Pomozte nám vylepšit naše webové stránky
Prohlídku můžete ohodnotit vyplněním zákaznického dotazníku.

Pět rychlých otázek vám nezabere více než pár minut. Stačí, když na konci prohlídky kliknete na tlačítko pro otevření dotazníku.

Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Sony Mobile

Důležité upozornění ohledně ochrany osobních údajů od společnosti Sony Mobile.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v únoru 2020, starší verze zásad jsou archivovány zde

Přehled

Vaše soukromí a důvěra jsou pro nás důležité. Tyto zásady popisují druhy osobních údajů a dat, které můžeme shromažďovat a uchovávat, způsob nakládání s osobními daty a případy, kdy mohou být předávány. Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy, kontaktní informace naleznete na konci těchto zásad.
Sony Mobile Communications Inc. (dále jen Sony Mobile nebo „my“) je společnost skupiny Sony Mobile vystupující jako správce údajů v souvislosti s osobními daty shromážděnými či obdrženými společností Sony Mobile v důsledku používání produktů, služeb, aplikací, webů (včetně elektronických obchodů) a kontaktních středisek společnosti Sony Mobile. Je odpovědností společnosti Sony Mobile zajistit, aby veškeré zpracování osobních dat probíhalo v souladu s těmito zásadami.
Naše produkty a služby se neustále vyvíjejí a my budeme tyto zásady ochrany osobních údajů upravovat jednak proto, aby vždy přesně popisovaly, jaká osobní data zpracováváme, jak je zpracováváme a s kým je sdílíme, proto, aby byly vždy v souladu s platnými zákony, nebo také z legitimních obchodních důvodů. Pokud provedeme změny v těchto zásadách, změníme datum poslední aktualizace (viz výše) a aktualizujeme tuto webovou stránku. Pokud dojde k podstatným změnám, oznámíme vám to buď upozorněním na našich webových stránkách, nebo vás budeme kontaktovat přímo. Čas od času prosím zkontrolujte, jaké změny jsme provedli.
Mějte na paměti, že ostatní společnosti ve skupině Sony jsou odpovědné za příslušné aktivity zpracování osobních dat v souvislosti s jinými produkty a službami Sony. Tyto společnosti skupiny Sony mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které jsou obecně přístupné na příslušných webových stránkách takovýchto produktů a služeb. Požadovanou sekci rozbalíte kliknutím na její nadpis:

1. Osobní data, která shromažďujeme
2. Jak společnost Sony Mobile využívá vaše osobní data
3. Sdílení osobních dat o vás
4. Propojené účty Sony („jediné přihlášení“)
5. Mezinárodní přenos vašich osobních dat
6. Marketingové komunikace
7. Zabezpečení vašich osobních dat
8. Soubory cookie a sledování
9. Přístup k vašim osobním datům a vaše práva
10. Povinné uchovávání osobních dat
11. Ochrana dětí a nezletilých
12. Kontaktujte nás

1. Osobní data, která shromažďujeme

Jaká osobní data společnost Sony Mobile shromažďuje a odkud tato data pocházejí? Společnost Sony Mobile může shromažďovat osobní data o vás několika různými způsoby, popsanými níže. Když nám odesíláte osobní data, dbejte zvýšené pozornosti, zejména při vyplňování nepovinných textových polí či při odesílání obsahu, dokumentů a dalších materiálů. Některé z našich služeb jsou automatizovány a je možné, že nerozeznají náhodně zadaná nebo nesprávná osobní data. Budete-li chtít nesprávná osobní data opravit, můžete nás kdykoli kontaktovat (viz sekce 12 níže). A. Osobní data, které nám poskytujete. Při interakci se společností Sony Mobile můžete být vyzváni k poskytnutí osobních dat o vás. Příklad:

 • Některé z našich aplikací a služeb vyžadují vytvoření účtu. Při vytváření účtů vás můžeme vyzvat k poskytnutí některých osobních dat, jako je vaše jméno, datum narození, zeměpisná poloha, kontaktní údaje, ID zařízení spojené se zařízeními používanými k využívání konkrétních aplikací a služeb, zájmy a nastavení preferencí účtu a marketingu a váš současný poskytovatel mobilní sítě.
 • Když zaregistrujete jeden z našich produktů, můžeme vás požádat o poskytnutí osobních údajů, jako jsou kontaktní údaje, případná ID zařízení v souvislosti s příslušnými produkty, datum doručení a místo nákupu a platební údaje
 • Při používání našich aplikací a služeb či jiných platforem můžeme obdržet obsah, který jste se rozhodli odeslat, jako jsou recenze produktů, komentáře, fotografie a příspěvky ve fórech nebo údaje o vašich zájmech a preferencích, které jste se rozhodli sdělit například při výběru služeb, které si přejete odebírat. Dále, použití aplikací s rozpoznáváním hlasu může vyžadovat přístup k určitým osobním datům ve vašem zařízení a také k nahrávce vašeho hlasu.
 • Když zadáváte zájmy a preference během nastavení internetového produktu nebo služby.

