Help ons onze website te verbeteren
Vul onze klantenquête in om je bezoek te beoordelen.

Het beantwoorden van de vijf korte vragen kost maar een paar minuten. Klik aan het einde van je bezoek op de knop Enquête starten om te beginnen

Skip to content

Juridisch

Neem voor je onze website of een van onze applicaties gaat gebruiken zorgvuldig het materiaal door dat beschikbaar is via de vermelde koppelingen. Gebruik deze koppelingen om belangrijke informatie over je rechten en plichten als gebruiker weer te geven.

Gebruiksvoorwaarden

Lees de Gebruiksvoorwaarden door als je van plan bent om de website of applicaties van Sony Mobile Communications te gebruiken. Houd er rekening mee dat als je onze website bezoekt en/of onze applicaties gebruikt, je instemt met deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet instemt met onze Gebruiksvoorwaarden, moet je onze website of applicaties niet gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden voor onze website lezen
Gebruiksvoorwaarden voor onze applicaties lezen

Privacybeleid

Lees dit privacybeleid om inzicht te krijgen in wat voor informatie we verzamelen via onze website en applicaties, hoe we deze informatie kunnen gebruiken en welke beveiligingen we hebben ingesteld om je persoonlijke gegevens te beschermen.

Privacybeleid lezen

Intellectuele-eigendomsrechten

Sony Mobile Communications hecht veel waarde aan intellectueel eigendom.

We stellen de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten veilig voor de resultaten van onze ontwikkelingsactiviteiten en maken veelvuldig gebruik van die rechten. Ook verzorgen we trainingen over intellectuele-eigendomsrechten voor de werknemers van Sony Mobile Communications en van de bedrijven van Sony Group over de hele wereld.

We zijn vastbesloten om ons te houden aan alle relevante wet- en regelgeving in verband met intellectueel eigendom. Sony Mobile Communications werkt actief samen met de douane en regelgevende instanties over de hele wereld om namaakproducten uit te bannen.

Gebruik de onderstaande koppeling om een lijst weer te geven met de handelsmerken die worden gebruikt op onze website en in onze applicaties. Dergelijke lijsten worden regelmatig bijgewerkt en zijn niet bedoeld om de rechten op de aanvullende merken die kunnen worden weergegeven, te beperken of hiervan afstand te doen.

Lijst met handelsmerken lezen

Bedrijfsethiek

Integere bedrijfsvoering en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving zijn fundamentele aspecten van de bedrijfscultuur van Sony. Sony Mobile Communications heeft de Gedragscode van Sony Group in gebruik genomen om onze bedrijfsvoering en -cultuur verder te versterken en is onderdeel van het Global Compliance Network van Sony dat bestaat uit het hoofdkantoor, een leiderschapsteam voor global compliance en regionale compliance officers over de hele wereld. We hebben een Compliance Hotline-systeem ingesteld om ervoor te zorgen dat medewerkers beschikken over de middelen om problemen te melden of advies in te winnen over juridische en ethische kwesties.

Gedragscode van Sony Group

De Gedragscode van Sony Group is in mei 2003 in gebruik genomen door Sony Corporation. De Gedragscode voorziet in de elementaire interne normen die door iedereen binnen Sony Group moeten worden nageleefd en die corporate governance, bedrijfsethiek en nalevingssystemen binnen Sony Group verder benadrukken en versterken. Naast juridische en nalevingsnormen bevat de Gedragscode fundamentele beleidslijnen van Sony Group met betrekking tot ethische bedrijfspraktijken en activiteiten op het gebied van mensenrechten, de veiligheid van producten en diensten, het behoud van het milieu en de openbaarmaking van informatie. De Gedragscode is wereldwijd door elk bedrijf van Sony Group in gebruik genomen en geïmplementeerd en is veelvuldig onderwerp van berichten van leidinggevenden en trainingen. Sony Mobile Communications heeft de Gedragcode aangenomen toen Sony alle aandelen van ons bedrijf heeft overgenomen in 2012.

Compliance Hotline

Sony Mobile Communications heeft een Compliance Hotline-systeem ingesteld dat werknemers de mogelijkheid biedt om hun bezorgdheid over ethische kwesties te uiten en advies in te winnen over mogelijke schendingen van wetten of het interne beleid. Dankzij de Compliance Hotline kan Sony Mobile Communications snel reageren op potentiële gevaren van dergelijke zorgen of mogelijke overtredingen. Het Compliance Hotline-systeem is wereldwijd beschikbaar en voorziet in een directe koppeling naar de Corporate Executive Officer die leiding geeft aan de Compliance-afdeling. De hotline wordt beheerd door een extern bedrijf buiten de gebruikelijke bestuursketen en bellers die problemen melden, worden beschermd tegen vergelding. Samenvattingen van hotlinegesprekken, resultaten van onderzoeken en updates over de werking van het systeem worden gerapporteerd aan onze Compliance Officer.