείται στη φόρμα Εγγραφής χρήστη («Δεδομένα εγγραφής») και (β) να διατηρούν και να ενημερώνουν έγκαιρα τα Δεδομένα εγγραφής, ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη. Εάν παρέχετε ψευδή, ανακριβή, ανεπίκαιρα ή ελλιπή στοιχεία ή εάν η Sony Mobile έχει εύλογες υποψίες ότι τα στοιχεία αυτά είναι ψευδή, ανακριβή, ανεπίκαιρα ή ελλιπή, η Sony Mobile έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβασή σας στην υπηρεσία ή τη χρήση της από εσάς.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ή να λάβετε κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης ή το όνομα χρήστη θα προορίζεται για αποκλειστική χρήση από εσάς, χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και έχετε πλήρη ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τον κωδικό πρόσβασης ή το λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι θα ειδοποιήσετε αμέσως τη Sony Mobile για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Sony Mobile δεν είναι δυνατό να φέρει και δεν πρόκειται να φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με τους παρόντες Όρους χρήσης.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε κάποια υπηρεσία, μπορείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας σε σχέση με εκείνη την υπηρεσία και δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Εάν υπάρχει ένδειξη ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους χρήσης, η Sony Mobile έχει δικαίωμα να καταργήσει την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε υπηρεσία αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον, η Sony Mobile έχει δικαίωμα να καταργήσει τον λογαριασμό σας ή να απαγορεύσει την πρόσβασή σας σε συγκεκριμένα τμήματα της υπηρεσίας, εάν δεν έχετε αποκτήσει πρόσβαση σε μια υπηρεσία ή δεν την έχετε χρησιμοποιήσει κατά τους προηγούμενους έξι (6) μήνες.

Αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι, ακόμη και μετά την κατάργηση, τυχόν υλικό που έχετε δημοσιεύσει θα διατηρείται ως προσωρινά αποθηκευμένο ή/και αρχειοθετημένο υλικό.

Συνδέσεις

Για την εξυπηρέτησή σας, το Site ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις προς site στο Internet τα οποία ανήκουν, δημοσιεύονται και συντηρούνται από τρίτους. Οι συνδεδεμένες τοποθεσίες δεν εμπίπτουν στον έλεγχό μας, επομένως η Sony Mobile δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των συνδεδεμένων τοποθεσιών. Η δημιουργία συνδέσεων προς το Site χωρίς τη συγκατάθεση της Sony Mobile απαγορεύεται. Οι συνδέσεις δεν δημιουργούν ή αποτελούν και δεν έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ή να αποτελέσουν οποιονδήποτε νομικό συσχετισμό ανάμεσα στη Sony Mobile και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, οποιαδήποτε ευθύνη ή υπευθυνότητα εκ μέρους της Sony Mobile για το περιεχόμενο, τις συμβουλές, τις δηλώσεις, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ή για την απόδοση ή την ποιότητά τους.

Αναγνωρίζετε ότι είναι δική σας ευθύνη να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των συνδεδεμένων site.

Λογισμικό που διατίθεται στο Site

Οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού ενδέχεται να διατίθεται για λήψη από το Site (το «Λογισμικό») αποτελεί έργο της Sony Mobile ή των παρόχων περιεχομένου της, προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα. Το Λογισμικό διατίθεται προς λήψη αποκλειστικά για προσωπική χρήση των τελικών χρηστών και η χρήση του διέπεται από τους όρους της σύμβασης αδείας τελικού χρήστη, η οποία συνοδεύει ή συμπεριλαμβάνεται στο Λογισμικό (η «Σύμβαση αδείας»). Κάθε μορφής αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού η οποία δεν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση αδείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή αστικών και ποινικών κυρώσεων.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Η ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η SONY MOBILE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.

