Помогнете ни да подобрим нашия уеб сайт
Попълнете нашето допитване до клиентите, за да оцените посещението си в сайта.

Би трябвало да ви отнеме само няколко минути, за да отговорите на пет бързи въпроса. Просто щракнете върху бутона „Стартирай допитването“, преди да излезете от сайта, за да започнете.

Skip to content

Правила за поверителност на Sony Mobile

Важно известие за потребителите на Xperia от Sony Mobile.

Последната актуализация на настоящите Правила за поверителност е извършена през май 2018 г., а архивираните правила за поверителност са налични тук

Общ преглед

Вашата поверителност и доверие са важни за нас. Настоящите Правила за поверителност описват типовете лична информация и данни (наричани по-долу „лични данни“), които може да събираме и съхраняваме, начина на използване на тези лични данни и лицата, с които се споделят тези лични данни. Ще намерите информация за контакт в края на настоящите Правила, ако имате каквито и да е запитвания или притеснения.
Sony Mobile Communications AB (наричана по-долу Sony Mobile, „ние“, „нас/ни“ или „наш/а/о/и“) е компанията от групата на Sony Mobile, която действа като администратор на лични данни във връзка с всички лични данни, които се събират или получават от Sony Mobile в резултат на използването от Ваша страна на които и да е продукти, услуги, приложения, уеб сайтове (включително магазини за електронна търговия) и центрове за връзка на Sony Mobile, които са налични за Вас. Sony Mobile носи отговорност за осигуряване на съответствие на обработването на личните данни с настоящите Правила.
Нашите продукти и услуги се развиват постоянно и актуализираме настоящите Правила за поверителност с цел точно описание на типовете лични данни, които обработваме, начина на обработването им от наша страна и лицата, с които ги споделяме, както и в случай на необходимост от съответствие с промени в приложимите закони или за законосъобразни бизнес цели. Ако извършим промени в настоящите Правила, ще променим датата на последна актуализация (вж. най-горе) и ще актуализираме тази страница. Ако извършим съществени промени, ще Ви уведомим чрез уведомление на нашия уеб сайт или в директно съобщение до Вас. Проверявайте периодично за извършени от нас промени.
Имайте предвид, че други компании от групата на Sony носят отговорност за дейностите по обработване на съответните лични данни във връзка с други продукти и услуги на Sony. Тези компании от групата на Sony може да имат свои собствени правила за поверителност, които обикновено са налични на съответните уеб сайтове за съответните продукти и услуги. Щракнете върху заглавието на съответния раздел, за да разгънете съдържанието му:

1. Лични данни, които събираме
2. Начин на използване на Вашите лични данни от страна на Sony Mobile
3. Споделяне на Вашите лични данни
4. Свързани акаунти в Sony („Еднократно влизане“)
5. Международни прехвърляния на Вашите лични данни
6. Маркетингови съобщения
7. Защита на Вашите лични данни
8. Бисквитки и проследяване
9. Достъп до Вашите лични данни и Вашите права
10. Връзки към сайтове на трети страни
11. Поверителност на деца
12. Местни и специфични за отделните държави уведомления
13. Свържете се с нас

1. Лични данни, които събираме

Какви лични данни събира Sony Mobile и откъде идват тези данни? Sony Mobile може да събира лични данни за Вас по няколко различни начина, които са описани по-долу. Бъдете внимателни, когато ни предоставяте лични данни, особено при попълването на полета за свободен текст или качване на съдържание, документи и други материали. Някои от нашите услуги са автоматизирани и може да не разпознаем, че случайно сте ни предоставили неточни или поверителни лични данни. Можете да се свържете с нас с цел коригиране на неточни данни по всяко време (вж. раздел 13 по-долу). А. Лични данни, които ни предоставяте. Когато си взаимодействате със Sony Mobile, може да бъдете помолени да ни предоставите свои лични данни. Например:

 • някои от нашите приложения и услуги изискват от Вас да си създадете акаунт. Когато създавате акаунтите си, може да Ви помолим да предоставите определени лични данни, като например Вашето име, дата на раждане, местоположение, данни за контакт, ИД на съответните устройства, които използвате за осъществяване на достъп до и получаване на определени приложения и услуги, интереси и предпочитания за акаунт и маркетинг, както и мобилния мрежов оператор, който използвате в момента
 • Когато закупувате, регистрирате, изпращате за поправка или връщате някой от нашите продукти чрез наш оторизиран канал, може да поискаме от Вас да предоставите информация, като например данни за контакт, ИД на съответните устройства, свързани с Вашите конкретни продукти, дата на доставка, място на закупуване и информация за плащане
 • Когато се свързвате с нашите центрове за обслужване на клиенти за помощ (посредством начини за комуникация, включващи писмени съобщения, или наши уеб сайтове, форуми за поддръжка, телефон, имейл, SMS или наши канали в социалните мрежи), може да запишем обажданията за клиентско обслужване и да съхраняваме лични данни във връзка с конкретната комуникация, ако е разрешено съгласно приложимото законодателство. Личните данни, които се събират, може да включват името Ви, закупения(те) от Вас продукт(и), причината за осъществяването на връзка с нас, ИД на съответните устройства, свързани с Вашия(те) конкретен(и) продукт(и), и съвета, който сте получили от нас, за да можем да проследим разрешаването на които и да е проблем във връзка с клиентското обслужване и за целите на обучението на служителите от отдела за обслужване на клиенти
 • Когато се присъединявате към и/или участвате в някоя от нашите програми за лоялни клиенти, може да събираме лични данни, свързани с начина, по който използвате програмата за лоялни клиенти, както и за наградите, които предявявате
 • Когато посещавате нашите центрове за продажба на дребно или поправка, може да бъдете заснети от нашите камери за сигурност
 • Когато ни посещавате на публично събитие, като например търговско шоу или изложение, или участвате в някое от нашите проучвания, конкурси или жребии за награди, може да поискаме от Вас лични данни, като например Вашата визитка, име, данни за контакт, интереси и предпочитания за маркетинг
 • Когато използвате нашите приложения и услуги или други платформи, може да получаваме съдържанието, което сте избрали да качите, като например рецензии за продукти, коментари, снимки и публикации във форуми, както и данни за Вашите интереси и предпочитания, които решите да споделите с нас, когато например избирате услугите, които искате да получавате. Освен това използването на приложения с функция за гласово разпознаване може да изисква осъществяването на достъп от наша страна до определени лични данни на Вашето устройство, както и записване на Вашия глас
 • Когато посочвате свои интереси и предпочитания по време на настройката на продукт или услуга с възможност за работа в интернет

