Vi vil gerne bede dig om hjælp til at forbedre vores websted
Vi vil sætte pris på, hvis du vil besvare vores kundeundersøgelse og evaluere dit besøg.

Det tager kun et par minutter at besvare de 5 enkle spørgsmål. Du skal bare klikke på knappen Start undersøgelse, når du afslutter dit besøg.

Skip to content

Betingelser for brug af websted

Læs disse Betingelser for brug, hvis du vil benytte indhold, tjenester eller oplysninger, der findes på Sony Mobile Communications websted. Bemærk, at du accepterer disse betingelser for brug, når du besøger og/eller benytter vores websted. Hvis du ikke accepterer vores betingelser for brug, skal du afbryde forbindelsen til og undlade at benytte dette websted.

Tilbage til juridiske oplysninger

Generelt

Dette websted og alle tilhørende underwebsteder (samlet kaldet Webstedet) udgives og vedligeholdes af Sony Mobile Communications Inc. eller af virksomhedens datterselskaber eller afdelingskontorer (samlet kaldet Sony Mobile). Når du benytter dette websted, accepterer du de betingelser og vilkår, der er beskrevet i denne juridiske meddelelse, i Sony Mobiles politik om beskyttelse af personlige oplysninger og alle gældende love og bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, eksportlove (samlet kaldet Betingelser for brug). Du erklærer, at du har juridisk bemyndigelse til at acceptere disse betingelser for brug på egne vegne og på vegne af eventuelle parter, som du repræsenterer. Hvis du ikke accepterer vores Betingelser for brug, skal du undlade at benytte dette internetsted.

Ændringer

Disse betingelser for brug kan blive ændret eller redigeret fra tid til anden. Du bør derfor besøge disse sider ved hvert besøg på internetstedet. Hvis du fortsat bruger internetstedet efter ændring eller redigering af disse Betingelser for brug, betyder det også, at du accepterer de nye betingelser for brug.

Produkter og tjenesters tilgængelighed

De viste produkter og tjenester på dette internetsted er muligvis ikke tilgængelige i dit land eller din placering eller overhovedet. Henvisningen til sådanne produkter og tjenester på internetstedet er udelukkende til oplysningsformål og indebærer eller garanterer ikke tilgængeligheden af produkter og tjenester i dit land, på din placering eller andetsteds. Du bør kontrollere tilgængeligheden af de angivne produkter og tjenester i dit område hos din lokale autoriserede Sony Mobile-forhandler.

Programmer og funktioner på webstedet og tjenesterne er muligvis afhængige af dit SIM-kort og/eller netværk, indholdsformat samt kompatibilitet med nødvendige enheder til brug. Kontrollér tilgængeligheden af tjenesten i dit område hos din tjenesteudbyder.

Webstedet kan til tider midlertidigt være ude af drift pga. vedligeholdelse eller andre årsager. Sony Mobile kan desuden når som helst nedlægge webstedet eller dele heraf.

Den enkelte tjeneste kan være eller blive en betalingstjeneste. Hvis der skal betales for brug af en tjeneste, oplyses dette separat og i forbindelse med den pågældende tjeneste.

Brug af webstedet kan medføre, at der sendes data via din tjenesteudbyders netværk, hvilket din netværksudbyder muligvis opkræver gebyr for. Sony Mobile er ikke ansvarlig for et sådant gebyr.

Ejerskab

Alle materialer, herunder alle billeder, al software, tekst og grafik, alle knapper, nøgleord, metakoder samt det overordnede udtryk, (Indholdet), der er indeholdt på webstedet, er beskyttet af lov om ophavsret i henhold til gældende national lovgivning og internationale traktater. De mærker, logoer og emblemer, der vises på webstedet, er underlagt varemærket og andre rettigheder tilhørende Sony Mobile og virksomhedens indholdsudbydere.

Du må kun benytte indholdet som angivet heri. Overtrædelse af disse betingelser for brug udgør brud på vores indholdsudbyderes immaterielle rettigheder, og Sony Mobile eller selskabets indholdsudbydere kan se sig nødsaget til at anlægge sag for at beskytte disse rettigheder. Indholdet kan vises og udskrives, og dokumenter herom kan distribueres, såfremt sådanne dokumenter kun benyttes til oplysningsmæssige og ikke-erhvervsmæssige personlige formål, og der henvises til Sony Mobile, hver gang et dokument benyttes. Det er ikke tilladt at udskifte, ændre, sælge, foretage reverse engineering af eller overføre noget på webstedet. Pressemeddelelser og andre dokumenter, der klassificeres som offentlige, må benyttes til offentlig kommunikation, såfremt kilden til oplysningerne angives.

