Помогнете ни да подобрим нашия уеб сайт
Попълнете нашето допитване до клиентите, за да оцените посещението си в сайта.

Би трябвало да ви отнеме само няколко минути, за да отговорите на пет бързи въпроса. Просто щракнете върху бутона „Стартирай допитването“, преди да излезете от сайта, за да започнете.

Skip to content

Правни

Преди да използвате нашия уеб сайт или което и да е от приложенията ни, прегледайте внимателно материалите, налични на всяка от упоменатите връзки, тъй като те съдържат важна информация за правата и задълженията Ви като потребител.

Условия на използване

Прочетете Условията на използване, ако възнамерявате да използвате уеб сайтовете на Sony Mobile Communications или което и да е от нашите приложения. Имайте предвид, че с посещаването и/или използването на нашия уеб сайт или приложения Вие приемате тези Условия на използване. Ако не сте съгласни с Условията на използване, не използвайте уеб сайта или приложенията ни.

Прочетете Условията на използване за уеб сайта ни
Прочетете Условията на използване за приложенията ни

Правила за поверителност

Прочетете тези Правила за поверителност, за да научите какъв тип информация събираме от нашия уеб сайт и приложенията ни, по какъв начин може да се използва тази информация и какви са приложените мерки за сигурност, които защитават личната Ви информация.

Прочетете Правилата за поверителност

Права на интелектуална собственост

Sony Mobile Communications оценява стойността на Интелектуалната собственост.

Гарантираме защита на Правата на интелектуална собственост (IPR) за резултатите от дейности по разработката и използваме изчерпателно тези права, както и предоставяме обучение относно правата на интелектуална собственост на нашите служители в Sony Mobile Communications и нейната Група от фирми в световен мащаб.

Ангажираме се да спазваме всякакви приложими закони и разпоредби, свързани с интелектуалната собственост. Sony Mobile Communications съдейства активно на митниците и регулаторните органи в световен мащаб с цел елиминиране на подправените продукти.

Следвайте връзката, предоставена по-долу, за преглед на списък с търговски марки, които се използват на нашия уеб сайт и в приложенията ни. Този списък подлежи на редовно актуализиране и няма за цел да ограничава или отстранява правата върху всякакви допълнителни марки, които може да възникнат.

Прочетете списъка с търговски марки

Бизнес етика

Етичното поведение в бизнеса и спазването на приложимите закони и разпоредби са основни аспекти в корпоративната култура на Sony. Sony Mobile Communications прие Кодекса на поведение на Sony Group с цел заздравяване на корпоративното поведение и културата като част от Глобалната мрежа за съответствие на Sony, състояща се от корпоративното седалище, ръководния екип за глобално съответствие и регионалните длъжностни лица по съответствието в света. Разполагаме със Система с Гореща линия за съответствие, за да гарантираме, че служителите разполагат с наличните ресурси за съобщаване на техните притеснения или търсене на указания по правни и етични въпроси.

Кодекс за поведение на Sony Group

Кодексът за поведение на Sony Group беше приет от Sony Corporation през май 2003 г. Кодексът за поведение задава основните вътрешнофирмени стандарти, които да бъдат съблюдавани от всички в Sony Group, с цел акцентиране и допълнително укрепване на фирменото ръководство, бизнес етиката и системите за съответствие в Sony Group. В допълнение към правните стандарти и стандартите за съответствие Кодексът за поведение установява основните правила на Sony Group във връзка с етични бизнес практики и дейности по отношение на теми като уважение на човешките права, безопасността на продуктите и услугите, опазването на околната среда и разкриването на информация. Кодексът за поведение е приет и приложен от всяка от фирмите в Sony Group в световен мащаб и подлежи на редовно оповестяване с подкрепа от главното ръководство и за него се провеждат и други форми на обучение. Sony Mobile Communications прие Кодекса за поведение, когато Sony придоби всички дялове на нашата фирма през 2012 г.

Гореща линия за съответствие

Sony Mobile Communications поддържа Система с Гореща линия за съответствие, която е ресурс, чрез който служителите да съобщават за своите притеснения по етични въпроси или да търсят указания относно възможни нарушения на закони или вътрешни правила. Горещата линия за съответствие позволява на Sony Mobile Communications да реагира навременно на потенциални рискове по тези притеснения или възможни нарушения. Системата с Гореща линия за съответствие е налична в цял свят и е директно свързана с Изпълнителното корпоративно длъжностно лице, отговарящо за Съответствието. Тя се управлява от външна фирма, независима от стандартната верига на управление, и обаждащите се са защитени от всякакви ответни мерки в резултат от тяхното докладване. Резюмета от обажданията на горещата линия, резултатите от разследванията и актуализации по начина на работа на системата се докладват на нашето Длъжностно лице по Съответствието.