Προστασία πληροφοριών

Οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω του Internet δεν είναι ποτέ απόρρητες και ασφαλείς. Αντιλαμβάνεστε ότι μηνύματα ή πληροφορίες που στέλνετε στο Site ενδέχεται να διαβαστούν ή να υποκλαπούν από άλλους. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να δίνετε σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης, σε περίπτωση που κάνετε κοινή χρήση του υπολογιστή σας με άλλα άτομα, θα πρέπει να αποσυνδέεστε από το Site και να κλείνετε το παράθυρο του browser, όταν ολοκληρώνετε την περιήγησή σας. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η Sony Mobile για μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες τρίτων μερών που πραγματοποιούνται με σκοπό την παράκαμψη των πρωτοκόλλων ασφαλείας του Site.

Όριο ηλικίας

Οι πάντες είναι ευπρόσδεκτοι να επισκεφτούν το Site. Ωστόσο, εάν θέλετε να συμμετάσχετε στις διάφορες ενότητες του Site, για παράδειγμα, να γίνετε μέλη σε μια λέσχη ή ομάδα, να συμμετάσχετε σε έναν διαγωνισμό ή να πραγματοποιήσετε μια αγορά στο διαδίκτυο, πρέπει να εγγραφείτε. Για να εγγραφείτε, πρέπει να είστε τουλάχιστον 15 ετών και να έχετε τη γραπτή συναίνεση των γονέων ή των κηδεμόνων σας εφόσον είστε κάτω των 18 ετών. Εάν στην περιοχή σας θεωρείστε ανήλικοι, πρέπει να ζητήσετε από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες σας (οι οποίοι πρέπει να είναι νομικά αρμόδιοι) να εξετάσουν τους Όρους χρήσης και να συμπληρώσουν την εγγραφή για λογαριασμό σας, ώστε οι Όροι χρήσης να ισχύουν για εσάς.

Υποβληθέν περιεχόμενο

Μπορείτε να αποστείλετε ή/και να λάβετε περιεχόμενο. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, οι εφαρμογές λογισμικού, η μουσική, οι ήχοι, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, τα μηνύματα ή άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύετε («Υποβληθέν περιεχόμενο») αποτελούν αποκλειστική σας ευθύνη. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για όλο το Υποβληθέν περιεχόμενο που αποστέλλετε, δημοσιεύετε, στέλνετε μέσω email, μεταδίδετε ή διαθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο. Η Sony Mobile δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτό το Υποβληθέν περιεχόμενο και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ευθύνες που προκύπτουν ή σχετίζονται με Υποβληθέν περιεχόμενο το οποίο μεταδίδετε με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Site. Η Sony Mobile δεν ελέγχει το περιεχόμενο και δεν εγγυάται τη φύση, την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του Περιεχομένου ή ότι δεν θα εκτεθείτε σε προσβλητικό, άσεμνο ή απρεπές υλικό. Η Sony Mobile διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, περιεχομένου που η Sony Mobile θεωρεί, κατά την αποκλειστική της κρίση, προσβλητικό, άσεμνο ή απρεπές.

Ιδιοκτησία υποβληθέντος περιεχομένου

Δημοσιεύοντας Υποβληθέν περιεχόμενο, παραχωρείτε στη Sony Mobile παγκόσμια, μη αποκλειστική, εκχωρήσιμη, πλήρως καταβεβλημένη, απαλλαγμένη από την υποχρέωση καταβολής ποσών για πνευματικά δικαιώματα, μόνιμη και αμετάκλητη άδεια χρήσης, αντιγραφής, δημόσιας εκτέλεσης, προβολής, διανομής και τροποποίησης του Υποβληθέντος περιεχομένου. Σε αυτήν περιλαμβάνεται το δικαίωμα δημιουργίας δευτερογενούς υλικού ή ενσωμάτωσης του Υποβληθέντος περιεχομένου σε άλλα έργα, καθώς και το δικαίωμα εκχώρησης της υποάδειας αυτού.