B. Osobní data, která shromažďujeme, když požíváte naše webové stránky, produkty, služby a aplikace. Za účelem poskytování lepších služeb zákazníkům některé z našich webových stránek a internetové produkty, aplikace a služby poskytují společnosti Sony Mobile údaje o jejich používání, které mohou zahrnovat:

 • Podrobnosti o vzorcích používání, obsahu (včetně reklam), který zobrazujete a pracujete s ním, včetně osobních dat souvisejících se službami a aplikacemi, které používáte v zařízení k přizpůsobení služeb vašim specifickým potřebám. Když například používáte naše webové stránky, můžeme shromažďovat osobní data o vaší návštěvě, jako je software prohlížeče, zobrazené stránky a položky, na které jste kliknuli nebo které jste přidali do nákupního košíku.
 • Protokoly služeb, produktů a serverů, které uchovávají technická osobní data o využívání služeb, produktů nebo webových stránek, jako je vaše adresa IP, ID zařízení, nastavení domény, zařízení a aplikace, chyby a hardwarová aktivita. Vaši adresu IP můžeme použít k určení vaší polohy či země původu.
 • Informace o zařízení, jako je ID zařízení, včetně osobních dat o fyzickém umístění vašeho zařízení. Pokud například používáte služby nebo aplikace k určení geografické polohy a poskytli jste souhlas se sdílením vaší polohy. ID vašeho zařízení se zaznamenává také při stahování aktualizace softwaru.
 • S vaším výslovným souhlasem také osobní data týkající se vašeho fyzického zdraví a biometrická data, jako jsou data ověření hlasu, otisky prstů či charakteristické znaky tváře.
 • Rozpoznávání hlasu a vyslovené pokyny při použití hlasem ovládané aplikace. Tato data mohou být odesílána našim technologickým partnerům.
 • Podrobnosti o vašich propojených účtech Sony a četnosti a způsobu jejich používání (další informace o propojených účtech Sony naleznete níže v části 4).

C. Osobní data, které shromažďujeme v souvislosti se sociálními sítěmi. Používáte-li naše funkce, stránky nebo moduly plug-in pro sociální sítě nebo některé z našich produktů nebo služeb, které umožňují interakci se sociálními sítěmi, můžeme získávat osobní data spojená s takovým používáním. Příklad:

 • Přihlásíte-li se k některé z našich webových stránek, aplikací nebo služeb pomocí účtu na sociální síti, můžeme získat základní údaje z účtu na sociální síti. Základní údaje, které získáme, mohou záviset na nastavení zabezpečení vašeho účtu na sociální síti. Typicky ale mohou zahrnovat vaše ID na sociální síti, jméno, profilový obrázek, pohlaví a lokalitu. Dáte-li nám povolení k přístupu k vašemu profilu, můžeme z něj získat některé další údaje.
 • Kliknete-li na tlačítko „To se mi líbí“, „+1“, „tweet“ nebo podobné na některé z našich webových stránek nebo služeb, můžeme zaznamenat, že jste tak učinili. Navíc může být obsah, který zobrazíte, publikován ve vašem profilu nebo kanálu zpráv na sociální síti. Můžeme získat osobní data o další interakci s tímto publikovaným obsahem (kliknou-li například vaše kontakty na odkaz v publikovaném obsahu), který můžeme přiřadit k údajům o vaší osobě, které uchováváme.
 • Označíte-li některou z našich stránek na sociálních sítích jako „Líbí se mi“, „+1“ nebo podobně, můžeme získat osobní data o vašem profilu na sociální síti v závislosti na nastavení soukromí vašeho účtu na sociální síti.

Další informace a podrobnosti o způsobu řízení přístupu k vašemu profilu na sociální síti získáte v zásadách ochrany soukromí a dalších pokynech dostupných na webu příslušné sociální sítě. D. Osobní data, které shromažďujeme z jiných zdrojů. Můžeme také shromažďovat osobní data z veřejně dostupných zdrojů a od třetích stran, včetně:

 • Zakoupíte-li produkty nebo služby v prodejně Sony Centre, od poskytovatele mobilní sítě nebo jiného prodejce, můžeme od tohoto prodejce obdržet některé údaje o vašem nákupu, například kód IMEI, kontaktní informace a čas nákupu.
 • Můžeme také získávat osobní data týkající se vaší osoby od jiných společností skupiny Sony, se kterými přijdete do styku, zejména při propojování účtů některých služeb skupiny Sony (další informace o propojených účtech Sony naleznete v části 4 níže).

2. Jak společnost Sony Mobile nakládá s vašimi osobními daty

 • Jakým způsobem společnost Sony Mobile využívá vaše osobní data a na jakém právním základě je může zpracovávat? Společnost Sony Mobile využívá osobní údaje, které poskytnete nebo které shromáždí, především pro tyto účely:

A. Poskytování služeb

 • Když používáme osobní data k tomu, abychom vám nabízeli naše produkty a služby, zpracování je založeno na smlouvě mezi vámi a společností Sony Mobile. Osobní data můžeme použít například k tomu, abychom vám mohli poskytovat:
  • produkty nebo služby, které vyžadujete, včetně služeb zálohování a obnovení,
  • zpracování registrace nebo vytvoření účtu,
  • poskytování požadovaných upozornění a aktualizací softwaru, které mohou obsahovat kritické opravy zabezpečení a funkcí, které činí vaše zařízení bezpečnějším a chrání osobní data v zařízení,
  • zasílání důležitých informací (prostřednictvím zpráv SMS, e-mailu nebo oznámení push) týkající se klíčových změn podmínek používání a dalších oznámení či upozornění, které mohou být vyžadovány ke splnění našich právních a smluvních závazků v souvislosti s poskytováním záruky

