Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το website μας
Πάρτε μέρος στην έρευνα πελατών για να αξιολογήσετε την επίσκεψή σας.

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να απαντήσετε σε πέντε γρήγορες ερωτήσεις. Απλώς κάντε κλικ στο κουμπί "Εκκίνηση έρευνας" αφού ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας, για να ξεκινήσετε.

Skip to content

Νομικά

Προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε από τις εφαρμογές μας, ελέγξτε προσεκτικά το υλικό που διατίθεται για προβολή σε καθέναν από τους συνδέσμους που σημειώνονται, καθώς και στους συνδέσμους που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως χρήστη.

Όροι χρήσης

Διαβάστε τους Όρους χρήσης αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα website της Sony Mobile Communications ή κάποια από τις εφαρμογές μας. Έχετε υπόψη ότι η επίσκεψη ή/και η χρήση του website ή των εφαρμογών μας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης, μη χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ή οποιαδήποτε εφαρμογή.

Διαβάστε τους Όρους χρήσης για την ιστοσελίδα μας
Διαβάστε τους Όρους χρήσης για τις εφαρμογές μας

Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Διαβάστε αυτήν την Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, για να κατανοήσετε τι είδους πληροφορίες συγκεντρώνουμε από την ιστοσελίδα και τις εφαρμογές μας, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, καθώς και ποια μέτρα προστασίας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Διαβάστε την Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Sony Mobile Communications αναγνωρίζει την αξία της Πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διασφαλίζουμε την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων ανάπτυξης που πραγματοποιούμε και χρησιμοποιούμε ευρέως αυτά τα δικαιώματα. Επίσης, παρέχουμε εκπαίδευση, αναφορικά με τα συγκεκριμένα δικαιώματα, στους υπαλλήλους μας στη Sony Mobile Communications και στις εταιρείες του ομίλου της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεσμευόμαστε να τηρούμε κάθε σχετικό νόμο και κανονισμό που σχετίζεται με την πνευματική ιδιοκτησία. Η Sony Mobile Communications συνεργάζεται ενεργά με τις τελωνειακές και τις ρυθμιστικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξάλειψη των προϊόντων απομίμησης.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο που βρίσκεται παρακάτω, για να βρείτε μια λίστα εμπορικών σημάτων που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα και τις εφαρμογές μας. Η συγκεκριμένη λίστα ενημερώνεται κατά διαστήματα και δεν στοχεύει στον περιορισμό ή την αποποίηση δικαιωμάτων για τυχόν σήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Διαβάστε τη λίστα εμπορικών σημάτων

Επιχειρηματική δεοντολογία

Η τήρηση της επιχειρηματικής δεοντολογίας και η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς αποτελούν βασικές πτυχές της εταιρικής κουλτούρας της Sony. Η Sony Mobile Communications έχει υιοθετήσει τον Κώδικα συμπεριφοράς του Ομίλου Sony για την ενίσχυση της εταιρικής της συμπεριφοράς και κουλτούρας. Επίσης, αποτελεί τμήμα του Παγκόσμιου δικτύου συμμόρφωσης της Sony, στο οποίο περιλαμβάνονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, μια ηγετική ομάδα για θέματα παγκόσμιας συμμόρφωσης και στελέχη για θέματα τοπικής συμμόρφωσης ανά τον κόσμο. Διαθέτουμε ένα Σύστημα γραμμής επικοινωνίας για θέματα συμμόρφωσης, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι υπάλληλοι μπορούν να βρουν πόρους για να αναφέρουν τους προβληματισμούς τους ή να ζητήσουν βοήθεια σχετικά ζητήματα νομικής και ηθικής φύσης.

Κώδικας συμπεριφοράς του Ομίλου Sony

Ο Κώδικας συμπεριφοράς του Ομίλου Sony υιοθετήθηκε από τη Sony Corporation το Μάιο του 2003. Ο Κώδικας συμπεριφοράς καθορίζει τα βασικά εσωτερικά πρότυπα που τηρούνται από όλους στον Όμιλο Sony, προκειμένου να υπογραμμιστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω η εταιρική διοίκηση, η επιχειρηματική δεοντολογία και τα συστήματα συμμόρφωσης στα πλαίσια του εν λόγω ομίλου. Εκτός από τα νομικά πρότυπα και τα πρότυπα συμμόρφωσης, ο Κώδικας συμπεριφοράς προσδιορίζει τις βασικές πολιτικές του Ομίλου Sony σχετικά με τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και δραστηριότητες για θέματα όπως ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών, η διατήρηση του περιβάλλοντος και η αποκάλυψη πληροφοριών. Ο Κώδικας συμπεριφοράς έχει υιοθετηθεί και εφαρμοστεί από κάθε εταιρεία του Ομίλου Sony σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί το θέμα συχνών ενημερώσεων αναφορικά με τη θέση της διοίκησης, καθώς και άλλης εκπαίδευσης. Η Sony Mobile Communications υιοθέτησε τον Κώδικα συμπεριφοράς, όταν η Sony απέκτησε όλες τις μετοχές της εταιρείας το 2012.

Γραμμή επικοινωνίας για θέματα συμμόρφωσης

Η Sony Mobile Communications διατηρεί ένα Σύστημα γραμμής επικοινωνίας για θέματα συμμόρφωσης, το οποίο αποτελεί έναν πόρο όπου οι υπάλληλοι μπορούν να αναφέρουν τους προβληματισμούς τους σε θέματα ηθικής ή να αναζητήσουν βοήθεια σχετικά με πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας ή εσωτερικών πολιτικών. Η Γραμμή επικοινωνίας για θέματα συμμόρφωσης επιτρέπει στη Sony Mobile Communications να ανταποκρίνεται γρήγορα στους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους προβληματισμούς ή τις πιθανές παραβάσεις. Το Σύστημα γραμμής επικοινωνίας για θέματα συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο και συνδέεται απευθείας με τον Εταιρικό υπεύθυνο που είναι επικεφαλής του Τμήματος συμμόρφωσης. Η διαχείρισή του γίνεται από μια εξωτερική εταιρεία ανεξάρτητα από το πλαίσιο της τυπικής ιεραρχίας και όσοι καλούν για να αναφέρουν σχετικά ζητήματα προστατεύονται από πιθανά αντίποινα. Οι συνόψεις των κλήσεων της γραμμής επικοινωνίας, τα αποτελέσματα των ερευνών και οι ενημερώσεις της λειτουργίας του συστήματος αναφέρονται στον Υπεύθυνο συμμόρφωσης.