Hvis du sender kommunikation eller materiale til Internetstedet per mail eller på anden måde, behandles al denne kommunikation som ikke-fortrolig og ikke-privatejet. Sony Mobile har ret til uden kompensation til dig at benytte alle koncepter, ideer og teknikker samt al knowhow, der er indeholdt i kommunikation, du sender til Internetstedet, til ethvert formål. Du accepterer og er indforstået med, at Sony Mobile ikke er forpligtet til at benytte sådanne ideer eller materialer, og du har ingen ret til at fremtvinge en sådan brug.

Angivne personlige oplysninger i forbindelse med tilmelding, brug og ophør af tjenesten

Som bruger af Sony Mobiles tjenester, der udbydes via dette websted, accepterer du: (a) at angive sandfærdige, nøjagtige, opdaterede og komplette oplysninger om dig selv som krævet i formularen til brugertilmelding (disse oplysninger udgør Tilmeldingsdataene) og (b) at vedligeholde og holde tilmeldingsdataene opdaterede, så de altid er sandfærdige, nøjagtige, opdaterede og komplette. Hvis du angiver oplysninger, der ikke er sandfærdige, nøjagtige, opdaterede eller komplette, eller hvis Sony Mobile har en begrundet mistanke om, at sådanne oplysninger ikke er sandfærdige, nøjagtige, opdaterede eller komplette, har Sony Mobile ret til at nægte dig adgang til og fratage dig muligheden for at benytte en sådan tjeneste midlertidigt eller permanent.

Du bliver muligvis bedt om at oprette en adgangskode og et brugernavn, eller du modtager muligvis en adgangskode og et brugernavn, når du har fuldført tilmeldingsprocessen for en bestemt tjeneste. Sådanne adgangskoder og brugernavne må kun benyttes af dig og må ikke overdrages til andre. Du er ansvarlig for at beskytte din adgangskode mod misbrug, og du alene er ansvarlig for al aktivitet, der foregår ved hjælp af din adgangskode og konto. Du accepterer at give Sony Mobile besked om eventuel misbrug af din adgangskode eller konto eller andre sikkerhedsrelaterede problemer. Sony Mobile kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af, at du ikke overholder disse betingelser for brug.

Hvis du ikke længere ønsker at benytte en tjeneste, kan du lukke din konto for den pågældende tjeneste, hvorefter du ikke længere har adgang til din konto. Hvis der er tegn på, at du ikke overholder disse Betingelser for brug, har Sony Mobile ret til at nægte dig adgang til enhver tjeneste øjeblikkeligt uden forudgående varsel. Sony Mobile har desuden ret til at fjerne din konto eller begrænse din adgang til visse dele af tjenesterne, hvis du ikke har oprettet adgang til eller benyttet en bestemt tjeneste i de seneste seks (6) måneder.

Du anerkender og accepterer, at der selv efter fjernelse af materiale, som du har anbragt, stadig kan forekomme cachelagrede og/eller arkiverede kopier af materialet.

Links

Internetstedet kan indeholde links til steder på internettet, der ejes, udgives og vedligeholdes af andre producenter. Vi har ingen indflydelse på den slags internetsteder, og Sony Mobile kan derfor ikke holdes ansvarlig for indholdet på disse. Det er ikke tilladt at linke til Internetstedet uden Sony Mobiles tilladelse. Links kan ikke og er ej heller tiltænkt at skulle skabe eller udgøre et juridisk tilhørsforhold mellem Sony Mobile og andre producenter, og Sony Mobile påtager sig intet ansvar for indhold, rådgivning, oplysninger, produkter eller tredjeparts tjenester eller en hvilken som helst anbefaling, godkendelse eller garanti af deres produkter og tjenester eller ydeevne eller kvalitet af samme produkter og tjenester.

Du accepterer, at du har ansvaret for at overholde de vilkår og betingelser, der gælder for sådanne internetsteder, der eventuelt linkes til.