  B. Vývoj produktů a služeb

  • Neustále pracujeme na zlepšování našich produktů a služeb. Toto zpracovávání zakládáme na našem legitimním zájmu vyvíjet naše produkty a služby tak, aby lépe odpovídaly požadavkům zákazníků a abychom zvyšovali kvalitu, rozvíjeli správu identity a posilovali bezpečnost sítí a informací. Osobní data můžeme použít například:
   • Pro vytvoření a správu databází zákazníků zahrnujících základní údaje o účtech našich uživatelů (jako je jméno, datum narození, adresa a kontaktní údaje), případné ID zařízení (pro zařízení používaná k využití konkrétních aplikací a služeb), údaje o používání souvisejících produktů či služeb a údaje o preferencích, které jste nám poskytli. Jako součást probíhajících aktivit správy vztahů se zákazníky můžeme konsolidovat několik databází do jedné nebo propojit oddělené databáze pro vyšší efektivitu při správě vašich účtů.
   • Pro získávání názorů na produkty a služby společnosti Sony Mobile a provádění průzkumů o produktech.
   • Pro vylepšení a zdokonalení stávajících produktů, služeb a aplikací společnosti Sony Mobile, vývoji nových nabídek, doporučení, reklam a dalších komunikací a zjištění obecných preferencí zákazníků.

   C. Marketing a reklama

   • Když používáme osobní data pro marketingové účely, činíme tak v našem legitimním zájmu, abychom poznali naše zákazníky, informovali vás o nejnovějších produktech a službách Sony Mobile a připravili vám uživatelské prostředí na míru. V některých případech je pro marketing nutný váš předchozí souhlas, např. pro zasílání obchodních sdělení. Můžeme k tomu využívat vaše osobní data, která jsme shromáždili nebo která nám byla předána pro marketingové účely, například jinými společnostmi ze skupiny Sony, jejichž produkty, aplikace nebo služby také používáte. Zejména budeme moci:
   • Poskytovat vám aktualizace produktů a služeb, bulletiny a další informace ohledně existujících či nových produktů a služeb poštou, e-mailem, telefonicky, prostřednictvím oznámení v zařízení, zprávou SMS nebo jiným způsobem, pokud jste k tomu dříve udělili souhlas nebo je k tomu společnost oprávněna podle platných zákonů.
   • Zajistit, abyste mohli využít případných zvláštních nabídek nebo promoakcí.
   • Pořádat losování o ceny, soutěže a další propagační nabídky.
   • Vytvářet profily pro skupiny uživatelů, segmentovat data nebo jinak vytvářet anonymní souhrnné statistiky o používání našich webových stránek, produktů, služeb a věrnostních programů, které můžeme předat třetím stranám nebo je zveřejnit.
   • Poskytovat vám přizpůsobený obsah, doporučení a reklamy. Tohoto přizpůsobení si můžete povšimnout při používání služeb a produktů Sony Mobile, když vám zasíláme marketingové komunikace a když navštívíte naše webové stránky a webové stránky třetích stran, které zobrazují naše reklamy a reklamy našich reklamních partnerů. Může se například zobrazit reklama na produkt, který jste nedávno zobrazili na některé z našich webových stránek. Některá přizpůsobení na našich webových stránkách nebo online reklamách používají soubory cookie nastavené námi nebo třetími stranami reklamních partnerů. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie. V dalších případech naše aplikace a služby mohou mít specifická nastavení k ovládání přizpůsobeného obsahu. Další informace naleznete v podmínkách použití příslušných aplikací a služeb.
   • Využívat recenze produktů, komentáře nebo obsah, který jste nahráli a zveřejnili na našich webových stránkách nebo službách – odkázat na něj nebo ho publikovat či propagovat na jiných místech, včetně našich vlastních marketingových materiálů. U každého příspěvku či odpovědi na příspěvek či téma na webovém fóru společnosti Sony Mobile, kromě poskytování služeb příslušného fóra, můžeme rovněž zaznamenat název fóra a čas a datum přidání příspěvku společně s údaji o vašem účtu. Snažíme se tak lépe porozumět „běžným uživatelům“ našich diskuzních fór a vybrat či přizpůsobit marketingové komunikace tak, aby reflektovaly vaši aktivitu na fóru. Obsah vašich příspěvků na fóru nevyužíváme pro účely zasílání marketingových komunikací.

   Chcete-li se dozvědět více o naší marketingové komunikaci, o našem použití profilů zákazníků a o tom, jak se odhlásit, naleznete podrobnější informace v části 6 níže.

  D. Prevence a vyšetřování podvodů

  • Společnost Sony Mobile může osobní data využívat k prevenci podvodů a při vyšetřování porušení svých zásad. Například můžeme použít údaje o zařízení, například jeho identifikátor, k zajištění toho, aby poukazy či slevy související s promoakcemi či kampaněmi nebyly uplatňovány neoprávněně nebo k ověření, že při platbě nedochází k podvodu. V tomto případě zakládáme zpracovávání osobních dat na našem legitimním zájmu bránit podvodům a poskytovat výhody výhradně našim zákazníkům. Osobní data můžeme taky použít k tomu, abychom vyhověli platným zákonům, regulacím a soudním příkazům a splnili platné právní požadavky od příslušných orgánů. Vaše osobní data můžeme použít za účelem vynucení nebo ochrany zákonných práv kterékoli společnosti skupiny Sony nebo podmínek použití produktu či služby společnosti Sony. V tomto případě zakládáme zpracovávání na zákonné povinnosti, kterou společnost Sony Mobile má, nebo na našem oprávněném zájmu bránit naše zákonná práva.