Б. Лични данни, които събираме при използването на нашите уеб сайтове, продукти, услуги и приложения от Ваша страна. За да подобрим и осигурим по-добро потребителско изживяване, някои от нашите уеб сайтове, продукти с възможност за работа в интернет, приложения и услуги предоставят на Sony Mobile лични данни за начина, по който ги използвате, включително:

 • Данни за Вашите модели на използване и съдържанието (включително рекламите), което преглеждате и с което си взаимодействате, включително лични данни във връзка с услугите и приложенията, които използвате на дадено устройство, с цел персонализиране на услугите съобразно собствените си потребности. Когато например използвате нашите уеб сайтове, може да събираме лични данни за посещението Ви, като например Вашия браузър, страниците, които преглеждате, и елементите, върху които „щраквате“ или които добавяте към кошницата си за пазаруване
 • Регистрационни файлове на услуги, продукти или сървъри, съдържащи лични данни от техническо естество за използването от Ваша страна на нашата услуга, продукт или уеб сайтове, като например Вашия IP адрес, ИД на устройство(а), домейн, настройки на устройства и приложения, възникнали грешки и дейност на хардуера. Може да използваме Вашия IP адрес, за да определим Вашето местоположение/страна на произход
 • Информация за устройството, като например ИД на устройството, включително лични данни относно неговото физическо местоположение. Когато например използвате услуга или приложение за географско местоположение и сте дали съгласие за споделяне на местоположението Ви. ИД на устройството Ви също се събира, когато изтегляте софтуерна актуализация
 • С Вашето изрично съгласие – лични данни, свързани с Вашето физическо състояние и здраве, както и биометрични данни, като например данни за гласово удостоверяване, пръстов отпечатък или лицеви характеристики и особености
 • Данни за гласово разпознаване и произношение при използване на приложение с възможност за управление чрез гласови команди. Тези данни може да се изпращат до нашите партньори в областта на технологиите
 • Данни за Вашите свързани акаунти в Sony, както и за моментите и начина, по който ги използвате (за повече информация относно свързаните акаунти в Sony вж. раздел 4 по-долу)

В. Лични данни, които събираме във връзка със социалните мрежи. Ако използвате която и да е от нашите функции, страници или добавки за социални мрежи или наши продукти или услуги, които позволяват взаимодействие със социални мрежи, може да получим лични данни във връзка с използването. Например:

 • Ако влезете в някой от нашите уеб сайтове, приложения или услуги чрез акаунта си в социална мрежа, може да получим основни данни от профила Ви в социалната мрежа. Основните данни, които получаваме, зависят от Вашите настройки за поверителност на акаунта в социалната мрежа. Обикновено може да включват Вашия ИД в социалната мрежа, име, снимка на профила, пол и местоположение. Може също да получим допълнителни лични данни от профила Ви, ако ни разрешите да осъществяваме достъп до него
 • Ако щракнете върху бутон „Харесвам“, „+1“, „tweet“ или подобен бутон в някой от нашите уеб сайтове или услуги, може да запишем факта, че сте направили това. Освен това съдържанието, което преглеждате, може да бъде публикувано във Вашия профил или информационен канал в социалната мрежа. Може да получим лични данни за по-нататъшните взаимодействия с това публикувано съдържание (ако например Ваши контакти щракнат върху връзка в публикуваното съдържание), които може да свържем с данните, които съхраняваме за Вас
 • Ако щракнете върху „Харесвам“, „+1“ или подобен бутон на наша страница в сайт на социална мрежа, може да получим лични данни за профила Ви в социалната мрежа в зависимост от настройките за поверителност на Вашия акаунт в социалната мрежа

За повече информация и за подробности относно начина, по който можете да контролирате достъпа до Вашия профил в социалната мрежа, трябва да прегледате правилата за поверителност и другите указания, налични на уеб сайта на Вашата социална мрежа. Г. Лични данни, които събираме от други източници Може също да събираме лични данни от публичнодостъпни източници и трети страни, включително при следните ситуации:

 • Когато искате да направите покупка от нас, може да извършим кредитна или финансова проверка, за да се уверим, че плащането не включва измама и че разполагате с подходяща кредитна оценка
 • Ако закупите продукти или услуги от Sony Centre, мобилен мрежов оператор или друг търговец на дребно, може да получим определена информация относно покупката Ви от съответния търговец на дребно, като например Вашия IMEI код, информация за контакт и час на покупката
 • Може също така да получим лични данни за Вас от други компании от групата на Sony, с които си взаимодействате, по-конкретно при свързване на акаунти за определени услуги от групата на Sony (за допълнителна информация относно свързаните акаунти в Sony вж. раздел 4 по-долу)

2. Как Sony Mobile използва Вашите лични данни

 • Как Sony Mobile използва Вашите лични данни и на какво основание се извършва обработването на тези лични данни? Sony Mobile използва личните данни, които предоставяте или ние събираме, основно за следните цели:

A. Предоставяне на услуги

 • Когато използваме лични данни, за да Ви предлагаме продукти и услуги, обработването се извършва въз основа на договор между Вас и Sony Mobile. Може да използваме личните данни с цел:
  • да Ви предоставяме заявен от Вас продукт или услуга, включително която и да е услуга за създаване на резервно копие и възстановяване
  • да Ви предоставяме софтуерни актуализации, които може да съдържат критични по важност корекции на защитата и функционалността, осигуряващи по-добра защита и сигурност на личните данни на устройството
  • да подпомагаме и обработваме Вашите търсения и заявки за информация, когато се свързвате с нас във връзка със Sony Mobile и нейните продукти и услуги
  • да Ви предоставяме нашата услуга за подпомагане на поръчките. Когато използвате нашите приложения и услуги, включително онлайн магазините за електронна търговия, като например магазина на Xperia™, данни за всички продукти, които желаете да закупите, както и Вашият имейл адрес, може да бъдат събрани, докато попълвате формуляра за извършване на поръчка. Ако не довършите покупката, ние и/или наш оторизиран партньор може за изпълнение на поръчки може да се свърже(м) с Вас чрез тези данни, за да Ви предложи(м) помощта си (в случай че например сте срещнали технически затруднения, които са възпрепятствали извършването на транзакция). Тази услуга е по избор. Можете по всяко време да изберете да не получавате имейли за подпомагане на поръчките от нас, като последвате връзката в най-долната част на всеки имейл за подпомагане

