Vi vil gerne bede dig om hjælp til at forbedre vores websted
Vi vil sætte pris på, hvis du vil besvare vores kundeundersøgelse og evaluere dit besøg.

Det tager kun et par minutter at besvare de 5 enkle spørgsmål. Du skal bare klikke på knappen Start undersøgelse, når du afslutter dit besøg.

Skip to content

Juridisk

Inden du anvender vores websted eller nogen af vores apps, skal du omhyggeligt gennemgå det materiale, der kan ses under hvert link, da disse links indeholder vigtige oplysninger om dine rettigheder og forpligtelser som bruger.

Betingelser for brug

Læs Betingelser for brug, hvis du påtænker at anvende Sony Mobile Communications websteder eller nogen af vores apps. Bemærk, at du accepterer disse Betingelser for brug, når du besøger og/eller benytter vores websted eller apps. Hvis du ikke accepterer vores Betingelser for brug, skal du ikke anvende vores websted og vores apps.

Læs Betingelser for brug af vores websted
Læs Betingelser for brug af vores apps

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Læs denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at få at vide, hvilke oplysninger vi indsamler fra vores websted og vores apps, hvordan disse oplysninger kan anvendes, og hvilke foranstaltninger der beskytter dine personlige oplysninger.

Læs Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Immaterielle ejendomsrettigheder

Sony Mobile Communications anerkender værdien af immateriel ejendom.

Vi sikrer beskyttelse af immaterielle ejendomsrettigheder til resultaterne af vores udviklingsaktiviteter og gør omfattende brug af disse rettigheder. Samtidig uddanner vi vores medarbejdere hos Sony Mobile Communications og resten af koncernen på globalt plan i immaterielle ejendomsrettigheder.

Vi har forpligtet os til at overholde alle relevante love og bestemmelser i forbindelse med immaterielle ejendomsrettigheder. Sony Mobile Communications arbejder aktivt med told- og skattemyndigheder på globalt plan for at udrydde kopiprodukter.

Følg nedenstående link for at se en oversigt over varemærker, der anvendes på vores websted og i vores apps. Denne oversigt opdateres fra tid til anden, og den er ikke ment som en begrænsning af eller afkald på rettighederne til eventuelle varemærker, der ikke står på oversigten.

Læs listen over varemærker

Forretningsetik

Etisk forretningsførelse og overholdelse af gældende love og bestemmelser er fundamentale aspekter af Sonys virksomhedskultur. Sony Mobile Communications har vedtaget Sony-koncernens adfærdskodeks for at styrke virksomhedens adfærd og kultur, og vi er del af Sonys globale compliancenetværk, som består af virksomhedens hovedkontor, et globalt ledelsesteam for compliance og regionale medarbejdere med ansvar for compliance i hele verden. Vi har en compliancehotline, som er med til at sikre, at medarbejderne har adgang til ressourcer, som giver dem mulighed for at gøre opmærksom på problemer og få vejledning i juridiske og etiske sager.

Sony-koncernens adfærdskodeks

Sony-koncernens adfærdskodeks blev vedtaget af Sony Corporation i maj 2003. Adfærdskodekset fastlægger de grundlæggende interne standarder, som skal overholdes af alle i Sony-koncernen, for at understrege og styrke selskabsledelsen, forretningsetikken og compliancesystemet i hele Sony-koncernen. Udover juridiske standarder og standarder for compliance fastlægger adfærdskodekset Sony-koncernens grundlæggende politikker vedrørende etisk forretningspraksis og aktiviteter inden for emner, såsom overholdelse af menneskerettigheder, sikkerhed i forbindelse med produkter og tjenester, bevaring af det naturlige miljø og videregivelse af oplysninger. Adfærdskodekset er blevet vedtaget og indført af alle Sony-koncernens virksomheder verden over og anvendes ofte i meddelelser fra den øverste ledelse og undervisningssituationer. Sony Mobile Communications vedtog adfærdskodekset, da Sony opkøbte alle aktierne i virksomheden i 2012.

Compliancehotline

Sony Mobile Communications står for driften af en compliancehotline, som er en ressource, medarbejderne kan bruge til at gøre opmærksom på problemer med etiske anliggender eller få vejledning i forhold til eventuelle overtrædelser af love eller interne politikker. Compliancehotlinen giver Sony Mobile Communications mulighed for at reagere hurtigt på potentielle risici ved sådanne problemer eller eventuelle overtrædelser. Compliancehotlinen er tilgængelig i hele verden og har direkte tilknytning til den direktør, der har ansvaret for compliance. Den drives af en ekstern virksomhed uafhængigt af den normale kommandovej, og de, der ringer ind, beskyttes mod eventuelle repressalier forbundet med indberetningen. Referater af hotlineopkald, resultater af undersøgelser og opdateringer af systemets drift rapporteres til den complianceansvarlige.