  E. Jiné účely

  • Vaše osobní data můžeme použít také k následujícím účelům:
  • Školení zaměstnanců a zajištění kvality služeb zejména u zaměstnanců služeb zákazníkům v našich telefonických, e-mailových a dalších centrech zákaznické podpory. Toto zpracovávání zakládáme na našem oprávněném zájmu zajistit vysokou kvalitu a efektivitu našich služeb zákazníkům.
  • Pokud budeme zvažovat, že vás zaměstnáme poté, co nás kontaktujete prostřednictvím některého z webů společnosti Sony Mobile pro nábor zaměstnanců. Toto zpracovávání je založeno na vašem souhlasu a podrobné informace o zpracování dat vám poskytneme během náboru nebo na našich náborových stránkách.
  • K propojení nebo sloučení osobních dat, které shromažďujeme z různých zdrojů uvedených výše v sekci (včetně osobních dat obdržených jinou společností skupiny Sony o vašem využívání jiných produktů a služeb skupiny Sony). Toto zpracovávání zakládáme na našem oprávněném zájmu zajistit lepší uživatelský komfort a služby zákazníkům. Osobní data mohou být propojena prostřednictvím jedinečných identifikátorů, jako jsou soubory cookie nebo číslo účtu (zejména pokud propojíte účty Sony – další informace o propojení účtů Sony naleznete níže v části 4). Můžeme se také rozhodnout zkombinovat dvě nebo více databází do jedné databáze údajů o zákaznících. Osobní data můžeme sloučit nebo propojit pro vaše či naše pohodlí (například k umožnění snazší registrace nové služby), k umožnění poskytování dokonalejší zákaznické podpory, kdykoli nás kontaktujete, k poskytnutí lepších a přizpůsobenějších služeb, obsahu, marketingu a reklam. Podrobnější informace o našem používání profilů zákazníků naleznete v sekci 6 níže.

3. Sdílení osobních dat o vás

Jak jsou vaše osobní data předávána v rámci společnosti Sony a třetím stranám? A. Sdílení osobních dat společností Sony Mobile. Společnost Sony Mobile obecně neposkytuje vaše osobní data třetím stranám bez vašeho souhlasu. Existují však výjimky:

 • Ostatní společnosti skupiny Sony: Můžeme sdílet vaše osobní data zahrnující základní údaje o účtu (jako je jméno, datum narození, adresa, kontaktní údaje), příslušné ID zařízení (související se zařízeními používanými k využití konkrétních aplikací a služeb), údaje o používání souvisejících produktů či služeb a údaje o preferencích zákazníka, které jste poskytli, s ostatními společnostmi skupiny Sony, pokud
  • používáte produkty nebo služby jiných společností skupiny Sony a už jste jim sdělili určitá osobní data. Za takových okolností můžeme sloučit všechny informace, které o vás společnosti Sony mají, a používat je v souladu s našimi příslušnými zásadami ochrany osobních údajů;
  • jsme požádali tuto společnost skupiny Sony o služby zpracování dat (tyto společnosti skupiny Sony zpracují vaše osobní data v souladu s našimi pokyny a budou stále platné naše závazky na zachování důvěrnosti a zabezpečení) nebo
  • používáte zařízení a/nebo aplikace společnosti Sony Mobile k používání, nákupu či stahování obsahu, služeb, aplikací nebo produktů, které byly těmito společnostmi skupiny Sony publikovány, vyvinuty, podporovány nebo nabízeny. Tato osobní data mohou být sloučena dalšími informacemi týkajícími se vaší osoby, které tyto společnosti uchovávají. Neposkytnou-li vám vlastní zásady ochrany osobních údajů, mohou vaše osobní údaje používat k účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li více účtů u různých společností skupiny Sony, mohou nám tyto společnosti skupiny Sony také předat osobní data, a to v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů, nebo
  • Společnost Sony Mobile převede kteroukoli část své činnosti na jinou společnost ze skupiny Sony
 • Naši poskytovatelé služeb. Můžeme využít ostatní společnosti skupiny Sony a/nebo externí poskytovatele služeb k poskytnutí služeb zpracování dat (tyto společnosti vystupují jako naši autorizovaní zpracovatelé dat). Příkladem autorizovaných zpracovatelů dat mohou být naši partneři v oblasti financí a zpracování nákupu a poskytovatelé datových analýz, kteří naším jménem zpracovávají osobní data pro výše uvedené účely. Můžeme například využít služby třetích stran k přizpůsobení obsahu, dokončení objednávek, dodání balíků, odeslání pošty a e-mailů, odeslání textových zpráv (SMS), poskytování marketingové podpory, zpracování plateb kreditní kartou, poskytování služeb kontrol podvodných plateb, služeb zálohování a zajišťování služeb zákazníkům.

Vystupují-li naši poskytovatelé služeb (včetně společností skupiny Sony) jako naši autorizovaní zpracovatelé dat, musí zpracovávat data pouze podle našich pokynů, v souladu s těmito zásadami a tyto údaje jsou předmětem závazků na zachování důvěrnosti a zabezpečení.