  Б. Разработване на продукти и услуги

  • Работим постоянно по подобряването на нашите продукти и услуги. Извършваме обработването за тази цел въз основа на нашите законосъобразни интереси във връзка с разработването на нашите продукти и услуги, осигуряване на по-високо ниво на удовлетворяване на изискванията на клиентите, гарантиране на качеството на данните, разработването на процес на управление на самоличността и повишаването на мрежовата и информационната сигурност. Може да използваме личните данни с цел:
   • създаване и управление на клиентски бази данни за нашите потребители, включително основна информация за акаунта (например Вашето име, дата на раждане, адрес, данни за контакт), ИД на съответните устройства (свързани с устройствата, които използвате за осъществяване на достъп до и получаване на определени приложения и услуги), информация за използването на свързан продукт или услуга, както и информация за клиентските предпочитания, която предоставяте еднократно или многократно. Като част от непрекъснатите си дейности за управление на отношенията с клиентите може да обединим няколко бази данни в една или да свържем по друг начин отделни бази данни, за да постигнем по-ефективно управление на Вашите акаунти
   • допитване до Вашето мнение за продуктите и услугите на Sony Mobile и провеждане на продуктови проучвания
   • подобряване и усъвършенстване на съществуващите продукти, услуги и приложения на Sony Mobile и разработване на нови предложения, препоръки, реклами и други съобщения, както и за получаване на допълнителна информация относно предпочитанията за пазаруване на клиентите като цяло

   В. Маркетинг и реклама

   • Когато използваме лични данни за маркетингови цели, извършваме обработването въз основа на своите законосъобразни интереси във връзка с опознаването на клиентите ни, информирането Ви на текуща база относно най-новите продукти и услуги на Sony Mobile и персонализирането на Вашето клиентско изживяване. В някои случаи маркетингът е въз основа на Вашето предварително съгласие, като например за изпращане на маркетингови съобщения. Може да използваме личните данни, които събираме, и/или които и да е лични данни за Вас, които се споделят с нас за маркетингови цели, като например от страна на други фирми от групата на Sony, чиито продукти, приложения и услуги използвате. По-конкретно, ние може:
   • да Ви предоставяме актуализации на продукти и услуги, бюлетини и други съобщения във връзка със съществуващи и/или нови продукти и услуги по поща, имейл, телефон, съобщения в устройството, текстови съобщения (SMS) или друго, ако сте предоставили предварително съгласието си или по друг начин имаме право да направим това в съответствие с приложимото законодателство
   • да осигуряваме възможност да се възползвате от което и да е приложимо специално предложение или промоция
   • да провеждаме жребии за награди, конкурси и други промоционални предложения
   • да създаваме профили на потребителски групи или данни за продуктов сегмент и да създаваме по друг начин анонимна и обединена статистическа информация относно използването на нашите уеб сайтове, продукти, услуги и програми за лоялни клиенти, която може да споделяме с трети лица и/или да направим достъпна за широката публика
   • да Ви показваме персонализирано съдържание, препоръки и реклами. Може да забележите това персонализиране, когато използвате продуктите и услугите на Sony Mobile, свързваме се с Вас чрез маркетингови съобщения и посещавате нашите уеб сайтове и уеб сайтове на трети лица, които показват наши реклами или реклами на нашите рекламни партньори. Може например да видите реклама на продукт, който наскоро сте прегледали на някои от нашите уеб сайтове. Част от персонализирането, което виждате в уеб сайтовете или в нашите онлайн реклами, използва бисквитки, настроени от нас или нашите рекламни партньори, явяващи се трети страни. Прегледайте нашите Правила за бисквитки за допълнителна информация. В други случаи нашите приложения и услуги може да имат специални настройки за управление на персонализирано съдържание – трябва да прегледате приложимите правила и условия на съответното приложение или услуга за повече информация
   • да използваме продуктови рецензии, коментари или съдържание, което сте качили и предоставили като публично видимо във или на нашите уеб сайтове или услуги, за да го предоставяме за свързване, публикуване или публикуване на друго място, включително в нашите собствени маркетингови материал. Всеки път, когато създавате или отговаряте на публикация или дискусия в уеб сайт на форум на Sony Mobile, в допълнение към предоставянето на услугата на този форум, може да запишем също така името на форума и часа и датата на Вашата публикация или дискусия заедно с данните за Вашия акаунт. Правим това, за да разберем по-добре „типичните потребители“ на нашите форуми и за да подберем или адаптираме нашите маркетингови съобщения така, че да отразяват дейността на Вашия форум. Не използваме действителното съдържание на Вашите публикации или дискусии във форумите с цел да изпращаме маркетингови съобщения

   Ако желаете да научите повече за нашите маркетингови съобщения, използването на клиентски профили от наша страна и начина на отписване, вж. раздел 6 по-долу за допълнителни данни.

  Г. Предотвратяване на измами и разследване

  • Sony Mobile може да използва личните данни за предотвратяване на измами и разследване във връзка с нарушения на нашите правила. Може например да използваме информация за устройството Ви, като например неговия ИД, за да се уверим, че които и да е ваучери или отстъпки във връзка с промоции или кампании не се използват и дадено плащане не се извършва по измамен начин. В този случай извършваме обработването на лична данни въз основа на своя законосъобразен интерес във връзка с предотвратяването на измами и предоставянето на ползи единствено на нашите клиенти. Може също да използваме личните данни с цел спазване на приложими закони, разпоредби и съдебни разпореждания и изпълнение на надлежни искания за правна информация от страна на компетентните органи. Може да използваме Вашите лични данни с цел упражняване или защита на законовите права на която и да е компания от групата на Sony или прилагане на правилата и условията на който и да е продукт или услуга на Sony. В този случай извършваме обработването въз основа на законово задължение на Sony Mobile или своя законосъобразен интерес във връзка със защитата на законовите ни права.

