Auta meitä parantamaan verkkosivustoamme
Osallistu asiakaskyselyymme ja arvioi käyntisi.

Viiteen lyhyeen kysymykseen vastaaminen kestää vain muutaman minuutin. Aloita kysely napsauttamalla Aloita kysely -painiketta käyntisi lopuksi.

Skip to content

Lakiasiat

Ennen kuin käytät verkkosivustoamme tai sovelluksiamme, tutustu kaikkien mainittujen linkkien materiaaleihin. Linkit sisältävät tärkeitä tietoja oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi käyttäjänä.

Käyttöehdot

Lue käyttöehdot huolellisesti, jos aiot käyttää Sony Mobile Communicationsin verkkosivustoja tai sovelluksia. Huomaa, että tämän verkkosivuston tai sovellustemme käyttäminen on osoitus käyttöehtojen hyväksymisestä. Jos et hyväksy käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa tai sovelluksiamme.

Lue verkkosivuston käyttöehdot
Lue sovellusten käyttöehdot

Tietosuojakäytäntö

Lue tämä tietosuojakäytäntö, jotta ymmärrät, millaisia tietoja keräämme verkkosivustoltamme ja sovelluksistamme, miten näitä tietoja voidaan käyttää ja miten suojaamme henkilötietojasi.

Lue tietosuojakäytäntö

Aineettoman omaisuuden oikeudet

Sony Mobile Communications tunnustaa aineettoman omaisuuden arvon.

Varmistamme aineettoman omaisuuden oikeuksien suojaamisen kehitystoimintamme tuloksille, ja käytämme näitä oikeuksia laajalti. Tarjoamme myös aineettoman omaisuuden oikeuksiin liittyvää koulutusta Sony Mobile Communicationsin ja konsernin muiden yritysten työntekijöille.

Olemme sitoutuneita noudattamaan kaikkia voimassa olevia, aineettomaan omaisuuteen liittyviä lakeja ja määräyksiä. Sony Mobile Communications työskentelee aktiivisesti tullien ja lainsäädäntöviranomaisten kanssa maailmanlaajuisesti estääkseen väärennettyjen tuotteiden myymisen.

Alla olevasta linkistä löydät luettelon tavaramerkeistä, joita käytetään verkkosivustollamme ja sovelluksissamme. Voimme päivittää luetteloa aika ajoin, eikä sen avulla rajoiteta tai poisteta muiden mahdollisten merkkien oikeuksia.

Lue tavaramerkkiluettelo

Liiketoiminnan etiikka

Eettinen liiketoiminta sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattaminen ovat olennainen osa Sonyn yrityskulttuuria. Sony Mobile Communications käyttää Sony-konsernin eettisiä ohjeita (Code of Conduct). Niiden avulla vahvistetaan yrityksemme johtamista ja yrityskulttuuria. Ne ovat myös osa Sonyn Global Compliance Network -verkostoa, johon kuuluvat yrityksen pääkonttori, maailmanlaajuinen vaatimustenmukaisuuden johtoryhmä ja paikallisia vaatimustenmukaisuusedustajia ympäri maailmaa. Compliance-tukipalvelujärjestelmämme auttaa varmistamaan, että työntekijöillä on tarvittavat mahdollisuudet ilmoittaa huolenaiheistaan tai hakea apua laillisiin ja eettisiin kysymyksiin.

Sony-konsernin eettiset ohjeet

Sony-konsernin eettiset ohjeet otettiin käyttöön Sony Corporationissa toukokuussa 2003. Eettisissä ohjeissa määritetään kansainväliset perusstandardit, jotka kaikkien Sony-konsernissa työskentelevien on otettava huomioon. Niiden avulla tehostetaan ja vahvistetaan yrityksen hallintoa, liiketoiminnan etiikkaa ja vaatimustenmukaisuusjärjestelmiä koko Sony-konsernissa. Laillisten ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien standardien lisäksi eettisissä ohjeissa määritetään Sony-konsernin peruskäytännöt eettisten liiketoimintaprosessien ja -toimintojen osalta. Niissä käsitellään esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamista, tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja tietojen paljastamista. Jokainen Sony-konsernin yritys on ottanut käyttöön eettiset ohjeet. Ne ovat osa tone from the top -viestintää ja muita koulutuksia. Sony Mobile Communications otti eettiset ohjeet käyttöön vuonna 2012, jolloin Sony hankki kaikki yrityksen osakkeet.

Compliance-tukipalvelu

Sony Mobile Communications ylläpitää Compliance-tukipalvelujärjestelmää. Sen kautta työntekijät voivat ilmoittaa eettisiä seikkoja koskevista huolenaiheistaan tai pyytää apua lakien tai sisäisten käytäntöjen mahdollisissa rikkomustapauksissa. Compliance-tukipalvelun avulla Sony Mobile Communications pystyy reagoimaan nopeasti mahdollisiin riskeihin, joita kyseisiin huolenaiheisiin tai mahdollisiin rikkomuksiin liittyy. Compliance-tukipalvelujärjestelmä on käytössä maailmanlaajuisesti. Se on suoraan yhteydessä vaatimustenmukaisuudesta vastaavaan konsernipäällikköön. Palvelun tarjoaa ulkopuolinen yritys normaalin komentoketjun ulkopuolella, ja soittajia suojellaan ilmoituksen aiheuttamilta kostotoimenpiteiltä. Yhteenvedot puheluista, tutkimusten tulokset ja järjestelmän toimintojen päivitykset raportoidaan vaatimustenmukaisuusedustajalle.