 • Třetí strany reklamních partnerů. Při stahování a/nebo používání aplikací a/nebo služeb společnosti Sony Mobile, které zahrnují reklamy třetích stran (ať již zobrazené v rámci aplikace nebo služby nebo zobrazené koncovým uživatelům pomocí rámečku, obalu, vyskakovacího okna nebo jiných reklamních prostředků), můžeme předat shromážděná osobní data o vašem využívání aplikací a služeb našim reklamním partnerům, aby mohli lépe cílit a přizpůsobit reklamy zobrazené ve vámi používaných aplikacích či službách společnosti Sony Mobile. Někteří naši externí reklamní partneři jednají nezávisle, proto mohou nakládat s předanými daty podle podmínek vlastních zásad ochrany osobních údajů. Pokud má k takovému předání dojít, naše aplikace a/nebo služby vás na to při první aktivaci aplikace a/nebo služby upozorní. Navíc můžete ovládat přizpůsobené reklamy v nastavení souborů cookie prohlížeče (další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie) a v zařízení se systémem Android prostřednictvím nabídky Nastavení (Nastavení -> Google -> Reklamy).
 • Bulletiny třetích stran. Vyžádáte-li si odběr informací či bulletinů od některého z našich obchodních partnerů nebo jste s odběrem souhlasili, můžeme poskytnout těmto třetím stranám vaše údaje, aby vás bylo možné kontaktovat či odpovědět na vaši žádost.
 • Právní a obchodní účely. Osobní data můžeme použít nebo je předat třetím stranám:
 • pokud dospějeme v dobré víře k přesvědčení, že předání osobních dat státním orgánům a orgánům soudní moci je nutné k předcházení podvodům, k zajištění souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními soudu a souladu s oprávněnými žádostmi o tyto údaje od těchto orgánů,
 • pokud chráníme nebo prosazujeme zákonná práva jakékoliv společnosti skupiny Sony nebo podmínky jakéhokoli produktu nebo služby společnosti Sony a sdílení osobních dat se třetími stranami, včetně odborných poradců, zlepší naši právní pozici,
 • v souvislosti s obchodní událostí, jako je fúze, akvizice nebo platební neschopnost, pokud je nutné předání osobních dat s potenciální kupující nebo prodávající třetí stranou a případným jejím či našim odborným poradcům.
  • Anonymní statistiky. Připravujeme anonymní, agregovaná či generická data (včetně „generických“ statistik) pro jednotlivé výše uvedené účely. Jelikož tyto údaje považujeme za nedostatečné k identifikaci konkrétní osoby, můžeme je předat třetím stranám (jako jsou například naši partneři, reklamní společnosti, obchodní instituce, média a veřejnost).

B. Předávání vámi poskytnutých osobních dat

Některé z našich aplikací a služeb vám umožňují odesílat a sdílet zprávy, fotografie, videa a další obsah s ostatními uživateli a vytvářejí veřejně přístupný profil vašeho účtu. Příklad:

 • Oblast komunity a fóra našich webových stránek (jsou-li k dispozici) vám umožňuje publikovat komentáře (pod názvem vašeho účtu), které mohou ostatní uživatelé této služby zobrazit.

Jiné služby vám umožňují sdílet odkazy, které mohou po kliknutí příjemci zpřístupnit odeslaný obsah.

4. Propojené účty Sony („jediné přihlášení“)

Co jsou to propojené účty Sony a jak je skupina Sony využívá? Může být možné propojit vaše účty v různých aplikacích a službách Sony, abyste mohli stejné přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo) používat k přístupu ke každé z nich (tzv. „jedno přihlášení“). Ostatní základní údaje účtů budou mezi propojenými účty synchronizovány, aby se usnadnila správa účtů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše využívání osobních dat týkajících se vašich propojených účtů a vaše používání našich aplikací a služeb. Ostatní aplikace a služby od společnosti Sony jsou provozovány jinými společnostmi skupiny Sony. Způsob využívání podrobností o vašem účtu v souvislosti se službou a informace o tom, která společnost skupiny Sony je za jejich využívání zodpovědná, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné služby (zásady ochrany osobních údajů naleznete na webových stránkách příslušné služby). Společnosti skupiny Sony však mohou obecně využívat osobní data týkající se vašich propojených účtů Sony k následujícím účelům:

 • Propojení účtů / synchronizace základních údajů účtu. Základní údaje o propojených/synchronizovaných účtech můžeme předat dalším společnostem skupiny Sony, pokud:
  • propojíte účet pro naše služby s účtem pro službu jiné společnosti skupiny Sony;
  • provedete změny základních údajů účtu (jelikož jsou tyto údaje synchronizovány, změny budou automaticky provedeny ve všech propojených účtech).
 • Podpora zákazníků: Když propojíte své účty služeb Sony, každé telefonické, e-mailové nebo jiné centrum podpory těchto služeb Sony může při vyřizování vašich dotazů získat přístup k vašim základním údajům. Jak bylo uvedeno výše, změny provedené prostřednictvím zákaznické podpory se automaticky projeví ve všech propojených účtech.
 • Upozornění na novinky, soutěže a nabídky společnosti Sony. Může vám být nabídnuto, abyste se přihlásili k odběru informací o novinkách, soutěžích a nabídkách společností skupiny Sony. Pokud tak učiníte, společnosti skupiny Sony vám budou zasílat své novinky, soutěže a nabídky a mohou použít údaje vašich propojených účtů Sony k určení informací, které pro vás budou relevantní.
 • Analýza chování zákazníka. Osobní data související s propojenými účty mohou být zpracovány a analyzovány skupinou Sony (způsobem, který neumožňuje vaši přímou identifikaci) a využívány pro rozvoj produktů a služeb, obchodní propagaci a účely výzkumu. Výsledky mohou být předány ostatním společnostem skupiny Sony a třetím stranám (i pokud nepoužíváte žádné jejich služby).