  Д. Други цели

  • Може да използваме Вашите лични данни за други цели:
  • с цел обучение на персонала и осигуряване на качеството, по-специално по отношение на нашите служители за връзка с клиентите в центровете ни за клиентско обслужване по телефон, имейл или друг начин на комуникация. В този случай извършваме обработването въз основа на своя законосъобразен интерес във връзка с осигуряването на качеството и ефективността на нашето клиентско обслужване,
  • ако разглеждаме възможността да Ви наемем на работа, в случай че сте се свързали с нас чрез някой от уеб сайтовете за кандидатстване за работа на Sony Mobile. В този случай извършваме обработването въз основа на Вашето съгласие и предоставяме допълнителна информация относно обработването на данните във връзка с процедурата по подбор на персонал на нашите уеб сайтове за подбор на персонал,
  • за да свързваме или комбинираме личните данни, които събираме от различните източници, описани по-горе (включително лични данни, получени от други компании от групата на Sony, относно използването от Ваша страна на продукти и услуги на другите фирми от групата на Sony). В този случай извършваме обработването въз основа на своя законосъобразен интерес във връзка с предоставянето на по-добро клиентско изживяване и обслужване. Личните данни може да се свързват посредством уникален идентификатор, като например бисквитка или номер на акаунт (особено ако сте свързали акаунти в Sony; за повече информация относно свързаните акаунти в Sony вижте раздел 4 по-долу). Освен това може да решим да обединим две или повече бази данни в една-единствена база данни с клиентска информация. Може да свързваме или комбинираме личните данни за Ваше и/или наше удобство (за да Ви позволим например по-лесно да се регистрирате за нови услуги), с цел предоставяне на по-безпроблемна клиентска поддръжка, когато се свързвате с нас, и на по-добри, персонализирани услуги, съдържание, маркетинг и реклами. Ако желаете да научите повече за използването на клиентски профили от наша страна, вж. раздел 6 по-долу за допълнителни данни.

3. Споделяне на Вашите лични данни

Как Вашите лични данни се споделят в рамките на Sony и с трети лица? А. Споделяне на лични данни от страна на Sony Mobile По принцип Sony Mobile не разкрива лични данни за Вас на трети лица без Вашето съгласие. Въпреки това съществуват изключения:

 • Други компании от групата на Sony Може да разкриваме информация за Вас, включително основни данни за акаунта (например Вашето име, дата на раждане, адрес и данни за контакт), ИД на съответното(ите) устройство(а) (във връзка с устройствата, които използвате за осъществяване на достъп до и получаване на определени приложения и услуги), свързана информация за използването на продукт или услуга, както и информация за клиентските Ви предпочитания, която предоставяте еднократно или многократно, на други фирми от групата на Sony, ако:
  • използвате продукти или услуги на други компании от групата на Sony и сте споделили лични данни с тях преди това. В този случай може да комбинираме всички данни за Вас, с които Sony разполага, и да ги използваме в съответствие с приложимите ни Правила за поверителност.
  • възложили сме на съответните други компании от групата на Sony предоставянето на услуги по обработване на данни (като тези други фирми от групата на Sony ще обработват Вашите лични данни единствено в съответствие с нашите указания и надлежни задължения за поверителност и защита); или
  • използвате устройствата, приложенията и/или услугите си от Sony Mobile за достъп до, закупуване или изтегляне на съдържание, услуги, приложения или продукти, които са публикувани, разработени, поддържани или предлагани от други компании от групата на Sony. Те може да комбинират тези лични данни с други данни, които съхраняват за Вас. Освен ако не Ви предоставят свои собствени правила за поверителност, те може да използват личните Ви данни за целите, описани в настоящите Правила за поверителност. В случаите, в които имате няколко акаунта в различни компании от групата на Sony, тези компании от групата на Sony може също така да споделят лични данни с нас в съответствие със собствените си правила за поверителност; или
  • Sony Mobile може да прехвърли дял или която и да е част от дейността си на друга фирма от групата на Sony
 • Магазини на Sony за продажба на дребно Ако решите да закупите продукти или услуги на Sony Mobile от магазин на Sony за продажба на дребно (на място в магазина, чрез нашия уеб сайт или по телефона), Sony Mobile може да сподели информацията за покупката Ви със съответния магазин на Sony за продажба на дребно. Информацията за покупката Ви може да се комбинира с други данни, които магазинът на Sony за продажба на дребно съхранява за Вас като клиент, като например данни за други извършени от Вас покупки.
 • Наши доставчици на услуги Може да използваме други компании от групата на Sony и/или трети страни, ангажирани като доставчици на услуги, с цел да ни предоставят определени услуги за обработване на данни (в качеството си на упълномощени от нас лица, обработващи данни). Примери за упълномощени лица, обработващи данни, могат да бъдат партньорите за фактуриране и изпълнение на поръчки, както и доставчиците на услуги за анализ на данни, които обработват лични данни от наше име за целите, изложени по-горе. Може например да използваме услугите на трети страни с цел персонализиране на съдържание, изпълнение на поръчки, доставка на пратки, изпращане на поща, имейли и текстови съобщения (SMS), предоставяне на помощ по маркетингови въпроси, обработка на плащания с кредитни карти, предоставяне на услуги за проверка за измами, предоставяне на услуги за създаване на резервно копие и предоставяне на услуги на клиентите.

Когато действат в качеството си на упълномощени от нас лица, обработващи данни, нашите доставчици на услуги (включително компаниите от групата на Sony) се задължават да обработват данните само в съответствие с нашите указания, съгласно настоящите Правила и надлежните си задължения за поверителност и защита.