Tilgængelighed af software på internetstedet

Al software, der kan downloades fra Internetstedet (Softwaren), er ophavsretligt beskyttet og tilhører Sony Mobile eller virksomhedens indholdsudbydere. Softwaren er udelukkende gjort tilgængelig til download med henblik på slutbrugeres personlige brug, og brug af softwaren er underkastet licensaftalen for slutbrugere, der følger med eller er indeholdt i Softwaren (Licensaftalen). Enhver gengivelse eller omfordeling af softwaren, der ikke er i overensstemmelse med licensaftalen, kan resultere i civile sager eller straffesager.

UDEN BEGRÆNSNING AF DET FORUDGÅENDE ER KOPIERING ELLER GENGIVELSE AF SOFTWAREN PÅ EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING TIL VIDERE GENGIVELSE ELLER OMFORDELING STRENGT FORBUDT. SOFTWAREN ER KUN GARANTERET, HVIS OVERHOVEDET, I HENHOLD TIL BETINGELSERNE I LICENSAFTALEN. SONY MOBILE FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER, MED UNDTAGELSE AF, SOM ER GARANTERET I LICENSAFTALEN.

Beskyttelse af oplysninger

Internetoverførsler er aldrig fuldstændig private og sikre. Du er indforstået med, at alle meddelelser, som du sender på Internetstedet, kan læses eller registreres af andre. Du må desuden ikke videregive din adgangskode. Og hvis du deler din computer med andre, skal du logge af webstedet og lukke browseren, når du er færdig. Sony Mobile kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for uautoriserede handlinger fra tredjeparters side, der har til hensigt at omgå webstedets sikkerhedsforanstaltninger.

Aldersbegrænsning

Alle er velkomne til at besøge Internetstedet. Hvis du imidlertid ønsker at bidrage til forskellige dele af Internetstedet, f.eks. melde dig ind i en klub eller gruppe, deltage i en konkurrence eller købe en vare, skal du tilmelde dig. Du skal være fyldt 15 år eller være i besiddelse af en af dine forældres eller en værges skriftlige samtykke for at kunne tilmelde dig, hvis du er under 18 år. Hvis du er mindreårig i det land, hvor du har bopæl, skal en af dine forældre eller en værge (som skal være myndig) læse vores Betingelser for brug og foretage tilmeldingen på dine vegne, hvorefter vores Betingelser for brug vil gælde for dig.

Indsendt indhold

Du må uploade eller downloade indhold. Du alene er ansvarlig for oplysninger, data, tekst, software, musik, lydklip, billeder, grafik, videoer, beskeder eller andet indhold, som du indsender (Indsendt indhold). Du alene er ansvarlig for al indsendt indhold, som du uploader, angiver, sender via mail, overfører eller på anden måde gør tilgængeligt. Sony Mobile påtager sig intet ansvar for sådant indsendt indhold, og du er alene ansvarlig for krav eller fordringer, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med al indsendt indhold, som du overfører via webstedet på nogen som helst måde. Sony Mobile har ikke kontrol over indholdet og påtager sig intet ansvar for karakteren, nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af indholdet, eller for at du ikke kan blive udsat for anstødeligt, obskønt eller upassende materiale. Sony Mobile forbeholder sig retten til at fjerne indhold når som helst, herunder indhold, der efter Sony Mobiles eget skøn er anstødeligt, obskønt eller upassende.

Ejerskab af indsendt indhold

Når du angiver indsendt indhold, giver du Sony Mobile en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, overdragelig, fuldt betalt, gratis, evig og uigenkaldelig licens til at benytte, kopiere, offentliggøre, vise, distribuere og redigere det indsendte indhold. Dette omfatter retten til at skabe afledte produkter heraf eller indarbejde Indsendt indhold i andre produkter samt tildele underlicens hertil.

Bestemte tjenester

Sony Mobile kan tilbyde sine slutbrugere forskellige tjenester (herunder, men ikke begrænset til, synkroniseringstjenester). Du er ansvarlig for alle oplysninger, som du synkroniserer med din telefon, f.eks. kontakter, kalenderposter, bogmærker, noter, opgaver, billeder og andre data.

Alle data, som du indsender via tjenesten/tjenesterne, behandles i overensstemmelse med Sony Mobiles politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du giver Sony Mobile alle nødvendige licenser og rettigheder til håndtering og brug af dine data, så vi kan stille tjenesten/tjenesterne til rådighed for dig.