Po propojení účtů bude nadále spravovat váš účet pro tuto službu (a data shromážděná při používání této služby) společnost skupiny Sony, která provozuje vámi používanou službu, v souladu se svými zásadami ochrany soukromí. Propojení účtů tuto skutečnost nezmění. Chcete-li v souvislosti s účtem uplatnit práva na ochranu osobních dat (jako je právo k přístupu ke shromážděným údajům), je nutné kontaktovat příslušnou společnost skupiny Sony spravující tento účet, a to podle podmínek uvedených v příslušných zásadách ochrany osobních údajů. V případě, že si budete přát zrušení či ukončení některého nebo všech propojených účtů, je nutné postupovat podle pokynů ke zrušení účtu jednotlivých služeb či účtů, které si přejete zrušit. Některé nebo všechny propojené účty nemusí být možné zrušit kontaktováním pouze jedné společnosti skupiny Sony. Každá společnost skupiny Sony může zpracovat a provést žádost o zrušení účtu pro své konkrétní služby.

5. Mezinárodní přenos vašich osobních dat

Jak společnost Sony Mobile přenáší osobní data týkající se vaší osoby do dalších zemí? Společnost Sony Mobile je součástí skupiny Sony s globální působností. Pro účely popsané v těchto zásadách mohou být vaše osobní data (včetně údajů vašich propojených účtů Sony – další informace o propojených účtech Sony naleznete v sekci 4 výše) převedena společnostem skupiny Sony (včetně jejich smluvních poskytovatelů služeb) a dalším třetím stranám v zemích, které nemají stejnou úroveň zákonné úpravy ochrany dat jako země, kde se nacházíte. Společnost Sony Mobile používá celou řadu právních mechanismů, včetně standardních smluvních ustanovení EU, aby zajistila, že vaše práva a ochrana budou cestovat s vašimi daty. Proto každá z těchto společností skupiny Sony (a jejich autorizovaní zpracovatelé dat) musí postupovat v souladu s interními zásadami společnosti Sony Mobile na zpracování osobních dat, které odpovídají klíčovým principům řádného nakládání s osobními daty a zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních dat.

6. Marketingová komunikace a změna vašich preferencí

Jak společnost Sony Mobile využívá vaše osobní data k zasílání komunikace a jak lze změnit marketingové preference?

 1. Marketingová komunikace
 2. Když nám poskytnete kontaktní údaje, například zakoupíte produkt, obrátíte se na telefonické středisko zákaznické podpory nebo si vytvoříte účet pro některou z našich služeb, budete mít možnost přihlásit se k odběru (nebo v určitých případech, kdy to platné předpisy povolují, zrušit odběr) různých bulletinů a dalších komunikací od společnosti Sony Mobile a dalších společností skupiny Sony. Tyto komunikace mohou například zahrnovat podrobnosti o nejnovějších produktech a službách společnosti Sony včetně upgradů a speciálních nabídek, které by vás mohly zajímat. Preference marketingové komunikace můžete kdykoli změnit: a. Chcete-li zrušit odběr zaslaného e-mailu, klikněte na odkaz pro zrušení odběru a postupujte podle pokynů umístěných (zpravidla) v dolní části e-mailu. Upozornění: b. Používáte-li k nákupům a kontaktování společnosti Sony Mobile více než jednu e-mailovou adresu, je nutné provést zrušení odběru u každé takovéto e-mailové adresy. c. Tento postup zruší pouze odběr e-mailů. U dalších typů marketingových komunikací je nutné zrušit odběr samostatně. d. Pokud jste registrováni u aplikací a služeb poskytovaných společností Sony Mobile a máte vlastní účet, můžete se přihlásit a upravit preference marketingové komunikace na stránce nebo oblasti nastavení účtu. e. Pro správu jiných typů komunikace, například oznámení push v aplikacích, použijte nastavení v konkrétní aplikaci.

 3. Profily zákazníků
 4. Jak je popsáno výše, můžeme vytvářet profily skupin uživatelů nebo segmentovat data, abychom lépe porozuměli našim zákazníkům, a jinak vytvářet anonymní a souhrnné statistiky o používání našich webových stránek, produktů, služeb a věrnostních programů. Toto zpracovávání zakládáme na našem oprávněném zájmu lépe porozumět našim zákazníkům a poskytovat jim produkty a služby, které lépe vyhovují jejich potřebám. Osobní data můžeme také propojit nebo sloučit, abychom vám poskytli lepší a přizpůsobené služby, obsah, marketing a inzerci. Pokud používáme profily zákazníků pro účely přímého marketingu, máte právo proti tomuto zpracování osobních dat kdykoli podat námitku.