Συγκεκριμένες υπηρεσίες

Η Sony Mobile μπορεί να προσφέρει στους τελικούς της χρήστες διάφορες υπηρεσίες (όπως, ενδεικτικά, υπηρεσίες συγχρονισμού). Είστε υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες που συγχρονίζετε με το τηλέφωνό σας, όπως επαφές, ημερολόγιο, σελιδοδείκτες, υπομνήματα, εργασίες, εικόνες ή άλλα δεδομένα.

Ο χειρισμός όλων των δεδομένων που υποβάλλετε μέσω των υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της Sony Mobile. Παραχωρείτε στη Sony Mobile όλες τις απαραίτητες άδειες και τα δικαιώματα για τον χειρισμό και τη χρήση των δεδομένων σας, προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες.

Η Sony Mobile δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υπευθυνότητα για τυχόν διαγραφή ή αστοχία σχετικά με τον χειρισμό, τον συγχρονισμό ή την αποθήκευση των δεδομένων σας. Η Sony Mobile δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.

Η SONY MOBILE ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΠΑΦΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ) ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Αναγνωρίζετε ότι η Sony Mobile έχει το δικαίωμα να διαγράφει τα δεδομένα σας χωρίς λόγο ανά πάσα στιγμή.

Συμπεριφορά στο διαδίκτυο

Εάν διανέμετε περιεχόμενο ή προσθέτετε σχόλια, παρέχετε στη Sony Mobile το δικαίωμα να επεξεργάζεται, να αντιγράφει, να διανέμει, να δημιουργεί δευτερογενές υλικό και να δημοσιεύει αυτό το περιεχόμενο με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο επιλέγει η Sony Mobile. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητές σας στο Site. Παρακάτω περιγράφονται ορισμένες, αλλά όχι όλες, παραβιάσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την οριστική διακοπή της πρόσβασής σας στο Site:

  • Μετάδοση, δημοσίευση ή διευκόλυνση διανομής περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, συκοφαντικό, επιβλαβές, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό, φυλετικά, εθνικά ή θρησκευτικά προσβλητικό, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, δυσφημιστικό ή απρεπές.
  • Παρενόχληση, απειλή, προσβολή ή παρεμπόδιση άλλου χρήστη, με οποιονδήποτε ανεπιθύμητο τρόπο.
  • Δημοσίευση ή μετάδοση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικού απορρήτου τρίτων.
  • Χρήση χυδαίας ή υβριστικής γλώσσας.
  • Πλαστοπροσωπία. Δεν επιτρέπεται να πλαστοπροσωπήσετε άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
  • Απόπειρα απόκτησης του κωδικού πρόσβασης άλλου χρήστη.
  • Δημοσίευση διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού.
  • Αποστολή ιού, spyware ή άλλου επιβλαβούς ή κακόβουλου λογισμικού.
  • Διακοπή ή απόπειρα διακοπής της ομαλής λειτουργίας του Site.

Η Sony Mobile διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε περιεχομένου παραβιάζει αυτά τα πρότυπα. Η Sony Mobile δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απρεπές υλικό που ενδέχεται να συναντήσετε κατά τη χρήση του Site.

Αποζημίωση

Ούτε η Sony Mobile, ούτε όσοι βοήθησαν στο σχεδιασμό, τη δημιουργία, την ολοκλήρωση ή/και τη διατήρηση του Site φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας της χρήσης του Site από εσάς. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται άμεσες, τυχαίες, συνεπαγόμενες, έμμεσες ή ποινικές ζημίες καθώς και αμοιβές δικηγόρων που προκύπτουν από την πρόσβασή σας στο Site ή από τη χρήση του από εσάς. Ως εκ τούτου, φέρετε την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης του Site από εσάς. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε νομικά και να καταστήσετε τη Sony Mobile, τα στελέχη, τους συνεργάτες και τις μητρικές εταιρείες της, καθώς και τους παρόχους υπηρεσιών, τους παρόχους περιεχομένου και τους εκδότες αδειών της (που, στο σύνολό τους, ονομάζονται «Αποζημιούμενα μέρη») αθώους έναντι οποιωνδήποτε και όλων των ευθυνών, αξιώσεων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, οι οποίες βαρύνουν τα Αποζημιούμενα μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση η οποία εγείρεται εξαιτίας παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης, των προαναφερθεισών δηλώσεων, εγγυήσεων και συμφωνιών από μέρους σας.