Sony Mobile påtager sig intet ansvar for sletning eller fejl i forbindelse med håndtering, synkronisering eller lagring af dine data. Sony Mobile er i intet tilfælde ansvarlig for fjernelse af data.

SONY MOBILE ER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR TAB ELLER SKADER, HVERKEN INDIREKTE SKADER ELLER TAB ELLER FØLGESKADER ELLER -TAB, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ANVENDELSEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT ANVENDE EN TJENESTE ELLER PÅ NOGEN MÅDE FOR OVERSKRIVELSE AF DATA ELLER SLETNING AF PERSONLIGE DATA ELLER FILER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTAKTER, MUSIKNUMRE OG BILLEDER), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ANVENDELSE AF EN HVILKEN SOM HELST TJENESTE.

Du anerkender, at Sony Mobile har ret til at slette dine data når som helst uden foregående varsel.

Onlineadfærd

Hvis du distribuerer indhold eller tilføjer kommentarer, giver du Sony Mobile lov til at redigere, kopiere, distribuere, skabe afledte produkter af og udgive sådan indhold i alle former og medier efter vores valg. Du alene er ansvarlig for alle dine aktiviteter på webstedet. Nedenstående er en ikke udtømmende liste over de handlinger, der kan medføre, at du omgående nægtes adgang til webstedet:

  • Overførsel, offentliggørelse eller fremme af distribution af indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, chikanerende, groft, racistisk, etnisk eller religiøst stødende, vulgært, seksuelt anstødeligt, uanstændigt, utugtigt, nedgørende, frastødende, obskønt, ærekrænkende eller upassende.
  • Chikane, trusler, ydmygelse eller uanmodet indblanding i andre brugeres handlinger.
  • Offentliggørelse eller overførsel af materiale, der krænker tredjeparters rettigheder til immateriel ejendom eller privatlivets fred.
  • Vulgær eller chikanerende sprogbrug.
  • Foregivelse af at være en anden. Det er ikke tilladt at udgive sig for at være en anden bruger eller nogen anden person.
  • Forsøg på at få kendskab til en anden brugers adgangskode.
  • Offentliggørelse af reklame- eller salgsmateriale.
  • Overførsel af virus, spyware eller et andet skadeligt element eller softwareprogram.
  • Afbrydelse eller forsøg på afbrydelse af Internetstedet.

Sony Mobile forbeholder sig til enhver tid retten til at fjerne indhold, herunder indhold, der overtræder disse standarder. Sony Mobile kan ikke holdes ansvarlig for upassende eller frastødende materiale, som du evt. støder på, når du benytter Internetstedet.

Erstatning

Hverken Sony Mobile eller dem, der har hjulpet os med at oprette, producere, levere og/eller vedligeholde Internetstedet, er ansvarlige for skader, tab eller erstatninger, der måtte opstå fra brugen af Internetstedet. Dette omfatter direkte, indirekte og hændelige skader, følgeskader eller skader, der medfører pønal erstatning eller advokatsalærer, der opstår som følge af din adgang til eller brug af Internetstedet. Derfor er du alene ansvarlig for konsekvenserne af din anvendelse af webstedet. Du accepterer at forsvare og holde Sony Mobile og virksomhedens medarbejdere, associerede selskaber, moderselskaber, tjenesteudbydere, indholdsudbydere og licensgivere (samlet kaldet Sikrede parter) skadesløse for og imod eventuelle krav eller fordringer, herunder advokatsalærer, pådraget af de sikrede parter i forbindelse med alle krav, der måtte opstå som følge af dit brud på disse betingelser for brug, forudgående oplysninger, garantier og kontraktlige aftaler.

Vi har gjort vores bedste for at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, som vi har angivet på dette Internetsted. På grund af dette medies karakter og risici for afbrydelser og forstyrrelser er ansvaret imidlertid ekskluderet som nævnt ovenfor.