 5. Důležité informace a zprávy od služeb
 6. Příležitostně vám můžeme zasílat důležité informace (prostřednictvím zpráv SMS, e-mailu nebo oznámení push) týkající se klíčových aktualizací softwaru, změn podmínek používání a dalších oznámení či upozornění, které mohou být vyžadovány ke splnění našich právních a smluvních závazků v souvislosti s poskytováním záruky či služeb v rámci poprodejního servisu.  Zasílání těchto důležitých komunikací o produktu či službě není ovlivněno vaším nastavením preferencí marketingové komunikace.

7. Zabezpečení vašich osobních dat

Jakým způsobem společnost Sony Mobile chrání vaše osobní data a jak je můžete chránit sami?

 • Jaká opatření činíme k ochraně vašich osobních dat. Ačkoli společnost Sony Mobile nemůže zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu, můžete se spolehnout na to, že zabezpečení vašich osobních dat a zamezení neoprávněného přístupu k nim věnuje velkou péči a využívá při tom vhodné technologie a interní postupy. K ochraně vašich osobních dat před neoprávněným přístupem, použitím, změnou a nezákonným zničením či prozrazením činíme za náležitých okolností následující kroky:
  • Používání šifrování SSL (Secure Sockets Layer) při shromažďování či přenosu citlivých osobních dat, jako jsou údaje o kreditní kartě (šifrování SSL je navrženo tak, aby byla data čitelná pouze nám).
  • Omezení přístupu k osobním datům, které o vás shromažďujeme (k vašim osobním datům mají například přístup pouze zaměstnanci, kteří je potřebují k provádění našich obchodních aktivit)
  • Používání fyzických, elektronických a procesních bezpečnostních opatření odpovídajících standardům odvětví.
 • Co byste měli vzít v úvahu při sdílení obsahu a odkazů prostřednictvím aplikací Sony Mobile?
  • Mějte na paměti, že obsah a odkazy, které sdílíte prostřednictvím aplikací a služeb společnosti Sony Mobile, mohou například příjemci poskytnout dalším osobám. Při používání takovýchto aplikací a služeb byste vždy měli zvážit důvěrnost údajů.
  • Žádáme naše zákazníky, aby zodpovědně chránili své soukromí online a aby respektovali soukromí ostatních osob. Členům komunit, diskuzních fór a panelů zpráv je zakázáno zveřejňovat jiné údaje identifikující jejich osobu, než je jejich online ID.
  • Je zakázáno zveřejňování telefonních čísel, adres, věku či dalších údajů identifikujících osobu, které mohou porušovat soukromí jiných osob. Dále je také zakázáno navádět uživatele ke zveřejnění údajů umožňujících osobní identifikaci či toto zveřejnění vyžadovat.
 • Co byste měli udělat pro ochranu vašich osobních dat. Jako základní pravidlo pro používání Internetu se doporučuje, aby uživatelé nakládali se svými účty s nejvyšší opatrností a dodržovali následující základní zásady:
  • Nepoužívejte jednoduchá hesla (jako jsou jednotlivá slova)
  • Nepoužívejte stejné heslo pro více účtů
  • Používejte velmi dlouhá hesla (obsahující nejméně 10 znaků, ideálně však mnohem více)
  • Používejte hesla obsahující kombinaci velkých a malých písmen, čísel a speciálních znaků, jako jsou $, %, ^, & atd.
  • Uchovávejte hesla v tajnosti (nezapisujte si je a s nikým je nesdílejte) a pravidelně je měňte.
 • Vztahují se tyto zásady ochrany osobních údajů na webové stránky třetích stran navštívené prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách?
  • Některé z našich webových stránek mohou obsahovat odkazy na další webové stránky třetích stran, které nejsou provozovány společností Sony Mobile, včetně webových stránek provozovaných ostatními společnostmi skupiny Sony.
  • Ačkoli se společnost Sony Mobile snaží odkazovat pouze na weby, které sdílejí vysoké standardy a respekt v oblasti ochrany soukromí společnosti Sony Mobile, nejsme odpovědní za obsah, bezpečnost či postupy ochrany soukromí těchto webových stránek třetích stran. Důrazně doporučujeme prostudovat zásady na ochranu osobních údajů a používání souborů cookie zobrazených na těchto webových stránkách třetích stran a zjistit, jak mohou být vaše osobní data použita.

8. Soubory cookie a sledování

Co jsou to soubory cookie a jak se používají? Naše webové stránky používají v odvětví běžné technologie, jako jsou soubory cookie, ke shromažďování údajů a používání našich webových stránek a e-mailových komunikací. Tyto technologie nás mohou například informovat o tom, kteří návštěvníci klikli na klíčové prvky (například odkazy nebo obrázky) na webových stránkách nebo v e-mailech, a dokáží rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek. Soubory cookie nám umožňují přizpůsobit rozhraní tak, aby lépe odpovídalo vašim zájmům a preferencím, nebo vám usnadnit přihlášení ke službám. Většina prohlížečů umožňuje mazat soubory cookie z počítače, blokovat jejich příjem nebo dostávat varování před jejich zápisem do paměti. Pokud však soubory cookie zablokujete nebo vymažete, nebudeme schopni obnovovat vámi zadané preference nebo nastavení a budeme schopni přizpůsobit vaše rozhraní pouze v omezené míře. Další informace o těchto funkcích najdete v pokynech ke svému prohlížeči. Další informace o používání souborů cookie naleznete v zásadách používání souborů cookie. Nastavení vašeho prohlížeče může umožňovat přenos takzvaných signálů „nesledovat“ na navštívené webové stránky a online služby. Společnost Sony Mobile v současné době při obdržení signálu „nesledovat“ své postupy nemění. Další informace naleznete na adrese https://www.allaboutdnt.com. Mějte také na paměti, že třetí strany mohou shromažďovat osobní data o vašich aktivitách online napříč různými webovými stránkami, když navštívíte naše webové stránky nebo jiné online služby a webové stránky.

