Pomozte nám vylepšit naše webové stránky
Prohlídku můžete ohodnotit vyplněním zákaznického dotazníku.

Pět rychlých otázek vám nezabere více než pár minut. Stačí, když na konci prohlídky kliknete na tlačítko pro otevření dotazníku.

Skip to content

Právní informace

Před použitím našich webových stránek nebo jakýchkoli našich aplikací si pečlivě přečtěte dokumenty přístupné prostřednictvím následujících odkazů, neboť obsahují důležité informace o právech a povinnostech uživatele.

Podmínky použití

Pokud zvažujete použití webových stránek Sony Mobile Communications nebo jiných našich aplikací, přečtěte si Podmínky použití. Upozorňujeme, že návštěvou a/nebo použitím našich webových stránek nebo aplikací vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte s našimi Podmínkami použití, nepoužívejte naše webové stránky nebo aplikaci.

Přečtěte si podmínky použití pro naše webové stránky
Přečtěte si podmínky použití pro naše aplikace

Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si tyto Zásady ochrany osobních údajů, které popisují údaje, které shromažďujeme z našich webových stránek a aplikací, jak mohou být tyto informace použity a opatření, kterými chráníme vaše osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů

Práva na duševní vlastnictví

Společnost Sony Mobile Communications uznává hodnotu duševního vlastnictví.

Prosazujeme ochranu práva na duševní vlastnictví v souvislosti s našimi vývojovými aktivitami a tato práva ve velkém rozsahu využíváme. Rovněž zajišťujeme školení o duševním vlastnictví pro naše zaměstnance ve společnosti Sony Mobile Communications a jejích přidružených společnostech po celém světě.

Jsme odhodláni dodržovat veškeré platné zákony a předpisy související s duševním vlastnictvím. Společnost Sony Mobile Communications aktivně spolupracuje s celními a dalšími úřady po celém světě při boji s paděláním chráněných produktů.

Následující odkaz vede na seznam ochranných známek, které se používají na našich webových stránkách a v našich aplikacích. Tento seznam může být čas od času aktualizován a neomezuje ani neruší práva na jakoukoli známku, která by se mohla objevit v budoucnu.

Další informace o seznamu ochranných známek

Obchodní etika

Obchodní etika a shoda s platnými zákony a předpisy jsou základními aspekty firemní kultury společnosti Sony. Společnost Sony Mobile Communications přijala etický kodex společnosti Sony Group s cílem posílit kulturu a etiku celé skupiny a je také členem sítě Sony Global Compliance Network, kterou tvoří ústředí jednotlivých společností, globální týmy vedení a místní manažeři pro shodu s předpisy po celém světě. Zavedli jsme systém horké linky pro oblast shody s předpisy, abychom zajistili našim zaměstnancům podporu v oblasti právních a etických záležitostí.

Etický kodex skupiny Sony Group

Dokument Sony Group Code of Conduct byl společností Sony Corporation přijat v květnu roku 2003. Tento etický kodex stanovuje základní interní standardy, které musí dodržovat každý zaměstnanec skupiny Sony Group, s cílem zdůraznit a posílit kontrolu, obchodní etiku a systémy shody s předpisy v rámci celé skupiny Sony Group. Kromě standardů v oblasti práva a shody s předpisy nastavuje etický kodex základní zásady skupiny Sony Group v oblasti obchodní etiky a aktivit v oblastech jako jsou lidská práva, bezpečnost produktů a služeb, péče o životní prostředí a ochrana citlivých informací. Etický kodex byl přijat všemi společnostmi skupiny Sony Group po celém světě a věnuje se mu mnoho „zpráv od vedení“ a různých školení. Společnost Sony Mobile Communications přijala etický kodex v roce 2012, kdy společnost Sony získala všechny její akci.

Horká linka pro shodu s předpisy

Společnosti Sony Mobile Communications zavedla Horkou linku pro shodu s předpisy, která pomáhá zaměstnancům řešit problémy v oblasti etiky, interních zásad nebo možného porušení zákonů a předpisů. Horká linka pro shodu s předpisy umožňuje společnosti Sony Mobile Communications pružně reagovat na potenciální rizika v těchto oblastech. Horká linka pro shodu s předpisy je k dispozici celosvětově a je přímo propojena s hlavním manažerem pro shodu s předpisy. Je zajišťována externí společností nezávisle na běžné hierarchii společnosti a volající jsou chráněni před odvetnými útoky. Souhrn telefonátů, výsledky šetření a novinky o činnosti systému jsou pravidelně předávány manažerovi pro shodu s předpisy.