Tjenesterelaterede oplysninger

Du accepterer, at du efter fuldførelse af tilmeldingen eller i forbindelse med anvendelsen af visse tjenester muligvis modtager oplysninger vedrørende Sony Mobile, pågældende benyttede tjeneste eller andre af Sony Mobiles produkter eller tjenester. Sådanne oplysninger leveres via mail, SMS og/eller andre måder ved hjælp af dine registrerede oplysninger. Du skal betale eventuelle takster eller omkostninger, der opkræves ifølge dit abonnement for trådløse tjenester i forbindelse med din modtagelse af kommunikation vedrørende en benyttet tjeneste eller på anden vis i forbindelse med den aftalte brug. I forbindelse med oplysninger, der ikke vedrører tjenesten, får du mulighed for at fravælge modtagelsen af disse. Læs Sony Mobiles politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at få flere oplysninger om Sony Mobiles indsamling og brug af personlige oplysninger.

Du accepterer at modtage tjenesterelaterede oplysninger via mail, sms og/eller på andre måder ved hjælp af dine registrerede oplysninger.

Ansvars- og erstatningsfraskrivelse

DIN BRUG AF INTERNETSTEDET SKER FOR EGEN RISIKO. DETTE INTERNETSTED (HERUNDER ALT INDHOLD OG ALLE FUNKTIONER, DER ER TILGÆNGELIGE ELLER ADGANG TIL VIA INTERNETSTEDET) LEVERES SOM DET/DE ER OG FOREFINDES OG SOM TILGÆNGELIGT/TILGÆNGELIGE. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT I FORHOLD TIL INDHOLD PÅ WEBSTEDET, GIVER SONY MOBILE INGEN GARANTIER (1) FOR NØJAGTIGHEDEN, SALGBARHEDEN, EGNETHEDEN TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER FOR ELLER AF NOGET INDHOLD UDGIVET ELLER GJORT TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDET; (2) FOR AT SERVEREN, DER GØR WEBSTEDET TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE KOMPONENTER, DER KAN INFICERE, SKADE ELLER FORÅRSAGE SKADE PÅ DIT COMPUTERUDSTYR ELLER ANDEN EJENDOM I FORBINDELSE MED ADGANG TIL, SØGNING PÅ, OVERFØRSEL FRA ELLER ANDEN BRUG AF DETTE WEBSTED; ELLER (3) FOR AT DIN ANVENDELSE ELLER OPLEVELSE AF TJENESTERNE VIL FORLØBE UDEN AFBRYDELSER ELLER VÆRE FEJLFRI.

SONY MOBILE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER VED SONY MOBILES FORSØMMELIGHED, HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE OG HÆNDELIGE SKADER ELLER TAB, FØLGESKADER ELLER SKADER, DER MEDFØRER PØNAL ERSTATNING I FORBINDELSE MED (A) BRUGEN AF, (B) MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF ELLER (C) FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLD OG FUNKTIONER PÅ DETTE WEBSTED, SELVOM SONY MOBILE ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT HERFRA ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR ET SÅDAN ANSVAR. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNING AF SEKUNDÆRE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER EKSKLUSION GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. I INTET TILFÆLDE KAN SONY MOBILES SAMLEDE ERSTATNING TIL DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDE (HVAD ENTEN KRAVET ER BASERET PÅ AFTALERET, ELLER ERSTATNINGSRET, HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER LIGN.) OVERSTIGE 2.000 EURO.

Generelle betingelser

Disse Betingelser for brug samt eventuelle andre betingelser på dette Internetsted udgør hele aftalen mellem Sony Mobile og dig i forbindelse med din brug af Internetstedet. Sony Mobiles manglende opfyldelse af betingelser heri har ingen indflydelse på Sony Mobiles fulde ret til at kræve sådan opfyldelse til enhver tid herefter, ej heller skal Sony Mobiles frafaldelse af et brud på en betingelse heri opfattes som en frafaldelse af betingelsen i sig selv. Enhver frafaldelse fra Sony Mobile skal være skriftlig for at være gyldig. Ethvert søgsmålsgrund som du måtte have i forbindelse med din brug af Internetstedet, skal indledes inden for et (1) år efter kravet eller søgsmålsgrunden opstår. Såfremt en domstol i en ansvarlig jurisdiktion vurderer en bestemmelse i disse betingelser for brug som værende ugyldig, skal den pågældende betingelse anvende sin retsgyldighed til den maksimalt tilladte grad i forbindelse med formålet i denne aftale, og de resterende betingelser og vilkår skal fortsætte som fuldgyldige og gældende. Disse betingelser for brug er underlagt og fastlagt i overensstemmelse med svensk lovgivning uden henvisning til reglerne for lovkonflikt.