9. Přístup k vašim osobním datům a vaše práva

Jak můžete získat přístup ke svým osobním datům a jaká jsou vaše práva? Máte právo na přístup k osobním datům, které o vás uchováváme. Pokud si myslíte, že vaše osobní data jsou nepřesná nebo neúplná, máte právo požádat o jejich opravu nebo smazání. Kdykoli nás také můžete požádat o aktualizaci nebo změnu osobních dat. Máte právo vznést námitky proti určitým způsobům využití, například pro účely marketingu. Máte také právo na přenos dat, tj. právo stáhnout vaše osobní data ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních dat. Uvědomte si však, že pokud požádáte o odstranění vašich osobních dat, pravděpodobně nebudete moci používat všechny naše produkty a služby. Některé osobní údaje jsou nezbytně nutné k tomu, abychom mohli plnit cíle popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Sony Mobile může být rovněž podle platných zákonů povinna uchovávat některé osobní údaje a v takovém případě nemusíte mít nárok na její odstranění. Tato práva můžete uplatnit, pokud se na nás obrátíte prostřednictvím údajů uvedených níže v sekci 13, Kontaktní údaje. Můžete být požádáni o předložení důkazu vaší identity, abychom mohli ověřit, že žádost podáváte opravdu vy. V souladu s platnými předpisy si vyhrazujeme právo účtovat poplatek (až do maximální výše poplatků podle platných předpisů) za kontrolu vašich osobních dat, která uchováváme. Pokud si myslíte, že společnost Sony Mobile nespravuje vaše osobní údaje odpovídajícím způsobem, máte právo podat stížnost u vašeho národního nebo jiného úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Povinné uchování osobních dat

Jak dlouho bude společnost Sony Mobile uchovávat vaše osobní data? Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po přiměřeně dlouhou dobu za účely uvedenými výše v sekci 2 či k zajištění souladu s platnými právními předpisy ohledně povinného uchovávání konkrétních typů osobních dat souvisejících s našimi zákazníky nebo komerčními transakcemi se zákazníky. Pokud již osobní data, které máme k dispozici, nepotřebujeme k žádnému z účelů uvedených výše v sekci 2, učiníme po uplynutí přiměřené doby vhodné kroky k jejich zničení či znemožnění identifikace. Máte-li obavu, že jsme porušili vaše zákonná práva nebo příslušné zákony na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Ochrana dětí a nezletilých

Co dělá společnost Sony Mobile, pokud jde o osobních data dětí? Společnost Sony Mobile považuje za dítě či nezletilého každou osobu mladší 16 let. Vědomě nevyhledáváme a neshromažďujeme osobní data o dětech v rozporu s platnými právními předpisy. Pokud společnost Sony Mobile zjistí, že osobní data, které obdržela, se týkají dítěte nebo nezletilého v rozporu s platnými právními předpisy, vynaloží společnost Sony Mobile přiměřené úsilí k tomu, aby:

 • co nejdříve odstranila tato osobní data ze svých záznamů,
 • u případů, kdy odstranění není možné, zajistila, že tato osobní data nebudou dále používána za žádnými účely a nebudou předána třetí straně.

S dotazy týkajícími se zpracování osobních dat dětí nás může rodič nebo zákonný zástupce kontaktovat pomocí údajů uvedených níže v sekci 13, Kontaktní údaje.

12. Poznámky specifické pro zemi nebo oblast

Jakým způsobem nás můžete kontaktovat ohledně osobních údajů?

Pokud se nacházíte v EU:

Japonská společnost Sony Mobile Communications Inc. je správcem pro údaje mobilních zařízení. Naším zástupcem v EU je nizozemská společnost Sony Europe BV, jejíž obchodní adresa je Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddrop, Nizozemsko.

Pokud máte nějaké obavy ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje, můžete kontaktovat našeho zástupce v EU na e-mailové adrese: privacyoffice.SEU@sony.com. Společnost Sony Europe BV také můžete kontaktovat na adrese výše nebo na adrese The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené království. Případně můžete kontaktovat místní společnost Sony na adrese http://sony-europe.com

Pokud se nacházíte ve Spojeném království:

Japonská společnost Sony Mobile Communications Inc. je správcem pro údaje mobilních zařízení. Naším zástupcem ve Spojeném království je nizozemská společnost Sony Europe BV, jejíž pobočka ve Spojeném království se nachází na adrese The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené království. Pokud máte nějaké obavy ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje, můžete kontaktovat našeho zástupce ve Spojeném království na e-mailové adrese:

privacyoffice.SEU@sony.com. Můžete nás také kontaktovat na adrese The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené království. Případně můžete kontaktovat místní společnost Sony na adrese http://sony-europe.com