 • Рекламни партньори, явяващи се трети страни Когато изтегляте и/или използвате приложения и/или услуги на Sony Mobile, които включват реклами от трети страни (независимо дали вградени в самото приложение/услуга, или показвани на крайните потребители с помощта на рамка, събирателен маркер за тагове, изскачащ прозорец или друга рекламна функция), може да споделяме личните данни, които събираме за използването от Ваша страна на приложенията и услугите, с нашите рекламни партньори, за да могат по-добре да насочват и/или персонализират рекламите, показвани в използваната от Вас услуга или приложение на Sony Mobile. Някои трети страни, които са наши рекламни партньори, действат независимо и следователно ще обработват споделените данни съгласно условията на своите собствени правила за поверителност. В случай на споделяне от този тип нашите приложения и/или услуги ще Ви уведомят за това при първото активиране на приложението и/или услугата от Ваша страна. Освен това можете да управлявате персонализираните реклами от настройките на бисквитките във Вашия браузър (за повече информация вижте нашите Правила за бисквитките), както и от устройството с Android с помощта на менюто „Настройки“ („Настройки“ -> Google -> „Реклами“).
 • Бюлетини на трети страни Ако поискате или се съгласите да получавате информация или бюлетини от някой от нашите бизнес партньори, може да предоставим на този партньор данни за Вас, така че да може да осъществява връзка с Вас и/или да отговори на Вашето искане.
 • Правни и бизнес цели Може да използваме и/или разкриваме лични данни на трети страни
 • ако считаме добросъвестно, че споделянето на личните данни с компетентните държавни и правоприлагащи органи е необходимо с цел предотвратяване на измама, спазване на приложими закони, разпоредби и съдебни разпореждания и удовлетворяване на законосъобразни искания за правна информация от страна на тези органи
 • ако защитаваме или прилагаме законовите права на която и да е компания от групата на Sony или прилагаме правилата и условията на който и да е продукт или услуга на Sony и споделянето на личните данни с трети страни, включително професионални консултанти, ще е от полза за нашето правно състояние
 • във връзка с корпоративно събитие, като например сливане, придобиване на дейност или процедура по несъстоятелност, когато споделянето на личните данни с потенциален купувач или продавач трето лице и неговите и нашите професионални консултанти е необходимо
  • Анонимна статистика Изготвяме анонимни, обединени и общи по естество данни (включително „обща“ статистика) за различни цели, както е описано по-горе. Тъй като смятаме, че не можете да бъдете идентифицирани по разумен начин от тази информация, може да я споделяме с която и да е трета страна (например нашите партньори, рекламни агенти, отраслови контролни органи, медиите и/или широката публика)

Б. Споделяне на лични данни, предоставени от Вас

Известен брой от нашите приложения и услуги Ви позволяват да качвате и споделяте съобщения, снимки, видео, друго съдържание и връзки с други хора и/или да създавате публичнодостъпен профил за Вашия акаунт. Например:

 • Областта за общности и форуми (ако има такава) на нашите уеб сайтове Ви позволява да публикувате коментари (с името на Вашия акаунт), които са видими за другите потребители на тази услуга

Други наши услуги Ви позволяват да споделяте връзки, които може да позволят на получателя, ако щракне върху тях, да осъществи достъп до каченото от Вас съдържание

4. Свързани акаунти в Sony („Еднократно влизане“)

Какво представляват свързаните акаунти в Sony и как се използват от компаниите от групата на Sony? Възможно е да можете да свържете акаунтите си за различни приложения и услуги на Sony, за да използвате едни и същи данни за влизане (имейл адрес и парола) за достъп до всички тях („Еднократно влизане“). Други основни данни за акаунтите може също да се синхронизират между свързаните Ви акаунти, така че да можете да ги управлявате по-лесно. Настоящите Правила за поверителност се прилагат за използването на личните данни, свързани с Вашите свързани акаунти, и към начина, по който Вие използвате нашите приложения и услуги. Други приложения и услуги от Sony се управляват от различни компании от групата на Sony. Правилата за поверителност на всяка услуга ще Ви информират за начина, по който данните за акаунта Ви ще бъдат използвани във връзка с тази услуга, и коя компания от групата на Sony носи отговорност за това (можете да намерите правилата за поверителност за дадена услуга на нейния уеб сайт). Въпреки това компаниите от групата на Sony могат по принцип да използват личните данни от Вашите свързани акаунти в Sony за следните цели:

 • Свързване на акаунти/синхронизирани основни данни за акаунти. Ще споделяме основни данни за акаунта с друга компания от групата на Sony, ако:
  • свържете своя акаунт за нашите услуги с акаунта си за услугите на другата компания от групата на Sony; или
  • извършите промени в основните данни за акаунта си (тъй като тези данни се синхронизират, промените ще бъдат приложени автоматично към всичките Ви свързани акаунти).
 • Клиентска поддръжка Ако имате свързани акаунти за услуги на Sony, всеки център на Sony за поддръжка на тези услуги по телефон, имейл или чрез друг начин на комуникация може да осъществява достъп до основните данни за акаунта Ви с цел обработване на Вашите запитвания. Както е описано по-горе, промените, които извършвате чрез клиентската поддръжка, ще бъдат автоматично приложени към всичките Ви свързани акаунти.
 • Известия за новини, конкурси и предложения от Sony. Може да Ви се предложи възможността да се запишете за получаване на информация относно новини, конкурси и предложения на групата на Sony. Ако го направите, компаниите от групата на Sony може да Ви изпращат новини, конкурси или предложения и може да използват Вашите свързани акаунти в Sony, за да адаптират тази информация съобразно Вашите интереси.
 • Клиентски анализ Личните данни за Вашите свързани акаунти може да се съпоставят и анализират от групата на Sony (по начин, който не Ви идентифицира директно) за целите на разработването на продукти и услуги, популяризирането на бизнес дейността и за проучвания, а резултатите може да се споделят с други компании от групата на Sony и с трети страни (дори ако не използвате техни услуги)

След като свържете своите акаунти, компанията от групата Sony, която управлява всяка услуга, до която осъществявате достъп, ще продължи да управлява Вашия акаунт за тази услуга (както и данните, събрани при използването й) съобразно своите правила за поверителност. Свързването на Вашите акаунти не променя това. Ако желаете да упражните правата си спрямо Ваши лични данни (като например правото си на достъп) във връзка с отделен акаунт, ще трябва да се свържете със съответната компания от групата на Sony, управляваща този акаунт, като използвате данните, предоставени в нейните правила за поверителност. В случай че искате да закриете или прекратите някои или всичките си свързани акаунти, ще трябва да изпълните процеса за закриване на акаунт за всяка отделна услуга или акаунт, който искате да закриете. Няма да е възможно да закриете някои или всичките си свързани акаунти, като се свържете само с една от компаниите от групата на Sony. Всяка компания от групата на Sony може да обработва и да привежда в действие искания за отмяна на акаунти само за своите собствени услуги.

5. Международни прехвърляния на Вашите лични данни

Как Sony Mobile прехвърля лични данни за Вас в други държави? Sony Mobile е част от групата на Sony, която е глобална организация. За целите, описани в настоящите Правила, Вашите лични данни (включително данните за Вашите свързани акаунти – за повече информация относно свързаните акаунти в Sony вж. раздел 4 по-горе) може да се прехвърлят на компании от групата на Sony (включително на доставчици на услуги, опериращи от тяхно име) и на трети страни в държави, които не разполагат със закони, осигуряващи същото ниво на защита на данните като това в държавата, в която пребивавате. Sony Mobile използва редица правни механизми, включително Стандартните договорни клаузи на ЕС, за да гарантира Вашите права и защита във връзка с данните Ви при прехвърлянето им. Поради тази причина всяка от тези компании от групата на Sony (както и упълномощените от тях лица, обработващи данни) ще се съобразява с вътрешните правила на Sony Mobile, свързани с обработката на лични данни, които са в съответствие с ключовите за защитата на данните принципи на справедлива обработка на лични данни и гарантиране на адекватно ниво на защита на личните данни.