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των στοιχείων που παρέχονται από τη Sony Mobile στο Site. Ωστόσο, εξαιτίας της φύσης του συγκεκριμένου μέσου και των κινδύνων διακοπής ή κατάλυσης, η υπαιτιότητα εξαιρείται όπως εκτέθηκε στα παραπάνω.

Πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες

Συμφωνείτε ότι, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ή σε σχέση με τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών, είναι δυνατό να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη Sony Mobile, τη συγκεκριμένη υπηρεσία που χρησιμοποιείτε ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της Sony Mobile. Θα λαμβάνετε τις πληροφορίες αυτές μέσω email, SMS ή/και με άλλους τρόπους, με χρήση των στοιχείων που έχετε δηλώσει. Ανάλογα με την περίπτωση, είστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ασύρματης υπηρεσίας σας, οι οποίες σχετίζονται με τη λήψη επικοινωνιών που αφορούν υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιείτε ή που προβλέπονται για άλλο λόγο. Όσον αφορά πληροφορίες που δεν σχετίζονται με την υπηρεσία, θα έχετε την ευκαιρία να διακόψετε τη λήψη τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών στοιχείων από τη Sony Mobile, ανατρέξτε στους όρους της Πολιτικής προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της Sony Mobile.

Συμφωνείτε ότι θα λαμβάνετε πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία μέσω email, SMS ή/και με άλλους τρόπους, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχετε δηλώσει.

Αποποίηση εγγυήσεων και ζημιών

Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Ή ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ SITE, Η SONY MOBILE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (1) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ SITE Ή ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ, (2) ΟΤΙ Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟ SITE, ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ, ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ SITE Ή (3) ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ Ή Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ SONY MOBILE, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η SONY MOBILE ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ (A) ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE, (B) ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SITE Ή (Γ) ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SITE, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η SONY MOBILE Ή ΕΝΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Ή ΤΥΧΑΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ SONY MOBILE ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΓΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ) ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2000 ΕΥΡΩ.

Γενικές διατάξεις

Οι παρόντες Όροι χρήσης, καθώς και οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι δημοσιεύονται στο Site, συνιστούν στο σύνολό τους την πλήρη συμφωνία ανάμεσα στη Sony Mobile και εσάς, όσον αφορά στη χρήση του Site από εσάς. Η παράλειψη της Sony Mobile να απαιτήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις διατάξεις που καθορίζονται στο παρόν, δεν θίγει στο εξής το πλήρες δικαίωμα της Sony Mobile να απαιτήσει τέτοια εκτέλεση, οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, η αποποίηση από τη Sony Mobile της παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης από τις καθοριζόμενες στο παρόν δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποποίηση της ίδιας της διάταξης. Κάθε παραίτηση εκ μέρους της Sony Mobile πρέπει να είναι γραπτή προκειμένου να ισχύει. Οποιαδήποτε αιτία νομικών ενεργειών ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αναφορικά με τη χρήση του Site από εσάς θα πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από τη στιγμή που θα σημειωθεί η αξίωση ή η αιτία νομικών ενεργειών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ένα αρμόδιο δικαστήριο θεωρήσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης μη έγκυρη, η διάταξη αυτή θα επιβληθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ενώ οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως. Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από τη νομοθεσία της Σουηδίας και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν, ανεξάρτητα από διενέξεις με άλλες νομικές διατάξεις.