6. Маркетингови съобщения и промяна на Вашите предпочитания

Как Sony Mobile използва Вашите лични данни за изпращане на маркетингови съобщения и как можете да промените предпочитанията си за маркетинг?

 1. Маркетингови съобщения
 2. Когато ни предоставите данни за контакт, като например когато закупите продукт, свържете се с телефонните ни центрове за клиентска поддръжка или създадете акаунт за една от нашите услуги, може да получите възможността да се запишете за (или в определени случаи, разрешени от приложимото законодателство, да се отпишете от) получаване на различни бюлетини и други съобщения от Sony Mobile и/или други компании от групата на Sony. Тези съобщения може да включват например подробности за най-новите продукти и услуги на Sony, както и надстройки и специални предложения, които може да Ви заинтересуват. Можете да промените предпочитанията си за маркетингови съобщения по всяко време: а. Ако искате да се отпишете от имейл, който получавате, използвайте връзката за отписване и/или следвайте инструкциите, намиращи се (обикновено) в най-долната част на имейла. Но имайте предвид: б. Ако използвате няколко имейл адреса за пазаруване от или връзка със Sony Mobile, трябва да се отпишете отделно за всеки имейл адрес. в. Този метод ще Ви отпише само от имейлите. Ще трябва да се отпишете отделно от другите типове маркетингови съобщения, които получавате г. Ако сте се регистрирали за приложения или услуги, предоставяни от Sony Mobile, и разполагате със собствен акаунт, може да влезете и да промените предпочитанията си за маркетингови съобщения на страницата или в областта с настройки на акаунта д. За управление на други видове съобщения, като например насочени известия в приложенията, извършете промените в конкретните настройки на приложението

 3. Клиентски профили
 4. Както е описано по-горе, може да създаваме профили на потребителски групи или данни за продуктов сегмент с цел по-добро разбиране на нашите клиенти, както и да създаваме по друг начин анонимна и обединена статистическа информация относно използването на нашите уеб сайтове, продукти, услуги и програми за лоялни клиенти. В този случай извършваме обработването въз основа на своя законосъобразен интерес във връзка с по-доброто разбиране на нашите клиенти и предоставянето на продукти и услуги, които са по-подходящи съобразно Вашите потребности. Може също да свързваме или комбинираме лични данни, за да Ви предоставяме по-добри и персонализирани услуги, съдържание, маркетинг и реклами. Когато използваме клиентски профили за целите на директния маркетинг, имате право да възразите срещу обработването на личните данни за тази цел по всяко време.

 5. Важна информация и съобщения за услуги
 6. Може да Ви изпращаме важна информация (включително чрез текстово съобщение, насочено известие и имейл) за важни софтуерни актуализации, промени в приложимите правила и условия и/или други съобщения или известия, както може да се изисква с цел изпълнение на нашите законови и договорни задължения за предоставяне на гаранция и следпродажбени ремонтни услуги.  Тези важни съобщения, свързани с продукти и/или услуги, не се засягат от Вашите предпочитания за маркетингови съобщения.

7. Защита на Вашите лични данни

Как Sony Mobile защитава Вашите лични данни и какви действия можете да предприемете, за да се защитите?

 • Какво предприемаме, за да защитим Вашите лични данни Въпреки че Sony Mobile не може да гарантира, че никога няма да възникнат случаи на неупълномощен достъп, можете да бъдете спокойни, че Sony Mobile полага всички усилия, за да поддържа сигурността на личните Ви данни и да предотвратява неупълномощения достъп до тях с помощта на подходящи технологии и вътрешни процедури. Предприемаме редица мерки за защита на Вашите лични данни срещу неупълномощен достъп, използване или промяна и незаконосъобразно унищожение и разкриване, включително следното, ако е приложимо:
  • Използване на шифроване чрез слой със защитени сокети (SSL) при събиране или прехвърляне на поверителни лични данни, като например данни за кредитна карта (SSL шифроването е предназначено да направи данните нечетими за всеки друг, освен за нас)
  • Ограничаване на достъпа до личните данни, които събираме за Вас (например достъп се предоставя единствено на нашите служители, на които Вашите лични данни са необходими с оглед осъществяването на бизнес дейностите ни)
  • Въвеждане на физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие със стандартите за отрасъла
 • Какво трябва да вземете предвид при споделянето на съдържание и връзки чрез приложенията на Sony Mobile?
  • Имайте предвид, че всяко съдържание и връзки, които споделяте чрез приложенията и услугите на Sony Mobile, може да бъдат например препратени на други хора от страна на получателите. Винаги трябва да бъдете внимателни, когато използвате такива приложения и услуги
  • Молим нашите потребители да поемат отговорността за защита на своята поверителност онлайн, както и да уважават поверителността на другите. Участниците в които и да е общности, форуми и табла за съобщения нямат право да разкриват своята лично идентифицираща информация освен собствения си онлайн ИД
  • Разкриването на телефонни номера, адреси, възраст или друга лично идентифицираща информация, което може е да е в нарушение на поверителността на друго лице, е забранено. Насърчаването или подканването на потребителите да разкриват публично своя лично идентифицираща информация също е забранено
 • Какво трябва да направите, за да защитите личните си данни Като обща най-добра практика в интернет е препоръчително лицата да са изключително внимателни с потребителските си акаунти и да следват някои основни правила:
  • Не използвайте лесни за отгатване пароли (като например единични думи от речника)
  • Не използвайте една и съща парола за няколко акаунта
  • Използвайте много дълги пароли (поне 10 знака, но за предпочитане много по-дълги)
  • Използвайте пароли, които съдържат комбинация от главни и малки букви, цифри и специални знаци, например $, %, ^, & и т.н.
  • Пазете внимателно паролите си (никога не ги записвайте и не ги споделяйте с никого) и ги променяйте периодично
 • Настоящите Правила за поверителност приложими ли са към уеб сайтовете на трети страни, към които препращат връзки в нашите уеб сайтове?
  • Някои от нашите уеб сайтове може да съдържат връзки към уеб сайтове на трети страни, които не се управляват от Sony Mobile, включително уеб сайтове, управлявани от други компании в групата Sony
  • Макар че Sony Mobile се опитва да предоставя връзки само към сайтове, които споделят високите стандарти и уважението на Sony Mobile по отношение на поверителността, не носим отговорност за съдържанието, сигурността или практиките за поверителност на тези уеб сайтове на трети страни. Силно Ви съветваме да преглеждате правилата за поверителност и бисквитки, показани на тези уеб сайтове на трети страни, за да разберете как може да бъдат използвани Вашите лични данни

8. Бисквитки и проследяване

Какво представляват бисквитките и как се използват? Нашите уеб сайтове използват широкоразпространени в нашия отрасъл технологии, като например „бисквитки“, които да събират информация за използването на нашите уеб сайтове и имейл комуникации. Тези технологии могат например да ни информират кои посетители са щракнали върху ключови елементи (като например връзки или графики) на даден уеб сайт или имейл и да разпознаят браузъра Ви следващия път, когато посетите нашите уеб сайтове. Бисквитките ни позволяват да персонализираме изживяването Ви, за да го адаптираме по-добре към Вашите интереси и предпочитания или просто за да улесним влизането Ви, за да използвате услугите. Повечето браузъри Ви дават възможност да изтривате бисквитки от твърдия диск на компютъра, да блокирате получаването на такива или да получавате предупреждение, преди да бъдат съхранени. Ако обаче блокирате или изтриете бисквитките, може да не успеем да възстановим предишните Ви настройки за предпочитания и персонализиране и способността ни да персонализираме онлайн изживяването Ви би била силно ограничена. Прегледайте инструкциите на своя браузър за повече информация относно тези функции. Повече информация за начина, по който използваме бисквитките, може да бъде намерена в нашите Правила за бисквитките. Настройките на Вашия браузър може да разрешават автоматично предаване на така наречената „Заявка за неследене“ на уеб сайтовете и онлайн услугите, които посещавате. Към момента Sony Mobile не променя практиките си, когато получи „Заявка за неследене“. Повече информация е налична на адрес https://www.allaboutdnt.com. Имайте предвид, че трети страни може да събират лични данни за Вашите онлайн дейности с течение на времето и на различни уеб сайтове, когато посещавате нашите уеб сайтове или други онлайн уеб сайтове или услуги.

9. Достъп до Вашите лични данни и Вашите права

Как можете да осъществявате достъп до личните си данни и какви са Вашите права? Имате право на достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас. Ако считате Вашите лични данни за неточни или непълни, имате право да изискате от нас коригирането или изтриването им. Можете също да изискате от нас актуализиране или промяна на Вашите лични данни по всяко време. Имате право да възразите срещу определени видове обработване, като например обработването за маркетингови цели. Също така имате право на преносимост на данните, тоест право да получите личните си данни в структуриран, широкоизползван и пригоден за машинно четене формат и да ги прехвърлите на друг администратор на лични данни. Имайте предвид, че ако изискате от нас изтриване на личните си данни, няма да можете да използвате всички наши продукти и услуги. Определени лични данни са ни абсолютно необходими за изпълнение на целите, описани в настоящите Правила за поверителност. Sony Mobile също може да има задължение за съхранение на някои лични данни в съответствие с приложимите закони, като в този случай нямате право на изтриването им. Можете да упражните тези права, като се свържете с нас чрез данните, предоставени в раздел 13 „Свържете се с нас“ по-долу. Може да бъдете помолени да предоставите доказателство за самоличността си, за да сме сигурни, че именно Вие подавате искането. При спазване на приложимото законодателство си запазваме правото да Ви таксуваме (съобразно ограниченията върху таксите, наложени от приложимото законодателство) за проверката на Вашите лични данни, които съхраняваме. Ако считате, че Sony Mobile не обработва Вашите лични данни по надлежен начин, имате право да подадете жалба до местния или който и да е друг орган по защита на данните.

10. Съхранение на личните данни

За какъв период Sony Mobile ще съхранява Вашите лични данни? Ще съхраняваме Вашите лични данни единствено за периода, за който са разумно необходими за целите, описани в раздел 2 по-горе, или спазване по друг начин на които и да е приложими закони и разпоредби относно задължителното съхранение на определени типове лични данни, свързани с нашите клиенти и/или които и да е търговски транзакции с тях. В случай че които и да е лични данни, които съхраняваме, вече не са необходими за която и да е от целите, описани в раздел 2 по-горе, се задължаваме да предприемем разумни действия за унищожаването или анонимизирането им след изтичането на разумен период от време. Ако имате притеснения, че не сме се съобразили с Вашите законови права или с приложимите закони за поверителността, може да се свържете с местния орган за защита на данните

11. Поверителност на деца

Какво предприема Sony Mobile във връзка с личните данни на деца? Sony Mobile счита за дете всяко лице, което не е навършило 16 години. Не търсим и не събираме преднамерено лични данни от или за деца в нарушение на които и да е приложими закони или разпоредби. Ако на Sony Mobile стане известно подаването на лични данни, свързани с дете, до нея в нарушение на които и да е приложими закони и разпоредби, Sony Mobile ще положи разумни усилия за:

 • Изтриването на личните данни от своите файлове във възможно най-кратък срок
 • Гарантиране, че в случаите, в които не е възможно изтриване, съответните лични данни няма да бъдат допълнително използвани за каквито и да е цели, нито разкривани на трети страни

Всеки родител или настойник, който има запитвания относно начина, по който обработваме личната информация, свързана с негово дете, трябва да се свърже с нас чрез данните, предоставени в раздел 13 Свържете се с нас по-долу.

12. Местни или специфични за отделните държави уведомления

Съществуват ли местни или регионални различия във връзка с обработването на личните данни от страна на Sony Mobile? А. Уведомление относно правата на поверителност за пребиваващите в Калифорния Пребиваващите в Калифорния имат право да получават: а) информация, идентифицираща която и да е компания, явяваща се трета страна, на която Sony Mobile може да е разкрила техни лични данни за целите на директния маркетинг през последната година; и б) описание на категориите лични данни, които са разкрити. Изпратете ни своето искане по имейл чрез данните, предоставени в раздел 13 по-долу. Б. Уведомление относно пребиваващите в Австралия Във връзка с раздел 5 „Международни прехвърляния на Вашите лични данни“ по-горе ще разкриваме Вашите лични данни на трети страни в множество държави, включително Сингапур, Нова Зеландия, САЩ, Япония, Обединеното кралство, Швеция и Белгия. В някои случаи ще е необходимо да разкриваме еднократно или многократно Вашите лични данни на страни в държави, различни от посочените в този списък. Това ще се случва специално за всеки конкретен случай и за целите, за които сме събрали Вашите лични данни. Жалби: ако се притеснявате, че не сме се съобразили с Вашите законови права или с приложимите закони за поверителност, може да подадете жалба вътрешно чрез нашия процес за жалби или може да решите да подадете официална жалба пред Службата на австралийския комисар по информационни въпроси (www.oaic.gov.au) (който отговаря за въпросите, свързани с поверителността в Австралия). Обработваме жалбите по следния начин: Стъпка 1: уведомете ни. Ако желаете да подадете жалба, уведомете ни, като се свържете с нашето Длъжностно лице по управление на личната информация на адрес: Australia.privacy.sonymobile@sony.com или чрез данните, предоставени в раздел 13 „Данни за връзка с нас“ по-долу. Стъпка 2: разглеждане на жалбата. Вашата жалба ще бъде разгледана от нашето Длъжностно лице по управление на личната информация. Отговор на Вашата жалба ще бъде даден писмено в рамките на разумен период от време. Стъпка 3: свържете се със Службата на австралийския комисар по информационни въпроси (OAIC) Очакваме, че нашите процедури ще осигурят справедливо и бързо разглеждане на Вашата жалба. Ако въпреки това не получите удовлетворение, можете също така да се свържете със Службата на австралийския комисар по информационни въпроси по следния начин: Службата на австралийския комисар по информационни въпроси (OAIC) Жалбите трябва да бъдат подавани писмено тел.: 1300 363 992 адрес: Director of Compliance Office of the Australian Information Commissioner GPO Box 5218 Sydney NSW 2001 Web oaic.gov.au В. Уведомление относно пребиваващите в Нова Зеландия Нищо в настоящия документ не цели да ограничава правата на потребителите по силата на Закона за поверителността от 1993 г. (Privacy Act 1993). Всички инструкции по отношение на Вашите данни и запитвания от Ваша страна ще бъдат следвани и ще получат отговор възможно най-бързо. Г. Уведомление относно пребиваващите в Малайзия

С оглед на прилагането на Закона за защита на личните данни от 2010 г. (Personal Data Protection Act 2010, „Закона“) Sony Mobile признава необходимостта да обработва всички получени лични данни по законосъобразен и подходящ начин. Правната отговорност за постигане на съответствие със Закона е на Sony Mobile – „потребителят на данните“ съгласно Закона. Постигането на съответствие с настоящите Правила за поверителност и със Закона е отговорност на всички служители на Sony Mobile. Както и когато от Sony Mobile се изисква да събира лични данни, Sony Mobile и нейните служители трябва да се придържат към изискванията на настоящите Правила за поверителност и Закона. В контекста на Закона „обработка“ означава по определение включително събирането, записването, задържането или съхранението на лични данни, включително, без да се ограничава до, NRIC номера, домашни адреси и данни за контакт. Субектът на данни разполага със следните права по силата на Закона:

 • да поиска достъп до личните данни, съхранявани за физическото лице, целта, за която тези лични данни се използват, и лицата, на които те трябва или могат да бъдат разкрити;
 • да предотврати обработката на данни, която може да доведе до неблагоприятни последствия или вреда;
 • да предприеме разумни действия за спиране на използването, коригиране, изтриване и/или премахване на неточни лични данни; и
 • да оттегли съгласието, предоставено на Sony Mobile.

Всяко физическо лице, което възнамерява да упражни посочените по-горе права или има запитвания във връзка с настоящите Правила за поверителност, трябва да подаде писмено искане до Sony Mobile на адрес: Malaysia.privacy.sonymobile@sony.com или да използва данните, предоставени в раздел 13. Свържете се с нас по-долу. По принцип Sony Mobile ще може да отговори на подобни запитвания и/или искания в рамките на 30 дни.

Д. Уведомление относно пребиваващите в Сингапур

Sony Mobile събира, използва, разкрива, управлява и обработва лични данни, които се регулират от Закона за защита на личните данни от 2012 г. (№ 26 от 2012 г.) (Data Protection Act 2012, „Закона“). Прочетете внимателно настоящите Правила за поверителност. Ако осъществите достъп до нашия уеб сайт, ако използвате които и да е услуги, предоставяни от Sony, ако се запишете за продукти и услуги, предоставяни от Sony, ако ни изпратите каквато и да е информация или покажете по друг начин съгласието си, това ще означава, че приемате и се съгласявате с условията на настоящите Правила за защита на данните. „Лични данни“ означава всички данни, независимо дали са верни, или неверни, които могат да бъдат свързани с конкретно подлежащо на идентифициране физическо лице, независимо дали това лице може да бъде идентифицирано чрез самите данни, или чрез друга информация, която е налична на Sony Mobile. Личните данни включват личните данни, които се събират, използват, разкриват, управляват и обработват в съответствие с настоящите Правила за поверителност. Ако: (а) имате въпроси или мнение във връзка със свои Лични данни или нашите Правила за поверителност; (б) желаете да оттеглите съгласието си за използване на Вашите Лични данни, както е описано в настоящите Правила за поверителност или по друг начин; или (в) желаете да осъществите достъп до или да коригирате записите за Личните си данни, свържете се със Sony Mobile по следния начин:

Sony Mobile Communications International AB, Singapore Branch 2 International Business Park, #01-10 Tower One, The Strategy Singapore 609930 По принцип Sony Mobile ще може да отговори на подобни запитвания и/или искания в рамките на 30 дни. Ако оттеглите съгласието си за използването на Вашите Лични данни изцяло или частично, в зависимост от естеството на искането Ви, Sony Mobile може да не е в състояние да продължи да Ви предоставя своите продукти и/или услуги.

13. Свържете се с нас

Как можете да се свържете със Sony Mobile във връзка с личните си данни? Ако се нуждаете от допълнително съдействие или желаете да предоставите коментар, свържете се с нас онлайн или на адрес: Длъжностно лице по защита на данните, Sony Mobile Communications AB 221-88 Lund, Швеция https://xperiainfo.com/bg/legal/privacy/